Pravni okviri za prenos podatkov

Začetek veljavnosti: 30. september 2020

Zakoni o varstvu podatkov se razlikujejo med državami, pri čemer nekateri od njih zagotavljajo večjo stopnjo varstva kot drugi. Ne glede na to, kje se obdelujejo vaši podatki, uporabljamo enake zaščitne ukrepe, kot so opisani v pravilniku o zasebnosti. Upoštevamo tudi različne pravne okvire glede prenosa podatkov, kot so evropski okviri, opisani spodaj.

Evropska komisija je ugotovila, da nekatere države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov. Odločitve Evropske komisije glede ustreznosti si lahko ogledate tukaj. Za prenos podatkov iz EGP v druge države, kot so Združene države, spoštujemo pravne okvire, ki vzpostavljajo raven varstva podatkov, ki je enaka tisti, ki jo zagotavlja zakonodaja EU.

Standardne pogodbene klavzule

Evropska komisija je odobrila uporabo standardnih pogodbenih klavzul kot sredstva za zagotavljanje ustrezne zaščite pri prenosu podatkov zunaj EGP. Z vključitvijo standardnih pogodbenih klavzul v pogodbo, sklenjeno med pogodbenimi strankami, ki prenašajo podatke, se smatra, da so osebni podatki zaščiteni pri prenosu zunaj EGP ali Združenega kraljestva v države, za katere ne velja odločba o ustreznosti.

Za prenos podatkov uporabljamo te standardne pogodbene klavzule.

Google te standardne pogodbene klavzule ponuja za stranke svojih poslovnih storitev, vključno s storitvami Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads ter drugimi izdelki za oglase in merjenje. Podrobnosti o Googlovi uporabi standardnih pogodbenih klavzul za poslovne storitve so na voljo na strani privacy.google.com/businesses.

Okvira EU-U.S. Privacy Shield (zasebnostni ščit EU-ZDA) in Swiss-U.S. Privacy Shield (zasebnostni ščit Švica-ZDA).

V skladu z opisom v naši certifikaciji za program Privacy Shield (zasebnostni ščit) upoštevamo okvira EU-U.S. Privacy Shield (zasebnostni ščit EU-ZDA) in Swiss-U.S. Privacy Shield (zasebnostni ščit Švica-ZDA), kot ga je opredelilo ameriško ministrstvo za trgovino, glede zbiranja, uporabe in hranjenja osebnih podatkov iz držav članic Evropske unije (vključno z državami članicami EGP) oziroma Združenega kraljestva in Švice. Google, vključno s podjetjem Google LLC in hčerinskimi družbami v Združenih državah, ki so v njegovi izključni lasti (razen če niso izrecno izključene), je potrdil, da ravna skladno z načeli Privacy Shield (načeli zasebnostnega ščita). Google je še naprej odgovoren za katere koli vaše osebne podatke, razkrite tretjim osebam po načelu prenosa tretjemu zaradi zunanje obdelave v imenu Googla, kot je opisano v razdelku »Skupna raba vaših podatkov«. Če želite več informacij o programu Privacy Shield (zasebnostni ščit) in si želite ogledati Googlovo certifikacijo, obiščite spletno mesto za Privacy Shield (zasebnostni ščit).

Če imate vprašanje glede naših postopkov zagotavljanja zasebnosti v povezavi z registracijo za program zasebnostnega ščita, se obrnite na nas. Za Google veljajo pooblastila za preiskovanje in uveljavljanje predpisov, ki jih ima ameriška zvezna komisija za trgovino (Federal Trade Commission oz. FTC). Pritožbo lahko pošljete tudi lokalnemu organu za varstvo podatkov in v sodelovanju z njim bomo poskrbeli za odpravo vaših pomislekov. Dogovor o zasebnostnem ščitu v nekaterih primerih daje pravico do sprožitve zavezujoče arbitraže za reševanje pritožb, ki niso bile rešene drugače, kot je opisano v prilogi I k načelom zasebnostnega ščita.

Od 16. julija 2020 naprej ne uporabljamo več okvira EU-U.S. Privacy Shield (zasebnostni ščit EU-ZDA) za prenos podatkov, ki izvirajo iz EGP ali Združenega kraljestva, v Združene države.

Googlove aplikacije
Glavni meni