Ako používa spoločnosť Google súbory cookie

Táto stránka opisuje typy súborov cookie a podobných technológií používaných Googlom. Vysvetľuje aj to, ako Google a naši partneri používajú súbory cookie v reklame.

Súbory cookie sú krátke úryvky textu, ktoré do prehliadača odosiela navštívený web. Pomáhajú mu zapamätať si informácie o vašej návšteve, čo môže uľahčiť jeho opätovné navštevovanie a zvýšiť pre vás jeho užitočnosť. Rovnakú funkciu môžu vykonávať podobné technológie (vrátane jedinečných identifikátorov, ktoré slúžia na identifikáciu aplikácie alebo zariadenia, pixelových značiek a miestneho ukladacieho priestoru). Súbory cookie a podobné technológie opísané na tejto stránke môžete používať na účely opísané nižšie.

Pozrite si pravidlá ochrany súkromia, v ktorých sa dozviete, ako chránime vaše súkromie, keď používame súbory cookie a ďalšie informácie.

Typy súborov cookie a podobných technológií používaných Googlom

Vo vašom prehliadači, aplikácii alebo zariadení môžu byť uložené niektoré či všetky súbory cookie alebo podobné technológie opísané nižšie. Spôsob ich používania (vrátane odmietnutia používania určitých súborov) môžete spravovať na g.co/privacytools. Súbory cookie môžete spravovať aj v prehliadači (prehliadače pre mobilné zariadenia však túto možnosť nemusia ponúkať). Niektoré tieto technológie môžete spravovať v nastaveniach svojho zariadenia alebo aplikácie.

Funkcie

Súbory cookie a podobné technológie na zaistenie funkčnosti vám umožňujú získať prístup k funkciám, ktoré sú pre službu základné. Základné funkcie služby zahŕňajú zapamätanie výberov a predvolieb (napríklad váš vybraný jazyk), informácie týkajúce sa vašej relácie (napríklad obsah nákupného košíka), povolenie funkcií alebo vykonávanie úloh, o ktoré požiadate, a optimalizácie služby, ktoré ju pomáhajú udržiavať a zlepšovať.

Pomocou niektorých súborov cookie a podobných technológií sa uchovávajú vaše predvoľby. Napríklad väčšine používateľov služieb Googlu sa do prehliadačov ukladá súbor cookie s názvom NID alebo _Secure-ENID (podľa toho, ktoré súbory cookie si vybrali). Pomocou týchto súborov cookie si pamätáme vaše predvoľby a ďalšie informácie, napríklad váš preferovaný jazyk, koľko výsledkov chcete vidieť na stránke s výsledkami vyhľadávania (napríklad 10 alebo 20) a či chcete mať zapnutý filter Bezpečné vyhľadávanie od Googlu. Každý súbor cookie NID vyprší šesť mesiacov od prvého použitia, zatiaľ čo súbor cookie _Secure-ENID platí 13 mesiacov. Súbory cookie nazývané VISITOR_INFO1_LIVE a __Secure-YEC slúžia na rovnaký účel na YouTube. Okrem toho sa pomocou nich rozpoznávajú a riešia problémy s touto službou. Prvý platí šesť mesiacov a druhý 13.

Pomocou ďalších súborov cookie a podobných technológií sa udržiava a zlepšuje vaše prostredie počas konkrétnej relácie. Napríklad YouTube uchováva pomocou súboru PREF informácie, ako sú vaša preferovaná konfigurácia stránok a predvoľby prehrávania, napríklad explicitný výber obsahu na automatické prehrávanie, náhodné prehrávanie obsahu a veľkosť prehrávača. Tieto predvoľby v prípade služby YouTube Music zahŕňajú hlasitosť, režim opakovania a automatické prehrávanie. Tento súbor cookie vyprší osem mesiacov po poslednom použití. Súbor cookie pm_sess pomáha navyše udržiavať vašu reláciu prehliadača a platí 30 minút.

Súbormi cookie a podobnými technológiami môžeme zlepšovať aj výkonnosť služieb Googlu. Napríklad CGIC zlepšuje zobrazovanie výsledkov vyhľadávania automatickým dopĺňaním vyhľadávacích dopytov na základe prvých písmen zadaných používateľom. Tento súbor cookie platí šesť mesiacov.

Google pomocou súboru cookie SOCS platného 13 mesiacov ukladá stav týkajúci sa vybraných súborov cookie používateľa.

Zabezpečenie

Súbory cookie a podobné technológie na zaistenie bezpečnosti pomáhajú overovať používateľov, predchádzať podvodom a chrániť vás, keď používate službu.

Súbory cookie a podobné technológie slúžiace na overovanie používateľov pomáhajú zaistiť, že prístup k danému účtu bude mať iba jeho vlastník. Napríklad súbory cookie s názvami SID a HSID obsahujú digitálne podpísané a šifrované záznamy čísla účtu Google používateľa a čas posledného prihlásenia. Kombinácia týchto dvoch súborov cookie nám umožňuje blokovať mnoho typov útokov, napríklad pokusy o krádež obsahu formulárov odosielaných v službách Googlu.

Pomocou niektorých súborov cookie a podobných technológií rozpoznávame spam, podvody a zneužitie. Napríklad súbory cookie pm_sess a YSC zaisťujú, že žiadosti v rámci určitej relácie prehliadania odosiela používateľ, nie iné weby. Bránia škodlivým webom konať v mene používateľa bez jeho vedomia. Súbor cookie pm_sess platí 30 minút, zatiaľ čo súbor cookie YSC platí počas trvania používateľovej relácie. Súbory cookie __Secure-YEC a AEC slúžia na rozpoznávanie spamu, podvodov a zneužitia, aby sa zaistilo, že inzerentom nebudú nesprávne účtované podvodné alebo inak neplatné zobrazenia reklám či interakcie s nimi a že autori na YouTube v Partnerskom programe YouTube budú spravodlivo odmenení. Súbor cookie AEC platí 6 mesiacov a súbor cookie __Secure-YEC platí 13 mesiacov.

Analytika

Súbory cookie a podobné technológie na analytiku pomáhajú zhromažďovať údaje umožňujúce službám porozumieť, ako interagujete s konkrétnou službou. Tieto štatistiky umožňujú službám zdokonaľovať obsah a vytvárať kvalitnejšie funkcie zlepšujúce vaše prostredie.

Niektoré súbory cookie a podobné technológie pomáhajú webom a aplikáciám porozumieť, ako ich návštevníci používajú ich služby. Napríklad Google Analytics pomocou skupiny súborov cookie zhromažďuje informácie v mene firiem využívajúcich službu Google Analytics a reportuje im štatistiky používania webu bez identifikácie totožnosti jednotlivých návštevníkov. Hlavný súbor cookie _ga používaný službou Google Analytics jej umožňuje rozlíšiť jednotlivých návštevníkov a platí dva roky. Používajú ho všetky weby, ktoré implementujú Google Analytics, ale aj služby Googlu. Každý súbor cookie _ga je jedinečný pre konkrétne vlastníctvo, takže sa pomocou neho nedá daný používateľ či prehliadač sledovať na nesúvisiacich weboch.

Služby Googlu používajú okrem toho na účely analytiky súbory cookie NID a _Secure-ENID vo Vyhľadávaní Google a VISITOR_INFO1_LIVE a __Secure-YEC na YouTube. Mobilné aplikácie Googlu môžu na analytiku používať aj jedinečné identifikátory, napríklad Google Usage ID.

Inzercia

Google používa súbory cookie na reklamu vrátane zobrazovania a vykresľovania reklám, ich prispôsobovania (v závislosti od vašich nastavení na myadcenter.google.comadssettings.google.com/partnerads), obmedzovania počtu zobrazení určitej reklamy používateľovi, ignorovania reklám, ktorých zobrazovanie ste deaktivovali, a merania efektívnosti reklám.

Pomocou súboru cookie NID sa zobrazujú reklamy Google odhláseným používateľom v službách Googlu, zatiaľ čo pomocou súborov cookie ANID, IDE a id sa zobrazujú reklamy Google na weboch tretích strán. Mobilné reklamné identifikátory, ako je reklamný identifikátor Androidu (AdID), sa v mobilných aplikáciách používajú na podobný účel v závislosti od vašich nastavení zariadenia. Ak máte zapnuté prispôsobené reklamy, zobrazované reklamy sa budú prispôsobovať pomocou súborov cookie ANID a IDE. Ak ste vypli prispôsobené reklamy, pomocou súborov cookie ANID a id sa táto predvoľba zapamätá, aby sa vám nezobrazovali prispôsobené reklamy. NID vyprší šesť mesiacov od posledného použitia. Súbory cookie ANID, IDE a id platia 13 mesiacov v Európskom hospodárskom priestore (EHP), Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve a 24 mesiacov všade inde.

V závislosti od vašich nastavení reklamy môžu ďalšie služby Googlu, napríklad YouTube, používať tieto a ďalšie súbory cookie a technológie (ako je VISITOR_INFO1_LIVE) na účely inzercie.

Niektoré súbory cookie a podobné technológie používané na reklamu umožňujú prihláseným používateľom používať služby Googlu. Napríklad pomocou súboru cookie DSID identifikujeme prihláseného používateľa na weboch tretích strán, aby bolo náležite rešpektované jeho nastavenie prispôsobenia reklám. Súbor cookie DSID platí dva týždne.

Firmy môžu prostredníctvom reklamnej platformy Googlu inzerovať v službách Googlu aj na weboch tretích strán. Niektoré súbory cookie podporujú zobrazovanie reklám Googlom na weboch tretích strán a sú nastavované v doméne navštíveného webu. Napríklad _gads umožňuje webom zobrazovať reklamy Google. Súbory cookie začínajúce sa na _gac_ pochádzajú zo služby Google Analytics a inzerenti pomocou nich merajú aktivitu používateľa a výkonnosť svojich reklamných kampaní. Súbory cookie _gads platia 13 mesiacov a súbory cookie _gac_ 90 dní.

Pomocou niektorých súborov cookie a podobných technológií sa meria výkonnosť reklám aj kampaní a konverzné pomery reklám Google na navštívenom webe. Napríklad súbory cookie začínajúce sa na _gcl_ predovšetkým pomáhajú inzerentom určiť, koľkokrát používatelia, ktorí klikli na ich reklamy, nakoniec vykonajú na ich webe nejakú akciu, napríklad si niečo kúpia. Pomocou súborov cookie na meranie konverzných pomerov sa neprispôsobujú reklamy. Súbory cookie _glc_ platia 90 dní. Merať výkonnosť reklám a kampaní môžete aj pomocou podobných technológií, ako je reklamný identifikátor v zariadeniach s Androidom. Nastavenia vášho reklamného identifikátora môžete spravovať vo svojom zariadení s Androidom.

Ďalšie informácie o súboroch cookie používaných na účely inzercie

Prispôsobenie

Súbory cookie a podobné technológie používané na účely prispôsobenia zlepšujú vaše prostredie poskytovaním obsahu a funkcií na mieru, a to v závilosti od vašich nastavení na g.co/privacytools alebo nastavení vašej aplikácie a zariadenia.

Prispôsobený obsah a funkcie zahŕňajú napríklad relevantnejšie výsledky a odporúčania, prispôsobenú domovskú stránku na YouTube a reklamy, ktoré sú upravené na mieru podľa vašich záujmov. Napríklad súborom cookie VISITOR_INFO1_LIVE môžete povoliť prispôsobené odporúčania na YouTube na základe minulých zobrazení a vyhľadávaní. A súbor cookie NID umožňuje poskytovať funkcie prispôsobeného automatického dopĺňania vo Vyhľadávaní, keď zadávate vyhľadávacie dopyty. Tieto súbory vypršia šesť mesiacov po poslednom použití.

Ďalší súbor cookie UULE odosiela informácie o presnej polohe z vášho prehliadača serverom Googlu, aby vám Google mohol zobrazovať výsledky relevantné pre vašu polohu. Jeho použitie závisí od vašich nastavení prehliadača a toho, či máte pre prehliadač zapnutú polohu. Platí maximálne šesť hodín.

Aj keď súbory cookie a podobné technológie používané na prispôsobenie odmietnete, na neprispôsobený obsah a funkcie, ktoré sa vám zobrazujú, môžu mať naďalej vplyv kontextuálne faktory, napríklad vaša poloha, jazyk, typ zariadenia alebo aktuálne prehliadaný obsah.

Správa súborov cookie v prehliadači

Väčšina prehliadačov vám umožňuje ovládať spôsob nastavenia a používania súborov cookie pri prehliadaní a vymazávať súbory cookie aj dáta prehliadania. Váš prehliadač môže mať okrem toho nastavenia umožňujúce spravovanie súborov cookie jednotlivých webov. Napríklad nastavenia prehliadača Google Chrome na chrome://settings/cookies vám umožňujú odstrániť existujúce súbory cookie, povoliť alebo blokovať všetky súbory cookie a nastaviť predvoľby súborov cookie pre weby. Google Chrome poskytuje aj anonymný režim, ktorý odstráni vašu históriu prehliadania a vymaže súbory cookie z okien inkognito vo vašom zariadení, keď zavriete všetky okná inkognito.

Správa ďalších technológií vo vašich aplikáciách a zariadeniach

Väčšina mobilných zariadení a aplikácií vám umožňuje spravovať spôsob nastavenia a používania podobných technológií (napríklad jedinečné identifikátory), pomocou ktorých sa identifikuje aplikácia alebo zariadenie. Napríklad reklamný identifikátor v zariadeniach s Androidom alebo ten od spoločnosti Apple sa dá spravovať v nastaveniach vášho zariadenia, zatiaľ čo identifikátory konkrétnych aplikácií môžete zvyčajne spravovať v ich vlastných nastaveniach.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka