Ako Google používa údaje o polohe

Prečo Google používa informácie o polohe?

pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google je opísané, ako zaobchádzame s informáciami, keď používate produkty a služby spoločnosti Google vrátane informácií o polohe. Na tejto stránke sú uvedené ďalšie informácie o údajoch o polohe, ktoré zhromažďujeme, a o tom, ako ich môžete ovládať.

Poskytovanie užitočných a zmysluplných prostredí je podstatou fungovania spoločnosti Google a údaje o polohe v tom zohrávajú dôležitú úlohu. Od trás jazdy cez zahrnutie výsledkov vyhľadávania z vášho okolia až po zobrazenie obvyklej zvýšenej návštevnosti reštaurácií vám môžu údaje o polohe zvýšiť relevantnosť a užitočnosť prostredí v službách spoločnosti Google. Údaje o polohe pomáhajú tiež s určitými kľúčovými funkciami služieb, napríklad s poskytovaním webu v správnom jazyku alebo zabezpečením služieb spoločnosti Google.

Ako Google pozná moju polohu?

V závislosti od služieb, ktoré používate, a nastavení, ktoré vyberiete, môžete poskytnúť Googlu rôzne typy údajov o polohe, ktoré sú kľúčové pre fungovanie určitých služieb a zvyšujú užitočnosť ostatných. Údaje o polohe sa môžu získavať zo  signálov v reálnom čase, napríklad z vašej adresy IP alebo polohy zariadenia, a tiež z vašej predchádzajúcej aktivity na weboch a v službách Googlu, vďaka čomu môžeme prispôsobiť prostredie vášmu kontextu. Nižšie nájdete hlavné spôsoby získavania údajov o vašej polohe.

Na základe adresy IP vášho internetového pripojenia

Adresu IP (ktorá sa tiež nazýva internetová adresa) prideľuje vášmu zariadeniu poskytovateľ internetu a je potrebná na používanie internetu. Pomocou adries IP sa nadväzuje spojenie medzi vaším zariadením a webmi a službami, ktoré používate. Adresy IP sú zhruba založené na geografických údajoch. Znamená to, že všetky weby, ktoré používate (vrátane google.com), môžu získavať určité informácie o vašej všeobecnej oblasti.

Podobne ako v prípade mnohých ostatných internetových služieb môže Google pomocou informácií o všeobecnej oblasti, kde sa nachádzate, poskytovať niektoré základné služby. Na základe odhadu všeobecnej oblasti, kde sa nachádzate, vám Google napríklad môže poskytovať relevantné výsledky a udržiavať bezpečnosť vášho účtu detekciou nezvyčajnej aktivity, napríklad prihlásenia z nového mesta.

Na základe vašej predchádzajúcej aktivity

Keď používate naše služby, môžeme odhadnúť, že sa zaujímate o určité miesto, aj keď nás vaše zariadenie presne neinformuje, kde sa nachádzate. Ak napríklad vyhľadáte dopyt „kaviarne v Paríži“, môžeme usúdiť, že chcete zobraziť miesta v okolí Paríža, a zobrazíme vám kaviarne z tejto oblasti. Niektoré položky z vašej aktivity, napríklad predchádzajúce vyhľadávania, môžu tiež zahrnovať všeobecnú oblasť, kde ste sa v danom čase nachádzali. V závislosti od vašich nastavení môžeme tento typ údajov uložiť do vášho účtu a použiť ako vstup napríklad pri rozhodnutí, či sa pri neskoršom vyhľadávaní stále nachádzate v Paríži.

Na základe vašich miest so štítkom

Môžete nám tiež povedať o miestach, ktoré sú pre vás dôležité, ako je napríklad váš domov alebo práca. Umožní vám to napríklad získať rýchlejšie trasu automatickým načítaním adresy domova a práce. Tieto údaje sa môžu tiež používať na ovplyvnenie výsledkov, ktoré vám poskytujeme. Ďalšie informácie

Na základe vašich zariadení

Mnohé zariadenia, napríklad telefóny alebo počítače, dokážu určiť svoju presnú polohu. Googlu a ďalším aplikáciám môžete povoliť, aby vám poskytovali užitočné funkcie na základe polohy vášho zariadenia. Ak napríklad meškáte na stretnutie s priateľmi, pravdepodobne budete chcieť použiť navigačnú aplikáciu, aby ste našli najrýchlejšiu cestu, ako sa tam dostať. Získanie podrobnej trasy možno bude vyžadovať, aby ste zapli polohu zariadenia a udelili príslušnej aplikácii povolenie túto polohu používať. V prípade niektorých vyhľadávaní, napríklad „kaviareň“, „autobusová zastávka“ alebo „bankomat“, budú výsledky obvykle užitočnejšie, keď bude k dispozícii presná poloha.

Ak v zariadení s Androidom zapnete polohu zariadenia, môžete používať funkcie, ako sú navigácia, udelenie prístupu k aktuálnej polohe určitej aplikácii alebo vyhľadanie telefónu. Pomocou jednoduchých ovládacích prvkov, ktoré umožňujú zapínať a vypínať povolenia pre jednotlivé aplikácie, môžete tiež vybrať, ktoré aplikácie budú mať povolené používať polohu vášho zariadenia. Keď aplikácia žiada o použitie polohy telefónu založenej na GPS, Android vás na to upozorní ikonou polohy v hornej časti obrazovky. Ďalšie informácie

Služby určovania polohy Google

Vo väčšine zariadení s Androidom poskytuje Google ako poskytovateľ sieťovej polohy službu určovania polohy nazývanú Služby určovania polohy Google, ktorá je v Androide verzie 9 alebo vyššej známa ako presnosť určovania polohy Google. Cieľom tejto služby je poskytovať presnejšiu polohu zariadenia a všeobecne zlepšovať presnosť polohy. Väčšina mobilných telefónov je vybavená technológiou GPS, ktorá na určovanie polohy zariadenia využíva signály zo satelitov. Služby určovania polohy Google však dokážu určiť polohu zariadenia na základe zhromažďovania ďalších údajov z okolitých sietí Wi‑Fi, mobilných sietí a senzorov zariadení. Dosahujú to pravidelným zhromažďovaním údajov o polohe z vášho zariadenia a ich používaním anonymným spôsobom na zlepšenie presnosti polohy.

Služby určovania polohy Google môžete kedykoľvek zakázať v nastaveniach polohy v zariadení. Poloha zariadenia bude ďalej fungovať, aj keď budú služby určovania polohy Google vypnuté, ale zariadenie sa bude pri odhadovaní polohy pre aplikácie s potrebným povolením spoliehať len na GPS. Služby určovania polohy Google sa líšia od nastavenia polohy vášho zariadenia. Ďalšie informácie

Nastavenia a povolenia v Androide ovládajú, či sa môžu senzory vášho zariadenia (napríklad GPS) alebo poloha založená na sieti (napríklad služby určovania polohy Google) používať na zisťovanie polohy a ktoré aplikácie budú mať k tejto polohe prístup. Neovplyvňujú, ako weby a aplikácie môžu odhadovať vašu polohu inými spôsobmi, napríklad na základe vašej adresy IP.

Ako sa poloha ukladá do môjho účtu Google?

V závislosti od nastavení a produktov a služieb spoločnosti Google, ktoré používate, môže Google ukladať údaje o polohe do účtu Google. Dve najčastejšie miesta, kam sa tieto údaje môžu ukladať, sú história polohy a aktivita na internete a v aplikáciách.

História polohy Google

Ak si aktivujete históriu polohy a vaše zariadenie ju bude nahlasovať, bude sa zhromažďovať a ukladať presná poloha zariadení, v ktorých ste sa prihlásili, a to aj vtedy, ak určitý produkt alebo službu spoločnosti Google aktívne nepoužívate. Pomáha nám to vytvoriť časovú os, kde sú uložené údaje histórie polohy a ktorá môže slúžiť ako podklad pre budúce odporúčania na Googli. Údaje ukladané do časovej osi môžete kedykoľvek skontrolovať, upraviť a odstrániť.

Keď zapnete históriu polohy, v službách Googlu získate funkcie prispôsobené na mieru, napríklad návrhy reštaurácií v Mapách Google na základe navštívených stravovacích zariadení, aktuálne informácie o najlepšom čase na odchod domov či do práce, aby ste sa vyhli dopravnej špičke, a albumy vo Fotkách Google, ktoré boli automaticky vytvorené z miest, ktoré ste navštívili.

Ak chcete zistiť, či ste zapli históriu polohy, navštívte Riadenie aktivity. Môže sa vám zobraziť výzva na prihlásenie. Potom môžete zistiť, či je tento ovládací prvok zapnutý. Môžete pozastaviť zhromažďovanie nových údajov histórie polohy, ale jej predchádzajúce údaje zostanú uložené, dokým ich neodstránite. Ďalšie informácie

Ak odstránite údaje histórie polohy, ďalšie údaje o polohe môžu byť stále uložené aj inde, napríklad v aktivite na internete a v aplikáciách.

Aktivita na internete a v aplikáciách

Ak je aktivovaná aktivita na internete a v aplikáciách, vaše vyhľadávania a aktivita z rôznych služieb Googlu sa ukladajú do účtu Google. Aktivita uložená do aktivity na internete a v aplikáciach môže tiež zahrnovať údaje o polohe. Ak napríklad vo Vyhľadávaní zadáte dopyt „počasie“ a získate výsledky počasia založené na vašej aktuálnej polohe, táto aktivita sa spolu s polohou použitou na poskytnutie daného výsledku uloží do vašej aktivity na internete a v aplikáciách. Poloha použitá a uložená v aktivite na internete a v aplikáciách môže pochádzať zo signálov, ako sú napríklad adresa IP zariadenia a vaša predchádzajúca aktivita, alebo z vášho zariadenia, ak ste v ňom zapli nastavenia polohy.

Zapnutím nastavenia Aktivita na internete a v aplikáciách nám umožníte zobrazovať vám užitočnejšie výsledky vyhľadávania, relevantnejšie reklamy a prispôsobenejšie návrhy, napríklad keď vám automaticky navrhneme vyhľadávací dopyt na základe predchádzajúcich vyhľadávaní. Obsah aktivity na internete a v aplikáciách môžete skontrolovať a odstrániť alebo môžete túto funkciu vo svojom účte Google pozastaviť. Pozastavením aktivity na internete a v aplikáciách zastavíte ukladanie budúcich vyhľadávaní a aktivity z ďalších služieb spoločnosti Google. Aj keď odstránite údaje aktivity na internete a v aplikáciách, vaše údaje o polohe môžu byť stále uložené inde, napríklad v histórii polohy.

Ak chcete zistiť, či ste zapli aktivitu na internete a v aplikáciách, navštívte Riadenie aktivity. Môže sa vám zobraziť výzva na prihlásenie. Potom môžete zistiť, či je tento ovládací prvok zapnutý. Ďalšie informácie

Ako sa používa poloha na zobrazovanie reklám?

Reklamy sa môžu zobrazovať na základe vašej všeobecnej polohy. Môže ísť napríklad o polohu odvodenú od adresy IP zariadenia. V závislosti od nastavení prispôsobenia reklám sa vám môžu zobrazovať aj reklamy založené na vašej aktivite v účte Google. Zahrnuje to aktivitu uloženú vo vašej aktivite na internete a v aplikáciách, ktorú je možné použiť na zobrazovanie užitočnejších reklám. Ďalším príkladom je to, keď si aktivujete históriu polohy a pravidelne navštevujete lyžiarske strediská, môže sa vám neskôr pri pozeraní videa na YouTube zobraziť reklama na lyžiarsku výstroj. Spoločnosť Google tiež používa históriu polohy anonymizovaným a agregovaným spôsobom a pomáha tak inzerentom merať, ako často zvýši internetová reklamná kampaň návštevnosť ich predajní alebo vlastníctiev. Históriu polohy ani ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu totožnosti s inzerentmi nezdieľame.

Máte kontrolu nad údajmi uloženými v účte Google a môžete kedykoľvek vypnúť prispôsobené reklamy. Keď je prispôsobenie reklám vypnuté, Google na zobrazovanie relevantnejších reklám nepoužíva údaje uložené vo vašom účte Google.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka