Slik bruker Google posisjonsinformasjon

Hvorfor bruker Google posisjonsinformasjon?

I Googles personvernregler ser du en beskrivelse av hvordan vi behandler informasjon når du bruker Googles produkter og tjenester, inkludert posisjonsinformasjon. Denne siden gir mer informasjon om posisjonsinformasjonen vi samler inn, og hvordan du kan kontrollere den.

Levering av nyttige og relevante opplevelser er blant Googles kjerneaktiviteter, og posisjonsinformasjon spiller en viktig rolle for å få til dette. Med posisjonen din kan Google-tjenestene bli mer relevante og nyttige, for eksempel ved å vise deg veibeskrivelser, sørge for at søkeresultater inkluderer ting som er i nærheten, og fortelle når det vanligvis er mye folk i restauranter. Posisjonsinformasjon bidrar også til viktig produktfunksjonalitet, som å vise et nettsted på rett språk eller bidra til å beskytte Googles tjenester.

Hvordan vet Google hva posisjonen min er?

Avhengig av produktene du bruker og innstillingene du velger, kan du gi Google forskjellige typer posisjonsinformasjon som er nødvendig for å få noen av tjenestene til å fungere, og gjør andre nyttigere for deg. Posisjonen kan komme fra signaler i sanntid, for eksempel IP-adressen din eller enhetsposisjonen, samt tidligere aktivitet på Google-nettsteder og i Google-tjenester, for å tilpasse opplevelser til den aktuelle konteksten. Nedenfor ser du de viktigste metodene vi bruker for å få informasjon om posisjonen din.

Fra IP-adressen til internettilkoblingen

En IP-adresse (også kalt internettadresse) tildeles enheten av internettleverandøren og er en forutsetning for å bruke internett. IP-adresser brukes til å opprette forbindelsen mellom enheten din og nettstedene og tjenestene du bruker. IP-adresser er grovt sett basert på geografi. Dette betyr at alle nettsteder du bruker, inkludert google.com, kan få informasjon om det generelle området du er i.

I likhet med mange andre internettjenester kan Google bruke informasjon om det generelle området du er i, til å levere enkelte grunnleggende tjenester. Ved å anslå det generelle området du er i, kan Google blant annet gi deg relevante resultater og beskytte kontoen din ved å oppdage uvanlig aktivitet, for eksempel pålogging fra en ny by.

Fra den tidligere aktiviteten din

Når du bruker tjenestene våre, kan vi anslå at du er interessert i et sted, selv om enheten din ikke forteller oss nøyaktig hvor du er. Hvis du for eksempel søker etter «Kafeer i Paris», kan vi anta at du vil se steder i nærheten av Paris, og vise deg resultater med kafeer der. Noen elementer fra aktiviteten din, for eksempel tidligere søk, kan også inkludere det generelle området du var i akkurat da. Avhengig av innstillingene dine kan informasjon av denne typen bli lagret i kontoen din og brukt som datagrunnlag, for eksempel for å fastslå hvorvidt du fremdeles er i Paris når du søker mer senere.

Fra de merkede stedene dine

Du kan også velge å fortelle oss om steder som er viktige for deg, for eksempel hjemmet eller arbeidsstedet ditt. Dette kan i så fall gjøre ting som å hente veibeskrivelser raskere ved å automatisk hente hjemme- og jobbadressen din. Denne informasjonen kan også brukes til å påvirke resultatene vi viser deg. Mer informasjon

Fra enhetene dine

Mange enheter, for eksempel telefoner og datamaskiner, kan finne den nøyaktige posisjonen sin. Du kan tillate at Google og andre apper gir deg nyttige funksjoner basert på hvor enheten din er. Hvis du for eksempel er sent ute for å møte vennene dine, bruker du antakeligvis en navigeringsapp for å finne den raskeste veien. For å få trinnvis veibeskrivelse kan det hende du må slå på enhetens posisjon og gi appen tilgang til den. Og for noen søk, for eksempel «kafé», «bussholdeplass» eller «minibank», blir resultatene vanligvis nyttigere hvis nøyaktig posisjon er tilgjengelig.

Hvis du velger å slå på enhetsposisjonen på Android-enheten din, kan du bruke funksjoner som navigering, gi apper tilgang til posisjonen eller finne telefonen. Du kan også velge hvilke apper som har tillatelse til å bruke enhetens posisjon, med enkle kontroller du kan bruke til å slå tillatelsen av eller på for hver enkelt app. På Android kan du se når en app ber om å bruke enhetens GPS-baserte posisjon, når Posisjon vises øverst på skjermen. Mer informasjon

Google Posisjonstjenester

På de fleste Android-enheter leverer Google, som leverandør av nettverksposisjon, en posisjonstjeneste som heter Google Posisjonstjenester (GLS). I Android 9 eller nyere heter den Google Posisjonsnøyaktighet. Denne tjenesten har som mål å gi mer nøyaktig enhetsposisjon og generelt forbedre posisjonsnøyaktigheten. De fleste mobiltelefoner er utstyrt med GPS, som bruker signaler fra satellitter til å fastslå enhetens posisjon. Og med Google Posisjonstjenester blir enda mer informasjon samlet inn fra enhetssensorer samt Wi-Fi- og mobilnettverk i nærheten for å fastslå enhetens posisjon. Dette gjøres ved å samle inn posisjonsdata fra enheten din med jevne mellomrom og bruke disse dataene på en anonym måte til å forbedre posisjonsnøyaktigheten.

Du kan når som helst slå av Google Posisjonstjenester i enhetens posisjonsinnstillinger. Enhetens posisjon fungerer fremdeles selv om du slår av Google Posisjonstjenester, men enheten kommer bare til å benytte GPS for å fastslå enhetsposisjonen for apper som har nødvendig tillatelse. Google Posisjonstjenester er forskjellige fra enhetens posisjonsinnstilling. Mer informasjon

Innstillingene og tillatelsene på Android kontrollerer om enhetssensorene (for eksempel GPS) eller nettverksbasert posisjon (for eksempel GLS) brukes til å fastslå posisjonen din, og hvilke apper som har tilgang til den posisjonen. De påvirker ikke hvordan nettsteder og apper kan anslå posisjonen din på andre måter, for eksempel basert på IP-adressen din.

Hvordan lagres posisjonen i Google-kontoen min?

Avhengig av Google-produktene og -tjenestene du bruker, og innstillingene dine, kan Google lagre posisjonsinformasjon i Google-kontoen din. To av de vanligste stedene der denne informasjonen kan lagres, er Posisjonslogg og Nett- og appaktivitet.

Google posisjonslogg

Hvis du velger å slå på Posjonslogg og enheten din rapporterer posisjonen din, blir den nøyaktige posisjonen til de påloggede enhetene dine samlet inn og lagret – selv når du ikke aktivt bruker Google-produkter eller -tjenester. Dette bidrar til å opprette tidslinjen din, der dataene dine fra Posisjonslogg lagres, og kan brukes til å vise fremtidige anbefalinger på Google. Du kan når som helst gjennomgå, endre og slette det som er lagret i tidslinjen din.

Hvis du slår på Posisjonslogg, får du opplevelser med mer personlig preg på Google – restauranter foreslått i Google Maps basert på spisesteder du har besøkt, informasjon i sanntid om det beste tidspunktet for å dra hjem eller til jobb for å unngå trafikken, og album i Google Foto som opprettes automatisk basert på stedene du har vært.

For å se om du har slått på Posisjonslogg, gå til Aktivitetslagring. Du kan bli bedt om å logge på, og derfra kan du se hvorvidt denne kontrollen er på. Selv om du kan sette innsamling av nye data i Posisjonslogg på pause, lagres fremdeles tidligere data inntil du sletter dem. Mer informasjon

Hvis du sletter dataene dine i Posisjonslogg, kan du fremdeles ha andre posisjonsdata lagret andre steder, for eksempel i Nett- og appaktivitet.

Nett- og appaktivitet

Hvis Nett- og appaktivitet er slått på, blir søkene dine og aktivitet fra en rekke andre Google-tjenester lagret i Google-kontoen din. Aktiviteten som lagres i Nett- og appaktivitet, kan også inkludere posisjonsinformasjon. Hvis du for eksempel skriver inn «vær» i Søk og ser værresultater basert på hvor du befinner deg, blir denne aktiviteten – inkludert posisjonen som ble brukt til å gi resultatet – lagret i Nett- og appaktivitet. Posisjonen som brukes og lagres med Nett- og appaktivitet, kan komme fra signaler fra enhetens IP-adresse, tidligere aktivitet eller fra enheten din, hvis du har valgt å slå på enhetens posisjonsinnstillinger.

Hvis du slår på innstillingen for Nett- og appaktivitet, kan vi vise deg nyttigere søkeresultater, mer relevante annonser og mer skreddersydde forslag, for eksempel når du får søk foreslått automatisk basert på tidligere søk. Du kan gjennomgå og slette dataene i Nett- og appaktivitet, eller du kan sette innstillingen på pause for Google-kontoen din. Hvis du setter Nett- og appaktivitet på pause, stoppes lagring av fremtidige søk og fremtidig aktivitet fra andre Google-tjenester. Selv om du sletter dataene dine i Nett- og appaktivitet, kan du fremdeles ha posisjonsdata lagret andre steder – for eksempel i Posisjonslogg.

For å se om du har slått på Nett- og appaktivitet, gå til Aktivitetslagring. Du kan bli bedt om å logge på, og derfra kan du se hvorvidt denne kontrollen er på. Mer informasjon

Hvordan brukes posisjonen til å vise annonser?

Annonser kan vises basert på den generelle posisjonen din. Dette kan inkludere posisjon basert på IP-adressen til enheten. Avhengig av innstillingene dine for personlig tilpasning av annonser kan du også se annonser basert på aktiviteten i Google-kontoen din. Dette inkluderer aktivitet lagret i Nett- og appaktivitet, som kan brukes for å vise nyttigere annonser. Et annet eksempel kan være hvis du har slått på Posisjonslogg og ofte er på skianlegg, ser du kanskje senere annonser for skiutstyr når du ser en video på YouTube. Google bruker også Posisjonslogg på en anonymisert og gruppert måte for brukere som har valgt å godta det. Annonsører kan bruke dette til å måle hvor ofte annonsekampanjer på nettet bidrar til å drive trafikk til fysiske butikker eller områder. Vi deler ikke Posisjonslogg eller annen identifiserende informasjon med annonsører.

Du har kontroll over dataene som er lagret i Google-kontoen din, og du kan når som helst slå av personlig tilpassede annonser. Når personlig tilpasning av annonser er slått av, bruker ikke Google dataene som er lagret i Google-kontoen din, til å vise mer relevante annonser.

Google-apper
Hovedmeny