Ako používa spoločnosť Google súbory cookie

Táto stránka opisuje typy súborov cookie a ďalších technológií používaných Googlom. Tiež vysvetľuje, ako Google a naši partneri používajú súbory cookie v reklame.

Súbory cookie sú krátke úryvky textu, ktoré do prehliadača odosiela navštívený web. Pomáhajú mu zapamätať si informácie o vašej návšteve, čo môže uľahčiť jeho opätovné navštevovanie aj zvýšiť pre vás jeho užitočnosť. Na tieto účely sa môžu využívať aj ďalšie technológie vrátane jedinečných identifikátorov, ktoré slúžia na identifikovanie prehliadača, aplikácie alebo zariadenia, pixelov a miestneho úložiska. Súbory cookie a ďalšie technológie opísané na tejto stránke môžete používať na nižšie uvedené účely.

Pozrite si pravidlá ochrany súkromia, v ktorých sa dozviete, ako chránime vaše súkromie, keď používame súbory cookie a ďalšie informácie.

Typy súborov cookie a ďalších technológií používaných Googlom

Vo vašom prehliadači, aplikácii alebo zariadení môžu byť uložené niektoré či všetky súbory cookie alebo technológie opísané nižšie. Spôsob ich používania (vrátane odmietnutia používania určitých súborov) môžete spravovať na g.co/privacytools. Súbory cookie môžete spravovať aj v prehliadači (prehliadače pre mobilné zariadenia však túto možnosť nemusia ponúkať). V nastaveniach svojho zariadenia alebo aplikácie môžete spravovať ďalšie technológie, pomocou ktorých sa identifikujú aplikácie a zariadenia.

Funkcie

Súbory cookie a ďalšie technológie na zaistenie funkčnosti vám umožňujú získať prístup k funkciám, ktoré sú pre službu základné. Základné funkcie služby zahŕňajú predvoľby (napríklad váš vybraný jazyk), informácie týkajúce sa vašej relácie (napríklad obsah nákupného košíka) a optimalizácie služby, ktoré ju pomáhajú udržiavať a zlepšovať.

Pomocou niektorých súborov cookie a ďalších technológií sa udržiavajú vaše predvoľby. Napríklad väčšine používateľov služieb Googlu sa do prehliadačov ukladá súbor cookie s názvom NID alebo ENID (podľa toho, ktoré súbory cookie si vybrali). Pomocou týchto súborov cookie si pamätáme vaše predvoľby a ďalšie informácie, napríklad váš preferovaný jazyk, koľko výsledkov chcete vidieť na stránke s výsledkami vyhľadávania (napríklad 10 alebo 20) a či chcete mať zapnutý filter Bezpečné vyhľadávanie od Googlu. Každý súbor cookie NID vyprší šesť mesiacov od prvého použitia, zatiaľ čo súbor cookie ENID platí 13 mesiacov. Súbory cookie nazývané VISITOR_INFO1_LIVE a YEC slúžia na rovnaký účel na YouTube. Tiež sa pomocou nich rozpoznávajú a riešia problémy s touto službou. Prvý platí šesť mesiacov a druhý 13.

Pomocou ďalších súborov cookie a technológií sa udržiava a zlepšuje vaše prostredie počas konkrétnej relácie. Napríklad YouTube uchováva pomocou súboru PREF informácie, ako sú vaša preferovaná konfigurácia stránok a predvoľby prehrávania, napríklad vybraný explicitný obsah na automatické prehrávanie, náhodné prehrávanie obsahu a veľkosť prehrávača. Tieto predvoľby v prípade služby YouTube Music zahŕňajú hlasitosť, režim opakovania a automatické prehrávanie. Tento súbor cookie vyprší osem mesiacov po poslednom použití. Súbor cookie pm_sess tiež pomáha udržiavať vašu reláciu prehliadača a platí 30 minút.

Súbormi cookie a ďalšími technológiami môžeme zlepšovať aj výkonnosť služieb Googlu. Napríklad CGIC zlepšuje zobrazovanie výsledkov vyhľadávania automatickým dopĺňaním vyhľadávacích dopytov na základe prvých písmen zadaných používateľom. Tento súbor cookie platí šesť mesiacov.

Google pomocou súboru cookie CONSENT platného dva roky ukladá stav týkajúci sa vybraných súborov cookie používateľa. Ďalší súbor cookie SOCS platí 13 mesiacov a slúži na ukladanie stavu používateľa v súvislosti s jeho vybranými súbormi cookie.

Zabezpečenie

Súbory cookie a ďalšie technológie na zaistenie bezpečnosti pomáhajú overovať používateľov, predchádzať podvodom a chrániť vás, keď používate službu.

Súbory cookie a ďalšie technológie slúžiace na overovanie používateľov pomáhajú zaistiť, že prístup k danému účtu bude mať iba jeho vlastník. Napríklad súbory cookie s názvami SID a HSID obsahujú digitálne podpísané a šifrované záznamy čísla účtu Google používateľa a čas posledného prihlásenia. Kombinácia týchto dvoch súborov cookie nám umožňuje blokovať mnoho typov útokov, napríklad pokusy o krádež obsahu formulárov odosielaných v službách Googlu.

Pomocou niektorých súborov cookie a ďalších technológií zabraňujeme spamu, podvodom a zneužitiu. Napríklad súbory cookie pm_sess, YSC a AEC zaisťujú, že žiadosti v rámci relácie prehliadania vytvoril používateľ, nie iné weby. Bránia škodlivým webom konať v mene používateľa bez jeho vedomia. Súbor cookie pm_sess platí 30 minút, zatiaľ čo AEC šesť mesiacov. Súbor cookie YSC platí počas trvania používateľovej relácie prehliadania.

Analytika

Súbory cookie a ďalšie technológie na analytiku pomáhajú zhromažďovať údaje umožňujúce službám pochopiť, ako používate konkrétnu službu. Tieto štatistiky umožňujú službám zdokonaľovať obsah a vytvárať kvalitnejšie funkcie zlepšujúce vaše prostredie.

Niektoré súbory cookie a ďalšie technológie pomáhajú webom a aplikáciám pochopiť, ako ich návštevníci používajú ich služby. Napríklad Google Analytics pomocou nich zhromažďuje informácie a nahlasuje Googlu štatistiky používania webu bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. Hlavný súbor cookie _ga používaný službou Google Analytics umožňuje službe rozlíšiť jednotlivých návštevníkov a platí dva roky. Používajú ho všetky weby, ktoré implementujú Google Analytics, ale aj služby Googlu. Každý súbor cookie _ga je jedinečný pre konkrétne vlastníctvo, takže sa pomocou neho nedá daný používateľ či prehliadač sledovať na nesúvisiacich weboch.

Služby Googlu tiež používajú na účely analytiky súbory cookie NID a ENID vo Vyhľadávaní Google a VISITOR_INFO1_LIVE a YEC na YouTube.

Inzercia

Google používa súbory cookie na reklamu vrátane zobrazovania a vykresľovania reklám, ich prispôsobovania (v závislosti od vašich nastavení na myadcenter.google.comadssettings.google.com/partnerads), obmedzovania počtu zobrazení určitej reklamy používateľovi, ignorovania reklám, ktorých zobrazovanie ste deaktivovali, a merania efektívnosti reklám.

Pomocou súboru cookie NID sa zobrazujú reklamy Google odhláseným používateľom v službách Googlu, zatiaľ čo pomocou súborov cookie ANID a IDE sa zobrazujú reklamy Google na weboch tretích strán. Ak ste si aktivovali prispôsobené reklamy, toto nastavenie si zapamätáme pomocou súboru cookie ANID. Platí 13 mesiacov v Európskom hospodárskom priestore (EHP), Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve a 24 mesiacov všade inde. Ak ste zapli prispôsobené reklamy, pomocou súboru cookie ANID sa toto nastavenie uloží do roku 2030. NID vyprší šesť mesiacov od posledného použitia. IDE platí 13 mesiacov v Európskom hospodárskom priestore (EHP), Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve a 24 mesiacov všade inde.

V závislosti od vašich nastavení reklamy môžu ďalšie služby Googlu, napríklad YouTube, používať tieto a ďalšie súbory cookie a technológie (ako je VISITOR_INFO1_LIVE) na účely inzercie.

Niektoré súbory cookie a ďalšie technológie používané na účely inzercie sú pre používateľov, ktorí sa prihlásia, aby mohli používať služby Googlu. Napríklad pomocou súboru cookie DSID identifikujeme prihláseného používateľa na weboch tretích strán a zapamätáme si, či súhlasil s prispôsobením reklám. Súbory cookie platia dva týždne.

Firmy môžu prostredníctvom reklamnej platformy Googlu inzerovať v službách Googlu aj na weboch tretích strán. Niektoré súbory cookie podporujú zobrazovanie reklám Googlom na weboch tretích strán a sú nastavované v doméne navštíveného webu. Napríklad _gads umožňuje webom zobrazovať reklamy Google. Súbory cookie začínajúce sa na _gac_ pochádzajú zo služby Google Analytics a inzerenti pomocou nich merajú aktivitu používateľa a výkonnosť svojich reklamných kampaní. Súbory cookie _gads platia 13 mesiacov a súbory cookie _gac_ 90 dní.

Pomocou niektorých súborov cookie a ďalších technológií sa meria výkonnosť reklám aj kampaní a konverzné pomery reklám Google na navštívenom webe. Napríklad súbory cookie začínajúce sa na _gcl_ predovšetkým pomáhajú inzerentom určiť, koľkokrát používatelia, ktorí klikli na ich reklamy, nakoniec vykonajú na ich webe nejakú akciu, napríklad si niečo kúpia. Pomocou súborov cookie na meranie konverzných pomerov sa neprispôsobujú reklamy. Súbory cookie _glc_ platia 90 dní.

Ďalšie informácie o súboroch cookie používaných na účely inzercie

Prispôsobenie

Súbory cookie a ďalšie technológie používané na účely prispôsobenia zlepšujú vaše prostredie poskytovaním prispôsobeného obsahu a funkcií, a to v závilosti od vašich nastavení na g.co/privacytools alebo nastavení vašej aplikácie a zariadenia.

Prispôsobený obsah a funkcie zahŕňajú napríklad relevantnejšie výsledky a odporúčania, prispôsobenú domovskú stránku na YouTube a reklamy, ktoré sú upravené na mieru podľa vašich záujmov. Napríklad súborom cookie VISITOR_INFO1_LIVE môžete povoliť prispôsobené odporúčania na YouTube na základe minulých zobrazení a vyhľadávaní. A súbor cookie NID umožňuje poskytovať funkcie prispôsobeného automatického dopĺňania vo Vyhľadávaní, keď zadávate vyhľadávacie dopyty. Tieto súbory vypršia šesť mesiacov po poslednom použití. Ďalší súbor cookie UULE, používaný na účely prispôsobenia, odosiela informácie o presnej polohe z vášho prehliadača serverom Googlu, aby vám Google mohol zobrazovať výsledky relevantné pre vašu polohu. Jeho použitie závisí od vašich nastavení prehliadača a toho, či máte pre prehliadač zapnutú polohu. Platí maximálne šesť hodín.

Neprispôsobený obsah a funkcie sú odlišné od prispôsobených v tom, že ich ovplyvňujú ďalšie faktory, napríklad obsah, ktorý momentálne pozeráte, vaše aktuálne vyhľadávanie na Googli a vaša všeobecná poloha.

Správa súborov cookie v prehliadači

Väčšina prehliadačov vám umožňuje ovládať spôsob nastavenia a používania súborov cookie pri prehliadaní a vymazávať súbory cookie aj dáta prehliadania. Váš prehliadač môže tiež mať nastavenia umožňujúce spravovanie súborov cookie jednotlivých webov. Napríklad nastavenia prehliadača Google Chrome na chrome://settings/cookies vám umožňujú odstrániť existujúce súbory cookie, povoliť alebo blokovať všetky súbory cookie a nastaviť predvoľby súborov cookie pre weby. Google Chrome poskytuje aj anonymný režim, ktorý odstráni vašu históriu prehliadania a vymaže súbory cookie vo vašom zariadení, keď zavriete svoje okná inkognito.

Správa ďalších technológií vo vašich aplikáciách a zariadeniach

Väčšina mobilných zariadení a aplikácií vám umožňuje spravovať spôsob nastavenia a používania ďalších technológií (napríklad jedinečné identifikátory), pomocou ktorých sa identifikuje prehliadač, aplikácia alebo zariadenie. Napríklad reklamný identifikátor v zariadeniach s Androidom alebo ten od firmy Apple sa dá spravovať v nastaveniach vášho zariadenia, zatiaľ čo identifikátory konkrétnych aplikácií môžete zvyčajne spravovať v ich vlastných nastaveniach.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka