Ключови термини

„Бисквитки“

„Бисквитката“ е малък файл, съдържащ низ от знаци, който се поставя на компютъра ви, когато посещавате уебсайт. Когато посетите сайта отново, „бисквитката“ му позволява да разпознае браузъра ви. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Можете да конфигурирате браузъра си да отказва всички „бисквитки“ или да показва, когато се изпраща „бисквитка“. Някои функции или услуги на уебсайта обаче може да не функционират правилно без „бисквитки“. Научете повече за това, как Google използва „бисквитките“ и как борави с данните, включително и с „бисквитките“, когато работите със сайтовете или приложенията на партньорите ни.

Алгоритъм

Процес или набор от правила, следвани от компютър при изпълнението на операции за решаване на задачи.

Кеш за данни на приложенията

Кешът за данни на приложенията представлява хранилище в дадено устройство. С негова помощ например уеб приложенията могат да работят без връзка с интернет и да подобрят ефективността си благодарение на по-бързото зареждане на съдържанието.

Лична информация

Това е информация, която ни предоставяте и която ви идентифицира лично, като например вашето име, имейл адрес или данни за плащане, или други сведения, които Google логично може да свърже с подобна информация, например информацията, която свързваме с профила ви в Google.

Непозволяваща лично идентифициране информация

Това е информация, която се записва за потребителите по такъв начин, че вече не отразява или не препраща към потребител, който може да бъде лично идентифициран.

Пикселен маркер

Пикселният маркер се поставя на уебсайт или в основния текст на имейл с цел проследяване на определена активност, като например преглежданията на даден сайт или отварянето на имейл. Пикселните маркери често се използват в комбинация с „бисквитки“.

Поверителна лична информация

Това е категория лична информация, свързана с теми, като например поверителни медицински сведения, расов или етнически произход, политически или религиозни убеждения или сексуална ориентация.

Препращащ URL адрес

Препращащият URL (единен ресурсен локатор) адрес е информация, която се изпраща от уеб браузъра до целевата страница, обикновено когато кликнете върху връзка към нея. Тази информация съдържа URL адреса на последната уеб страница, посетена от браузъра.

Профил в Google

Можете да получите достъп до някои от услугите ни, като си регистрирате профил в Google и ни предоставите определена лична информация (обикновено името си, имейл адрес и парола). Тази информация за профила се използва за удостоверяването ви, когато ползвате услугите на Google, и за защита на профила ви от неупълномощен достъп от страна на други лица. Можете да редактирате или да изтриете профила си по всяко време чрез настройките му.

Свързани лица

Свързано дружество означава юридическо лице, което принадлежи към групата дружества на Google, включително следните дружества, които предоставят потребителски услуги в ЕС: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd, Google Payment Corp и Google Dialer Inc. Научете повече за дружествата, които предоставят бизнес услуги в ЕС.

Сървърни регистрационни файлове

Като повечето уебсайтове нашите сървъри автоматично записват заявките за страници, направени, когато посещавате сайтовете ни. Тези „сървърни регистрационни файлове“ обикновено включват заявката ви за мрежата, IP адрес, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката ви и една или повече „бисквитки“, чрез които еднозначно може да идентифицираме вашия браузър.

Обичаен запис в регистрационен файл за търсенето на „cars“ изглежда по следния начин:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Chrome 112; OS X 10.15.7 -
740674ce2123e969
  • 123.45.67.89 е IP адресът, зададен на потребителя от доставчика му на интернет услуги. В зависимост от предоставяните услуги потребителят може да получава от доставчика различен адрес всеки път, когато се свързва с интернет.
  • 25/Mar/2003 10:15:32 са датата и часът на заявката.
  • http://www.google.com/search?q=cars е заявеният URL адрес, включително заявката за търсене.
  • Chrome 112; OS X 10.15.7 са браузърът и операционната система, които се използват.
  • 740674ce2123a969 е уникалният идентификационен номер на „бисквитката“, зададена на този конкретен компютър при първото посещение на Google от него. („Бисквитките“ могат да се изтриват от потребителите. Ако потребителят е изтрил „бисквитката“ от компютъра след последното си посещение на Google, тогава този номер ще бъде уникалният идентификационен номер, зададен на устройството при следващото посещение на Google от него.)

Уеб хранилище на браузъра

Уеб хранилището на браузъра дава възможност на уебсайтовете да съхраняват данни в браузър на дадено устройство. Когато се използва в режим „локално хранилище“, то позволява информацията да се съхранява между сесиите. Така тя може да се извлече дори след затваряне и повторно отваряне на браузъра. HTML 5 е една от технологиите, улесняващи уеб хранилището.

Уникални идентификатори

Уникалният идентификатор представлява низ от знаци, който може да се използва за еднозначното идентифициране на браузър, приложение или устройство. Тези идентификатори се различават по това, доколко са постоянни, дали могат да се задават повторно от потребителите и как се осъществява достъп до тях.

Те могат да се използват за различни цели, включително за защита и откриване на измами, синхронизиране на услуги (като електронната ви поща), запомняне на предпочитанията ви и предоставяне на персонализирани реклами. Уникалните идентификатори в „бисквитките“ например помагат на сайтовете да показват съдържанието в браузъра ви на предпочитания от вас език. Можете да конфигурирате браузъра си да отказва всички „бисквитки“ или да показва, когато се изпраща „бисквитка“. Научете повече за това, как Google използва „бисквитките“.

На други платформи освен браузъри уникалните идентификатори се използват за разпознаване на конкретно устройство или приложение на него. Идентификаторът за рекламиране например се използва за осигуряване на подходящи реклами на устройства с Android и може да бъде управляван от настройките на устройството ви. Уникалният идентификатор може също да е включен в устройството от производителя му (понякога наричан „универсален идентификатор на устройство“ или „UUID“) – например IMEI номер на мобилен телефон. Тези идентификатори например могат да ни послужат, за да персонализираме услугите си за устройството ви или да анализираме свързаните с тях проблеми с устройствата.

Устройство

Устройството представлява компютър, който може да се използва за достъп до услугите на Google – например настолен компютър, таблет, интелигентен високоговорител или смартфон.

IP адрес

На всяко свързано с интернет устройство се задава номер, известен като адрес по интернет протокол (IP). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва с интернет. Научете повече за това как използваме информацията за местоположението.

Приложения на Google
Главно меню