Правни оквири за пренос података

Ступа на снагу: 10. фебруар 2022.

Имамо сервере широм света и ваши подаци могу да се обрађују на серверима који се налазе изван земље у којој живите. Закони о заштити података се разликују од земље до земље, па неки пружају више заштите од других. Без обзира на то где се обрађују ваши подаци, примењујемо исте нивое заштите који су описани у политици приватности. Придржавамо се и одређених правних оквира који се односе на пренос података, на пример, оквири описани у наставку.

Одлуке о адекватности

Европска комисија је утврдила да одређене земље изван Европског економског простора (ЕЕП) штите личне податке на адекватан начин, што значи да подаци могу да се преносе из Европске уније (ЕУ) и Норвешке, Лихтенштајна и Исланда у те земље треће стране без потребе за било каквом додатном предострожном заштитом. УК и Швајцарска су одобрили сличне одлуке о адекватности. Ослањамо се на следеће одлуке о адекватности у неким случајевима:

Стандардне уговорне клаузуле

Стандардне уговорне клаузуле (SCC) су писмене обавезе између страна које могу да се користе као основ за преносе података из Европске уније у земље трећих страна пружањем одговарајућих заштитних мера за заштиту података. Стандардне уговорне клаузуле је одобрила Европска комисија и стране које их користе не могу да их мењају (стандардне уговорне клаузуле које је усвојила Европска комисија можете да видите овде, овде и овде). Такве клаузуле су одобрене и за преносе података у земље изван УК и Швајцарске. Ослањамо се на стандардне уговорне клаузуле за преносе података када је то потребно. Ако желите да добијете копију стандардних уговорних клаузула, можете да нам се обратите.

Google инкорпорира стандардне уговорне клаузуле и у уговоре са клијентима који користе његове пословне услуге, укључујући Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads и друге производе за оглашавање и мерење. Сазнајте више на privacy.google.com/businesses.

Оквири EU-U.S. и Swiss-U.S. Privacy Shield (Заштита приватности ЕУ–САД и Швајцарска–САД)

Као што је описано у сертификату програма Privacy Shield (Заштита приватности), придржавамо се оквира EU-U.S. Privacy Shield (Заштита приватности ЕУ–САД) и Swiss-U.S. Privacy Shield (Заштита приватности Швајцарска–САД) према упутствима Министарства трговине САД у погледу прикупљања, коришћења и задржавања личних података из земаља чланица Европске уније (укључујући земље чланице ЕЕП-а), Уједињеног Краљевства, као и Швајцарске. Google, укључујући Google LLC и његове подружнице у САД у пуном власништву (осим ако нису експлицитно изузете), поседује сертификат да поступа у складу са принципима програма Privacy Shield (Заштита приватности). Google је и даље одговоран за све личне податке који се деле са трећим странама у складу са принципом даљег преноса ради екстерне обраде у наше име, као што је описано у одељку Дељење ваших информација. Да бисте сазнали више о програму Privacy Shield (Заштита приватности) и прегледали Google сертификат, посетите веб-сајт програма Privacy Shield (Заштита приватности).

Контактирајте нас ако имате питања о Праксама приватности које се односе на сертификат за Заштиту приватности. Google је подложан истражним поступцима и поступцима спровођења мера које америчка Федерална комисија за трговину (FTC) има право да спроводи. Можете и да упутите жалбу локалном органу за заштиту података да бисмо у сарадњи са њим решили проблем. У одређеним околностима Оквир заштите приватности пружа право да се захтева обавезујућа арбитража у сврху решавања жалби које нису решене другим средствима, као што је описано у Анексу I за принципе Заштите приватности.

Од 16. јула 2020. више се не ослањамо на EU-U.S. Privacy Shield (Заштита приватности ЕУ–САД) кад је реч о преносу података који потичу из Европског економског простора или Уједињеног Краљевства у САД.

Google апликације
Главни мени