Klíčové pojmy

Affiliate partneři

Spřízněný subjekt je subjekt, který patří do skupiny společností Google včetně následujících společností, které poskytují spotřebitelské služby v EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd, Google Payment Corp a Google Dialer Inc. Viz další informace o společnostech, které poskytují obchodní služby v EU.

Algoritmus

Proces nebo sada pravidel, podle nichž počítač postupuje při řešení problémů.

Citlivé osobní údaje

Toto je zvláštní kategorie osobních údajů, které souvisejí s tématy, jako jsou důvěrné zdravotní informace, rasový či etnický původ, politické či náboženské přesvědčení nebo sexualita.

Informace, které neumožňují osobní identifikaci

Toto jsou informace, které jsou o uživatelích zaznamenány tak, aby již nepředstavovaly jednotlivě identifikovatelné uživatele ani na ně neodkazovaly.

IP adresa

Každé zařízení připojené k internetu má přidělené jedinečné číslo, které se nazývá IP adresa. Tato čísla jsou obvykle přidělována v blocích podle zemí. IP adresu lze často použít k identifikaci místa, ze kterého se zařízení připojuje k internetu. Přečtěte si další informace o tom, jak používáme údaje o poloze.

Jedinečné identifikátory

Jedinečný identifikátor je řetězec znaků, který lze použít k jedinečné identifikaci prohlížeče, aplikace nebo zařízení. Různé identifikátory zařízení se liší podle toho, jak jsou trvalé, zda je mohou uživatelé resetovat a jak k nim lze získat přístup.

Jedinečné identifikátory lze použít k různým účelům, například k zabezpečení, zjišťování podvodů, synchronizaci služeb, jako je doručená e-mailová pošta, nebo k uchování nastavení uživatele a poskytování relevantních reklam. Jedinečné identifikátory uložené v souborech cookie webům například pomáhají zobrazovat v prohlížeči obsah ve vámi preferovaném jazyce. Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, když se vám soubor cookie někdo pokusí zaslat. Další informace o tom, jak Google využívá soubory cookie.

Na jiných platformách, než jsou prohlížeče, se jedinečné identifikátory používají k rozpoznání konkrétního zařízení nebo aplikace na zařízení. Jedinečný identifikátor, jako je například inzertní ID, se používá k poskytování relevantní inzerce na zařízeních Android a lze jej spravovat v nastavení zařízení. Jedinečné identifikátory může do zařízení zakódovat také výrobce. Takové identifikátory se někdy nazývají „univerzálně jedinečné ID“ (zkratka UUID) a patří mezi ně například číslo IMEI mobilního telefonu. Jedinečný identifikátor zařízení můžeme použít k přizpůsobení služby na zařízení nebo k analýze problémů se službami na zařízení.

Mezipaměť dat aplikací

Mezipaměť dat aplikací je archiv dat v zařízení. Může například umožňovat, aby webová aplikace mohla být spuštěna bez připojení k internetu, nebo vylepšovat výkon aplikace díky rychlejšímu načítání obsahu.

Osobní údaje

Údaje, které nám poskytnete a které vás osobně identifikují. Jedná se například o jméno, e-mailovou adresu, fakturační údaje nebo další údaje, které může společnost Google k takovýmto údajům přiměřeně logicky přiřadit, například informace, které propojujeme s účtem Google.

Pixelová značka

Pixelová značka je technologie umístěná na webu nebo v textu e-mailu za účelem měření určité aktivity, jako je například zobrazení webu nebo otevření e-mailu. Pixelové značky se často používají společně se soubory cookie.

Protokoly serveru

Když navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na stránky. Tyto protokoly serveru obvykle obsahují informace, jako je váš webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč.

Typický záznam v protokolu pro hledání slova „cars“ vypadá takto:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Chrome 112; OS X 10.15.7 -
740674ce2123e969
  • 123.45.67.89 je IP adresa, kterou uživateli přidělil poskytovatel připojení k internetu (ISP). V závislosti na typu služby může poskytovatel služeb uživateli při každém připojení k internetu přidělit jinou adresu.
  • 25/Mar/2003 10:15:32 je datum a čas dotazu.
  • http://www.google.com/search?q=cars je požadovaná adresa URL včetně vyhledávacího dotazu.
  • Chrome 112; OS X 10.15.7 je použitý prohlížeč a operační systém.
  • 740674ce2123a969 je jedinečný identifikátor souboru cookie, který byl tomuto konkrétnímu počítači přidělen při první návštěvě webu Google. (Uživatelé mohou soubory cookie smazat. Pokud uživatel od poslední návštěvy webu Google soubor cookie smazal, bude se jednat o jedinečný identifikátor souboru cookie, který bude zařízení přidělen při další návštěvě webu Google z tohoto konkrétního zařízení.)

Soubory cookie

Soubor cookie je malý soubor obsahující řetězec znaků, který je při návštěvě webové stránky odeslán do vašeho počítače. Při další návštěvě soubor cookie webu umožní rozpoznat váš prohlížeč. Pomocí souborů cookie lze uložit uživatelská nastavení a další údaje. Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby všechny soubory cookie odmítal nebo aby hlásil, když se vám soubor cookie někdo pokusí zaslat. Některé funkce nebo služby na webových stránkách však bez souborů cookie nemusí fungovat správně. Přečtěte si, jak Google využívá soubory cookie a jak využívá data (včetně souborů cookie), když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Účet Google

K přístupu k některým našim službám je třeba si zaregistrovat účet Google a poskytnout nám několik osobních údajů (obvykle jméno, e-mailovou adresu a heslo). Tyto informace o účtu se používají k ověření při přístupu ke službám Google a chrání váš účet před neoprávněným přístupem jiných uživatelů. Svůj účet můžete prostřednictvím nastavení účtu Google kdykoli upravit nebo smazat.

URL odkazujícího zdroje

URL (Uniform Resource Locator) odkazujícího zdroje je informace, kterou cílové webové stránce odešle webový prohlížeč, obvykle po kliknutí na odkaz na stránku. URL odkazujícího zdroje obsahuje adresu URL poslední webové stránky, která byla v prohlížeči navštívena.

Webové úložiště prohlížeče

Webové úložiště prohlížeče umožňuje webovým stránkám ukládat data do prohlížeče v zařízení. Při použití v režimu „místní úložiště“ umožňuje ukládání dat mezi relacemi. Data je tak možné načíst i po zavření a opětovném otevření prohlížeče. Jednou z technologií, které používání webového úložiště usnadňují, je HTML5.

Zařízení

Zařízení je počítač, jehož prostřednictvím lze používat služby Google. Za zařízení jsou považovány například stolní počítače, tablety, chytré reproduktory a chytré telefony.

Aplikace Google
Hlavní nabídka