Kto sú partneri spoločnosti Google?

Spoločnosť Google spolupracuje s firmami a organizáciami rôznymi spôsobmi. Tieto firmy a organizácie nazývame „partneri“. So spoločnosťou Google nadviazali partnerstvo na zobrazovanie reklám viac ako dva milióny webov a aplikácií, ktoré jej nepatria. Milióny partnerských vývojárov zverejňujú svoje aplikácie v službe Google Play. Ďalší partneri pomáhajú spoločnosti Google zabezpečiť služby – informácie o bezpečnostných hrozbách nám umožňujú upozorniť vás, ak sa domnievame, že váš účet bol napadnutý (a zároveň vám môžeme pomôcť podniknúť kroky na jeho zabezpečenie).

Spolupracujeme aj s dôveryhodnými firmami, ale skôr ako partnerov ich využívame ako spracovateľov dát. Tieto firmy spracovávajú v našom mene informácie na podporu služieb podľa našich pokynov a v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google, ako aj ďalšími náležitými opatreniami zaisťujúcimi dôvernosť a bezpečnosť. Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google obsahujú ďalšie informácie o tom, ako využívame služby spracovateľov dát.

S reklamnými partnermi nezdieľame informácie, podľa ktorých vás je možné stotožniť (napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresu), pokiaľ nás o to nepožiadate. Ak sa vám napríklad zobrazí reklama na kvetinárstvo v okolí a vyberiete tlačidlo „volania klepnutím“, tento hovor prepojíme a s daným kvetinárstvom môžeme zdieľať vaše telefónne číslo.

Ďalšie informácie o dátach zhromažďovaných spoločnosťou Google od vás aj partnerov získate v pravidlách ochrany súkromia.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka