วิธีที่ Google ใช้คุกกี้

คุกกี้เป็นข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณ เช่น ภาษาที่คุณต้องการ และการตั้งค่าอื่นๆ การจดจำดังกล่าวจะทำให้การเข้าชมครั้งถัดไปของคุณง่ายยิ่งขึ้น และไซต์จะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากยิ่งขึ้น จึงกล่าวได้ว่าคุกกี้มีบทบาทสำคัญ หากไม่มีคุกกี้ การใช้เว็บจะเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดยิ่งไปกว่านี้มาก

เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ตัวอย่างเช่น เพื่อจดจำการตั้งค่าการค้นหาปลอดภัยเพื่อให้โฆษณาที่คุณเห็นมีความเกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้น เพื่อนับจำนวนผู้เข้าชมที่เราได้รับในหน้าเว็บหนึ่งๆ เพื่อช่วยให้คุณลงชื่อสมัครใช้บริการของเรา เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าโฆษณา

คุณสามารถดูรายการประเภทของคุกกี้ที่ใช้โดย Google และยังสามารถค้นหาวิธีที่ Google และพาร์ทเนอร์ของเราใช้คุกกี้ในการโฆษณาได้อีกด้วย นโยบายส่วนบุคคลของเราอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการใช้คุกกี้ของเราและข้อมูลอื่นๆ

ประเภทของคุกกี้ที่ Google ใช้

เราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ในการเรียกใช้เว็บไซต์ของ Google และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโฆษณา คุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมดที่ระบุด้านล่างอาจถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถดูและจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ (แต่เบราว์เซอร์สำหรับโทรศัพท์มือถืออาจไม่มีการเปิดเผยในสิ่งนี้)

หมวดหมู่ของการใช้ตัวอย่าง

ค่ากำหนด

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหรือลักษณะของเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่คุณต้องการ หรือภูมิภาคที่คุณอยู่ เช่น เว็บไซต์อาจแสดงรายงานสภาพอากาศในท้องถิ่นหรือข่าวจราจรให้แก่คุณจากการจำภูมิภาคของคุณ คุกกี้เหล่านี้ยังช่วยคุณเปลี่ยนขนาดข้อความ ตัวอักษร หรือส่วนอื่นๆ ของหน้าเว็บที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนในแบบของคุณได้

การสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคุกกี้ค่ากำหนดอาจทำให้เว็บไซต์ทำงานได้น้อยลง แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรป้องกันไม่ให้คุกกี้ทำงาน

ผู้ใช้ Google ส่วนใหญ่มีคุกกี้ค่ากำหนดที่เรียกว่า "NID" ในเบราว์เซอร์ของตน เบราว์เซอร์จะส่งคุกกี้นี้พร้อมกับคำขอไปยังเว็บไซต์ของ Google คุกกี้ NID มีรหัสที่ไม่ซ้ำกันซึ่ง Google ใช้เพื่อจดจำค่ากำหนดและข้อมูลอื่นๆ ของคุณ เช่น ภาษาที่คุณต้องการ (เช่น ภาษาอังกฤษ) จำนวนผลการค้นหาที่คุณต้องการให้แสดงต่อ 1 หน้า (เช่น 10 หรือ 20) และคุณต้องการเปิดตัวกรองค้นหาปลอดภัยของ Google ไหม

ความปลอดภัย

เราใช้คุกกี้เพื่อความปลอดภัยในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ป้องกันการใช้ข้อมูลรับรองสำหรับเข้าสู่ระบบที่เป็นการฉ้อโกง และปกป้องข้อมูลของผู้ใช้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้ที่เรียกว่า "SID" และ "HSID" ซึ่งบันทึกรหัสบัญชี Google ของผู้ใช้และเวลาที่ลงชื่อเข้าใช้ล่าสุดโดยมีการลงลายมือชื่อและเข้ารหัสแบบดิจิทัล การใช้คุกกี้ทั้งสองแบบนี้ร่วมกันทำให้เราสามารถบล็อกการโจมตีประเภทต่างๆ ได้ เช่น ความพยายามขโมยเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ ที่คุณกรอกไว้บนหน้าเว็บ

กระบวนการ

คุกกี้กระบวนการช่วยให้เว็บไซต์ทำงานและให้บริการได้ตามที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์คาดหวัง เช่น นำทางไปยังหน้าเว็บต่างๆ หรือเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้ที่เรียกว่า "lbcs" ทำให้ Google เอกสารสามารถเปิดเอกสารจำนวนมากได้ในเบราว์เซอร์เดียว การบล็อกคุกกี้นี้ทำให้ Google เอกสารไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

โฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้โฆษณาดึงดูดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ลงโฆษณา การปรับใช้คุกกี้ทั่วๆ ไปบางประเภทมีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกโฆษณาตามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ เพื่อปรับปรุงการรายงานประสิทธิภาพการทำงานของแคมเปญ และเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงโฆษณาที่ผู้ใช้เคยเห็นไปแล้ว

Google ใช้คุกกี้ต่างๆ เช่น คุกกี้ NID และ SID เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนโฆษณาให้กับคุณบนผลิตภัณฑ์และบริการของ Google เช่น Google Search ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อจดจำการค้นหาล่าสุดของคุณ การโต้ตอบที่ผ่านมาของคุณกับโฆษณาของผู้ลงโฆษณาหรือผลการค้นหา และการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาของคุณ ซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยให้เราแสดงโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนสำหรับคุณบน Google

เราใช้คุกกี้อย่างน้อย 1 ตัวกับโฆษณาที่แสดงทั่วทั้งเว็บด้วย คุกกี้ของโฆษณาหลักในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Google เรียกว่า "IDE" และจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ภายใต้โดเมน doubleclick.net เราเก็บคุกกี้อีกตัวที่เรียกว่า ANID ไว้ใน google.com และใช้คุกกี้อื่นๆ ในชื่อต่างๆ เช่น DSID, FLC, AID, TAID และ exchange_uid นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Google เช่น YouTube อาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้นด้วย

บางครั้งอาจมีการตั้งค่าคุกกี้ของโฆษณาในโดเมนของเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชม สำหรับกรณีของโฆษณาที่เราแสดงในเว็บ คุกกี้อาจตั้งค่าไว้ในโดเมนของเว็บไซต์ที่คุณกำลังเข้าชม (เช่น คุกกี้ที่เรียกว่า "__gads" หรือ "__gac") อย่างไรก็ตาม Google จะอ่านคุกกี้เหล่านี้ไม่ได้เมื่อคุณอยู่ในเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่ใช่เว็บที่ตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวไว้ ซึ่งต่างจากคุกกี้ที่ตั้งค่าในโดเมนของ Google เอง คุกกี้เหล่านี้ทำหน้าที่ต่างๆ เช่น วัดการโต้ตอบกับโฆษณาในโดเมนนั้นและป้องกันไม่ให้โฆษณาเดิมแสดงให้คุณเห็นบ่อยเกินไป

Google ยังใช้คุกกี้ Conversion (เช่น คุกกี้ชื่อ "__gcl") โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้ผู้ลงโฆษณาทราบจำนวนครั้งที่ผู้คลิกโฆษณาลงเอยด้วยการดำเนินการบางอย่างในเว็บไซต์ (เช่น ซื้อผลิตภัณฑ์) คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ Google และผู้ลงโฆษณาบอกได้ว่าคุณคลิกโฆษณาและเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณาในเวลาต่อมา Google ไม่ได้ใช้คุกกี้ Conversion สำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณาในแบบของคุณและคุกกี้จะยังคงอยู่ในระยะเวลาที่จำกัดเท่านั้น เราอาจใช้คุกกี้อื่นๆ เพื่อวัดเหตุการณ์ Conversion ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น อาจมีการใช้คุกกี้ Google Marketing Platform และ Google Analytics เพื่อวัดเหตุการณ์ Conversion ด้วย

นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้ที่เรียกว่า "AID" "DSID" และ "TAID" ซึ่งใช้เพื่อลิงก์กิจกรรมในอุปกรณ์ต่างๆ หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในอุปกรณ์เครื่องอื่นก่อนหน้านี้ เราทำเช่นนี้ก็เพื่อให้โฆษณาที่คุณเห็นในอุปกรณ์ต่างๆ สอดคล้องกันและวัดเหตุการณ์ Conversion โดยอาจมีการตั้งค่าคุกกี้เหล่านี้บนโดเมน google.com/ads, google.com/ads/measurement หรือ googleadservices.com หากไม่ต้องการให้โฆษณาที่คุณเห็นในอุปกรณ์ต่างๆ สอดคล้องกัน คุณสามารถเลือกไม่ใช้การปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณโดยใช้เครื่องมือตั้งค่าโฆษณา

สถานะเซสชัน

บ่อยครั้งที่เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมหน้าที่ผู้ใช้เข้าชมบ่อยที่สุดและผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากบางหน้าหรือไม่ เราใช้สิ่งที่เรียกว่า "คุกกี้สถานะเซสชัน" เหล่านี้ เพื่อช่วยในการปรับปรุงบริการของเรา เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเรียกดูของผู้ใช้ของเราให้ดียิ่งขึ้น การบล็อกหรือลบคุกกี้เหล่านี้จะยังคงทำให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ

คุกกี้เหล่านี้อาจจะนำมาใช้เพื่อวัดประสิทธิผลของ PPC (จ่ายต่อคลิก) และการโฆษณาของพันธมิตรโดยไม่ระบุตัวตน

ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้ที่เรียกว่า "recently_watched_video_id_list" เพื่อให้ YouTube สามารถบันทึกวิดีโอที่ดูล่าสุดโดยเบราว์เซอร์ใดเบราว์เซอร์หนึ่ง

ข้อมูลวิเคราะห์

Google Analytics เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ของ Google ที่จะช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์และแอปเข้าใจว่าผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาอย่างไร เครื่องมือนี้อาจจะใช้คุกกี้ชุดหนึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าชมแต่ละคนไปที่ Google คุกกี้ประเภทหลักที่ Google Analytics ใช้คือคุกกี้ "_ga"

นอกเหนือจากการรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์แล้ว อาจมีการใช้ข้อมูลที่ Google Analytics รวบรวมจากผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ร่วมกับคุกกี้ของโฆษณาบางตัวตามที่อธิบายด้านบนเพื่อช่วยแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้นในผลิตภัณฑ์และบริการของ Google (อย่างเช่น Google Search) และทั่วทั้งเว็บ รวมถึงเพื่อวัดการโต้ตอบกับโฆษณาที่เราแสดง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ Analytics และข้อมูลเรื่องความเป็นส่วนตัว

เราใช้โดเมนต่างๆ เพื่อตั้งค่าคุกกี้ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์โฆษณาของเรา รวมถึงโดเมนต่อไปนี้และเวอร์ชันที่ใช้เฉพาะในบางประเทศของโดเมนเหล่านี้ (เช่น google.fr):

 • admob.com
 • adsensecustomsearchads.com
 • adwords.com
 • doubleclick.net
 • google.com
 • googleadservices.com
 • googleapis.com
 • googlesyndication.com
 • googletagmanager.com
 • googletagservices.com
 • googletraveladservices.com
 • googleusercontent.com
 • google-analytics.com
 • gstatic.com
 • urchin.com
 • youtube.com
 • ytimg.com

การจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ

ผู้ใช้บางคนไม่ต้องการอนุญาตให้ใช้คุกกี้ และนี่คือเหตุผลที่เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มอบความสามารถในการจัดการคุกกี้ให้เหมาะกับคุณ

บางเบราว์เซอร์จะจำกัดหรือลบคุกกี้ คุณจึงอาจต้องตรวจสอบการตั้งค่าคุกกี้และการตั้งค่าโฆษณา บางเบราว์เซอร์อนุญาตให้คุณตั้งกฎเพื่อจัดการคุกกี้แบบทีละเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้คุณควบคุมความเป็นส่วนตัวได้ละเอียดยิ่งขึ้น นี่หมายความว่าคุณสามารถปิดใช้คุกกี้จากทุกเว็บยกเว้นเว็บที่คุณเชื่อถือได้

ในเบราว์เซอร์ Google Chrome เมนูเครื่องมือมีตัวเลือกให้ล้างข้อมูลการท่องเว็บ คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อลบคุกกี้และข้อมูลไซต์และปลั๊กอินอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลที่ Adob​​e Flash Player จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ (หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าคุกกี้ Flash) ดูคำแนะนำในการจัดการคุกกี้ใน Chrome ของเรา

อีกคุณลักษณะหนึ่งของ Chrome ก็คือโหมดไม่ระบุตัวตน คุณสามารถเรียกดูในโหมดไม่ระบุตัวตนเมื่อคุณไม่ต้องการให้การเข้าชมเว็บไซต์หรือการดาวน์โหลดของคุณถูกบันทึกไว้ในประวัติการเรียกดูและการดาวน์โหลดของคุณ คุกกี้ใดก็ตามที่สร้างขึ้นในขณะที่อยู่ในโหมดไม่ระบุตัวตนจะถูกลบหลังจากที่คุณปิดหน้าต่างไม่ระบุตัวตนทั้งหมด

แอป Google
เมนูหลัก