Đối tác của Google là ai?

Google hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức theo nhiều cách. Chúng tôi gọi các doanh nghiệp và tổ chức này là “đối tác”. Ví dụ: hơn 2 triệu trang web và ứng dụng không phải của Google hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo. Hàng triệu đối tác là nhà phát triển phát hành ứng dụng của họ trên Google Play. Các đối tác khác giúp chúng tôi đảm bảo an toàn cho các dịch vụ Google; cung cấp thông tin về các mối đe dọa bảo mật để chúng tôi thông báo cho bạn nếu chúng tôi cho rằng tài khoản của bạn đã bị xâm nhập (tại thời điểm chúng tôi có thể giúp bạn thực hiện các bước để bảo vệ tài khoản của mình).

Xin lưu ý rằng chúng tôi cũng hợp tác với các doanh nghiệp đáng tin cậy đóng vai trò là “đơn vị xử lý dữ liệu” chứ không phải đối tác. Điều này nghĩa là họ thay mặt chúng tôi xử lý thông tin để hỗ trợ các dịch vụ của chúng tôi dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi cũng như các biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp khác. Bạn có thể xem thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng các đơn vị xử lý dữ liệu trong Chính sách bảo mật của Google.

Chúng tôi không chia sẻ với các đối tác quảng cáo những thông tin nhận dạng cá nhân bạn như tên hoặc email của bạn, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi làm vậy. Ví dụ: nếu bạn thấy quảng cáo cho một cửa hàng hoa gần đó và chọn nút “nhấn để gọi”, thì chúng tôi sẽ kết nối cuộc gọi và có thể chia sẻ số điện thoại của bạn với cửa hàng hoa đó.

Bạn có thể đọc thêm về thông tin mà Google thu thập, kể cả thông tin từ các đối tác, trong Chính sách bảo mật.

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính