Veri aktarımı ile ilgili yasal çerçeveler

Geçerlilik 30 Eylül 2020

Veri koruma kanunları ülkeden ülkeye değişmekte, bazı kanunlar diğerlerinden daha fazla koruma sağlamaktadır. Bilgilerinizin nerede işlendiğine bakılmaksızın Gizlilik Politikası'nda açıklanan korumaları aynı şekilde uygulamaktayız. Ayrıca veri aktarımıyla alakalı belirli yasal çerçevelere de (aşağıda açıklanan Avrupa çerçeveleri gibi) uymaktayız.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışındaki belirli ülkelerin kişisel verileri yeterli düzeyde koruduğunu belirlemiştir. Mevcut Avrupa Komisyonu yeterlilik kararlarını buradan inceleyebilirsiniz. AEA'dan diğer ülkelere (ABD gibi) veri aktarımı yapmak için AB hukuku ile eşdeğer bir koruma düzeyi oluşturan yasal çerçevelere uymaktayız.

Model sözleşme maddeleri

Avrupa Komisyonu, AEA dışına veri aktarımı yaparken yeterli korumanın sağlandığından emin olmak için model sözleşme maddelerinin kullanılmasını onaylamıştır. Model sözleşme maddelerinin veri aktarımında bulunan taraflar arasındaki bir sözleşmeye dahil edilmesiyle kişisel verilerin, AEA veya Birleşik Krallık dışındaki, yeterlilik kararı kapsamında olmayan ülkelere aktarılırken korunduğu kabul edilir.

Veri aktarımlarında bu model sözleşme maddelerine itimat ederiz.

Google bu model sözleşme maddelerini Google Workspace, Google Cloud Platform, Google Ads'in yanı sıra diğer reklam ve ölçüm ürünleri gibi işletme hizmetleri müşterilerine de sunmaktadır. Google’ın işletme hizmetleri için model sözleşme maddelerinin kullanımıyla ilgili ayrıntılara privacy.google.com/businesses adresinden ulaşabilirsiniz.

EU-U.S. Privacy Shield (AB-ABD Gizlilik Kalkanı) ve Swiss-U.S. Privacy Shield (İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı)

Privacy Shield (Gizlilik Kalkanı) sertifikamızda açıklandığı üzere, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden (AEA üye ülkeleri dahil) ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra İsviçre'den gelen kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasıyla ilgili ABD Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği şekliyle EU-U.S. Privacy Shield (AB-ABD Gizlilik Kalkanı) ve Swiss-U.S. Privacy Shield'e (İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı) uymaktayız. Google LLC ve tamamıyla sahip olduğu ABD merkezli yan kuruluşları dahil olmak üzere Google, Privacy Shield (Gizlilik Kalkanı) İlkelerine uygunluk sertifikasına sahiptir. "Bilgilerinizin paylaşılması" bölümünde açıklandığı şekilde, bizim adımıza harici olarak işlenmesi için İleriye Aktarım İlkesi (Onward Transfer Principle) kapsamında üçüncü taraflarla paylaşılan kişisel bilgilerinizden Google sorumlu olmaya devam edecektir. Privacy Shield (Gizlilik Kalkanı) programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Google'ın sertifikasyonunu görmek için lütfen Privacy Shield (Gizlilik Kalkanı) web sitesini ziyaret edin.

Privacy Shield sertifikamızla ilgili olarak gizlilik uygulamalarımız konusunda sorularınız varsa lütfen bize ulaşın. Google, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) soruşturma ve yürütme yetkisine tabidir. Bulunduğunuz yerin yerel veri koruma idaresine yapılmış bir şikayeti de belirtebilirsiniz. Endişelerinizi gidermek için yerel idareyle birlikte çalışırız. Belirli durumlarda Privacy Shield Framework, farklı şekillerde sonuçlandırılamayan şikayetlerin çözümü için, Privacy Shield İlkeleri Ek I'de açıklandığı şekilde bağlayıcı tahkim isteğinde bulunabilir.

16 Temmuz 2020 tarihinden itibaren artık AEA veya Birleşik Krallık'tan ABD'ye veri aktarımında EU-U.S. Privacy Shield'e (AB-ABD Gizlilik Kalkanı) itimat etmiyoruz.

Google uygulamaları
Ana menü