Pravni okviri za prenos podatkov

Začetek veljavnosti: 25. maj 2018

Zakoni o varstvu podatkov se razlikujejo med državami, pri čemer nekateri od njih zagotavljajo večjo stopnjo varstva kot drugi. Ne glede na to, kje se obdelujejo vaši podatki, uporabljamo enake zaščitne ukrepe, kot so opisani v pravilniku o zasebnosti. Upoštevamo tudi različne pravne okvire glede prenosa podatkov, kot so evropski okviri, opisani spodaj.

Evropska komisija je ugotovila, da nekatere države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Odločitve Evropske komisije glede ustreznosti si lahko ogledate tukaj. Za prenos podatkov iz EGP v druge države, kot so Združene države, spoštujemo pravne okvire, ki vzpostavljajo raven varstva podatkov, ki je enaka tisti, ki jo zagotavlja zakonodaja EU.

Okvira zasebnostnega ščita EU-ZDA in Švica-ZDA

V skladu z opisom v naši registraciji za program zasebnostnega ščita upoštevamo okvira zasebnostnega ščita EU-ZDA in Švica-ZDA, kot ga je opredelilo ameriško ministrstvo za trgovino, glede zbiranja, uporabe in hranjenja osebnih podatkov iz držav članic Evropske unije oziroma Švice. Google, vključno s podjetjem Google LLC in podružnicami v Združenih državah, ki so v njegovi celotni lasti, je potrdil, da ravna skladno z načeli zasebnosti v okviru programa zasebnostnega ščita. Google je še naprej odgovoren za katere koli vaše osebne podatke, razkrite tretjim osebam po načelu prenosa tretjemu zaradi zunanje obdelave v imenu Googla, kot je opisano v razdelku »Skupna raba vaših podatkov«. Če želite več informacij o programu zasebnostnega ščita in si želite ogledati Googlovo registracijo zanj, obiščite spletno mesto za zasebnostni ščit.

Če imate vprašanje glede naših postopkov zagotavljanja zasebnosti v povezavi z registracijo za program zasebnostnega ščita, se obrnite na nas. Za Google veljajo pooblastila za preiskovanje in uveljavljanje predpisov, ki jih ima ameriška zvezna komisija za trgovino (Federal Trade Commission oz. FTC). Pritožbo lahko pošljete tudi lokalnemu organu za varstvo podatkov in v sodelovanju z njim bomo poskrbeli za odpravo vaših pomislekov. Dogovor o zasebnostnem ščitu v nekaterih primerih daje pravico do sprožitve zavezujoče arbitraže za reševanje pritožb, ki niso bile rešene drugače, kot je opisano v prilogi I k načelom zasebnostnega ščita.

Standardne pogodbene klavzule

Evropska komisija je odobrila uporabo standardnih pogodbenih klavzul kot sredstva za zagotavljanje ustrezne zaščite pri prenosu podatkov zunaj EGP. Z vključitvijo standardnih pogodbenih klavzul v pogodbo, sklenjeno med pogodbenimi strankami, ki prenašajo podatke, je mogoče osebne podatke zaščititi pri prenosu zunaj EGP v države, za katere Evropska komisija ne obravnava, da zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov.

Google te standardne pogodbene klavzule ponuja za stranke svojih poslovnih storitev, vključno s storitvami GSuite in Google Cloud Platform. Podrobnosti o Googlovi uporabi standardnih pogodbenih klavzul so na voljo na privacy.google.com/businesses.