Рекламиране

Рекламите поддържат безплатна работата с Google, както и много от ползваните от вас уебсайтове и услуги. Работим усилено, за да гарантираме, че те са безопасни, ненатрапчиви и възможно най-подходящи. Например няма да видите изскачащи реклами с Google – и всяка година прекратяваме профилите на стотици хиляди издатели и рекламодатели, които нарушават правилата ни, – включително реклами, съдържащи злонамерен софтуер, реклами за фалшифицирани стоки или такива, които се опитват да злоупотребят с личната ви информация.

Рекламните услуги на Google експериментират с нови способи за поддръжка на показването и измерването на дигитални реклами по начини, които по-добре защитават поверителността на хората онлайн чрез инициативата Privacy Sandbox в Chrome и под Android. Потребителите, които са активирали съответните настройки на Privacy Sandbox в Chrome или под Android, може да виждат уместни реклами от рекламните услуги на Google въз основа на данните от API за теми или Protected Audience API, съхранявани в браузъра или мобилното им устройство. Рекламните услуги на Google може да измерват и ефективността на рекламите, като използват данни за отчитане на приписването, съхранявани в браузъра или мобилното устройство. Още информация за Privacy Sandbox.

Как Google използва „бисквитки“ в рекламирането

„Бисквитките“ помагат рекламирането да стане по-ефективно. Без тях за рекламодателя е по-трудно да достигне до аудиторията си или да знае броя на показаните реклами и колко кликвания са получили.

Много уебсайтове, като новинарски сайтове и блогове, си партнират с Google, за да показват реклами на посетителите си. При работата с партньорите си може да използваме „бисквитки“ за редица цели, например за да не виждате една и съща реклама отново и отново, да откриваме и спираме измамни кликвания и да ви показваме реклами, които е вероятно да са по-подходящи (например такива въз основа на посетени от вас уебсайтове).

В регистрационните си файлове съхраняваме архив на показваните от нас реклами. Тези сървърни регистрационни файлове обикновено включват заявката ви в мрежата, IP адрес, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката ви и една или повече „бисквитки“, които еднозначно може да идентифицират браузъра ви. Запазваме тези данни поради редица причини, най-важните от които са подобряването на услугите ни и поддържането на сигурността на системите ни. Правим данните в регистрационните файлове анонимни, като премахваме част от IP адреса (след 9 месеца) и информацията от „бисквитките“ (след 18 месеца).

Рекламните ни „бисквитки“

За да помогнем на партньорите си да управляват рекламите и уебсайтовете си, предлагаме много продукти, включително AdSense, AdWords, Google Анализ и набор от услуги под марката на DoubleClick. Когато посетите страница или видите реклама, която използва някой от тези продукти – в услугите на Google или в други сайтове и приложения – до браузъра ви може да бъдат изпратени различни „бисквитки“.

Те може да бъдат зададени от няколко различни домейна, включително google.com, doubleclick.net, googlesyndication.com или googleadservices.com, или домейна на сайтовете на партньорите ни. Някои от рекламните ни продукти позволяват на партньорите ни да използват други услуги съвместно с нашите (например услуга за измерване и отчитане на рекламите), а те може да изпращат до браузъра ви свои собствени „бисквитки“, които ще бъдат зададени от техните домейни.

Вижте още подробности за типовете „бисквитки“, използвани от Google и партньорите ни, и за начина, по който ги ползваме.

Как можете да контролирате рекламните „бисквитки“

Можете да използвате Настройки за рекламите, за да управлявате рекламите от Google, които виждате, и да изключите персонализираните реклами. Дори ако изключите персонализираните реклами, пак може да виждате реклами въз основа на различни фактори, като например общото ви местоположение, получено от IP адреса ви, типа на браузъра ви и думите ви за търсене.

Можете също да управлявате използваните за онлайн рекламиране „бисквитки“ на много фирми чрез инструментите за потребителски избор, създадени съгласно програмите за саморегулация в много държави, като например базираната в САЩ страница aboutads.info/choices или страницата в Европейския съюз Your Online Choices.

Накрая можете да управлявате „бисквитките“ в уеб браузъра си.

Други технологии, използвани в рекламирането

Рекламните системи на Google може да ползват други технологии, включително Flash и HTML5, за функции като показването на интерактивни рекламни формати. Например може да използваме IP адреса, за да определим общото ви местоположение. Възможно е и да изберем рекламиране въз основа на информацията за компютъра или устройството ви, като модела на устройството ви, типа браузър или сензорите в устройството ви, например акселерометъра.

Местоположение

Рекламните продукти на Google може да получават или да достигат до изводи за информация за местоположението ви от различни източници. Например може да определим общото ви местоположение чрез IP адреса ви; може да получим точно местоположение от мобилното ви устройство; може да направим извод за местоположението ви от заявките ви за търсене; използвани от вас уебсайтове или приложения може да ни изпращат информация за местоположението ви. Google ползва данните за местоположението в рекламните си продукти, за да достигне до изводи за демографска информация, да подобри уместността на показваните ви реклами, да измерва ефективността на рекламите и да отчита обобщени статистически данни пред рекламодателите.

Идентификатори за рекламиране за мобилни приложения

За да показваме реклами в услуги, където технологията на „бисквитките“ е възможно да не е налице (например в мобилни приложения), може да използваме технологии с подобни на „бисквитките“ функции. Понякога Google свързва идентификатора, използван за рекламиране в мобилни приложения, с рекламна „бисквитка“ на същото устройство, за да координира рекламите в мобилните ви приложения и мобилния ви браузър. Това може да се случи например, когато в приложение видите реклама, която отваря уеб страница в мобилния ви браузър. Това също така ни помага да подобрим отчетите, които предоставяме на рекламодателите си за ефективността на кампаниите им.

Възможно е рекламите, които виждате на устройството си, да са персонализирани въз основа на идентификатора му за рекламиране. На устройства с Android можете:

 • да нулирате идентификатора за рекламиране на устройството си, при което той се заменя с нов. Приложенията пак могат да ви показват персонализирани реклами, но е възможно известно време те да не са толкова подходящи или интересни за вас.
 • да изтриете идентификатора за рекламиране на устройството си, при което той се премахва и не се задава нов. Приложенията пак могат да ви показват реклами, но е възможно те да не са толкова подходящи или интересни за вас. Няма да виждате реклами въз основа на този идентификатор за рекламиране, но пак може да виждате такива въз основа на други фактори, като например информация, която сте споделили с приложенията.

За да извършите промени, свързани с идентификатора за рекламиране на устройството ви с Android, изпълнете инструкциите по-долу.

Android

Нулиране на идентификатора за рекламиране на устройството ви

За да нулирате идентификатора за рекламиране на устройството си:

 1. Отворете Настройки на устройството си с Android.
 2. Докоснете Поверителност > Реклами.
 3. Докоснете Нулиране на идентификатора за рекламиране и потвърдете промените.
Изтриване на идентификатора за рекламиране на устройството ви

За да изтриете идентификатора за рекламиране на устройството си:

 1. Отворете Настройки на устройството си с Android.
 2. Докоснете Поверителност > Реклами.
 3. Докоснете Изтриване на идентификатора за рекламиране и потвърдете промените.

Идентификаторът ви за рекламиране ще бъде нулиран или изтрит, но е възможно приложенията да имат свои собствени настройки, при които се използват други типове идентификатори. Те също могат да се отразят върху типовете реклами, които виждате.

При някои по-стари версии на Android

Ако версията на Android на устройството ви е 4.4 или по-стара:

 1. Отворете Настройки.
 2. Докоснете Поверителност > Разширени > Реклами.
 3. Включете Отказване от персонализиране на рекламите и потвърдете промените.

iOS

Устройствата с iOS използват идентификатора за рекламиране на Apple. За да научите повече за възможностите за избор при използване на този идентификатор, посетете приложението Settings на устройството си.

Свързан телевизор/устройство за директна продажба от доставчика на поточно предаваното съдържание

Идентификатори за рекламиране на свързан телевизор

Свързаните телевизори са друга област, в която технологията на „бисквитките“ не е налице, и вместо нея Google ще разчита на локални идентификатори, предназначени за използване с цел показване на реклами. Много свързани телевизионни устройства поддържат идентификатор за рекламиране, който функционира подобно на идентификаторите на мобилните устройства. Тези идентификатори са създадени така, че да дават възможност на потребителите да ги нулират или да се откажат изцяло от персонализираното рекламиране.

Следните настройки за рекламите са налице на телевизори с идентична формулировка:

 • „Нулиране на идентификатора за рекламиране“;
 • „Изтриване на идентификатора за рекламиране“;
 • „Отказване от персонализиране на рекламите“ (включено или изключено);
 • „Реклами от Google“ (води към „Всичко за персонализирането на рекламите от Google“);
 • „Идентификаторът ви за рекламиране“ (дълъг низ).

Тези настройки за рекламите са достъпни чрез следните пътища на устройства с Google TV и съответно Android TV.

Google TV

Еднороден път към настройките за рекламите:

 1. Настройки
 2. Поверителност
 3. Реклами

Android TV

Настройките за рекламите се показват чрез един от двата общи пътя за Android TV в зависимост от производителя/модела на телевизора. При Android TV партньорите имат свободата да адаптират пътя до настройките. Партньорът решава кой път да използва като най-подходящ за предлаганата от него персонализирана практическа работа с телевизора, но по-долу са посочени често срещаните пътища до настройките за рекламите.

Път A:

 1. Настройки
 2. Информация
 3. Правна информация
 4. Реклами

Път Б:

 1. Настройки
 2. Предпочитания за устройството
 3. Информация
 4. Правна информация
 5. Реклами
Устройства, които не са от Google

Много свързани телевизионни устройства поддържат идентификатори за рекламиране и предлагат начини, по които потребителите да се откажат от персонализираните реклами. Пълният списък на тези устройства и начините за отказване редовно се актуализира на уебсайта на Network Advertising Initiative тук: https://thenai.org/opt-out/connected-tv-choices/.

Кое определя рекламите от Google, които виждате?

За определяне на показваната ви реклама се вземат много решения.

Понякога рекламата, която виждате, е въз основа на местоположението ви (настоящо или минало). IP адресът ви обикновено дава добра представа къде приблизително се намирате. Ето защо на началната си страница в YouTube.com може да видите реклама, която популяризира предстоящ филм в държавата ви, или търсенето на „пица“ може да изведе резултати за пицарии в града ви.

Понякога рекламата, която виждате, е въз основа на контекста на дадена страница. Ако разглеждате страница със съвети за градинарство, може да видите реклами за градински инструменти.

Понякога е възможно да видите и реклама в мрежата, базирана на активността ви в приложение или в услугите на Google, или реклама в приложение, основана на активността ви в мрежата, или реклама въз основа на активността ви на друго устройство.

Понякога рекламата, която виждате на дадена страница, се показва от Google, но е избрана от друга компания. Може например да сте се регистрирали в уебсайт на вестник. От предоставената от вас информация вестникът е в състояние да взема решения какви реклами да ви показва и може да използва за тази цел съответните ни продукти.

Може да видите и реклами в продукти и услуги на Google, включително Търсене, Gmail и YouTube, основаващи се на информация, която сте предоставили на рекламодателите (например имейл адреса ви), а те впоследствие са я споделили с нас.

Защо виждам реклами от Google за продукти, разглеждани от мен преди?

Може да видите реклами за продукти, които сте разглеждали по-рано. Да предположим, че посетите уебсайт, на който се продават стикове за голф, но не купите такива при първото си посещение. Собственикът на сайта може да иска да ви насърчи да се върнете и завършите покупката си. Google предлага услуги, които позволяват на операторите на уебсайтове да насочват рекламите си към хора, посетили страниците им.

За целта Google чете „бисквитка“, която вече е в браузъра ви, или поставя такава, когато посетите сайта за голф (при положение че браузърът ви позволи това).

Когато посетите друг сайт, който работи с Google, но може да няма нищо общо с голф, е възможно да видите реклама за стиковете. Това е, защото браузърът изпраща до нас същата „бисквитка“. Възможно е ние на свой ред да я използваме, за да ви покажем реклама, която може да ви насърчи да купите стиковете.

Посещението ви на сайта за голф може също така да се използва от Google, за да ви показва персонализирани реклами, когато впоследствие търсите стикове за голф с Google.

Имаме обаче ограничения по отношение на този тип реклами. Забраняваме на рекламодателите например да избират аудитория въз основа на деликатна информация, като здравословно състояние или религиозни вярвания.

Научете повече за рекламите от Google.

Приложения на Google
Главно меню