Jak Google používá informace o poloze

Proč Google používá údaje o poloze?

Zásady ochrany soukromí společnosti Google popisují, jak nakládáme s vašimi údaji (včetně polohy), když používáte služby Google. Na této stránce naleznete další informace o údajích o poloze, které shromažďujeme, a o tom, jak je ovládat.

Google se snaží poskytovat co nejlepší a nejužitečnější služby a údaje o poloze v tom hrají klíčovou roli. Na základě vaší polohy mohou být služby Google relevantnější a nápomocnější, ať už vyhledáváte věci ve svém okolí, nebo se zajímáte, kdy bývá určitá restaurace nejvíc plná. Údaje o poloze nám pomáhají i se základním fungováním služeb, např. s nastavením správného jazyka webu nebo se zabezpečením.

Jak Google zjišťuje mou polohu?

V závislosti na tom, jaké používáte služby a jaké máte nastavení, můžete Googlu poskytovat různé typy údajů o poloze, které jsou klíčové k fungování některých služeb a jiné služby je potřebují k poskytování užitečnějších funkcí. Poloha může být odvozena ze signálů poskytovaných v reálném čase (jako je IP adresa nebo poloha zařízení) a také z dřívější aktivity na webech a ve službách Google, abychom naše služby co nejlépe přizpůsobili pro váš kontext. Níže jsou uvedeny primární způsoby, jak získáváme údaje o vaší poloze.

Z IP adresy vašeho internetového připojení

IP adresu (neboli internetovou adresu) k vašemu zařízení přiřazuje poskytovatel internetových služeb a bez ní používat internet nelze. IP adresy slouží k vytvoření připojení mezi vaším zařízením a weby a službami, které používáte. IP adresy přibližně vycházejí ze zeměpisné polohy. To znamená, že každý web, který použijete (včetně webu google.com), může získat určité informace o vaší obecné oblasti.

Stejně jako mnoho dalších internetových služeb, i Google může používat údaj o obecné poloze k poskytování základních služeb. Díky odhadování vaší obecné polohy vám Google například může přinášet relevantní výsledky a zabezpečit váš účet, pokud zjistí neobvyklou aktivitu (například přihlášení z nového města).

Z vaší minulé aktivity

Při používání našich služeb můžeme odvodit, že máte zájem o nějaké místo, i když nám vaše zařízení přesně nesdělí, kde jste. Když např. vyhledáte „kavárny v Praze“, můžeme předpokládat, že vás zajímají místa v okolí Prahy, a proto vám zobrazíme kavárny v příslušné oblasti. Někdy mohou vaši obecnou polohu v určité době obsahovat i určité položky z vaší aktivity, například předchozí vyhledávání. V závislosti na vašem nastavení se tyto informace mohou ukládat do vašeho účtu a být použity například k určení, zda se při pozdějším vyhledávání stále nacházíte v Praze.

Z vašich označených míst

Můžete nám také sdělit, která místa jsou pro vás důležitá, např. adresu domů nebo do práce. Můžete nám tím usnadnit např. hledání trasy, protože vaše adresy načteme automaticky. Tyto informace také mohou mít vliv na výsledky, které vám poskytujeme. Další informace

Z vašich zařízení

Mnoho zařízení (jako jsou telefony nebo počítače) dokáže určit svou přesnou polohu. Googlu a dalším aplikacím můžete povolit, aby poskytovaly užitečné funkce na základě polohy zařízení. Např. pokud jedete pozdě na schůzku s kamarády, hodí se použít navigační aplikaci, která vás na místo dovede co nejdříve. Abyste mohli využít podrobnou navigaci, bude nutné zapnout v zařízení určování polohy a povolit aplikaci přístup. Také u určitých typů vyhledávání, jako například „kavárna“, „autobusová zastávka“ nebo „bankomat“, jsou výsledky obvykle užitečnější, když je k dispozici přesná poloha.

Pokud se v zařízení Android rozhodnete zapnout určování polohy zařízení, budete moci používat funkce jako navigaci, vyhledání telefonu nebo zprostředkování údaje o poloze pro aplikaci, která ho potřebuje. Pomocí jednoduchého ovládání můžete určit, které aplikace budou mít přístup k poloze (přístup lze zapnout nebo vypnout pro jednotlivé aplikace). Když nějaká aplikace v telefonu Android žádá o přístup k poloze z GPS, v horní části obrazovky se zobrazí ikona polohy . Další informace

Služby určování polohy Google

Google jakožto poskytovatel síťové polohy ve většině zařízení Android nabízí vlastní Službu určování polohy Google (v Androidu 9 a novějším se nazývá Přesnost určování polohy Google). Účelem této služby je poskytování přesné polohy zařízení a celkové vylepšování přesnosti polohy. Většina mobilních telefonů je vybavena systémem GPS, který určuje polohu zařízení pomocí signálů ze satelitů. Služby určování polohy Google ale umožňují k tomuto účelu využívat také informace z okolních sítí Wi-Fi, mobilních sítí a senzorů zařízení. Data ze zařízení jsou pravidelně shromažďována, anonymizována a využívána k vylepšení přesnosti polohy.

Služby určování polohy Google můžete kdykoli deaktivovat v nastavení polohy v zařízení. Určování polohy v zařízení bude fungovat, i když služby určování polohy Google vypnete, ale zařízení bude při vyhledávání polohy pro aplikace s patřičným oprávněním spoléhat pouze na GPS. Služby určování polohy Google a nastavení určování polohy v zařízení jsou dvě různé věci. Další informace

Nastavení a oprávnění v Androidu určují, zda jsou k určování polohy používány senzory zařízení (např. GPS) nebo síťové služby (např. Služby určování polohy Google) a které aplikace k tomuto údaji mají přístup. Neovlivňují další způsoby, jakými mohou weby a aplikace odhadovat vaši polohu (například podle IP adresy).

Jak se poloha ukládá do mého účtu Google?

V závislosti na používaných službách Google a nastavení může Google ukládat informace o poloze do vašeho účtu Google. Nejčastěji se tyto informace ukládají do Historie polohy a do Aktivit na webu a v aplikacích.

Historie polohy Google

Pokud si aktivujete Historii polohy a vaše zařízení hlásí svou polohu, budeme shromažďovat a ukládat přesnou polohu zařízení, ve kterých jste přihlášeni (a to i v případě, že nebudete aktivně používat žádnou službu Google). Budeme tak moci vytvořit časovou osu, na které je ukládána vaše Historie polohy a kterou lze použít jako základ pro budoucí doporučení na Googlu. Obsah časové osy můžete kdykoli zobrazit, upravit nebo smazat.

Když zapnete Historii polohy, služby Google budou více přizpůsobené: Mapy Google budou nabízet restaurace na základě podniků, které jste navštívili, budete dostávat aktuální informace o čase, kdy vyrazit domů nebo do práce, abyste se vyhnuli zácpám, a navštívená místa se budou ukládat do Fotek Google jako alba.

Chcete-li zjistit, zda jste zapnuli Historii polohy, přejděte na Ovládací prvky aktivity. Můžete být vyzváni, abyste se přihlásili. Pak budete moci zjistit, zda je tato funkce zapnutá. Shromažďování nových údajů v Historii polohy můžete pozastavit. Dřívější údaje budou uloženy, dokud je nesmažete. Další informace

I když smažete data Historie polohy, údaje o vaší poloze mohou být dál uložena na jiných místech, např. v Aktivitě na webu a v aplikacích.

Aktivita na webu a v aplikacích

Pokud je povolená Aktivita na webu a v aplikacích, vaše vyhledávání a aktivita v určitých službách Google se ukládají do vašeho účtu Google. Aktivita ukládaná do Aktivity na webu a v aplikacích může obsahovat také údaje o poloze. Např. když do Vyhledávání zadáte „počasí“ a zobrazí se informace o počasí ve vaší oblasti, do Aktivity na webu a v aplikacích se uloží tato aktivita včetně polohy použité k poskytnutí výsledku. Takto použitá a uložená poloha může pocházet ze signálů, jako je IP adresa zařízení, předchozí aktivita, případně přímo ze zařízení (pokud jste zapnuli určování polohy).

Když zapnete Aktivitu na webu a v aplikacích, budeme vám moci zobrazovat užitečnější výsledky vyhledávání, relevantnější reklamy a nápomocnější návrhy – např. automaticky doporučené výsledky na základě předchozích vyhledávání. Obsah Aktivity na webu a v aplikacích můžete zkontrolovat nebo smazat, případně ji pro svůj účet Google pozastavit. Pozastavení znamená, že se budoucí vyhledávání a aktivita v ostatních službách Google nebude ukládat. I když data Aktivity na webu a v aplikacích smažete, údaje o vaší poloze mohou být nadále uložena jinde, např. v Historii polohy.

Chcete-li zjistit, zda jste zapnuli Aktivitu na webu a v aplikacích, přejděte na Ovládací prvky aktivity. Můžete být vyzváni, abyste se přihlásili. Pak budete moci zjistit, zda je tato funkce zapnutá. Další informace

Jak Google využívá polohu k zobrazování reklam?

Reklamy se mohou zobrazovat na základě vaší obecné polohy. To může zahrnovat i polohu odvozenou z IP adresy zařízení. V závislosti na nastavení personalizace reklam se mohou zobrazovat také reklamy založené na aktivitě ve vašem účtu Google. Patří sem aktivita uložená do Aktivity na webu a v aplikacích, kterou lze využít k zobrazování užitečnějších reklam. Anebo jiný příklad: když máte aktivovanou Historii polohy a pravidelně navštěvujete lyžařská střediska, může se vám při pozdějším sledování YouTube zobrazit reklama na lyžařské vybavení. Google dále využívá Historii polohy k získávání anonymních agregovaných dat (u uživatelů, kteří to schválili), na základě kterých inzerenti měří, jak často pomáhají online kampaně přivést zákazníky do fyzických obchodů a provozoven. Historii polohy ani jiné údaje umožňující zjištění totožnosti s inzerenty nesdílíme.

Nad daty ukládanými do účtu Google máte plnou kontrolu a kdykoli můžete vypnout personalizované reklamy. Když je personalizace reklam vypnutá, Google vám nezobrazuje relevantnější reklamy na základě dat uložených v účtu Google.

Aplikace Google
Hlavní nabídka