Правни оквири за пренос података

Ступа на снагу: 30. септембар 2020.

Закони о заштити података се разликују од земље до земље, неки пружају више заштите од других. Без обзира на то где се обрађују ваши подаци, примењујемо исте нивое заштите који су описани у политици приватности. Придржавамо се и одређених правних оквира који се односе на пренос података, на пример, европски оквири описани у наставку.

Европска комисија је утврдила да одређене земље изван Европског економског простора (ЕЕА) штите личне податке на адекватан начин. Можете да прегледате актуелне одлуке Европске комисије о адекватности овде. Да бисмо преносили податке из Европског економског простора у друге земље, на пример, Сједињене Америчке Државе, придржавамо се правних оквира који успостављају ниво заштите еквивалентан нивоу заштите који пружа закон Европске Уније.

Уговорне клаузуле по моделу

Европска комисија је одобрила коришћење уговорних клаузула по моделу као средство за обезбеђивање адекватне заштите приликом преноса података изван Европског економског простора. Укључивањем уговорних клаузула по моделу у уговор који је успостављен између две стране које обављају пренос података, лични подаци се сматрају заштићеним приликом преноса изван Европског економског простора или Уједињеног Краљевства у земље које не покрива одлука о адекватности.

На ове уговорне клаузуле по моделу ослањамо се када је реч о преносу података.

Google нуди ове уговорне клаузуле по моделу и клијентима који користе његове пословне услуге, укључујући Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads и друге производе за оглашавање и мерење. Детаље о начину на који Google користи уговорне клаузуле по моделу за пословне услуге можете да пронађете на privacy.google.com/businesses.

Оквири EU-U.S. и Swiss-U.S. Privacy Shield (Заштита приватности ЕУ–САД и Швајцарска–САД)

Као што је описано у сертификату програма Privacy Shield (Заштита приватности), придржавамо се оквира EU-U.S. Privacy Shield (Заштита приватности ЕУ–САД) и Swiss-U.S. Privacy Shield (Заштита приватности Швајцарска–САД) према упутствима Министарства трговине САД у погледу прикупљања, коришћења и задржавања личних података из земаља чланица Европске уније (укључујући земље чланице ЕЕП-а), Уједињеног Краљевства, као и Швајцарске. Google, укључујући Google LLC и његове подружнице у САД у пуном власништву (осим ако нису експлицитно изузете), поседује сертификат да поступа у складу са принципима програма Privacy Shield (Заштита приватности). Google је и даље одговоран за све личне податке који се деле са трећим странама у складу са принципом даљег преноса ради екстерне обраде у наше име, као што је описано у одељку Дељење ваших информација. Да бисте сазнали више о програму Privacy Shield (Заштита приватности) и прегледали Google сертификат, посетите веб-сајт програма Privacy Shield (Заштита приватности).

Контактирајте нас ако имате питања о Праксама приватности које се односе на сертификат за Заштиту приватности. Google је подложан истражним поступцима и поступцима спровођења мера које америчка Федерална комисија за трговину (FTC) има право да спроводи. Можете и да упутите жалбу локалном органу за заштиту података да бисмо у сарадњи са њим решили проблем. У одређеним околностима Оквир заштите приватности пружа право да се захтева обавезујућа арбитража у сврху решавања жалби које нису решене другим средствима, као што је описано у Анексу I за принципе Заштите приватности.

Од 16. јула 2020. више се не ослањамо на EU-U.S. Privacy Shield (Заштита приватности ЕУ–САД) кад је реч о преносу података који потичу из Европског економског простора или Уједињеног Краљевства у САД.

Google апликације
Главни мени