Правни оквири за пренос података

Ступа на снагу: 25. мај 2018.

Закони о заштити података се разликују од земље до земље, неки пружају више заштите од других. Без обзира на то где се обрађују ваши подаци, примењујемо исте нивое заштите који су описани у политици приватности. Придржавамо се и одређених правних оквира који се односе на пренос података, на пример, европски оквири описани у наставку.

Европска комисија је утврдила да одређене земље изван Европског економског простора (ЕЕА) штите личне податке на адекватан начин. Можете да прегледате актуелне одлуке Европске комисије о адекватности овде. Да бисмо преносили податке из Европског економског простора у друге земље, на пример, Сједињене Америчке Државе, придржавамо се правних оквира који успостављају ниво заштите еквивалентан нивоу заштите који пружа закон Европске Уније.

Оквир заштите приватности EU-US and Swiss-US Privacy Shield Frameworks

Као што је описано у сертификату за Заштиту приватности, придржавамо се оквира заштите приватности EU-US and Swiss-US Privacy Shield Frameworks према упутствима Министарства трговине САД у погледу прикупљања, коришћења и задржавања личних података из земаља чланица Европске уније и Швајцарске. Google, укључујући Google LLC и његове подружнице у САД у пуном власништву, поседује сертификат да поступа у складу са принципима Заштите приватности. Google је и даље одговоран за све личне податке који се са трећим странама деле у складу са принципом даљег преноса ради екстерне обраде у наше име, као што је описано у одељку „Дељење ваших информација“. Да бисте сазнали више о програму Заштита приватности и да бисте прегледали Google сертификат, посетите веб-сајт за Заштиту приватности.

Контактирајте нас ако имате питања о Праксама приватности које се односе на сертификат за Заштиту приватности. Google је подложан истражним поступцима и поступцима спровођења мера које америчка Федерална комисија за трговину (FTC) има право да спроводи. Можете и да упутите жалбу локалном органу за заштиту података да бисмо у сарадњи са њим решили проблем. У одређеним околностима Оквир заштите приватности пружа право да се захтева обавезујућа арбитража у сврху решавања жалби које нису решене другим средствима, као што је описано у Анексу I за принципе Заштите приватности.

Уговорне клаузуле по моделу

Европска комисија је одобрила коришћење уговорних клаузула по моделу као средство за обезбеђивање адекватне заштите приликом преноса података изван Европског економског простора. Укључивањем уговорних клаузула по моделу у уговор који је успостављен између две стране које обављају пренос података, лични подаци могу бити заштићени приликом преноса изван Европског економског простора у земље за које је Европска комисија утврдила да не пружају адекватну заштиту личних података.

Google нуди ове уговорне клаузуле по моделу клијентима који користе његове пословне услуге, укључујући GSuite и Google Cloud Platform. Детаље о начину на који Google користи уговорне клаузуле по моделу можете да пронађете на privacy.google.com/businesses.