Kluczowe terminy

Adres IP

Każde urządzenie podłączone do internetu ma przypisany numer, tak zwany adres protokołu internetowego (IP). Numery te są z reguły przypisywane w blokach dla regionu geograficznego. Na podstawie adresu IP często można zidentyfikować miejsce, z którego urządzenie łączy się z internetem. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy informacji o lokalizacji.

Algorytm

Procedura lub zestaw reguł, którym podlegają operacje związane z rozwiązywaniem problemów przez komputer.

Dane nieumożliwiające identyfikacji konkretnej osoby

Są to zarejestrowane przez nas informacje o użytkownikach, które nie odnoszą się już do konkretnego użytkownika ani nie umożliwiają jego identyfikacji.

Dane osobowe

Są to dostarczane przez użytkownika informacje umożliwiające Google jego identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, informacje rozliczeniowe lub inne dane, które możemy skojarzyć z użytkownikiem w racjonalny sposób, takie jak informacje powiązane z kontem Google użytkownika.

Dzienniki serwerów

Podobnie jak większość witryn internetowych, nasze serwery automatycznie zapisują żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają nasze witryny. Te „dzienniki serwerów” zazwyczaj zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.

Typowy wpis dziennika dotycząca wyszukiwania hasła „cars” (samochody) wygląda tak:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Chrome 112; OS X 10.15.7 -
740674ce2123e969
  • 123.45.67.89 jest adresem IP przypisanym do użytkownika przez dostawcę usług internetowych. W zależności od tego, z jakiego rodzaju usługi korzysta użytkownik, adres przypisany przez dostawcę usług podczas nawiązywania połączenia z internetem może być za każdym razem inny.
  • 25/Mar/2003 10:15:32 oznacza datę i godzinę zapytania.
  • http://www.google.com/search?q=cars jest żądanym adresem URL, zawierającym wyszukiwane hasło.
  • Chrome 112; OS X 10.15.7 oznacza przeglądarkę i system operacyjny, z których korzysta użytkownik.
  • 740674ce2123a969 jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie przypisanym do tego konkretnego komputera podczas pierwszej wizyty w witrynie Google. (Użytkownicy mogą usuwać pliki cookie. Jeśli użytkownik usunął plik cookie z komputera od czasu ostatniego przeglądania witryny Google, to podczas następnego przejścia do witryny Google z tego konkretnego komputera do użytkownika zostanie przypisany unikalny identyfikator pliku cookie).

Konto Google

Dostęp do niektórych naszych usług można uzyskać po założeniu konta Google i podaniu określonych danych osobowych (zazwyczaj imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła). Danych konta używa się do identyfikacji użytkownika, gdy chce on uzyskać dostęp do usług Google, oraz w celu ochrony konta przed dostępem osób nieupoważnionych. Użytkownik może w każdej chwili zmienić dane konta lub usunąć konto w ustawieniach konta Google.

Pamięć podręczna aplikacji

Pamięć podręczna aplikacji pełni rolę repozytorium danych urządzenia. Może na przykład umożliwiać aplikacjom internetowym pracę offline i poprawiać ich wydajność, przyspieszając ładowanie treści.

Pamięć podręczna przeglądarki

Pamięć podręczna przeglądarki umożliwia witrynom przechowywanie danych w przeglądarce zainstalowanej na urządzeniu. W trybie „pamięci lokalnej” umożliwia ona przechowywanie danych pomiędzy sesjami. Dzięki temu można odzyskać dane nawet po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu przeglądarki. Jedną z technologii obsługujących pamięć podręczną przeglądarki jest język HTML 5.

Pliki cookie

Plik cookie jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest wysyłany do komputera użytkownika podczas odwiedzania przez niego witryny internetowej. Podczas ponownej wizyty w witrynie plik cookie umożliwia witrynie rozpoznanie przeglądarki. Pliki cookie przechowują między innymi dane na temat preferencji użytkownika. W przeglądarce można skonfigurować odrzucanie wszystkich plików cookie lub powiadamianie o każdym przesłaniu pliku cookie. Jednak niektóre funkcje witryny lub usług mogą nie działać prawidłowo bez plików cookie. Dowiedz się więcej o tym, jak Google wykorzystuje pliki cookie oraz jak Google wykorzystuje dane, w tym pliki cookie, gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów.

Podmioty stowarzyszone

Podmiot stowarzyszony to podmiot należący do grupy firm Google. Są to między innymi te firmy świadczące usługi dla konsumentów na terenie Unii Europejskiej: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd, Google Payment Corp i Google Dialer Inc. Dowiedz się więcej o firmach świadczących usługi dla firm na terenie Unii Europejskiej.

Tag pikselowy

Tag pikselowy to element umieszczany w witrynie lub wiadomości e-mail, który umożliwia monitorowanie aktywności takiej jak wyświetlenie strony internetowej lub otwarcie wiadomości e-mail. Tagi pikselowe są często stosowane w połączeniu z plikami cookie.

Unikalne identyfikatory

Unikalny identyfikator jest ciągiem znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki, aplikacji lub urządzenia. Różne identyfikatory różnią się między sobą pod kątem trwałości, możliwości zresetowania lub sposobu uzyskiwania do nich dostępu.

Unikalne identyfikatory mogą mieć wiele zastosowań: można ich używać w charakterze zabezpieczeń bądź do wykrywania oszustw, mogą służyć do synchronizacji usług takich jak skrzynka poczty przychodzącej, do zapamiętywania preferencji użytkownika i wyświetlania spersonalizowanych reklam. Na przykład unikalne identyfikatory przechowywane w plikach cookie umożliwiają witrynom wyświetlanie treści w przeglądarce w preferowanym przez użytkownika języku. W przeglądarce można skonfigurować odrzucanie wszystkich plików cookie lub powiadamianie o każdym przesłaniu pliku cookie. Dowiedz się więcej o tym, jak Google używa plików cookie.

Na innych platformach niż przeglądarki unikalne identyfikatory służą do rozpoznawania określonego urządzenia lub aplikacji na tym urządzeniu. Na przykład unikalny identyfikator, taki jak identyfikator wyświetlania reklam, służy do wyświetlania odpowiednio dobranych reklam na urządzeniach z Androidem. Można nim zarządzać w ustawieniach urządzenia. Producent może oznaczyć urządzenie unikalnym identyfikatorem (nazywanym też uniwersalnym unikalnym identyfikatorem lub UUID). Jest to na przykład numer IMEI telefonu komórkowego. Unikalny identyfikator urządzenia może na przykład pomóc dopasować usługi do konkretnego urządzenia i analizować powiązane z nimi problemy sprzętowe.

URL strony odsyłającej

URL strony odsyłającej to informacja przesyłana do docelowej strony internetowej przez przeglądarkę, zazwyczaj po kliknięciu linku do tej strony. URL strony odsyłającej zawiera adres URL ostatniej strony odwiedzonej za pomocą przeglądarki.

Urządzenie

Urządzenie to komputer używany do uzyskiwania dostępu do usług Google. Za urządzenia uznawane są na przykład komputery, tablety, inteligentne głośniki i smartfony.

Wrażliwe dane osobowe

Jest to specjalna kategoria danych osobowych obejmująca między innymi poufne informacje medyczne, rasę, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, wyznanie i orientację seksualną.

Aplikacje Google
Menu główne