Úvod

Cieľom Googlu je usporiadavať informácie z celého sveta a sprístupňovat ich širokej verejnosti, pre ktorú budú užitočné. Informácie o polohe zohrávajú v tomto poslaní dôležitú úlohu. Informácie o polohe vám môžu zvýšiť relevanciu a užitočnosť prostredí v službách Googlu, a to od trás jazdy cez zahrnutie výsledkov vyhľadávania z vášho okolia až po zobrazenie obvyklých časov, keď je v reštaurácii rušnejšie.

Informácie o polohe pomáhajú aj s určitými kľúčovými funkciami služieb, napríklad s poskytovaním webu v správnom jazyku alebo zabezpečením služieb Googlu.

Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google opisujú, ako Google používa údaje vrátane informácií o polohe, keď používate jeho produkty a služby. Na tejto stránke sú uvedené ďalšie podrobnosti o informáciách o polohe, ktoré Google používa, a ako môžete ovládať spôsoby ich používania. Niektoré postupy nakladania s údajmi sa môžu v prípade používateľov mladších ako 18 rokov líšiť. Viac sa dozviete v oznámení o ochrane súkromia pre účty Google a profily Google spravované v aplikácii Family Link pre deti a v Sprievodcovi ochranou súkromia tínedžerov spoločnosti Google.

Ako Google používa informácie o polohe?

Spôsob, akým Google používa informácie o polohe, sa líši v závislosti od používanej služby alebo funkcie, ako aj nastavení zariadení a účtov ľudí. Nižšie je uvedených niekoľko hlavných spôsobov, akými môže Google používať informácie o polohe.

Na účely zaistenia užitočnosti prostredí

Google môže používať alebo uchovávať informácie o polohe, aby ľuďom poskytoval užitočné služby, keď interagujú so službami Googlu. Ide napríklad o miestne relevantné a rýchlejšie výsledky vyhľadávania, predpovede premávky pri každodennom dochádzaní a návrhy, ktoré zohľadňujú kontext osoby. Napríklad niekto, kto vyhľadáva premietacie časy filmov, bude pravdepodobne chcieť vidieť filmy v kinách vo svojom okolí, nie v inom meste. Informácie o polohe v Mapách Google pomáhajú ľuďom nájsť na mape, kde sa práve nachádzajú, a dostať sa na miesta, ktoré chcú navštíviť.

Pomôžte tak ľuďom zapamätať si navštívené miesta

Pomocou časovej osi si ľudia môžu zapamätať miesta, ktoré navštívili so svojimi zariadeniami. Ak ju chcú používať, môžu si zapnúť históriu polohy. Ide o nastavenie účtu Google, ktoré vytvára osobnú mapu navštívených miest a prejdených trás. Ak sa rozhodnete používať históriu polohy, presné polohy vášho zariadenia sa budú ukladať do osobnej mapy, a to aj vtedy, keď nebudete mať otvorené aplikácie Googlu. Tieto informácie si môžete pozrieť a odstrániť na časovej osi.

Pomôžte tak ľuďom rýchlejšie nájsť hľadané položky a získať užitočnejšie výsledky

Napríklad aktivita na internete a v aplikáciách je nastavenie účtu Google, ktoré ľuďom umožňuje ukladať údaje o ich aktivite a súvisiace informácie, napríklad polohu. Vďaka tomu si môžu po prihlásení v službách Googlu prispôsobovať prostredie. Vo Vyhľadávaní sa môžu napríklad zobraziť výsledky relevantné pre približnú polohu, z ktorej ste v minulosti vyhľadávali.

Na účely zobrazovania relevantnejších reklám

Informácie o polohe môžu Googlu pomôcť zobrazovať vám relevantnejšie reklamy. Keď hľadáte napríklad „predajne obuvi v okolí“, pomocou informácií o polohe sa vám môžu zobraziť reklamy od predajní obuvi v okolí. Povedzme napríklad, že hľadáte poistenie domácich zvierat – inzerenti môžu v rôznych oblastiach zobrazovať rôzne výhody. Ďalšie informácie o tom, ako sa pomocou informácií o polohe zobrazujú reklamy

Zvýšte tak zabezpečenie prostredí

Spoločnosť Google pomocou informácií o vašej polohe poskytuje niektoré základné služby, napríklad chráni váš účet rozpoznávaním nezvyčajnej aktivity alebo prihlásenia z nového mesta.

Na zobrazovanie anonymných trendov v komunite či odhadov a na výskum

Google okrem toho pomocou súhrnných anonymných informácií o polohe podporuje výskum a zobrazuje trendy komunity.

Ďalšie spôsoby používania informácií o polohe si môžete pozrieť v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google.

Ako funguje poloha v mojom zariadení s Androidom a aplikáciách?

Na základe polohy zariadenia môžete získať miestne výsledky vyhľadávania či predpovede pri dochádzaní a nájsť reštaurácie v okolí. Nastavenia zariadenia s Androidom pre mobilné telefóny alebo tablety vám umožňujú ovládať, či služby určovania polohy vo vašom zariadení odhadujú vašu polohu a či a ako môžu konkrétne aplikácie aj služby v ňom používať danú polohu zariadenia.

Ako môžete ovládať používanie polohy zariadenia aplikáciami

V nastaveniach zariadenia s Androidom môžete ovládať, ktoré aplikácie majú povolenie používať polohu zariadenia. V nastaveniach máte k dispozícii ovládanie, pomocou ktorého môžete určiť, či má aplikácia prístup k presnej alebo približnej polohe. Pridali sme ovládanie, ktoré vám umožňuje vybrať, či má mať aplikácia prístup k polohe zariadenia kedykoľvek, alebo iba počas jej používania, či sa musí vždy spýtať, alebo nikdy. Dostupnosť týchto nastavení a ovládania závisí od verzie Androidu, ktorú používate v zariadení. Ďalšie informácie

Ako funguje poloha zariadenia

V závislosti od nastavení vášho zariadenia odhadujú zariadenia s Androidom polohu pomocou rôznych vstupov vrátane GPS, senzorov (ako sú akcelerometer, gyroskop, magnetometer a barometer), signálov mobilnej siete a signálov Wi‐Fi. Pomocou týchto vstupov možno odhadnúť najpresnejšiu možnú polohu, ktorá je poskytovaná aplikáciám a službám v zariadení s požadovanými povoleniami. Ďalšie informácie o nastaveniach polohy v zariadení s Androidom

Signály mobilných sietí a sietí Wi‐Fi Androidu pomáhajú odhadnúť polohu zariadenia, najmä v prostrediach, v ktorých nie sú signály GPS k dispozícii alebo nie sú presné, a to aj v husto zastavaných mestských oblastiach či v interiéri. Presnosť určovania polohy Google (GLA, nazývaná aj služby určovania polohy Google) je služba Googlu, ktorá pomocou týchto signálov zlepšuje odhad polohy zariadenia.

Po zapnutí umožňuje presnosť určovania polohy (GLA) pravidelne zhromažďovať informácie o polohe z vášho zariadenia s Androidom (vrátane GPS a informácií o prístupových bodoch Wi‐Fi, mobilných sieťach a senzoroch zariadení) pomocou dočasného striedavého identifikátora zariadenia, ktorý nie je spojený so žiadnou konkrétnou osobu. Presnosť určovania polohy (GLA) môže pomocou týchto informácií zvýšiť presnosť polohy a poskytovať služby podmienené polohou, a to aj vytváraním crowdsourcovaných máp prístupových bodov Wi‐Fi a vysielačov mobilných sietí.

Presnosť určovania polohy (GLA) môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach polohy svojho zariadenia s Androidom. Poloha zariadenia s Androidom bude ďalej fungovať, aj keď bude GLA vypnuté, ale zariadenie bude jeho polohu odhadovať iba pomocou GPS a jeho senzorov.

Ako Google pozná moju polohu?

Google môže v závislosti od vami používaných služieb a vybraných nastavení zvyšovať užitočnosť niektorých služieb a produktov, ktoré používate, pomocou rôznych typov informácií o polohe.

Tieto informácie o polohe môžu pochádzať zo signálov v reálnom čase, napríklad adresy IP alebo zo zariadenia, ale aj z uloženej aktivity v rámci webov a služieb Googlu. Nižšie uvádzame hlavné spôsoby, akými môže Google získavať informácie o vašej polohe.

Z vašej adresy IP

Adresa IP (nazývaná aj adresa internetového protokolu) je číslo, ktoré vášmu počítaču alebo zariadeniu priradil poskytovateľ internetových služieb. Pomocou adries IP sa nadväzuje spojenie medzi vaším zariadením a webmi či službami, ktoré používate.

Podobne ako v prípade mnohých ostatných internetových služieb môže Google pomocou informácií o približnej polohe, v ktorej sa nachádzate, poskytovať niektoré základné služby – relevantné výsledky, napríklad keď niekto vyhľadáva otázku, koľko je hodín, alebo chrániť váš účet rozpoznávaním nezvyčajnej aktivity, ako je prihlásenie v novom meste.

Poznámka: Zariadenia potrebujú na odosielanie a prijímanie internetovej návštevnosti adresu IP. Adresy IP približne vychádzajú zo zemepisnej polohy. Znamená to, že všetky aplikácie, služby alebo weby, ktoré používate (vrátane google.com), môžu odvodiť a použiť niektoré informácie o vašej približnej polohe z vašej adresy IP.

Z vašej uloženej aktivity

Ak ste sa prihlásili do svojho účtu Google a máte zapnutú aktivitu na internete a v aplikáciách, údaje o vašej aktivite v rámci webov, aplikácií a služieb Googlu sa môžu ukladať do aktivity na internete a v aplikáciách vášho účtu. Niektoré aktivity môžu zahŕňať informácie o približnej polohe, kde ste sa nachádzali pri používaní danej služby Googlu. Keď hľadáte niečo pomocou približnej polohy, vyhľadávanie použije oblasť s rozlohou aspoň 3 kilometre štvorcové alebo sa rozšíri, kým oblasť nepredstavuje polohy aspoň 1 000 ľudí. Pomáha to chrániť vaše súkromie.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že relevantná poloha pre vaše vyhľadávanie môže byť odhadnutá na základe oblastí, v ktorých ste vyhľadávali v minulosti. Ak napríklad vyhľadávate kaviarne v Trenčíne, Google môže pri budúcich vyhľadávaniach zobraziť výsledky pre Trenčín.

Aktivitu na internete a v aplikáciách si môžete pozrieť a ovládať na stránke Moja aktivita.

Ak sa do svojho účtu Google neprihlásite, Google môže ukladať určité informácie o polohe z predchádzajúcich vyhľadávaní v zariadení, ktoré používate, s cieľom poskytovať relevantnejšie výsledky a odporúčania. Ak prispôsobenie vyhľadávania vypnete, Google nebude odhadovať vašu polohu pomocou predchádzajúcej aktivity vyhľadávania. Ďalšie informácie o tom, ako vyhľadávať a prehliadať súkromne

Z adresy domova alebo práce, ktoré ste uložili

Môžete sa rozhodnúť, že si do svojho účtu Google uložíte miesta, ktoré sú pre vás dôležité, napríklad miesto domova alebo práce. Ak si nastavíte adresu domova alebo práce, môžu vám uľahčiť niektoré aktivity, keď napríklad hľadáte trasy alebo výsledky bližšie k svojmu domovu či práci, a môže byť pomocou nej aj zvýšená užitočnosť reklám.

Adresu domova alebo práce môžete kedykoľvek upraviť či odstrániť vo svojom účte Google.

Z vášho zariadenia

Ako aplikácie Googlu používajú polohu z vášho zariadenia

Zariadenia majú nastavenia alebo povolenia, pomocou ktorých môžete ovládať, či majú mať aplikácie (vrátane aplikácií od Googlu, ako sú VyhľadávanieMapy) k dispozícii presnú polohu. Tento druh presnej polohy je užitočný v rôznych aplikáciách (napríklad Mapách Google), kde sa pomocou nej určujú trasy alebo poskytujú užitočné výsledky vyhľadávania v okolí. Ak napríklad zapnete nastavenia alebo povolenia presnej polohy, získate relevantnejšie výsledky, keď napríklad vyhľadávate lokálne miesta a informácie o počasí.

Systémy iOS a Android majú pre aplikácie nastavenia prístupu k polohe, ktoré môžete zapnúť alebo vypnúť. Aplikáciám môžete umožniť používať vašu polohu na poskytovanie funkcií a služieb podmienených polohou. Pamätajte, že je niekedy potrebné, aby si aplikácie dočasne ukladali vašu presnú polohu. Môžu vám tak rýchlo poskytovať užitočné výsledky alebo pomáhať šetriť batériu tým, že netreba polohu stále aktualizovať.

Niektoré aplikácie potrebujú prístup k polohe vášho zariadenia na pozadí (napríklad Nájdi moje zariadenie), ak chcete napríklad používať určité funkcie, ako je zdieľanie polohy.

Ďalšie informácie o tom, ako funguje poloha vo vašom zariadení s Androidom, nájdete tu.

Ako sa história polohy a aktivita na internete a v aplikáciách ukladajú do môjho účtu Google?

V nadchádzajúcich mesiacoch a potom v roku 2024 sa bude meniť nastavenie História polohy. Používateľov aktuálnej histórie polohy momentálne upozorňujeme, kedy táto zmena ovplyvní ich účet, a po upozornení sa im v nastaveniach účtu aj aplikácie začne zobrazovať názov Časová os. V prípade tých, ktorí už používajú časovú os (vrátane používateľov, ktorí si ju priamo zapli), sa informácie o údajoch o polohe v histórii polohy uvedené na tejto stránke týkajú ich používania časovej osi. Ďalšie informácie

História polohy a aktivita na internete a v aplikáciách

História polohy a aktivita na internete a v aplikáciách sú nastavenia účtu Google, ktoré používajú polohu. Tu je prehľad každej z nich. Nezabúdajte, že informácie o polohe môžu zhromažďovať alebo ukladať aj ďalšie funkcie či služby.

História polohy

Ak zapnete históriu polohy, vytvorí sa časová os. Ide o osobnú mapu, ktorá vám pomôže zapamätať si navštívené miesta, ako aj prejdené trasy a cesty.

História polohy je predvolene vypnutá. Ak ju zapnete, vaša presná poloha zariadenia sa bude pravidelne ukladať pre každé vhodné mobilné zariadenie, ktoré má zapnuté nastavenie Nahlasovanie polohy. Pomocou týchto polôh zariadenia sa vytvorí časová os, aj keď aplikácie Googlu nepoužijete.

Ak chcete zvýšiť užitočnosť prostredí Googlu pre všetkých, pomocou histórie polohy môžete:

 • zobrazovať informácie, ako sú obľúbené časy a štatistiky životného prostredia, na základe anonymizovaných údajov o polohe;
 • rozpoznávať podvody a zneužitia a predchádzať im.
 • zlepšovať a vyvíjať služby Googlu vrátane reklamných služieb

História polohy môže pomôcť firmám odhadnúť pravdepodobnosť, že ľudia navštívia ich obchody vďaka reklame.

Údaje ukladané do časovej osi môžete kedykoľvek skontrolovať, upraviť a odstrániť. Ak chcete zistiť, či ste zapli históriu polohy, navštívte Riadenie aktivity. Budete tu môcť ovládať nastavenie histórie polohy a nastaviť, ktoré zariadenia nahlasujú svoju polohu.

Frekvencia zhromažďovania vašej presnej polohy v rámci nastavenia histórie polohy je rôzna. Ak napríklad používate navigáciu v Mapách Google, môže sa zhromažďovať viackrát za minútu. Ak však aktívne nepoužívate svoj telefón, môže to byť raz za niekoľko hodín.

Dĺžka ukladania údajov histórie polohy závisí od vašich nastavení. Môžete vybrať, aby sa automaticky odstraňovali po uplynutí 3, 18 či 36 mesiacov alebo ponechali, dokým ich neodstránite.

Na čo treba pamätať

Ak vypnete históriu polohy

 • Google bude naďalej uchovávať všetky v minulosti uložené údaje histórie polohy, dokým ich neodstránite, alebo ich odstráni po uplynutí určitého obdobia, ktoré ste vybrali v rámci nastavení automatického odstraňovania.
 • Vypnutie histórie polohy nemá vplyv na to, ako sa ukladajú informácie o polohe alebo používajú v aktivite na internete a v aplikáciách či iných službách Googlu, napr. na základe vašej adresy IP. Stále môžete mať ďalšie nastavenia, ktoré ukladajú informácie o polohe.

Ak chcete zistiť, či ste zapli históriu polohy, navštívte Riadenie aktivity. Ďalšie informácie

Aktivita na internete a v aplikáciách

Pomocou údajov o aktivite na internete a v aplikáciách sa zlepšuje prispôsobenie v Mapách, Vyhľadávaní alebo ďalších službách Googlu. Okrem toho sa v závislosti od nastavení reklám môžu pomocou nich zobrazovať relevantnejšie reklamy. Aktivita na internete a v aplikáciách bude fungovať vo všetkých vašich zariadeniach, keď sa prihlásite do svojho účtu.

Keď je aktivita na internete a v aplikáciách zapnutá, Google ukladá údaje o tom, čo robíte v službách Googlu, do aktivity na internete a v aplikáciách vášho účtu. Platí to aj pre súvisiace informácie, napríklad približnú polohu, kde ste použili službu Googlu.

Ak napríklad hľadáte informácie o počasí a dostanete výsledky pre polohu odoslanú z vášho zariadenia, táto aktivita (vrátane približnej polohy, kde sa zariadenie nachádzalo pri vyhľadávaní) sa uloží do vašej aktivity na internete a v aplikáciách. Presná poloha, ktorú vaše zariadenie odoslalo, sa neukladá. Ukladá sa iba približná poloha daného miesta. Uložená poloha, pomocou ktorej môže Google určiť relevantnejšiu polohu pri budúcom vyhľadávaní, môže pochádzať z adresy IP alebo vášho zariadenia. Táto uložená poloha sa po 30 dňoch automaticky odstráni z vašej aktivity na internete a v aplikáciách.

Údaje o aktivite na internete a v aplikáciách pomáhajú Googlu porozumieť približným polohám, ktoré sú pre vás relevantné, a zahrnúť výsledky pre tieto oblasti, keď napríklad vyhľadávate.

Polohu a ďalšie informácie uložené pomocou aktivity na internete a v aplikáciách môžete kontrolovať aj odstraňovať, prípadne ich môžete vypnúť, vo vašom Riadení aktivity. Vypnutím aktivity na internete a v aplikáciách zastavíte ukladanie budúcich údajov o aktivite.

Na čo treba pamätať

Keď vypnete aktivitu na internete a v aplikáciách

 • Stále môžete mať uloženú aktivitu, ktorá môže byť používaná, dokým ju neodstránite. Môžete ju kedykoľvek odstrániť. Vaše uložené informácie o polohe sa stále po 30 dňoch automaticky odstraňujú.
 • Vypnutie aktivity na internete a v aplikáciách nemá vplyv na ukladanie informácií o polohe alebo ich používanie inými nastaveniami, napríklad históriou polohy. Ďalšie typy informácií o polohe sa stále môžu ukladať v rámci iných nastavení (vrátane adresy IP).

Ak chcete zistiť, či ste zapli aktivitu na internete a v aplikáciách, navštívte Riadenie aktivity. Ďalšie informácie

Ako Google používa pseudonymné alebo anonymné informácie o polohe?

Google pomocou anonymizovaných a pseudonymizovaných informácií o polohe zlepšuje ochranu súkromia ľudí. Anonymizované informácie sa všeobecne nedajú spojiť so žiadnou osobou. Pseudonymizované informácie môžu byť spojené s jedinečným identifikátorom, napríklad reťazcom čísel, a nie údajmi umožňujúcimi zistenie totožnosti, ako sú účet, meno alebo e‐mailová adresa osoby. Google môže vo svojich produktoch a službách použiť anonymizované a pseudonymizované informácie o polohe na účely reklám alebo trendov.

Používatelia môžu resetovať určité pseudonymné identifikátory prepojené s informáciami o polohe. Ľudia môžu napríklad resetovať určité pseudonymné identifikátory resetovaním reklamných identifikátorov vo svojich zariadeniach s Androidom. Google navyše automaticky resetuje určité pseudonymné identifikátory na zlepšenie ochrany súkromia používateľov, napríklad GLA. Ide o nastavenie zariadenia, ktoré môžu používatelia ovládať, keď chcú zlepšiť služby podmienené polohou a presnosť vo svojich zariadeniach.

Google môže samostatne používať anonymizované údaje o polohe. Ľudia si môžu napríklad klepnutím na miesta v Mapách Google (napr. na reštauráciu alebo park) pozrieť trendy z týchto miest v určitej oblasti. Pomocou informácií o polohe používaných na účely vytvárania trendov (napríklad obľúbené časy) sa nedá identifikovať osoba. Ak Google nemá dostatok údajov na poskytnutie presných a anonymných informácií o rušnosti, nezobrazia sa na Googli.

Google okrem toho ponúka odhláseným ľuďom ďalšie spôsoby, ako spravovať informácie spojené s ich prehliadačom či zariadením (vrátane nastavenia prispôsobenia Vyhľadávania, nastavení služby YouTube a nastavení reklám.) Ďalšie informácie

Viac o tom, ako Google používa informácie o polohe, sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google. Prečítajte si viac o tom, ako Google uchováva zhromažďované údajeako anonymizuje údaje.

Ako dlho Google uchováva informácie o polohe?

Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google opisujú naše spôsoby uchovávania údajov používateľa vrátane informácií o polohe, ktoré Google zhromažďuje. Informácie o polohe sa zhromažďujú v rôznych obdobiach podľa toho, o aké údaje ide, ako sa používajú a ako majú ľudia nakonfigurované svoje nastavenia.

Niektoré informácie o polohe sa ukladajú do vášho účtu Google, kým ich neodstránite

 • Ovládanie uchovávania a odstraňovania: história polohy a aktivita na internete a v aplikáciách majú možnosti automatického odstraňovania, ktoré umožňujú automaticky odstraňovať údaje po 3, 18 alebo 36 mesiacoch. Tieto údaje si môžete zobraziť aj na časovej osi a stránke Moja aktivita. Môžete odstrániť konkrétnu aktivitu alebo hromadné údaje, podľa toho, čo preferujete. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek upraviť, ale aj zmeniť svoju možnosť automatického odstraňovania.
 • Ukladanie informácií o polohe: v závislosti od produktu alebo služby Googlu sa môžu informácie o polohe ukladať do vášho účtu Google. Môžete napríklad označiť miesta vo Fotkách alebo pridať adresu domova či práce v Mapách. Tieto informácie o polohe môžete odstrániť.

Keď odstránite údaje, Google postupuje podľa pravidiel a bezpečne aj úplne ich odstráni z vášho účtu, aby sa už nedali obnoviť. Najprv sa aktivita, ktorú odstránite, prestane zobrazovať a používať na účely prispôsobenia vašich služieb Googlu. Potom Google spustí proces navrhnutý na bezpečné a úplné odstránenie daných údajov z ukladacích systémov Googlu. Prečítajte si viac o tom, ako Google uchováva zhromažďované údaje.

Informácie, ktoré po určitom čase vypršia

Ako je opísané v článku Ako spoločnosť Google uchováva zhromažďované dáta, v prípade iných informácií o polohe Google v niektorých prípadoch ukladá údaje na určitý čas ešte pred ich odstránením (namiesto ich manuálneho odstránenia). Čas potrebný na bezpečné a úplné odstránenie závisí od typu údajov, napríklad:

 • Google anonymizuje reklamné údaje v protokoloch serverov odstránením časti adresy IP po 9 mesiacoch a informácií zo súborov cookie po 18 mesiacoch.
 • Google odstráni po 30 dňoch z vašej aktivity na internete a v aplikáciách polohu založenú na vašej adrese IP aj polohu zariadenia.

Informácie, ktoré uchovávame dlhšie časové obdobie na obmedzené účely

Ako je uvedené v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google, „niektoré údaje uchovávame dlhšie časové obdobie, keď je to potrebné na odôvodnené obchodné alebo právne účely, napríklad na zabezpečenie, prevenciu proti podvodom a zneužitiu alebo vedenie finančných záznamov“.Ďalšie informácie o našich postupoch uchovávania údajov

Ako sa používajú informácie o polohe v prípade reklám?

Chceme vám zobrazovať relevantnejšie reklamy

Reklamy sa môžu zobrazovať na základe informácií o vašej polohe. Všeobecne platí, že reklamy na Googli používajú rovnaké typy informácií o polohe ako služby, v ktorých sa zobrazujú. V závislosti od vašich nastavení môžu byť reklamy vo Vyhľadávaní a ďalších platformách Googlu napríklad založené na polohe z vášho zariadenia, adrese IP, predchádzajúcej aktivite alebo adrese domova a práce z vášho účtu Google. Okrem toho môžu byť pri odhade vašej krajiny alebo približnej polohy, o ktorú sa zaujímate, využívané aj metadáta (napr. časové pásmo prehliadača, doména, obsah stránky, typ prehliadača, jazyk stránky). Tieto metadáta môžeme využívať spolu so signálmi polohy, ktoré získavame z vašej adresy IP, siete VPN, proxy služby alebo iných informácií o sieti.

Využívanie informácií o polohe pomáha zvýšiť relevanciu zobrazovaných reklám vzhľadom na oblasť, v ktorej sa nachádzate, alebo na také, ktoré sú pre vás relevantné. Ak máte napríklad zapnuté nastavenie polohy svojho zariadenia a na Googli vyhľadávate reštaurácie v okolí, pomocou vašej aktuálnej polohy zariadenia sa môžu zobraziť reklamy na reštaurácie v okolí. Pomocou vašej polohy sa vám môžu v rámci reklám na Googli zobraziť aj vzdialenosti do firiem v okolí.

Google vám môže zobrazovať užitočnejšie reklamy pomocou vašej predchádzajúcej aktivity prehliadania alebo aktivity v aplikáciách (napríklad vaše vyhľadávania, návštevy webov alebo pozreté videá na YouTube) a približné polohy uložené v rámci nastavenia aktivity na internete a v aplikáciách. Ak napríklad na Googli vyhľadávate, kde v okolí možno kúpiť mlieko, môžu sa vám zobraziť reklamy na predajne potravín nachádzajúce sa v približnej polohe, kde si často prehliadate Vyhľadávanie Google počas čakania na autobus či vlak.

Inzerenti môžu svoje reklamy zacieliť iba na približné polohy, napríklad krajiny, mestá či regióny v okolí ich firmy.

Ďalšie informácie o našej Obsahovej sieti nájdete v centre pomoci.

Na účely merania výkonnosti s cieľom pomôcť inzerentom

Google môže použiť informácie o polohe na analytiku a meranie, aby porozumel, ako sú jeho služby používané. ​Ak sa napríklad rozhodnete zapnúť históriu polohy, Google pomocou týchto údajov pomôže inzerentom odhadnúť, či ľudia pravdepodobne navštívia ich obchody vďaka online reklamám. S inzerentmi sa zdieľajú len anonymné odhady, nie osobné údaje. Na tieto účely Google prepojí údaje o vašej online aktivite, napríklad kliknutia na reklamu, s údajmi histórie polohy, ktoré sa týkajú obchodov inzerentov. Vaša história polohy sa s inzerentmi nezdieľa.

Na účely zlepšenia produktov a služieb Googlu

Google tiež pomocou informácií o polohe zlepšuje svoje reklamné služby. Napríklad údaje o reklamách, s ktorými interagujete (vrátane približnej polohy relevantnej aktivity uloženej vo vašom účte), môžu byť agregované a použité v modeloch strojového učenia, ktoré zlepšujú nástroje inteligentných ponúk. Údaje o vašom účte sa s inzerentmi nezdieľajú.

Ako môžem ovládať, ako sa reklamy zobrazujú pomocou mojich informácií o polohe?

Môžete ovládať, ako vaše približné polohy, kde ste v minulosti používali weby a aplikácie Googlu, ovplyvňujú zobrazované reklamy, a to v ovládacom prvku Oblasti, kde ste použili Google v nástroji Moje centrum reklám.

Keď je zapnuté nastavenie Oblasti, kde ste používali Google

Keď sú zapnuté prispôsobenie reklám a Oblasti, kde ste použili Google, Google prispôsobí vaše reklamy pomocou údajov uložených vo vašej aktivite na internete a v aplikáciách, ktoré sa týkajú približných polôh, kde ste použili weby a aplikácie Googlu.

Keď je vypnuté nastavenie Oblasti, kde ste používali Google

Keď sú vypnuté nastavenia prispôsobenie reklám alebo Oblasti, kde ste používali Google, Google nepoužíva na prispôsobenie vašich reklám dáta uložené vo vašej aktivite na internete a v aplikáciách, ktoré sa týkajú približných polôh, kde ste používali weby a aplikácie Googlu. Aj keď je nastavenie Oblasti, kde ste používali Google, vypnuté, môžu sa vám naďalej zobrazovať reklamy na základe vašej aktuálnej polohy a miest, ktoré ste v účte Google nastavili ako svoj domov a prácu.

Okrem toho platí, že ak sa odhlásite, Google môže pomocou vašej aktuálnej polohy z vašej adresy IP alebo zariadenia zobrazovať reklamy v závislosti od nastavení vášho zariadenia a aplikácií.

Ďalšie informácie o tom, ako zapnúť a vypnúť prispôsobené reklamy, keď sa odhlásite, nájdete na tejto stránke.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka