Úvod

Posláním společnosti Google je uspořádat informace z celého světa tak, aby byly všeobecně přístupné a užitečné. Údaje o poloze hrají při tomto úsilí důležitou roli. Na základě vaší polohy mohou být služby Google relevantnější a nápomocnější, ať už vyhledáváte věci ve svém okolí, nebo se zajímáte, kdy bývá určitá restaurace nejvíc plná.

Údaje o poloze nám pomáhají i se základním fungováním služeb, např. s nastavením správného jazyka webu nebo se zabezpečením.

Zásady ochrany soukromí společnosti Google popisují, jak nakládáme s vašimi údaji, včetně údajů o poloze, když používáte služby Google. Tato stránka poskytuje další podrobnosti o údajích o poloze, které Google používá, a o tom, jak můžete ovládat jejich použití. Některé způsoby nakládání s údaji se mohou lišit pro uživatele mladší 18 let. Další informace obsahuje upozornění ve věci ochrany soukromí pro účty Google nebo profily spravované ve službě Family Link pro dětiprůvodce ochranou soukromí pro teenagery.

Jak Google využívá údaje o poloze?

Využití se liší podle služby nebo funkce a nastavení účtu a zařízení uživatele. Tohle jsou některé klíčové způsoby, jak může Google využívat údaje o poloze.

Ke zvýšení užitečnosti služeb

Google může ukládat nebo používat údaje o poloze, aby lidem poskytoval užitečné služby, jako jsou místně relevantní a rychlejší výsledky vyhledávání, odhady provozu na trasách dojíždění nebo návrhy, které berou ohled na kontext. Například když někdo vyhledává časy promítání v kinech, nejspíš ho budou zajímat výsledky v jeho okolí a ne v jiném městě. V Mapách Google údaje o poloze pomáhají lidem zjistit, kde na mapě jsou, a navigovat je do cíle.

Zapamatování navštívených míst

Lidé si mohou nechat zapamatovat místa navštívená se zařízením na Časové ose. Kdo chce používat Časovou osu, může si zapnout historii polohy, což je nastavení účtu Google, které vytváří osobní mapu navštívených míst a absolvovaných tras. Při použití historie polohy se přesná poloha zařízení ukládá na osobní mapu, i když nemáte otevřenou žádnou aplikaci od Googlu. Tyto údaje lze zobrazit a smazat na Časové ose.

Rychlejší vyhledávání a užitečnější výsledky

Například Aktivita na webu a v aplikacích je nastavení účtu Google, které lidem umožňuje ukládat data o aktivitě a související údaje, jako je poloha. Služby Google jsou díky tomu po přihlášení víc personalizované. Vyhledávání tak třeba může ukazovat výsledky relevantní pro obecnou oblast, ve které jste vyhledávali dřív.

K zobrazování relevantnějších reklam

Vaše poloha pomáhá Googlu zobrazovat vám relevantnější reklamy. Když vyhledáte něco jako „prodejny obuvi v okolí“, na základě polohy se vám zobrazí reklamy na prodejny obuvi poblíž vás. Nebo když budete vyhledávat pojištění pro domácí mazlíčky, inzerenti vám budou moci zobrazit různé výhody v různých oblastech. Další informace o využití polohy pro zobrazování reklam

Bezpečnější služby

Google používá informace o vaší poloze k poskytování základních funkcí, jako je zjišťování neobvyklé aktivity (například přihlášení z nového města) za účelem zabezpečení účtu.

K zobrazování anonymních trendů, odhadů a pro vědecké účely

Google používá souhrnné anonymní údaje o poloze k výzkumu a k zobrazování trendů.

Další způsoby využití údajů o poloze jsou popsány v zásadách ochrany soukromí společnosti Google.

Jak poloha funguje v zařízení Android a aplikacích?

Na základě polohy zařízení můžete dostávat místní výsledky vyhledávání a předpovědi pro dojíždění nebo třeba najít restaurace v okolí. Nastavení Androidu pro telefon či tablet umožňuje ovládat, zda služby určování polohy v zařízení odhadují polohu zařízení a zda a jak mohou určité aplikace a služby v zařízení tuto polohu využívat.

Jak lze ovládat používání polohy zařízení aplikacemi

V nastavení zařízení Android můžete určit, které aplikace mají oprávnění používat polohu zařízení. Můžete také rozhodnout, zda aplikace bude mít přístup k přesné, nebo jen přibližné poloze. Dále můžete nastavit, zda má aplikace přístup k poloze zařízení kdykoli, jen když je používána, jen když se zeptá, nebo nikdy. Dostupnost těchto nastavení závisí na vaší verzi Androidu. Další informace

Jak určování polohy zařízení funguje

V závislosti na nastavení odhadují zařízení Android polohu dle různých indikátorů, jako je GPS, senzory (akcelerometr, gyroskop, magnetometr, barometr atd.), signály mobilní sítě a signály Wi-Fi. Tyto indikátory lze použít k odhadu co nejpřesnější polohy, která je poskytnuta aplikacím a službám v zařízení, pokud mají nezbytná oprávnění. Další informace o nastavení polohy v zařízení Android

Signály mobilní sítě a Wi-Fi pomáhají Androidu odhadnout polohu zařízení, zejména když signály GPS nejsou k dispozici nebo nejsou přesné (například v husté zástavbě nebo ve vnitřních prostorách). Přesnost určování polohy Google (Google Location Accuracy – GLA, někdy též Služby určování polohy Google) je služba od Googlu, která na základě těchto signálů vylepšuje odhad polohy zařízení.

GLA pravidelně shromažďuje údaje o poloze ze zařízení Android, včetně GPS a informací o přístupových bodech Wi-Fi, mobilních sítích a senzorech zařízení. Používá k tomu dočasný proměnlivý identifikátor zařízení, který není přidružen k žádné konkrétní osobě. GLA tyto údaje používá ke zpřesňování polohy a poskytování služeb závislých na lokalitě, včetně crowdsource vytváření map přístupových bodů Wi-Fi a vysílačů mobilní sítě.

Přesnost určování polohy Google (GLA) můžete kdykoli vypnout v nastavení polohy zařízení Android. Určování polohy v zařízení bude fungovat, i když GLA vypnete, a zařízení bude odhadovat svou polohu jen podle GPS a svých senzorů.

Jak Google zjišťuje mou polohu?

V závislosti na tom, jaké používáte služby a jaké máte nastavení, může Google používat různé typy údajů o poloze, aby některé služby, které používáte, byly užitečnější.

Poloha může být odvozena ze signálů poskytovaných v reálném čase (jako je IP adresa nebo poloha zařízení) a také z uložené aktivity na webech a ve službách Google. Toto jsou hlavní způsoby, jak Google získává údaje o vaší poloze.

Z vaší IP adresy

IP adresu (neboli adresu internetového protokolu) k vašemu zařízení nebo počítači přiřazuje poskytovatel internetových služeb. IP adresy slouží k vytvoření připojení mezi vaším zařízením a weby a službami, které používáte.

Stejně jako mnoho dalších internetových služeb, i Google může používat údaje o obecné poloze k poskytování základních služeb – relevantních výsledků (například když někdo vyhledá, kolik je hodin) a zabezpečení účtu (například skrze detekci neobvyklé aktivity, jako je přihlášení z nového města).

Důležité: Zařízení potřebuje IP adresu k odesílání a příjmu dat přes internet. IP adresy přibližně vycházejí ze zeměpisné polohy. To znamená, že každá aplikace, služba nebo web (včetně google.com) může z IP adresy odvodit a použít některé informace o vaší oblasti.

Z uložené aktivity

Pokud jste přihlášeni k účtu Google a máte zapnutou Aktivitu na webu a v aplikacích, do Aktivity na webu a v aplikacích se mohou ukládat údaje o aktivitě na webech, v aplikacích a ve službách od Googlu. Některá aktivita může zahrnovat údaje o obecné oblasti, ve které jste službu od Googlu používali. Když něco vyhledáte na základě obecné oblasti, vyhledávání pokryje oblast alespoň 3 km², případně se rozšíří na oblast, ve které žije alespoň 1000 lidí. Chráníme tím vaše soukromí.

V některých případech se k odhadu oblasti relevantní pro vaše vyhledávání mohou použít oblasti, ze kterých jste vyhledávali dříve. Například pokud jste vyhledávali kavárny v Plzni, Google může u příštích vyhledávání zahrnout výsledky pro Plzeň.

Aktivitu na webu a v aplikacích můžete zobrazit a spravovat v sekci Moje aktivita.

Pokud nejste přihlášeni k účtu Google, může Google ukládat určité informace o poloze z předchozích vyhledávání v zařízení, které používáte, za účelem poskytování relevantnějších výsledků a doporučení. Pokud přizpůsobení vyhledávání vypnete, Google nebude odhadovat vaši polohu na základě dřívější aktivity ve vyhledávání. Další informace o anonymním vyhledávání a prohlížení

Z uložené adresy domů a do práce

Do účtu Google si můžete uložit důležitá místa, jako je domov nebo práce. Když si nastavíte adresu domů a do práce, usnadní vám to akce jako vyhledávání trasy nebo výsledků v okolí a budou se vám zobrazovat užitečnější reklamy.

Adresu domů a do práce můžete kdykoli upravit nebo smazat v účtu Google.

Z vašeho zařízení

Jak aplikace od Googlu používají polohu z vašeho zařízení

Zařízení mají nastavení a oprávnění, pomocí kterých můžete ovládat dostupnost přesné polohy. Platí to i pro aplikace od Googlu jako VyhledáváníMapy. Přesná poloha se hodí v aplikacích, jako jsou Mapy Google, kde slouží k zobrazení trasy nebo užitečných výsledků vyhledávání v okolí. Se zapnutou přesností polohy získáte například relevantnější výsledky vyhledávání míst v okolí nebo informace o počasí.

Android i iOS mají nastavení oprávnění aplikací pro přístup k poloze, které můžete zapnout nebo vypnout. Aplikacím můžete povolit použití polohy k poskytování funkcí a služeb založených na poloze. Připomínáme, že pro aplikace je občas nezbytné dočasně uložit vaši přesnou polohu, aby vám mohly rychle poskytovat užitečné výsledky nebo šetřily baterii tím, že polohu nebudou neustále aktualizovat.

Některé aplikace (např. Najdi moje zařízení) nebo funkce (např. sdílení polohy) potřebují přístup k poloze zařízení na pozadí.

Další informace o fungování polohy v zařízení Android najdete tady.

Jak se historie polohy a Aktivita na webu a v aplikacích ukládají do mého účtu Google?

V nadcházejících měsících a v průběhu roku 2024 se změní nastavení historie polohy. Stávající uživatelé historie polohy průběžně dostávají oznámení o tom, jak tato změna ovlivní jejich účet, a v rámci této změny se jim v účtu a nastavení aplikací začne zobrazovat časová osa. Pokud už používáte časovou osu (nebo pokud jste si časovou osu zapnuli přímo), informace o údajích o poloze v historii polohy na této stránce se vztahují na používání časové osy. Další informace

Historie polohy a Aktivita na webu a v aplikacích

Historie polohy a Aktivita na webu a v aplikacích jsou nastavení účtu Google, která využívají polohu. Tady je přehled obou. Nezapomeňte, že polohu mohou zjišťovat a ukládat také další funkce a služby.

Historie polohy

Pokud zapnete historii polohy, vytvoří se Časová osa: osobní mapa míst, kde jste byli, a tras a cest, které jste absolvovali.

Historie polohy je ve výchozím nastavení vypnutá. Když ji zapnete, bude se pravidelně ukládat přesná poloha všech způsobilých mobilních zařízení, která mají zapnuté Hlášení polohy. Tyto polohy zařízení poslouží k vytvoření Časové osy, i když nepoužíváte žádnou aplikaci od Googlu.

Ke zlepšení služeb Google pro všechny může být historie polohy používána k následujícím účelům:

 • Zobrazování údajů, jako jsou oblíbené časy a statistiky o prostředí (na základě anonymizovaných údajů o poloze)
 • Detekce a prevence podvodů a zneužití
 • Vylepšování a vývoj služeb Google včetně reklamních služeb

Historie polohy pomáhá firmám při odhadování, jaká je pravděpodobnost, že lidé navštíví jejich podnik na základě reklamy.

Obsah časové osy můžete kdykoli zobrazit, upravit nebo smazat. Pokud chcete zjistit, zda jste zapnuli Historii polohy, přejděte na Ovládací prvky aktivity. Zde můžete spravovat nastavení historie polohy a určit, která zařízení hlásí svou polohu.

Četnost ukládání přesné polohy pro účely historie polohy se může lišit. Například pokud používáte navigaci v Mapách Google, může se ukládat několikrát za minutu. Pokud ale telefon aktivně nepoužíváte, může to být jednou za několik hodin.

Doba, po kterou jsou data historie polohy uložena, závisí na vašem nastavení – můžete nastavit automatické mazání po 3, 18 nebo 36 měsících, případně data ponechat, dokud je nesmažete ručně.

Důležité upozornění

Pokud historii polohy vypnete

 • Google ponechá data historie polohy uložená, dokud je sami nesmažete nebo dokud nebudou smazána dle nastavení automatického mazání.
 • Vypnutí historie polohy nemá vliv na způsob ukládání a využití údajů o poloze Aktivitou na webu a v aplikacích nebo dalšími službami Google, například na základě IP adresy. Můžete mít aktivní jiná nastavení, která ukládají údaje o poloze.

Pokud chcete zjistit, zda jste zapnuli Historii polohy, přejděte na Ovládací prvky aktivity. Další informace

Aktivita na webu a v aplikacích

Data Aktivity na webu a v aplikacích slouží k větší personalizaci služeb Google jako Mapy, Vyhledávání, atd. Lze je také použít k zobrazování relevantnějších reklam (v závislosti na vašem nastavení). Aktivita na webu a v aplikacích běží ve všech zařízeních, kde jste přihlášeni k účtu Google.

Když je Aktivita na webu a v aplikacích zapnutá, budou se do ní ukládat data o vaší aktivitě ze všech služeb Google. To zahrnuje i související informace, jako je obecná poloha, kde jste službu Google použili.

Pokud například vyhledáte počasí a dostanete výsledky pro místo odeslané ze zařízení, tato aktivita (včetně obecné oblasti zařízení při vyhledávání) se uloží do Aktivity na webu a v aplikacích. Neukládá se přesná poloha, jen obecná poloha. Uložená poloha může vycházet z IP adresy nebo zařízení a Google ji může při příštím vyhledávání použít k určení relevantnější polohy. Uložená poloha se po 30 dnech automaticky smaže z Aktivity na webu a v aplikacích.

Data Aktivity na webu a v aplikacích pomáhají Googlu porozumět obecným oblastem, které jsou pro vás relevantní, a zahrnout výsledky z těchto oblastí do vašich vyhledávání.

V sekci Ovládací prvky aktivity můžete zkontrolovat a smazat polohu a další údaje uložené do Aktivity na webu a v aplikacích, případně Aktivitu na webu a v aplikacích vypnout. Pokud toto nastavení vypnete, data o budoucí aktivitě se nebudou ukládat.

Důležité upozornění

Když Aktivitu na webu a v aplikacích vypnete

 • Nadále můžete mít uloženou aktivitu, která může být použita, dokud ji nesmažete. Smazat ji můžete kdykoli. Uložené údaje o poloze se automaticky mažou po 30 dnech.
 • Vypnutí Aktivity na webu a v aplikacích nemá vliv na ukládání a používání údajů o poloze v rámci jiných nastavení, jako je historie polohy. V rámci těchto jiných nastavení se mohou ukládat různé údaje o poloze, včetně IP adresy.

Pokud chcete zjistit, zda jste zapnuli Aktivitu na webu a v aplikacích, přejděte na Ovládací prvky aktivity. Další informace

Jak Google využívá pseudonymní nebo anonymní údaje o poloze?

Google využívá pseudonymní nebo anonymní údaje o poloze k posílení ochrany soukromí uživatelů. Anonymizované údaje nelze přidružit k žádné osobě. Pseudonymizované údaje lze přidružit k jedinečnému identifikátoru, jako je řetězec číslic, ale ne k údajům umožňujícím zjištění totožnosti, jako je účet, jméno nebo e-mailová adresa. Anonymizované a pseudonymizované údaje o poloze může Google používat ve svých službách pro účely, jako je inzerce a sledování trendů.

Uživatelé mohou resetovat určité pseudonymní identifikátory spojené s údaji o poloze. Lze to provést například resetováním inzertních ID na zařízeních Android. Google navíc automaticky resetuje určité pseudonymní identifikátory za účelem ochrany soukromí uživatelů, například u GLA, což je nastavení zařízení, které vylepšuje služby závislé na lokalitě a přesnost určování polohy v zařízení.

Anonymizované údaje o poloze může Google používat samostatně. Lidé například mohou v Mapách Google klepnout na místo, jako je restaurace nebo park, a podívat se na trendy související s tímto místem, například oblíbené časy. Údaje o poloze, na základě kterých byly trendy vytvořeny, nelze použít k identifikaci jednotlivce. Google informace o vytíženosti zobrazuje, pouze pokud má dost přesných a anonymních informací.

Google nabízí odhlášeným uživatelům možnosti správy údajů souvisejících s prohlížečem nebo zařízením, například nastavení přizpůsobení Vyhledávání, nastavení YouTube a nastavení reklam. Další informace

Přečtěte si další informace o tom, jak Google využívá údaje o poloze, v zásadách ochrany soukromí společnosti Google. Přečtěte si také, jak Google uchovává shromážděné údajejak anonymizuje data.

Jak dlouho si Google údaje o poloze ponechává?

Zásady ochrany soukromí společnosti Google popisují, jak uchováváme shromážděná uživatelská data včetně údajů o poloze. Údaje o poloze se shromažďují pro různá období na základě toho, o jaký typ se jedná, jak se využívá a jak mají uživatelé nakonfigurované související nastavení.

Některé údaje o poloze se ukládají do účtu Google, dokud je sami nesmažete

 • Nastavení uchovávání a mazání: Historie polohy i Aktivita na webu a v aplikacích mají možnosti automatického mazání dat po 3, 18 nebo 36 měsících. Tato data můžete zobrazit na Časové ose a v Mojí aktivitě, kde je můžete podle potřeby také smazat (ať už konkrétní aktivitu, nebo hromadná data). Tato nastavení i možnost automatického mazání lze kdykoli změnit.
 • Ukládání údajů o poloze: V závislosti na službě se do účtu Google mohou ukládat údaje o poloze. Ve Fotkách například můžete označovat polohu nebo můžete v Mapách přidat adresu domů a do práce. Tyto údaje o poloze lze smazat.

Když smažete nějaká data, Google je bezpečně a úplně odstraní z vašeho účtu a obnovení těchto dat už nebude možné. Nejprve se smazaná aktivita přestane zobrazovat a sloužit k personalizaci prostředí na Googlu. Následně se zahájí proces bezpečného a úplného smazání z úložných systémů Google. Jak Google uchovává shromážděná data

Údaje, jejichž platnost vyprší po určité době

Jiné údaje o poloze si Google ponechává po určitou dobu a pak je smaže. Je to popsáno v článku Jak společnost Google uchovává data. Doba do bezpečného a úplného smazání závisí na typu údajů, například:

 • Google anonymizuje inzertní data v protokolech serverů tím, že po 9 měsících odstraní část IP adresy a po 18 měsících odstraní údaje ze souborů cookie.
 • Polohu získanou na základě IP adresy a ze zařízení Google smaže z Aktivity na webu a v aplikacích po 30 dnech.

Informace uchovávané dlouhou dobu pro omezené účely

Jak je popsáno v zásadách ochrany soukromí společnosti Google: „Některá data uchováváme déle, pokud je to nutné z legitimních obchodních nebo právních důvodů, jako je zabezpečení, předcházení podvodům, zneužití anebo z důvodů uchovávání finančních záznamů“. Další informace o našich praktikách uchovávání dat

Jak se údaje o poloze používají pro reklamy?

K zobrazování relevantnějších reklam

Zobrazované reklamy mohou vycházet z údajů o vaší poloze. Reklamy na Googlu obecně používají stejné typy údajů o poloze jako služby, ve kterých se zobrazují. Například reklamy ve Vyhledávání a na dalších platformách Google mohou v závislosti na vašem nastavení vycházet z polohy zařízení, IP adresy, dřívější aktivity nebo adresy domů a do práce v účtu Google. K odhadu země nebo obecné oblasti, která vás zajímá, se navíc mohou použít metadata (např. prohlížeč a jeho typ, časové pásmo, doména nebo obsah a jazyk stránky). Metadata jsou doplněk k indikátorům polohy, které získáváme z IP adresy, VPN, proxy a dalších síťových údajů.

Na základě údajů o poloze jsou zobrazované reklamy relevantnější vůči tomu, kde jste, nebo vůči oblastem, které jsou vám blízké. Například pokud máte v zařízení zapnuté určování polohy a vyhledáte na Googlu restaurace v okolí, aktuální poloha zařízení se může použít k zobrazení reklam na restaurace poblíž. Na základě polohy se v reklamách může zobrazit také vzdálenost od jednotlivých podniků.

Google může k zobrazování užitečnějších reklam využít také vaši dřívější aktivitu v prohlížeči a aplikacích (jako je vyhledávání, navštívené weby nebo videa přehraná na YouTube) a obecné oblasti uložené v rámci Aktivity na webu a v aplikacích. Například pokud na Googlu vyhledáte, kde koupit mléko, může se vám zobrazit reklama na obchody v obecné oblasti, kde obvykle používáte Vyhledávání Google při čekání na vlak nebo autobus.

Inzerenti mohou cílit reklamy jen na obecné oblasti, jako jsou země, města nebo oblasti, do kterých spadá jejich firma.

Další informace o naší Obsahové síti najdete v centru nápovědy.

K měření výkonu pro inzerenty

Google může využívat údaje o poloze také pro analýzu a měření k porozumění způsobu využívání služeb Google. Například pokud máte zapnutou historii polohy, Google na základě těchto údajů pomáhá inzerentům odhadnout, zda uživatelé pravděpodobně navštíví prodejny inzerentů na základě online reklam. S inzerenty jsou sdíleny jen anonymní odhady, ne osobní údaje Google za tímto účelem propojuje data o vaší online aktivitě (jako jsou kliknutí na reklamy) s daty historie polohy související s prodejnami inzerentů. Historie polohy s inzerenty sdílena není.

K vylepšování služeb Google

Google na základě údajů o poloze vylepšuje své reklamní služby. Například data o reklamách, se kterými interagujete (včetně obecné polohy dané aktivity), se ukládají do vašeho účtu a lze je agregovat a využít pro modely strojového učení, které vylepšují nástroje Chytrých nabídek. Data o vašem účtu s inzerenty sdílena nejsou.

Jak můžu nastavit způsob, jakým se mé údaje o poloze používají k zobrazování reklam?

Můžete určit, jak budou použity obecné oblasti, kde jste dříve používali weby a aplikace od Googlu, k ovlivnění zobrazovaných reklam. Navštivte sekci míst, kde jste používali GoogleMém centru reklam.

Když jsou zapnuté oblasti, kde jste používali Google

Když je zapnutá Personalizace reklamMísta, kde jste používali Google, Google bude používat data o používání webů a aplikací Google související s obecnou polohou uložená do Aktivity na webu a v aplikacích k personalizaci reklam.

Když jsou vypnuté oblasti, kde jste používali Google

Když je vypnutá Personalizace reklam nebo Místa, kde jste používali Google, Google nebude k personalizaci reklam používat data o používání webů a aplikací Google související s obecnou polohou, která byla uložená do Aktivity na webu a v aplikacích. I když je možnost Oblasti, kde jste používali Google vypnutá, mohou se zobrazovat reklamy na základě aktuální polohy a adresy domů a do práce nastavené v účtu Google.

Když jste odhlášeni, Google může k zobrazování reklam v závislosti na nastavení zařízení a aplikací používat aktuální polohu na základě IP adresy nebo zařízení.

Další informace o tom, jak zapnout nebo vypnout personalizované reklamy, když jste odhlášeni, najdete tady.

Aplikace Google
Hlavní nabídka