Kā Google izmanto atrašanās vietas informāciju

Kāpēc Google izmanto atrašanās vietas informāciju?

Google konfidencialitātes politikā ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam informāciju, kad izmantojat Google produktus un pakalpojumus, tostarp atrašanās vietas informāciju. Šajā lapā ir sniegta papildu informācija par apkopotajiem atrašanās vietas datiem un par to, kā varat kontrolēt šo datu apkopošanu.

Nodrošināt noderīgu un vērtīgu informāciju ir viens no Google darbības pamatuzdevumiem, un atrašanās vietas datiem ir būtiska loma šajā procesā. No braukšanas norādēm un tuvumā esošu vietu iekļaušanai meklēšanas rezultātos līdz informācijai par restorāna intensīvākā apmeklējuma laikiem — atrašanās vietas dati var padarīt Google pakalpojumus jums atbilstošākus un noderīgākus. Atrašanās vietas informācija palīdz arī noteiktu produktu pamatfunkciju darbībai, piemēram, vietņu rādīšanai atbilstošajā valodā vai Google pakalpojumu drošības uzturēšanai.

Kā Google zina manu atrašanās vietu?

Atkarībā no izmantotajiem produktiem un izvēlētajiem iestatījumiem jūs varat sniegt uzņēmumam Google dažāda veida atrašanās vietas informāciju, kas ir nepieciešama, lai darbotos noteikti pakalpojumi vai lai pakalpojumi būtu jums noderīgāki. Atrašanās vietas dati var tikt iegūti no reāllaika signāliem, piemēram, jūsu IP adreses vai ierīces atrašanās vietas, kā arī no jūsu iepriekšējām darbībām Google vietnēs un pakalpojumos, lai pielāgotu iespējas jūsu kontekstam. Tālāk ir norādīti galvenie veidi, kādos mēs varam iegūt informāciju par jūsu atrašanās vietu.

No jūsu ierīces IP adreses

Interneta protokola (IP) adreses ir daļa no interneta un tiek piešķirtas ierīcei, kad tajā tiek izveidots tiešsaistes savienojums. Kad no vietnes ir jānosūta saturs uz jūsu datoru (piemēram, Google meklēšanas rezultāti), tam ir nepieciešama jūsu IP adrese, lai nosūtītu saturu uz pareizo datoru. IP adrešu pamatā ir aptuveni ģeogrāfiskie dati, un tās var tikt izmantotas, lai noteiktu aptuvenus vispārīgus datus par ierīces atrašanās vietu. Kā daudzi citi interneta pakalpojumi Google var izmantot šo informāciju par jūsu atrašanās vietu, lai sniegtu noteiktus pamatpakalpojumus (pat ja no jūsu ierīces netiek apkopoti precīzi atrašanās vietas dati). Piemēram, atrašanās vietas dati varētu palīdzēt noteikt, kurā valstī izmantojat mūsu pakalpojumus, un, ja tiek veikta pierakstīšanās no neparedzētas vietas, mēs varam konstatēt neparastas darbības kontā.

No jūsu darbībām

Kamēr jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs varam secināt, ka jūs interesē kāda vieta, pat ja no jūsu ierīces netiek ziņota konkrēta jūsu atrašanās vieta. Piemēram, ja meklējat “kafejnīcas Parīzē”, mēs varam pieņemt, ka vēlaties skatīt vietas Parīzes tuvumā, un rādīt jums attiecīgus rezultātus. Atkarībā no jūsu iestatījumiem šāda veida informācija var tikt uzglabāta jūsu kontā un izmantota kā viens no signāliem, nosakot, vai jūs joprojām varētu būt Parīzē, kad vēlāk ievadāt citus meklēšanas vaicājumus.

No jūsu saglabātajām vietām

Varat arī izvēlēties norādīt mums vietas, kas jums ir svarīgas, piemēram, jūsu mājas un darbavietu. Tas varētu palīdzēt jums izmantot ērtākas funkcijas — piemēram, ātrāk iegūt norādes, automātiski piedāvājot māju un darbavietas adresi. Šī informācija var arī tikt izmantota, lai ietekmētu jums rādītos rezultātus. Uzzināt vairāk

No jūsu ierīcēm

Varat atļaut Google un citām lietotnēm sniegt jums noderīgas funkcijas, pamatojoties uz jūsu ierīces atrašanās vietu. Piemēram, ja kavējat tikšanos ar draugiem, visticamāk, jūs gribētu izmantot navigācijas lietotni, lai uzzinātu, kā visātrāk tikt līdz galamērķim. Lai saņemtu detalizētas norādes, iespējams, jums būs jāieslēdz ierīces atrašanās vietas noteikšana un jāsniedz lietotnei atļauja piekļūt šiem datiem.

Ja savā Android ierīcē esat izvēlējies ieslēgt ierīces atrašanās vietas noteikšanu, varat izmantot noteiktas funkcijas, piemēram, veikt navigāciju (piešķirot lietotnei piekļuvi jūsu pašreizējās atrašanās vietas datiem) vai atrast savu tālruni. Varat arī izvēlēties, kurām lietotnēm ir atļauja izmantot jūsu ierīces atrašanās vietas datus. Ar vienkāršām vadīklām varat ieslēgt vai izslēgt atļauju atsevišķām lietotnēm. Kad lietotnēm (tostarp Google lietotnēm) piešķirat atļauju izmantot jūsu ierīces atrašanās vietas datus, šie dati kļūst pieejami attiecīgajām lietotnēm. Atrašanās vietas ikona  Android ierīcē norāda, kad lietotne pieprasa izmantot jūsu tālruņa atrašanās vietas datus (kas iegūti no GPS signāla). Uzzināt vairāk

Google atrašanās vietu pakalpojumi

Lielākajā daļā Android ierīču Google kā tīkla atrašanās vietas datu nodrošinātājs sniedz Google atrašanās vietu pakalpojumus (GLS — Google Location Services); operētājsistēmā Android 9 šis pakalpojums tiek saukts par Google atrašanās vietas precizitāti. Šī pakalpojuma mērķis ir sniegt precīzākus ierīces atrašanās vietas datus un kopumā uzlabot atrašanās vietas datu precizitāti. Lielākā daļa mobilo tālruņu ir aprīkoti ar GPS, kas izmanto satelītu signālus, lai noteiktu ierīces atrašanās vietu. Tomēr Google atrašanās vietu pakalpojumos var tikt apkopota papildu informācija no tuvumā esošiem Wi-Fi tīkliem, mobilajiem tīkliem un ierīces sensoriem, lai noteiktu ierīces atrašanās vietu. Tas tiek paveikts, periodiski apkopojot atrašanās vietas datus no jūsu ierīces un izmantojot tos anonīmā veidā, lai uzlabotu atrašanās vietas datu precizitāti.

Jebkurā brīdī varat atspējot Google atrašanās vietu pakalpojumus ierīces atrašanās vietas iestatījumos. Ierīces atrašanās vietas noteikšana joprojām darbosies, pat ja GLS būs izslēgti, taču ierīcē tiks izmantots tikai GPS signāls, lai noteiktu ierīces atrašanās vietu lietotnēm ar nepieciešamo atļauju. Google atrašanās vietu pakalpojumi ir nodalīti no ierīces atrašanās vietas iestatījuma. Uzzināt vairāk

Android iestatījumi un atļaujas nosaka, vai jūsu ierīces sensoru dati (piemēram, GPS) vai pēc tīkla noteikti atrašanās vietas dati (piemēram, GLS) tiek izmantoti, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu un lietotnes, kurām ir piekļuve jūsu atrašanās vietas datiem. Šie iestatījumi un atļaujas neietekmē IP adreses izmantošanu, jūsu darbības vai saglabātās vietas, vai citus konteksta signālus, ko lietojumprogrammas var izmantot jūsu atrašanās vietas noteikšanai.

Kā atrašanās vietas dati tiek saglabāti manā Google kontā?

Atkarībā no jūsu iestatījumiem un izmantotajiem Google produktiem un pakalpojumiem Google var saglabāt atrašanās vietas informāciju jūsu Google kontā. Divas izplatītākās vietas, kur šī informācija var tikt saglabāta, ir atrašanās vietu vēsture un sadaļa “Darbības tīmeklī un lietotnēs”.

Google atrašanās vietu vēsture

Ja izvēlaties izmantot atrašanās vietu vēsturi un no jūsu ierīces tiek ziņots par atrašanās vietu, to ierīču atrašanās vietas dati, kurās esat pierakstījies, tiks apkopoti un uzglabāti pat tad, ja aktīvi neizmantosiet Google produktu vai pakalpojumu. Tādējādi tiek izveidota jūsu laika skala, kurā tiek glabāti atrašanās vietu vēstures dati, un tie var tikt izmantoti, lai nodrošinātu turpmākus ieteikumus Google tīklā. Jebkurā brīdī varat pārskatīt, rediģēt un dzēst savā laika skalā saglabātos datus.

Ieslēdzot atrašanās vietu vēsturi, tiek nodrošinātas personalizētākas iespējas Google tīklā — pakalpojumā Google Maps var tikt ieteikti restorāni, pamatojoties uz jūsu apmeklētajām vietām, reāllaika informācija par piemērotāko laiku izbraukšanai no mājām vai darba, lai izvairītos no sastrēgumiem, kā arī Google fotoattēlos var tikt automātiski izveidoti albumi no jūsu apmeklētajām vietām.

Lai noteiktu, vai esat ieslēdzis atrašanās vietu vēsturi, apmeklējiet sava konta sadaļu Aktivitātes vadīklas. Jums var tikt prasīts pierakstīties. Šajā sadaļā varēsiet skatīt, vai šī vadīkla ir ieslēgta. Varat pārtraukt jaunu atrašanās vietu vēstures datu apkopošanu, tomēr iepriekšējie atrašanās vietu vēstures dati joprojām tiks uzglabāti, kamēr nebūsiet tos izdzēsis. Uzzināt vairāk

Ja izdzēsīsiet atrašanās vietu vēstures datus, citi atrašanās vietu dati joprojām var tikt saglabāti citviet — piemēram, sadaļā “Darbības tīmeklī un lietotnēs”.

Darbības tīmeklī un lietotnēs

Ja ir iespējots iestatījums “Darbības tīmeklī un lietotnēs”, jūsu meklēšanas vaicājumi un darbības vairākos Google pakalpojumos tiek saglabātas jūsu Google kontā. Sadaļā “Darbības tīmeklī un lietotnēs” saglabātajos datos var būt ietverta arī atrašanās vietas informācija. Piemērs: ja Meklēšanā ievadāt vaicājumu “laikapstākļi” un rezultātos saņemat laikapstākļu informāciju par vietu, kurā atrodaties, šī darbība, tostarp rezultāta sniegšanai izmantotie atrašanās vietas dati, tiek saglabāti jūsu konta sadaļā “Darbības tīmeklī un lietotnēs”. Atrašanās vietas dati, kas tiek izmantoti sadaļā “Darbības tīmeklī un lietotnēs”, var būt iegūti no tādiem signāliem kā ierīces IP adrese, jūsu iepriekšējās darbības vai no jūsu ierīces, ja esat izvēlējies ieslēgt ierīces atrašanās vietas iestatījumus.

Ja iestatījums “Darbības tīmeklī un lietotnēs” ir ieslēgts, mēs varam rādīt jums noderīgākus meklēšanas rezultātus, atbilstošākas reklāmas un pielāgotākus ieteikumus, piemēram, sniedzot automātiskus meklēšanas ieteikumus, pamatojoties uz iepriekš ievadītiem meklēšanas vaicājumiem. Varat pārskatīt un dzēst sadaļā “Darbības tīmeklī un lietotnēs” saglabātos datus vai pārtraukt to saglabāšanu savā Google kontā. Pārtraucot datu saglabāšanu par darbībām tīmeklī un lietotnēs, vairs netiks saglabāti turpmāki meklēšanas vaicājumi un citos Google pakalpojumos veiktās darbības. Pat ja izdzēsīsiet savus datus par darbībām tīmeklī un lietotnēs, jūsu atrašanās vietas dati var tikt saglabāti citviet, piemēram, atrašanās vietu vēsturē.

Lai noteiktu, vai esat ieslēdzis iestatījumu “Darbības tīmeklī un lietotnēs”, apmeklējiet sava konta sadaļu Aktivitātes vadīklas. Jums var tikt prasīts pierakstīties. Šajā sadaļā varēsiet skatīt, vai šī vadīkla ir ieslēgta. Uzzināt vairāk

Kā atrašanās vietas dati tiek izmantoti reklāmu rādīšanai?

Reklāmas var tikt rādītas, pamatojoties uz vispārīgiem datiem par jūsu atrašanās vietu. Tā var būt atrašanās vieta, kas noteikta pēc ierīces IP adreses. Atkarībā no reklāmu personalizēšanas iestatījumiem jums var tikt arī rādītas reklāmas, kuru pamatā ir darbības jūsu Google kontā. Tas attiecas arī uz darbībām, kas tiek glabātas jūsu konta sadaļā “Darbības tīmeklī un lietotnēs”, — tās var tikt izmantotas noderīgāku reklāmu rādīšanai. Cits piemērs: ja esat iespējojis atrašanās vietu vēsturi un regulāri apmeklējat slēpošanas kūrortus, vēlāk, kad skatīsieties videoklipu pakalpojumā YouTube, jums var tikt rādīta slēpošanas aprīkojuma reklāma. Google arī izmanto atrašanās vietu vēstures datus anonimizētā un apkopotā veidā, lai lietotāji, kas to ir izvēlējušies, palīdzētu reklāmdevējiem noteikt, cik bieži tiešsaistes reklāmas kampaņas palīdz veicināt reklāmdevēju īpašumu vai veikalu ar fizisku atrašanās vietu apmeklētību. Mēs neizpaužam reklāmdevējiem jūsu atrašanās vietu vēsturi un nekādu citu identificējošu informāciju.

Jūs varat kontrolēt savā Google kontā uzglabātos datus, un jebkurā brīdī varat izslēgt personalizētās reklāmas. Kad reklāmu personalizācija ir izslēgta, Google neizmanto jūsu Google kontā uzglabātos datus, lai rādītu jums atbilstošākas reklāmas.