Cách Google sử dụng cookie

Cookie là một đoạn văn bản nhỏ được trang web mà bạn truy cập gửi tới trình duyệt của bạn. Cookie giúp trang web nhớ thông tin về lần truy cập của bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích và các cài đặt khác. Điều đó có thể khiến lần truy cập tiếp theo của bạn trở nên dễ dàng hơn và trang web sẽ hữu ích hơn đối với bạn. Cookie đóng một vai trò quan trọng. Không có chúng, việc sử dụng web hẳn sẽ là một trải nghiệm gây khó chịu hơn nhiều.

Chúng tôi sử dụng cookie cho nhiều mục đích. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie để ghi nhớ các tuỳ chọn tìm kiếm an toàn của bạn, làm cho quảng cáo bạn nhìn thấy phù hợp với bạn hơn, đếm số lượt khách truy cập vào một trang mà chúng tôi nhận được, giúp bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi, bảo vệ dữ liệu hoặc ghi nhớ cài đặt quảng cáo của bạn.

Bạn có thể xem danh sách các loại cookie mà Google sử dụng và đồng thời tìm hiểu cách Google và đối tác của chúng tôi sử dụng cookie trong quảng cáo. Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong việc sử dụng cookie và các thông tin khác của chúng tôi.