Ključni termini

Algoritam

Proces ili skup pravila koji prati računar tokom izvršavanja operacija rešavanja problema.

Filijale

Zavisno ili povezano društvo je entitet koji pripada Google grupi kompanija, uključujući sledeće kompanije koje pružaju korisničke usluge u EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd, Google Payment Corp i Google Dialer Inc. Saznajte više o kompanijama koje pružaju poslovne usluge u EU.

Google nalog

Možete da pristupate nekim od naših usluga ako se registrujete za Google nalog i navedete određene lične podatke (obično ime i prezime, imejl adresu i lozinku). Ove informacije o nalogu se koriste za potvrdu identiteta kada pristupate Google uslugama i zaštitu naloga od neovlašćenog pristupa drugih lica. U svakom trenutku možete da izmenite ili izbrišete nalog pomoću podešavanja Google naloga.

Informacije koje ne mogu da služe za identifikaciju

Ovo su informacije o korisnicima koje se evidentiraju tako da više ne ukazuju na pojedinačnog korisnika niti mogu da ga pojedinačno identifikuju.

IP adresa

Svakom uređaju povezanom sa internetom dodeljuje se jedinstveni broj poznat kao adresa internet protokola (IP). Ti brojevi se obično dodeljuju po blokovima zasnovanim na zemljama. IP adresa se često može koristiti da bi se identifikovala lokacija sa koje se računar povezuje sa internetom.

Jedinstveni identifikatori

Jedinstveni identifikator je niz znakova koji može da se koristi za jedinstvenu identifikaciju pregledača, aplikacije ili uređaja. Različiti identifikatori se razlikuju po tome koliko su trajni, da li korisnici mogu da ih resetuju i kako može da im se pristupa.

Jedinstveni identifikatori mogu da se koriste u različite svrhe, uključujući bezbednost i otkrivanje prevara, sinhronizovanje usluga kao što su prijemno sanduče za imejlove, pamćenje podešavanja i pružanje personalizovanih oglasa. Na primer, jedinstveni identifikatori sačuvani u kolačićima omogućavaju sajtovima da prikazuju sadržaj u pregledaču na željenom jeziku. Podešavanja pregledača možete da konfigurišete tako da blokira sve kolačiće ili obaveštava kada se kolačić šalje. Saznajte više o tome kako Google koristi kolačiće.

Na platformama koje nisu pregledači jedinstveni identifikatori se koriste za prepoznavanje određenog uređaja ili aplikacije na njemu. Na primer, jedinstveni identifikator kao što je ID oglašavanja se koristi za pružanje relevantnih oglasa na Android uređajima i njime možete da upravljate u podešavanjima uređaja. Proizvođač uređaja može i da inkorporiše jedinstvene identifikatore (koji se ponekad nazivaju univerzalno jedinstveni ID-ovi ili UUID-ovi) u uređaj, na primer, IMEI broj mobilnog telefona. Na primer, jedinstveni identifikator uređaja može da se koristi za prilagođavanje naše usluge vašem uređaju ili analiziranje problema na uređaju koji se odnose na naše usluge.

Keš podataka aplikacije

Keš podataka aplikacije je skladište podataka na uređaju. Ono može, na primer, da omogući veb-aplikaciji da se pokreće bez internet veze i da poboljša učinak aplikacije omogućavanjem bržeg učitavanja sadržaja.

Kolačići

Kolačić je mala datoteka koja sadrži niz znakova koji se šalje računaru kada posetite neki veb-sajt. Kada ponovo posetite sajt, kolačić omogućava tom sajtu da prepozna pregledač. Kolačići mogu da skladište korisnička podešavanja i druge informacije. Podešavanja pregledača možete da konfigurišete tako da blokira sve kolačiće ili obaveštava kada se kolačić šalje. Međutim, neke funkcije ili usluge veb-sajta možda neće funkcionisati ispravno bez kolačića. Saznajte više o tome kako Google koristi kolačiće i kako Google koristi podatke, uključujući kolačiće, kada koristite sajtove ili aplikacije naših partnera.

Lični podaci

To su informacije koje nam dajete i koje vas identifikuju, poput imena, imejl adrese ili informacija za obračun ili drugih podataka koje Google osnovano može da poveže sa takvim informacijama, kao što su informacije koje povezujemo sa Google nalogom.

Osetljivi lični podaci

Ovo je posebna kategorija ličnih podataka koja je u vezi sa temema kao što su poverljivi medicinski podaci, podaci o rasnom ili etničkom poreklu, političkim ili verskim opredeljenjima ili seksualnoj orijentaciji.

Oznaka piksela

Oznaka piksela je vrsta tehnologije koja se postavlja na veb-sajt ili u telu imejla u cilju praćenja određene aktivnosti, poput pregleda na veb-sajtu ili kada se otvara imejl. Oznake piksela se često koriste u kombinaciji sa kolačićima.

Serverske evidencije

Kao i kod većine veb sajtova, serveri automatski evidentiraju zahteve za stranicama koje uputite kada posećujete sajtove. Ove „serverske evidencije“ obično obuhvataju vaš veb zahtev, adresu internet protokola, tip pregledača, jezik pregledača, datum i vreme upućivanja zahteva, kao i jedan ili više kolačića koji mogu na jedinstven način identifikovati vaš pregledač.

Tipičan unos u evidenciji za pretragu reči „automobili“ izgleda ovako:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 -
740674ce2123e969
  • 123.45.67.89 je adresa internet protokola koju je korisnik dobio od svog internet provajdera. U zavisnosti od korisničke usluge, dobavljač može da dodeljuje korisniku drugačiju adresu prilikom svakog povezivanja na internet.
  • 25/Mar/2003 10:15:32 je datum i vreme slanja upita.
  • http://www.google.com/search?q=cars je zahtevani URL, uključujući upit za pretragu.
  • Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 su pregledač i operativni sistem koji se koriste.
  • 740674ce2123a969 je jedinstveni ID kolačića dodeljen ovom određenom računaru kada je prvi put posetio Google. (Korisnici mogu da brišu kolačiće. Ako je korisnik izbrisao kolačić sa računara posle poslednje posete Google-u, tom uređaju će biti dodeljen jedinstveni ID kolačića sledeći put kada korisnik poseti Google pomoću tog uređaja).

Uređaj

Uređaj je računar koji može da se koristi za pristup Google uslugama. Na primer, računari, tableti, pametni zvučnici i pametni telefoni se računaju u uređaje.

URL upućivača

URL (Jednoobrazni lokator resursa) upućivača su informacije koje veb-pregledač prenosi na odredišnu veb-stranicu, obično kada kliknete na link do te stranice. URL upućivača sadrži URL poslednje veb-stranice koju je pregledač posetio.

Veb-skladište pregledača

Veb-skladište pregledača omogućava veb-sajtovima da skladište podatke u pregledaču na uređaju. Kada se koristi u režimu „lokalnog skladišta“, omogućava skladištenje podataka u više sesija. Zbog toga podaci mogu da se preuzmu i kada se pregledač zatvori i ponovo otvori. HTML 5 je tehnologija koja olakšava skladištenje na vebu.

Google апликације
Главни мени