วิธีที่ Google ใช้คุกกี้

หน้านี้อธิบายเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ Google ใช้งาน นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีที่ Google และพาร์ทเนอร์ใช้คุกกี้ในการโฆษณาด้วย

คุกกี้เป็นข้อความขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้ช่วยเว็บไซต์ในการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชม ซึ่งจะทำให้คุณเข้าชมเว็บไซต์อีกครั้งได้ง่ายขึ้นและทำให้เว็บไซต์เป็นประโยชน์ต่อคุณมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึงตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้ในการระบุเบราว์เซอร์ แอปหรืออุปกรณ์ พิกเซล และที่เก็บข้อมูลในเครื่อง ก็สามารถนำคุกกี้มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้เช่นกัน คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในหน้านี้สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ดูวิธีที่เราปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในการใช้งานคุกกี้และข้อมูลอื่นๆ ได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ Google ใช้งาน

คุกกี้บางประเภทหรือทั้งหมดหรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้อาจได้รับการจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ แอป หรืออุปกรณ์ของคุณ ดูการจัดการวิธีใช้คุกกี้ รวมถึงการปฏิเสธการใช้คุกกี้บางประเภทได้ที่ g.co/privacytools นอกจากนี้ยังจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ได้ด้วย (แต่อาจเข้าถึงคุกกี้ในเบราว์เซอร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ได้) เทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้ในการระบุแอปและอุปกรณ์อาจได้รับการจัดการในการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณหรือในการตั้งค่าของแอป

ฟังก์ชันการทำงาน

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้สำหรับฟังก์ชันการทำงานต่างๆ จะช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์ที่เป็นพื้นฐานของบริการหนึ่งๆ ได้ สิ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของบริการรวมถึงค่ากำหนดอย่างเช่นภาษาที่คุณเลือก ข้อมูลเกี่ยวกับเซสชันของคุณ เช่น ของในรถเข็นช็อปปิ้ง และการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลรักษาและปรับปรุงบริการนั้นๆ

มีการใช้คุกกี้บางประเภทและเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อรักษาค่ากำหนดต่างๆ ของคุณไว้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ส่วนมากที่ใช้บริการของ Google จะมีคุกกี้ที่เรียกว่า "NID" หรือ "ENID" อยู่ในเบราว์เซอร์ของตน โดยขึ้นอยู่กับคุกกี้ที่ผู้ใช้ได้เลือกไว้ คุกกี้เหล่านี้จะใช้เพื่อจดจำค่ากำหนดและข้อมูลอื่นๆ เช่น ภาษาที่คุณต้องการ จำนวนผลการค้นหาที่ต้องการให้แสดงในหน้าผลการค้นหา (เช่น 10 หรือ 20 รายการ) และจำว่าคุณต้องการเปิดตัวกรองของฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัยโดย Google หรือไม่ คุกกี้ "NID" แต่ละรายการจะหมดอายุเมื่อครบ 6 เดือนนับจากการใช้งานล่าสุดของผู้ใช้ ส่วนคุกกี้ "ENID" จะคงอยู่นาน 13 เดือน คุกกี้ที่เรียกว่า "VISITOR_INFO1_LIVE" และ "YEC" มีวัตถุประสงค์การใช้งานที่คล้ายกันสำหรับ YouTube และใช้เพื่อตรวจหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับบริการ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่นาน 6 เดือนและ 13 เดือน ตามลำดับ

มีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อคงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของคุณในระหว่างเซสชันหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น YouTube ใช้คุกกี้ "PREF" เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างการกำหนดค่าของหน้าตามที่คุณต้องการและค่ากำหนดของการเล่น เช่น การเล่นอัตโนมัติที่ระบุอย่างชัดแจ้ง การสุ่มเล่นเนื้อหา และขนาดโปรแกรมเล่น สำหรับ YouTube Music ค่ากำหนดเหล่านี้รวมถึงระดับเสียง โหมดเล่นซ้ำ และการเล่นอัตโนมัติ คุกกี้นี้จะหมดอายุเมื่อครบ 8 เดือนนับจากการใช้งานล่าสุดของผู้ใช้ คุกกี้ "pm_sess" ก็ช่วยคงรักษาเซสชันเบราว์เซอร์ของคุณเช่นกัน และจะคงอยู่เป็นระยะเวลา 30 นาที

อาจมีการนำคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพบริการของ Google ด้วย ตัวอย่างเช่น คุกกี้ "CGIC" ช่วยปรับปรุงการแสดงผลการค้นหาด้วยการเติมข้อความคำค้นหาอัตโนมัติโดยอิงตามข้อมูลเริ่มต้นที่ผู้ใช้ป้อนไว้ คุกกี้นี้จะคงอยู่นาน 6 เดือน

Google ใช้คุกกี้ "CONSENT" ซึ่งจะคงอยู่นาน 2 ปี เพื่อจัดเก็บสถานะของผู้ใช้เกี่ยวกับการเลือกใช้คุกกี้ คุกกี้อีกตัวชื่อ "SOCS" จะคงอยู่นาน 13 เดือนและใช้เพื่อจัดเก็บสถานะของผู้ใช้เกี่ยวกับการเลือกใช้คุกกี้ด้วยเช่นกัน

ความปลอดภัย

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยช่วยตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ป้องกันการฉ้อโกง รวมทั้งปกป้องคุณขณะโต้ตอบกับบริการ

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ช่วยให้มั่นใจว่าจะมีเฉพาะเจ้าของบัญชีที่แท้จริงเท่านั้นที่จะเข้าถึงบัญชีนั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่เรียกว่า "SID" และ "HSID" มีบันทึกรหัสบัญชี Google ของผู้ใช้และเวลาที่ลงชื่อเข้าใช้ล่าสุดโดยมีการรับรองและเข้ารหัสแบบดิจิทัล การใช้คุกกี้เหล่านี้ร่วมกันทำให้ Google บล็อกการโจมตีได้หลายประเภท เช่น ความพยายามในการขโมยเนื้อหาในแบบฟอร์มต่างๆ ที่ส่งในบริการของ Google

คุกกี้บางประเภทและเทคโนโลยีอื่นๆ ใช้เพื่อป้องกันสแปม การประพฤติมิชอบ และการละเมิด ตัวอย่างเช่น คุกกี้ "pm_sess", "YSC" และ "AEC" ช่วยตรวจสอบได้ว่าคำขอที่เกิดในการท่องเว็บเซสชันหนึ่งๆ มาจากผู้ใช้ และไม่ได้เป็นคำขอที่มาจากเว็บไซต์อื่น คุกกี้เหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายทำการใดๆ ในนามของผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้รับรู้ คุกกี้ "pm_sess" จะคงอยู่นาน 30 นาที ส่วนคุกกี้ "AEC" จะคงอยู่นาน 6 เดือน คุกกี้ "YSC" จะคงอยู่นานเท่ากับระยะเวลาการท่องเว็บของผู้ใช้แต่ละเซสชัน

ข้อมูลวิเคราะห์

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้สำหรับข้อมูลวิเคราะห์จะรวบรวมข้อมูลที่ทำให้บริการต่างๆ เข้าใจลักษณะการโต้ตอบของคุณกับบริการหนึ่งๆ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยบริการต่างๆ ได้ทั้งในการปรับปรุงเนื้อหาและการสร้างฟีเจอร์ที่ดีขึ้น ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้งานของผู้ใช้

คุกกี้บางอย่างและเทคโนโลยีอื่นๆ ช่วยให้เว็บไซต์และแอปรู้ว่าผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับบริการของตนอย่างไร ตัวอย่างเช่น Google Analytics ใช้คุกกี้ชุดหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลและรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ระบุตัวตนของผู้เข้าชมแต่ละคนไปยัง Google คุกกี้ "_ga" เป็นคุกกี้หลักที่ Google Analytics ใช้สำหรับเปิดใช้งานบริการเพื่อให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างผู้ใช้แต่ละคน และจะคงอยู่นาน 2 ปี เว็บไซต์ที่ใช้งาน Google Analytics รวมถึงบริการของ Google จะใช้คุกกี้ "_ga" นี้ คุกกี้ "_ga" แต่ละรายการจะไม่ซ้ำกันและใช้สำหรับพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้ไม่สามารถนำไปใช้ติดตามผู้ใช้หรือเบราว์เซอร์หนึ่งๆ ในเว็บไซต์ต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องได้

บริการของ Google ยังใช้คุกกี้ "NID" และ "ENID" บน Google Search และใช้คุกกี้ "VISITOR_INFO1_LIVE" และ "YEC" บน YouTube สำหรับเก็บข้อมูลวิเคราะห์อีกด้วย

โฆษณา

Google ใช้คุกกี้ในการโฆษณา รวมถึงการส่งและแสดงผลโฆษณา การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ myadcenter.google.com และ adssettings.google.com/partnerads) การจำกัดจำนวนครั้งการแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ การซ่อนโฆษณาที่คุณเลือกไม่ให้เห็น และการวัดประสิทธิภาพของโฆษณา

คุกกี้ "NID" ใช้เพื่อแสดงโฆษณา Google ในบริการของ Google แก่ผู้ใช้ที่ออกจากระบบแล้ว ในขณะที่คุกกี้ "ANID" และ "IDE" ใช้เพื่อแสดงโฆษณา Google ในเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นของ Google หากคุณเปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ จะมีการใช้คุกกี้ "ANID" เพื่อจดจำการตั้งค่านี้โดยคุกกี้จะคงอยู่นาน 13 เดือนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร (UK) และนาน 24 เดือนในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมด หากคุณปิดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ จะมีการใช้คุกกี้ "ANID" เพื่อจัดเก็บการตั้งค่านั้นจนถึงปี 2030 คุกกี้ "NID" จะหมดอายุเมื่อครบ 6 เดือนหลังจากการใช้งานครั้งสุดท้ายของผู้ใช้ คุกกี้ "IDE" จะคงอยู่นาน 13 เดือนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร (UK) และนาน 24 เดือนในที่อื่นๆ

นอกจากนี้บริการอื่นๆ ของ Google เช่น YouTube อาจใช้คุกกี้เหล่านี้ ตลอดจนคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น คุกกี้ "VISITOR_INFO1_LIVE" สำหรับการโฆษณา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโฆษณาของคุณ

คุกกี้บางอย่างและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้ในการโฆษณามีไว้สำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้บริการของ Google ตัวอย่างเช่น คุกกี้ "DSID" ใช้เพื่อระบุผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นของ Google และเพื่อจดจำว่าผู้ใช้ได้ยอมรับการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้หรือไม่ คุกกี้ประเภทนี้คงอยู่นาน 2 สัปดาห์

แพลตฟอร์มโฆษณาของ Google ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถลงโฆษณาในบริการของ Google ตลอดจนในเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นของ Google คุกกี้บางตัวรองรับโฆษณาที่ Google แสดงในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และมีการตั้งค่าในโดเมนของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เช่น คุกกี้ "_gads" ช่วยให้เว็บไซต์ต่างๆ แสดงโฆษณา Google ได้ คุกกี้ที่ขึ้นต้นด้วย "_gac_" มาจาก Google Analytics และผู้ลงโฆษณาจะใช้เพื่อวัดกิจกรรมของผู้ใช้รวมทั้งประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของตน คุกกี้ "_gads" จะคงอยู่นาน 13 เดือน และคุกกี้ "_gac_" คงอยู่นาน 90 วัน

คุกกี้บางตัวและเทคโนโลยีอื่นๆ ใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาและแคมเปญ ตลอดจนอัตรา Conversion สำหรับโฆษณา Google ในเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม เช่น คุกกี้ที่ขึ้นต้นด้วย "_gcl_" มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้ผู้ลงโฆษณาทราบจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ที่คลิกโฆษณาลงเอยด้วยการดำเนินการบางอย่างในเว็บไซต์ของตน เช่น ซื้อผลิตภัณฑ์ คุกกี้ที่ใช้วัดอัตรา Conversion จะไม่ใช้ในการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ คุกกี้ "_gcl_" จะคงอยู่นาน 90 วัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้เพื่อการโฆษณาได้ที่นี่

การปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผู้ใช้

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานด้วยการจัดหาเนื้อหาและฟีเจอร์ที่เหมาะสมกับคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ g.co/privacytools หรือการตั้งค่าแอปและอุปกรณ์

เนื้อหาและฟีเจอร์ที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณรวมถึงผลการค้นหาและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องมากขึ้น หน้าแรกของ YouTube สำหรับคุณโดยเฉพาะ ตลอดจนโฆษณาที่ตรงตามความสนใจของคุณ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น คุกกี้ "VISITOR_INFO1_LIVE" อาจทำให้วิดีโอแนะนำมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับคุณใน YouTube โดยอิงตามการดูและการค้นหาที่ผ่านมา และคุกกี้ "NID" ทำให้ฟีเจอร์เติมข้อความอัตโนมัติมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับคุณใน Search ขณะที่คุณพิมพ์ข้อความค้นหา คุกกี้เหล่านี้จะหมดอายุเมื่อครบ 6 เดือนหลังจากการใช้งานครั้งสุดท้ายของผู้ใช้ "UULE" เป็นคุกกี้เพื่อการปรับเปลี่ยนตามโปรไฟล์ของผู้ใช้อีกประเภทหนึ่งที่จะส่งข้อมูลตำแหน่งที่แน่นอนจากเบราว์เซอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อให้ Google แสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของคุณได้ การใช้คุกกี้นี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเบราว์เซอร์และการเลือกเปิดหรือปิดตำแหน่งสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ คุกกี้ "UULE" จะคงอยู่นานไม่เกิน 6 ชั่วโมง

เนื้อหาและฟีเจอร์ที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณจะแตกต่างจากเนื้อหาและฟีเจอร์ที่มีการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณตราบเท่าที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งต่างๆ เช่น เนื้อหาที่คุณกำลังดูอยู่ การค้นหาใน Google ในปัจจุบัน และตำแหน่งทั่วไปของคุณ

การจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณจัดการวิธีตั้งค่าและใช้คุกกี้ขณะที่คุณท่องเว็บ รวมทั้งอนุญาตให้ล้างคุกกี้และข้อมูลการท่องเว็บ นอกจากนี้ เบราว์เซอร์อาจมีการตั้งค่าที่ให้คุณสามารถจัดการคุกกี้แยกสำหรับแต่ละเว็บไซต์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าของ Google Chrome ที่ chrome://settings/cookies อนุญาตให้คุณลบคุกกี้ที่มีอยู่ อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมด และตั้งค่ากำหนดของคุกกี้สำหรับเว็บไซต์ต่างๆ นอกจากนี้ Google Chrome ยังมีโหมดไม่ระบุตัวตน ซึ่งจะลบประวัติการท่องเว็บและล้างคุกกี้ในอุปกรณ์หลังจากที่คุณปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน

การจัดการเทคโนโลยีอื่นๆ ในแอปและอุปกรณ์

อุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชันส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณจัดการการตั้งค่าและวิธีใช้งานเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ เช่น ตัวระบุที่ไม่ซ้ำที่ใช้ในการระบุเบราว์เซอร์ แอป หรืออุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดการรหัสโฆษณาในอุปกรณ์ Android หรือตัวระบุโฆษณาของ Apple ได้ในการตั้งค่าอุปกรณ์ ในขณะที่โดยทั่วไปตัวระบุเฉพาะแอปอาจจัดการได้ในการตั้งค่าของแอป

แอป Google
เมนูหลัก