Viktiga termer

Algoritm

En process eller en uppsättning regler som en dator följer när den utför operationer för problemlösning.

Appdatacache

En appdatacache är ett datalager på en enhet. Med hjälp av den kan en webbapp till exempel köras utan internetanslutning, och den kan förbättra en apps prestanda genom att läsa in innehåll snabbare.

Cookies

En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng. Den skickas till din dator när du besöker en webbplats. Webbplatsen känner igen din webbläsare när du besöker den igen med hjälp av cookien. Användarinställningar och annan information kan lagras i cookies. Du kan konfigurera webbläsaren så att alla cookies nekas eller så att den indikerar när en cookie skickas. Observera att vissa webbplatsfunktioner eller -tjänster kanske inte fungerar korrekt utan cookies. Läs mer om hur Google använder cookies och hur Google använder data, inklusive cookies, när du använder webbplatser eller appar från våra partners.

Enhet

En enhet är en dator som du kan använda för att få åtkomst till Googles tjänster. Till exempel räknas stationära datorer, surfplattor, smarta högtalare och smartphones som enheter.

Google-konto

Du kan få tillgång till en del av våra tjänster genom att registrera dig för ett Google-konto och ge oss vissa personliga uppgifter (vanligtvis ditt namn, din e-postadress och ett lösenord). Kontouppgifterna används för att verifiera din identitet när du använder Googles tjänster och för att skydda kontot från obehörig åtkomst. Du kan redigera eller radera kontot när du vill via inställningarna för Google-kontot.

Hänvisningsadress

En hänvisningsadress (kallas ibland URL, Uniform Resource Locator) är information som skickas till en målwebbsida som ska öppnas, vanligtvis när du klickar på en länk till den webbsidan. Hänvisningsadressen innehåller webbadressen till den senaste webbsidan som besöktes i webbläsaren.

IP-adress

Varje enhet som är uppkopplad till internet tilldelas ett unikt nummer, d.v.s. en IP-adress (Internet protocol). Eftersom dessa nummer tilldelas i geografiska block kan en IP-adress ofta användas för att identifiera varifrån en enhet kopplar upp till internet. Läs mer om hur vi använder platsinformation.

Känsliga personliga uppgifter

Denna särskilda kategori omfattar personliga uppgifter som konfidentiella medicinska uppgifter, etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religiös tro eller sexuell läggning.

Närstående bolag

Ett närstående bolag är ett rättssubjekt som tillhör Googles företagsgrupp, däribland följande företag som tillhandahåller konsumenttjänster i EU: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd, Google Payment Corp och Google Dialer Inc. Läs mer om företagen som tillhandahåller företagstjänster i EU.

Personliga uppgifter

Det här är uppgifter som du skickar till oss och som identifierar dig personligen, till exempel namn, e-postadress, faktureringsuppgifter eller andra uppgifter som rimligtvis kan länkas till sådana uppgifter av Google, t.ex. information som vi kopplar till ditt Google-konto.

Pixeltagg

En pixeltagg är en typ av teknik som placeras på en webbplats eller i brödtexten i ett e-postmeddelande i syfte att spåra viss aktivitet, till exempel visningar på en webbplats eller när ett e-postmeddelande öppnas. Pixeltaggar används ofta tillsammans med cookies.

Serverloggar

Precis som de flesta webbplatser registrerar våra servrar automatiskt sidförfrågningar som görs när du besöker våra webbplatser. Dessa ”serverloggar” omfattar vanligtvis din sidförfrågning, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din förfrågan och en eller flera cookies som kan identifiera din webbläsare.

Så här ser en typisk loggpost för en sökning på ”bilar” ut:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Chrome 112; OS X 10.15.7 -
740674ce2123e969
  • 123.45.67.89 är Internet Protocol-adressen som har tilldelats användaren av användarens ISP. Internetleverantören kan tilldela användaren en ny adress varje gång användaren ansluter till internet, beroende på tjänst.
  • 25/Mar/2003 10:15:32 är datumet och tidpunkten då sökningen gjordes.
  • http://www.google.com/search?q=cars är den begärda webbadressen, inklusive sökfrågan.
  • Chrome 112; OS X 10.15.7 är webbläsaren och operativsystemet som används.
  • 740674ce2123a969 är det unika cookie-id som tilldelades denna dator första gången som den användes för att besöka Google. (Cookies kan raderas av användare. Om användaren har rensat sin cookie från datorn sedan den användes för att besöka Google senast är det i stället det unika cookie-id som tilldelas enheten nästa gång de besöker Google på den enheten som gäller).

Unika identifierare

En unik identifierare består av en rad tecken som används för att identifiera en viss webbläsare, app eller enhet. Olika identifierare skiljer sig åt i fråga om hur permanenta de är, om användare kan återställa dem och hur man får åtkomst till dem.

Unika identifierare kan användas för olika ändamål, bland annat för att tillhandahålla säkerhet, upptäcka bedrägeri, synkronisera tjänster som din inkorg, spara dina inställningar och för att visa anpassade annonser. Unika identifierare som sparas i cookies kan till exempel hjälpa webbsidor att visa innehållet i webbläsaren på språket som du föredrar. Du kan konfigurera webbläsaren så att alla cookies nekas eller så att den indikerar när en cookie skickas. Läs mer om hur Google använder cookies.

På andra plattformar än webbläsaren används unika identifierare till att känna igen enskilda enheter eller appar på den enheten. Till exempel används den unika identifieraren Reklam-id till att visa relevanta annonser på Android-enheter, och kan hanteras i inställningarna på enheten. Unika identifierare kan även tilldelas enheten av tillverkaren (kallas ibland Universal Unique ID, eller UUID), till exempel IMEI-numret för en mobil. Med hjälp av enhetens unika identifierare kan vi till exempel anpassa våra tjänster till enheten eller analysera enhetsrelaterade problem i våra tjänster.

Uppgifter som inte identifierar dig som person

Denna information om användare registreras på ett sådant sätt att den inte längre ger en bild av eller hänvisar till en enskild användare.

Webbläsarens webblagring

Med webbläsarens webblagring kan webbplatser lagra uppgifter i en enhets webbläsare. När den används i läget Lokal lagring kan uppgifter lagras över flera sessioner. Detta gör att uppgifterna är tillgängliga även efter att webbläsaren har stängts och öppnats igen. HTML5 är ett exempel på teknik som förenklar webblagring.

Googles appar
Huvudmeny