Правни оквири за пренос података

Ступа на снагу: 1. септембар 2023.

Имамо сервере широм света и ваши подаци могу да се обрађују на серверима који се налазе изван земље у којој живите. Закони о заштити података се разликују од земље до земље, па неки пружају више заштите од других. Без обзира на то где се обрађују ваши подаци, примењујемо исте нивое заштите који су описани у политици приватности. Придржавамо се и одређених правних оквира који се односе на пренос података, на пример, оквири описани у наставку.

Одлуке о адекватности

Европска комисија је утврдила да одређене земље изван Европског економског простора (ЕЕП) штите личне податке на адекватан начин, што значи да подаци могу да се преносе из Европске уније (ЕУ) и Исланда, Лихтенштајна и Норвешке у те земље. УК и Швајцарска су усвојили сличне механизме адекватности. Ослањамо се на следеће механизме адекватности:

Оквири приватности података у ЕУ–САД и Швајцарска–САД

Као што је описано у сертификату за оквир приватности података, придржавамо се Оквира приватности података у ЕУ–САД и Швајцарској–САД (DPF) и додатка за УК у вези са Оквиром приватности података у ЕУ–САД који је Министарство трговине САД навело у погледу прикупљања, коришћења и задржавања личних података из Европског економског простора (ЕЕП), Швајцарске и УК. Google LLC (и његове подружнице у САД у пуном власништву, осим ако нису изричито изузете) потврдио је да се придржава DPF принципа. Google је и даље одговоран за све личне податке који се деле са трећим странама у складу са принципом даљег преноса ради екстерне обраде у наше име, као што је описано у одељку „Дељење ваших информација“ у оквиру политике приватности. Да бисте сазнали више о DPF-у и да бисте прегледали Google сертификат, посетите DPF веб-сајт.

Контактирајте нас ако имате питања о Праксама приватности које се односе на DPF сертификат. Google је подложан истражним поступцима и поступцима спровођења мера које америчка Федерална комисија за трговину (FTC) има право да спроводи. Можете и да упутите жалбу локалном органу за заштиту података да бисмо у сарадњи са њим решили проблем. У одређеним околностима DPF пружа право да се захтева обавезујућа арбитража у сврху решавања жалби које нису решене другим средствима, као што је описано у Анексу I за DPF принципе.

Тренутно се за пренос личних података у САД не ослањамо на DPF у Швајцарској–САД и додатак за УК у вези са DPF-ом у ЕУ–САД.

Стандардне уговорне клаузуле

Стандардне уговорне клаузуле (SCC) су писмене обавезе између страна које могу да се користе као основ за преносе података из Европског економског простора (ЕЕП) у земље трећих страна пружањем одговарајућих заштитних мера за заштиту података. Стандардне уговорне клаузуле је одобрила Европска комисија и стране које их користе не могу да их мењају (стандардне уговорне клаузуле које је усвојила Европска комисија можете да видите овде, овде и овде). Такве клаузуле су одобрене и за преносе података у земље изван УК и Швајцарске. Ослањамо се на стандардне уговорне клаузуле за преносе података када је то потребно и у случајевима када они нису обухваћени одлуком о адекватности. Ако желите да добијете копију стандардних уговорних клаузула, можете да нам се обратите.

Google може да инкорпорира стандардне уговорне клаузуле и у уговоре са клијентима који користе његове пословне услуге, укључујући Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads и друге производе за оглашавање и мерење. Сазнајте више на privacy.google.com/businesses.

Google апликације
Главни мени