Innledning

Googles mål er å organisere all verdens informasjon og gjøre den universelt tilgjengelig og nyttig. Posisjonsinformasjon har en viktig rolle i dette målet. Med posisjonsinformasjon kan Google-tjenestene bli mer relevante og nyttige, for eksempel ved å vise deg veibeskrivelser og søkeresultater for ting som er i nærheten, eller når restauranter vanligvis er travle.

Posisjonsinformasjon bidrar også til viktig produktfunksjonalitet, som å vise et nettsted på rett språk eller bidra til å beskytte Googles tjenester.

I Googles personvernregler ser du en beskrivelse av hvordan Google bruker data, deriblant posisjonsinformasjon, når du bruker produktene og tjenestene deres. På denne siden finner du mer informasjon om posisjonsinformasjonen Google bruker, og hvordan du kan kontrollere hvordan den kan brukes. Noe databehandling kan være annerledes for brukere under 18 år. Finn ut mer i Googles merknad om personvern for Google-kontoer og -profiler som administreres med Family Link, for barn og Googles veiledning om personvern for tenåringer.

Hvordan bruker Google posisjonsinformasjon?

Hvordan Google bruker posisjonsinformasjon, varierer avhengig av den aktuelle tjenesten eller funksjonen samt folks enhets- og kontoinnstillinger. Her er noen måter Google kan bruke posisjonsinformasjon på.

For å gjøre opplevelser nyttige

Google kan bruke eller lagre posisjonsinformasjon for å gi folk nyttige tjenester når de samhandler med Google-produkter. Dette kan for eksempel være lokalt relevante og raskere søkeresultater, trafikkprognoser for folks daglige reiseveier og forslag som tar hensyn til personens kontekst. Hvis for eksempel noen søker etter kinotider, vil de trolig se film på en kino i nabolaget sitt – ikke i en annen by. I Google Maps bidrar posisjonsinformasjon til at folk kan finne stedene sine på kartet og navigere til steder de har lyst til å besøke.

For å hjelpe folk med å huske steder de har vært

Folk kan velge å huske steder de drar til med enhetene sine, ved å bruke tidslinjen. For å bruke tidslinjen kan folk slå på posisjonsloggen. Dette er en Google-kontoinnstilling som lager et personlig kart over steder de har vært, og ruter de har fulgt. Hvis du velger å bruke posisjonsloggen, lagres enhetens nøyaktige posisjoner på et personlig kart – også når du ikke har Google-apper åpne. Du kan se og slette denne informasjonen på tidslinjen.

For å hjelpe folk med å finne ting raskere og få nyttigere resultater

Eksempel: Nett- og appaktivitet er en Google-kontoinnstilling folk kan bruke for å lagre aktivitetsdata og tilknyttet informasjon som posisjon, slik at de kan få en mer personlig tilpasset opplevelse når de er logget på Google-tjenester. Søk kan for eksempel vise resultater som er relevante for et generelt område du har søkt fra tidligere.

For å vise mer relevante annonser

Google kan bruke posisjonsinformasjonen din for å vise deg mer relevante annonser. Når du søker etter for eksempel «skobutikker i nærheten», kan posisjonsinformasjon brukes for å vise deg annonser fra skobutikker i nærheten. Eller hvis du søker etter kjæledyrforsikring, kan annonsører vise forskjellige produkter i ulike områder. Finn ut mer om hvordan posisjonsinformasjon brukes for å vise annonser.

For å gjøre opplevelser sikrere

Google bruker informasjon om posisjonen din for å levere noen grunnleggende tjenester, for eksempel for å holde kontoen din trygg ved å oppdage uvanlig aktivitet eller pålogging fra nye steder.

For å vise anonyme brukertrender og estimater samt for undersøkelser

Google bruker også samlet anonym posisjonsinformasjon til forskning og til å vise trender i fellesskapet.

Du kan se flere måter posisjonsinformasjon brukes på, i Googles personvernregler.

Hvordan fungerer posisjonen på Android-enheten min og i appene jeg bruker?

Du kan få lokale søkeresultater og reiseforslag samt finne restauranter i nærheten basert på posisjonen til enheten din. Med Android-enhetsinnstillingene på mobiltelefoner og nettbrett kan du kontrollere om posisjonstjenestene på enheten din kan anslå posisjonen din, samt om og hvordan bestemte apper og tjenester på enheten kan bruke enhetens posisjon.

Slik kan du kontrollere bruken av enhetsposisjon i apper

Du kan kontrollere hvilke apper som har tillatelse til å bruke enhetsposisjonen, i Android-enhetsinnstillingene. I innstillingene finnes det kontroller du kan bruke til å velge om de ulike appene skal ha tilgang til den nøyaktige eller omtrentlige posisjonen. Vi har lagt til kontroller du kan bruke til å bestemme om apper skal se enhetens posisjon når som helst eller bare mens de er i bruk, om de må spørre hver gang, eller om de aldri skal se posisjonen. Hvilke innstillinger og kontroller du kan bruke, avhenger av hvilken Android-versjon enheten kjører. Finn ut mer.

Slik fungerer enhetsposisjon

Avhengig av enhetsinnstillingene dine anslår Android-enheter posisjonen ved å bruke ulike signaler, blant annet fra GPS, sensorer (som akselerometeret, gyroskopet, magnetometeret og barometeret), mobilnettverk og wifi-nettverk. Disse signalene kan brukes til å anslå den mest nøyaktige posisjonen, som deretter gis til apper og tjenester på enheten som har de nødvendige tillatelsene. Finn ut mer om posisjonsinnstillingene på Android-enheter.

Android kan bruke signaler fra mobil- og wifi-nettverket til å anslå enhetens posisjon – spesielt der GPS-signaler ikke er tilgjengelige eller nøyaktige, for eksempel i tettbygde byområder og innendørs. Google Posisjonsnøyaktighet (GLA, også kjent som Google Posisjonstjenester) er en Google-tjeneste som bruker disse signalene til å forbedre beregningen av enhetens posisjon.

Når denne funksjonen er slått på, samler GLA jevnlig inn posisjonsinformasjon fra Android-enheten din – inkludert GPS og informasjon om wifi-tilgangspunkter, mobilnettverk og enhetssensorer – ved hjelp av en midlertidig roterende enhetsidentifikator som ikke er knyttet til noen bestemt person. GLA bruker denne informasjonen til å forbedre posisjonsnøyaktigheten og levere posisjonsbaserte tjenester, blant annet ved å bygge crowdsourcing-baserte kart over wifi-tilgangspunkter og basestasjoner for mobilnett.

Du kan når som helst slå av GLA i posisjonsinnstillingene på Android-enheten. Posisjonen til Android-enheten din fortsetter å fungere selv om GLA er slått av, men enheten bruker bare GPS og enhetssensorer til å anslå enhetsposisjonen.

Hvordan vet Google hva posisjonen min er?

Avhengig av produktene og innstillingene du bruker, kan Google bruke ulike typer posisjonsinformasjon for å gjøre noen tjenester og produkter nyttigere.

Denne posisjonsinformasjonen kan komme fra sanntidssignaler, som IP-adressen din, eller fra enheten din. Den kan også hentes fra den lagrede aktiviteten din på Google-nettsteder og i Google-tjenester. Her er de viktigste måtene Google kan få informasjon om posisjonen din på.

Fra IP-adressen din

En IP-adresse (internettprotokoll-adresse) er et nummer som tildeles datamaskinen eller enheten av internettleverandøren. IP-adresser brukes til å opprette forbindelsen mellom enhetene dine og nettstedene og tjenestene du bruker.

I likhet med mange andre internettjenester kan Google bruke informasjon om det generelle området du er i, for å levere noen grunnleggende tjenester, for eksempel relevante resultater når noen spør hva klokken er, eller for å holde kontoen din trygg ved å registrere uvanlig aktivitet som pålogging fra et nytt sted.

Husk at enheter må ha en IP-adresse for å sende og motta internettrafikk. IP-adresser er grovt sett basert på geografi. Dette betyr at alle apper, tjenester og nettsteder du bruker (inkludert google.com), kan utlede og bruke noe informasjon om det generelle området du er i, fra IP-adressen din.

Fra den lagrede aktiviteten din

Hvis du er logget på Google-kontoen din og har slått på nett- og appaktivitet, kan aktivitetsdataene dine på Google-nettsteder og i Google-apper og -tjenester lagres i kontoens nett- og appaktivitet. Noe aktivitet kan inkludere informasjon om det generelle området du var i da du brukte Google-tjenesten. Når du søker etter noe med et generelt område, bruker søket et område på minst 3 kvadratkilometer, eller det utvides frem til området representerer posisjonen til minst 1000 personer. Dette bidrar til å ivareta personvernet ditt.

I noen tilfeller kan områder du har søkt fra tidligere, brukes til å anslå et relevant sted for søket. Hvis du for eksempel søker etter kaffebarer mens du er i Trondheim, kan Google vise resultater for Trondheim i fremtidige søk.

Du kan se og kontrollere nett- og appaktiviteten din i Min aktivitet.

Hvis du ikke er logget på Google-kontoen din, kan Google lagre posisjonsinformasjon for tidligere søk fra enheten du bruker, for å gi deg mer relevante resultater og anbefalinger. Hvis du slår av Søketilpasning, bruker ikke Google tidligere søkeaktivitet for å anslå posisjonen din. Finn ut mer om hvordan du søker og surfer privat.

Fra hjemme- eller jobbadressen du har lagret

Du kan velge å lagre steder i Google-kontoen din som du syns er viktige, for eksempel hjemmet ditt eller jobben din. Hvis du angir hjemme- eller jobbadressen din, kan de brukes for å hjelpe deg med å gjøre ting enklere, for eksempel å få veibeskrivelser eller finne resultater som er nærmere hjemmet eller jobben, og for å vise deg nyttigere annonser.

Du kan når som helst endre eller slette hjemme- eller jobbadressen i Google-kontoen din.

Fra enheten din

Slik bruker Google-apper posisjonen fra enheten

Enheter har innstillinger eller tillatelser du kan bruke til å kontrollere om den nøyaktige posisjonen din skal være tilgjengelig for apper, inkludert Google-apper som Søk og Maps. Denne typen nøyaktig posisjon er nyttig i apper, for eksempel Google Maps, for å gi veibeskrivelser eller hjelpe deg med å få nyttige søkeresultater i nærheten. Du kan for eksempel få mer relevante søkeresultater om lokale steder og været når innstillingene eller tillatelsene for nøyaktig posisjon er slått på.

Du kan slå av eller på posisjonstillatelser for apper både i iOS og Android. Du kan la apper bruke posisjonen til å levere posisjonsbaserte funksjoner og tjenester. Merk: Noen ganger trenger apper å lagre den nøyaktige posisjonen din midlertidig for å gi deg nyttige resultater raskt eller for å spare batteriet ved å oppdatere posisjonen sjeldnere.

Noen apper trenger tilgang til enhetsposisjonen i bakgrunnen, for eksempel Finn enheten min, eller hvis du vil bruke visse funksjoner, for eksempel posisjonsdeling.

Her finner du mer informasjon om hvordan posisjon fungerer på Android-enheter.

Hvordan lagres posisjonsloggen og nett- og appaktiviteten i Google-kontoen min?

I løpet av de neste månedene og videre i 2024 endres innstillingen for posisjonsloggen. Nåværende brukere av posisjonsloggen blir varslet når denne endringen får innvirkning på kontoene deres, og da begynner de å se navnet Tidslinje i konto- og appinnstillingene. For personer som allerede bruker tidslinjen, deriblant brukere som har slått på tidslinjen direkte, gjelder informasjonen på denne siden om posisjonsdata i posisjonsloggen for bruken deres av tidslinjen. Finn ut mer.

Posisjonslogg og nett- og appaktivitet

Posisjonslogg og Nett- og appaktivitet er Google-kontoinnstillinger som bruker posisjon. Her er en oversikt over dem. Husk at andre funksjoner eller produkter også kan samle inn eller lagre posisjonsinformasjon.

Posisjonsloggen

Hvis du slår på posisjonsloggen, opprettes det en tidslinje – et personlig kart som hjelper deg med å huske stedene du har vært, og rutene og turene du har tatt.

Posisjonsloggen er som standard slått av. Hvis du slår på posisjonsloggen, lagres den nøyaktige enhetsposisjonen din regelmessig for alle kvalifiserte mobilenheter der innstillingen for posisjonsrapportering er slått på. Vi bruker disse enhetsposisjonene for å lage tidslinjen din – selv når Google-apper ikke brukes.

For å gjøre Google-opplevelsen nyttigere for alle, kan posisjonsloggen brukes for å

 • vise informasjon, for eksempel populære tidspunkter og miljøstatistikk, basert på anonymisert posisjonsinformasjon
 • oppdage og forhindre svindel og uriktig bruk
 • forbedre og utvikle Google-tjenester, deriblant annonseprodukter

Posisjonsloggen kan også hjelpe bedrifter med å anslå sannsynligheten for at folk besøker butikkene deres på grunn av en annonse.

Du kan når som helst gjennomgå, endre og slette det som er lagret i tidslinjen. For å se om du har slått på posisjonsloggen, gå til Aktivitetslagring. Der kan du kontrollere innstillingen for posisjonsloggen og hvilke enheter som rapporterer posisjonen sin.

Hvor ofte den nøyaktige posisjonen din samles inn som en del av Posisjonslogg-innstillingen, varierer. Hvis du for eksempel bruker navigering i Google Maps, kan den samles inn flere ganger i minuttet. Men hvis du ikke bruker telefonen aktivt, kan det skje med noen timers mellomrom.

Hvor lenge data fra posisjonsloggen lagres, avhenger av innstillingene dine. Du kan velge å slette disse dataene automatisk når de er 3, 18 eller 36 måneder gamle, eller du kan beholde dataene til du sletter dem.

Vær oppmerksom på dette

Dette skjer hvis du slår av posisjonsloggen

 • Google fortsetter å ta vare på eventuelle tidligere data i posisjonsloggen som du har lagret, til du sletter dem, eller de slettes etter en tidsperiode du har valgt som en del av innstillingene for automatisk sletting.
 • Selv om du slår av posisjonsloggen, påvirker det ikke hvordan posisjonsinformasjonen lagres eller brukes av nett- og appaktivitet eller andre Google-produkter, for eksempel basert på IP-adressen din. Det kan hende du fortsatt har andre innstillinger som lagrer posisjonsinformasjon.

For å se om du har slått på posisjonsloggen, gå til Aktivitetslagring. Finn ut mer.

Nett- og appaktivitet

Data om nett- og appaktivitet brukes til å gjøre opplevelsen din mer personlig tilpasset i Maps, Søk og andre Google-tjenester. De kan også brukes til å vise deg mer relevante annonser, avhengig av annonseinnstillingene. Nett- og appaktivitet fungerer på alle enheter der du er logget på kontoen din.

Når Nett- og appaktivitet er slått på, lagrer Google data om det du gjør i Google-tjenester, i kontoens Nett- og appaktivitet. Dette inkluderer tilknyttet informasjon, for eksempel de generelle områdene der du bruker Google-tjenester.

Hvis du for eksempel søker etter værinformasjon og får resultater for en posisjon som er sendt fra enheten din, blir denne aktiviteten – inkludert det generelle området enheten var i da du søkte – lagret i nett- og appaktiviteten din. Bare det generelle området for posisjonen enheten din sendte, blir lagret – ikke den nøyaktige posisjonen. Den lagrede posisjonen, som kan brukes for å hjelpe Google med å fastslå en mer relevant posisjon i fremtidige søk, kan komme fra IP-adressen eller enheten din. Denne lagrede posisjonen slettes automatisk fra nett- og appaktiviteten din etter 30 dager.

Med data om nett- og appaktivitet blir det enklere for Google å forstå generelle områder som er relevante for deg, og Google kan inkludere resultater for disse områdene for eksempel når du søker.

Du kan gjennomgå og slette posisjonen og annen informasjon som er lagret i nett- og appaktiviteten din – eller slå den av – ved å gå til Aktivitetslagring. Hvis du slår av nett- og appaktiviteten, lagres ikke fremtidige aktivitetsdata.

Vær oppmerksom på dette

Dette skjer når du slår av nett- og appaktivitet

 • Det kan hende du fremdeles har lagret aktivitet, som kan brukes helt til du sletter den. Du kan slette den når som helst. Den lagrede posisjonsinformasjonen slettes fremdeles automatisk etter 30 dager.
 • Selv om du slår av nett- og appaktivitet, påvirker det ikke hvordan posisjonsinformasjon lagres eller brukes av andre innstillinger, for eksempel posisjonsloggen. Du kan fortsatt ha andre typer posisjonsinformasjon lagret som en del av andre innstillinger, deriblant IP-adressen.

For å se om du har slått på nett- og appaktivitet, gå til Aktivitetslagring. Finn ut mer

Hvordan bruker Google posisjonsinformasjon som er pseudonym eller anonym?

Google bruker anonymisert og pseudonymisert posisjonsinformasjon for å ivareta personvernet. Anonymisert informasjon kan generelt ikke knyttes til enkeltpersoner. Pseudonymisert informasjon kan være knyttet til en unik identifikator, for eksempel en streng med tall, i stedet for mer personlig identifiserende informasjon som en persons konto, navn eller e-postadresse. Google kan bruke anonymisert og pseudonymisert posisjonsinformasjon i produktene og tjenestene sine til for eksempel annonsering eller trender.

Det kan hende at brukerne kan tilbakestille visse pseudonymiseringsidentifikatorer som er tilknyttet posisjonsinformasjon. Folk kan for eksempel tilbakestille visse pseudonymiseringsidentifikatorer ved å tilbakestille annonserings-ID-er på Android-enhetene sine. I tillegg tilbakestiller Google automatisk visse pseudonymiseringsidentifikatorer for å styrke brukernes personvern – blant annet for GLA (enhetsinnstillingen brukere kan kontrollere for å få bedre og mer nøyaktige posisjonsbaserte tjenester på enhetene sine).

I tillegg kan Google bruke anonymisert posisjonsinformasjon. Folk kan trykke på steder i Google Maps, for eksempel restauranter eller parker, og se trender for disse stedene i et område. Posisjonsinformasjon som brukes til å bygge opp trender, for eksempel populære tidspunkter, kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner. Hvis Google ikke har nok informasjon til å oppgi nøyaktig og anonym informasjon om travelhet, vises den ikke på Google.

Google tilbyr også folk som er logget av, andre alternativer for å administrere informasjon om nettleseren eller enheten, blant annet en innstilling for å tilpasse Søk, YouTube-innstillingene og annonseinnstillingene. Finn ut mer

Finn ut mer om Googles bruk av posisjonsinformasjon, i Googles personvernregler. Finn ut mer om hvordan Google oppbevarer innsamlede data, og hvordan Google anonymiserer data.

Hvor lenge blir posisjonsinformasjon oppbevart av Google?

Googles personvernregler beskriver oppbevaringspraksisen vår for brukerdata, inkludert posisjonsinformasjon som Google samler inn. Posisjonsinformasjon samles inn for ulike tidsperioder, avhengig av hva den er, hvordan den brukes, og hvordan folk konfigurerer innstillingene sine.

Noe posisjonsinformasjon lagres i Google-kontoen din frem til du sletter den

 • Kontroller oppbevaring og sletting: Både posisjonsloggen og nett- og appaktiviteten har alternativer for automatisk sletting, slik at du kan slette data automatisk etter 3, 18 eller 36 måneder. Du kan også se disse dataene ved å gå til tidslinjen og Min aktivitet og slette bestemte aktiviteter eller massedata etter behov. Du kan når som helst endre disse innstillingene eller alternativet for automatisk sletting.
 • Lagring av posisjonsinformasjon: Avhengig av Google-produktet eller -tjenesten kan posisjonsinformasjon bli lagret i Google-kontoen din. Du kan for eksempel merke steder i Foto eller legge til en hjemme- eller jobbadresse i Maps. Du kan slette denne posisjonsinformasjonen.

Når du sletter data, følger Google retningslinjer for trygg og fullstendig fjerning av dem fra kontoen din, slik at gjenoppretting av dataene ikke lenger er mulig. Først fjernes aktiviteten du sletter, fra visningen, og den brukes ikke lenger til å tilpasse Google-opplevelsen din. Deretter starter Google en prosess som er utarbeidet for å slette dataene trygt og fullstendig fra Googles lagringssystemer. Finn ut mer om hvordan Google oppbevarer innsamlede data.

Informasjon som utløper etter en bestemt periode

For annen posisjonsinformasjon, som beskrevet i Slik oppbevarer Google data, hender det at Google lagrer data i en bestemt periode før de slettes, i stedet for at de slettes manuelt. Hvor lang tid det tar å slette dataene trygt og fullstendig, avhenger av datatypen. Her er noen eksempler:

 • Google anonymiserer annonseringsdata i tjenerlogger ved å fjerne en del av IP-adressen etter 9 måneder og informasjon fra informasjonskapsler etter 18 måneder.
 • Google sletter IP-basert posisjon og enhetsposisjon fra nett- og appaktiviteten etter 30 dager.

Informasjon som oppbevares over lengre tidsperioder til begrensede formål

Som beskrevet i Googles personvernregler hender det at «vi oppbevarer noen opplysninger i lengre perioder når det er nødvendig for legitime forretningsformål eller juridiske formål, for eksempel sikkerhet, svindel og forebygging av uriktig bruk, eller regnskapsføring». Finn ut mer om oppbevaringspraksisen vår.

Hvordan brukes posisjonsinformasjon i forbindelse med annonser?

For å vise deg mer relevante annonser

Annonsene du ser, kan være basert på posisjonsinformasjonen din. Annonser på Google bruker vanligvis den samme typen posisjonsinformasjon som produktene de vises i. Avhengig av innstillingene dine kan for eksempel annonser på Søk og andre Google-plattformer være basert på posisjonen fra enheten din, IP-adressen din, tidligere aktivitet eller hjemme- og jobbadressen fra Google-kontoen din. I tillegg kan metadata (f.eks. tidssonen for nettleseren, domene, sideinnhold, nettlesertype eller sidespråk) brukes til å anslå landet ditt eller et generelt område du er interessert i. Vi kan bruke disse metadataene i tillegg til posisjonssignalene vi får fra IP-adressen, VPN-tilkoblingen din, proxy-tjenesten du bruker, eller annen nettverksinformasjon.

Med posisjonsinformasjon kan du gjøre annonsene du ser, mer relevante for området du er i, eller for områder som er relevante for deg. Hvis du for eksempel har slått på posisjonsinnstillingen på enheten og søker på Google etter restauranter i nærheten, kan den nåværende enhetsposisjonen brukes til å vise deg annonser for restauranter i nærheten. Posisjonen kan også brukes til å vise deg avstander til bedrifter i nærheten som en del av annonser på Google.

Google kan også bruke tidligere nettleser- eller appaktivitet (f.eks. søk, nettstedsbesøk eller videoer du har sett på YouTube) og generelle områder som er lagret som en del av innstillingen for nett- og appaktivitet, for å vise deg nyttigere annonser. Hvis du for eksempel bruker Google til å søke etter hvor du kan kjøpe melk i nærheten, kan du se annonser for dagligvarebutikker i det generelle området hvor du ofte bruker Google Søk mens du venter på bussen eller toget.

Annonsører kan bare målrette annonser mot generelle områder, for eksempel land, byer eller områder rundt bedriften.

Du finner mer informasjon om Displaynettverket i brukerstøtten.

For å hjelpe annonsører med å måle resultater

Google kan også bruke posisjonsinformasjon til analyser og målinger for å forstå hvordan Google-tjenestene brukes. ​Hvis du for eksempel har valgt å slå på posisjonsloggen, bruker Google disse dataene til å hjelpe annonsører med å anslå om folk sannsynligvis besøker butikkene deres på grunn av nettannonser. Bare anonyme anslag – ikke personopplysninger – deles med annonsører. For å gjøre dette knytter Google dataene om aktiviteten din på nettet, for eksempel annonseklikk, til data fra posisjonsloggen tilknyttet annonsørenes butikker. Posisjonsloggen deles ikke med annonsører.

For å forbedre Googles produkter og tjenester

Google bruker også posisjonsinformasjon for å forbedre annonseproduktene sine. Data som lagres i kontoen din om annonsene du samhandler med, inkludert det generelle området for den relevante aktiviteten, kan for eksempel bli samlet inn og brukt i maskinlæringsmodeller som forbedrer verktøyene for smart budgivning. Kontodataene dine deles ikke med annonsører.

Hvordan kontrollerer jeg bruken av posisjonsinformasjonen min i forbindelse med annonser?

Du kan kontrollere hvordan de generelle områdene der du tidligere har brukt Google-apper og -nettsteder, kan påvirke hvilke annonser du ser, ved å gå til kontrollen Områder der du har brukt Google i Mitt annonsesenter.

Når «Områder der du har brukt Google» er på

Når Personlig tilpasning av annonser og Områder der du har brukt Google er slått på, bruker Google dataene som er lagret i nett- og appaktiviteten for de generelle områdene der du har brukt Google-apper og -nettsteder, til å tilpasse annonsene du ser.

Når «Områder der du har brukt Google» er av

Når Personlig tilpasning av annonser eller Områder der du har brukt Google er slått av, bruker ikke Google dataene som er lagret i nett- og appaktiviteten for de generelle områdene der du har brukt Google-apper og -nettsteder, for å tilpasse annonsene du ser. Selv om Områder der du har brukt Google er slått av, kan du se annonser basert på den nåværende posisjonen din og stedene du har angitt som hjem og jobb i Google-kontoen din.

Og hvis du er logget av, kan Google fortsatt bruke posisjonen fra IP-adressen eller enheten din for å vise deg annonser – avhengig av app- og enhetsinnstillingene dine.

Her finner du mer informasjon om hvordan du slår personlig tilpassede annonser av eller på når du er logget av.

Google-apper
Hovedmeny