Så använder Google cookies

På den här sidan beskrivs vilka typer av cookies och liknande teknik som Google använder. Vi förklarar även hur Google och våra partner använder cookies i annonsering.

Cookies är små filer som skickas till din webbläsare när du besöker en webbplats. Med hjälp av dem kan webbplatsen spara information om ditt besök så att nästa besök blir lättare och webbplatsen mer användbar för dig. Liknande teknik, inklusive unika identifierare som används för att identifiera en app eller enhet, pixeltaggar och lokal lagring, kan utföra samma funktion. Cookies och liknande teknik som beskrivs på den här sidan kan användas i syftena som beskrivs nedan.

I integritetspolicyn finns mer information om hur vi skyddar din integritet när vi använder cookies och andra uppgifter.

Typer av cookies och liknande teknik som Google använder

Vissa eller alla cookies och liknande teknik som beskrivs nedan kan sparas i din webbläsare, app eller enhet. Om du vill styra hur cookies används och exempelvis avvisa vissa av dem kan du besöka g.co/privacytools. Du kan också hantera cookies i webbläsaren (den här funktionen kanske inte är synlig i webbläsare för mobila enheter). Vissa av dessa tekniker kan hanteras i inställningarna för appen eller enheten.

Funktioner

Cookies och liknande teknik som används för funktioner gör att du kommer åt de grundläggande funktionerna för en tjänst. Sådant som räknas som grundläggande är bland annat att spara val och inställningar, som ditt val av språk, lagra information kopplad till din session, som innehållet i en kundvagn, aktivera funktioner och utföra uppgifter som du begär, samt optimera produkten på ett sätt som bidrar till att underhålla och förbättra tjänsten.

Vissa cookies och liknande teknik används för att spara dina inställningar. De flesta som använder Google har till exempel cookien NID eller _Secure-ENID i sina webbläsare beroende på cookie-inställningarna. Dessa cookies används för att komma ihåg dina inställningar och andra uppgifter, till exempel språket du har valt, hur många resultat du vill visa per sökresultatsida (t.ex. 10 eller 20) samt om du vill att Googles SafeSearch-filter ska vara aktiverat. Varje NID-cookie löper ut 6 månader efter användarens senaste användning, medan _Secure-ENID-cookien varar i 13 månader. Cookies som heter VISITOR_INFO1_LIVE och __Secure-YEC har en liknande funktion för YouTube och används även för att identifiera och lösa problem med tjänsten. Dessa cookies varar i 6 respektive 13 månader.

Andra cookies och liknande teknik används för att underhålla och förbättra upplevelsen under en viss session. Till exempel används PREF-cookien på YouTube för sådant som att lagra din föredragna sidkonfiguration och dina uppspelningsinställningar, bland annat explicita val för automatisk uppspelning, blandat innehåll och spelarstorlek. För YouTube Music omfattar dessa inställningar volym, upprepningsläget och automatisk uppspelning. Denna cookie löper ut åtta månader efter användarens senaste användning. pm_sess-cookien används också för att hantera webbläsarsessionen och varar i 30 minuter.

Cookies och liknande teknik kan också användas för att förbättra hur Googles tjänster fungerar. CGIC-cookien förbättrar till exempel leveransen av sökresultat genom att autoslutföra sökfrågor utifrån den första indatan från användaren. Denna cookie gäller i sex månader.

Google använder cookien SOCS, som varar i 13 månader, för att lagra en användares val för cookies.

Säkerhet

Cookies och liknande teknik används för att autentisera användare på ett säkert sätt, förhindra bedrägeri och skydda dig när du interagerar med en tjänst.

Dessa cookies och liknande teknik används för att autentisera användare, så att endast den faktiska kontoägaren har åtkomst till kontot i fråga. Till exempel används två cookies som kallas SID och HSID. De innehåller digitalt signerade och krypterade register över användarens konto-id för Google och tidpunkten för den senaste inloggningen. Kombinationen av dessa cookies gör att Google kan förhindra många attacker, till exempel försök att stjäla innehåll i formulär som du skickar in i Googles tjänster.

Vissa cookies och liknande teknik används för att identifiera spam, bedrägeri och otillåten användning. Två cookies som kallas pm_sess och YSC används till exempel för att säkerställa att förfrågningar i en webbläsarsession kommer från användaren och inte andra webbplatser. Dessa cookies förhindrar att skadliga webbplatser agerar å en användares vägnar utan användarens vetskap. pm_sess-cookien varar i 30 minuter medan YSC-cookien varar under användarens hela webbläsarsession. Cookies som kallas __Secure-YEC och AEC används för att upptäcka spam, bedrägeri och otillåten användning i syfte att se till att annonsörer inte felaktigt debiteras för bedrägliga eller på annat sätt ogiltiga visningar eller interaktioner med annonser och att YouTube-kreatörer i YouTubes partnerprogram får rätt betalt. AEC-cookien varar i sex månader och __Secure-YEC-cookien varar i 13 månader.

Analys

Cookies och liknande teknik som används för analys samlar in data som ger en bild av hur du interagerar med en viss tjänst. Med hjälp av detta underlag kan tjänster både förbättra innehåll och utveckla bättre funktioner så att din upplevelse blir bättre.

Vissa cookies och liknande teknik används för att webbplatser och appar ska få en bild av hur besökare använder deras tjänster. Google Analytics använder till exempel en uppsättning cookies för att samla in information på uppdrag av företag som använder Google Analytics-tjänsten och rapportera användningsstatistik för webbplatsen till dem utan att personligen identifiera enskilda besökare. Cookien som Google Analytics använder främst, _ga, gör det möjligt att skilja på olika besökare och varar i två år. Alla webbplatser där Google Analytics är implementerat, inklusive Googles tjänster, använder _ga-cookien. Varje _ga-cookie är unik för den enskilda egendomen, så den kan inte användas för att spåra en användare eller webbläsare från webbplats till webbplats.

Cookies NID and _Secure-ENID på Google Sök och cookies VISITOR_INFO1_LIVE och __Secure-YEC på YouTube används också av Googles tjänster för analys. Googles mobilappar kan även använda unika identifierare, till exempel Google Usage ID, för analys.

Annonsering

Google använder cookies för annonsering, bland annat för att visa och rendera annonser, anpassa annonser (beroende på dina inställningar på myadcenter.google.com och adssettings.google.com/partnerads), begränsa antalet gånger en annons visas för en användare, dölja annonser som användaren har valt att ignorera och mäta hur bra annonser fungerar.

NID-cookien används för att visa Google-annonser i Googles tjänster för utloggade användare, medan cookies ANID, IDE och id används för att visa Google-annonser på sidor utanför Google. Mobilreklam-id:n, som Androids reklam-id (annons-id), används i ett liknande syfte i mobilappar, beroende på dina enhetsinställningar. Om du har aktiverat anpassade annonser används cookies ANID och IDE för att anpassa vilka annonser som visas. Om du har inaktiverat anpassade annonser används cookies ANID och id för att spara den inställningen så att du inte ser anpassade annonser. NID-cookien löper ut sex månader efter användarens senaste användning. Cookies ANID, IDE och id varar i 24 månader, förutom i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Förenade kungariket, där de varar i 13 månader.

Beroende på dina annonsinställningar kan andra tjänster från Google, till exempel YouTube, också använda dessa, andra cookies och annan teknik, som cookien VISITOR_INFO1_LIVE för annonsering.

Vissa cookies och liknande teknik som används för annonsering är avsedda för användare som loggar in i Googles tjänster. DSID-cookien används till exempel för att identifiera en inloggad användare på webbplatser som inte tillhör Google så att användarens inställningar för annonsanpassning respekteras. DSID-cookien varar i två veckor.

Företag kan annonsera i Googles tjänster och på webbplatser som inte kommer från Google via Googles annonseringsplattform. Vissa cookies stöder att Google visar annonser på webbplatser från tredje part, och de placeras på domänen för webbplatsen du besöker. Cookien _gads gör det exempelvis möjligt för webbplatser att visa Google-annonser. Cookies som inleds med _gac_ kommer från Google Analytics. Annonsörer använder dessa för att mäta användaraktivitet och annonskampanjers resultat. Cookies av typen _gads gäller i 13 månader och cookies av typen _gac_ gäller i 90 dagar.

Vissa cookies och liknande teknik används för att mäta annonsers och kampanjers resultat samt konverteringsfrekvenser för Google-annonser på en webbplats som du besöker. Exempel: Cookies som inleds med _gcl_ används främst för att hjälpa annonsörer att avgöra hur många gånger användare som klickar på deras annonser utför en åtgärd på webbplatsen, till exempel att köpa något. Cookies som används för att mäta konverteringsfrekvens används inte för att anpassa annonser. Cookies som inleds med _gcl_ varar i 90 dagar. Liknande teknik som reklam-id på Android-enheter kan också användas för att mäta resultatet för annonser och kampanjer. Du kan hantera inställningarna för annons-id på Android-enheten.

Mer information om cookies som används för annonsering finns här.

Anpassning

Cookies och liknande teknik som används för anpassning förbättrar upplevelsen genom att tillhandahålla anpassat innehåll och anpassade funktioner, beroende på dina inställningar på g.co/privacytools eller på dina app- och enhetsinställningar.

Anpassning av innehåll och funktioner ger till exempel mer relevanta resultat och rekommendationer, en anpassad startsida på YouTube och annonser som bygger på dina intressen. VISITOR_INFO1_LIVE-cookien kan till exempel möjliggöra anpassade rekommendationer på YouTube utifrån tidigare visningar och sökningar. Och NID-cookien möjliggör anpassade autoslutförfunktioner på Sök när användaren skriver söktermer. Dessa cookies löper ut sex månader efter användarens senaste användning.

En annan cookie, UULE, skickar exakt platsinformation från webbläsaren till Googles servrar så att Google kan visa resultat som är relevanta för din plats. Användningen av den här cookien beror på webbläsarinställningarna och huruvida du har valt att aktivera platsinställningen för webbläsaren. UULE-cookien varar i upp till sex timmar.

Även om du avvisar cookies och liknande teknik som används för anpassning kan innehåll och funktioner som inte har anpassats påverkas av sammanhangsberoende faktorer, till exempel din plats, ditt språk, din enhetstyp eller innehållet du tittar på just nu.

Hantera cookies i din webbläsare

I de flesta webbläsare kan du styra hur cookies sparas och används medan du surfar samt rensa cookies och webbinformation. Det kan även finnas inställningar som låter dig styra hur cookies ska hanteras på olika webbplatser. I inställningarna för Google Chrome på chrome://settings/cookies kan du till exempel radera befintliga cookies, tillåta eller blockera alla cookies och ställa in cookieinställningar för olika webbplatser. Google Chrome erbjuder också ett inkognitoläge som raderar webbhistoriken och rensar cookies från inkognitofönster på enheten när du stänger alla inkognitofönster.

Hantera liknande teknik i appar och enheter

De flesta mobila enheter och appar låter dig hantera hur liknande teknik ställs in och används, t.ex. unika identifierare som är kopplade till en app eller enhet. Till exempel kan reklam-id:t på Android-enheter eller Apples reklam-id hanteras i enhetens inställningar, medan appspecifika identifierare oftast kan hanteras i appens inställningar.

Googles appar
Huvudmeny