Kako Google koristi informacije o lokaciji

Zašto Google koristi informacije o lokaciji?

Google politika privatnosti opisuje način na koji tretiramo informacije kada koristite Google proizvode i usluge, uključujući informacije o lokaciji. Ova stranica pruža dodatne informacije o informacijama o lokaciji koje prikupljamo i načinu na koji možete da ih kontrolišete.

Pružanje korisnih, značajnih doživljaja je srž onoga što Google radi, a informacije o lokaciji u tome igraju važnu ulogu. Od uputstava za vožnju do uključivanja stvari u vašoj blizini u rezultate pretrage i obaveštavanja kada je restoran obično pun, lokacija može da učini doživljaje u svim Google uslugama relevantnijim i korisnijim. Informacije o lokaciji ponekad doprinose i funkcionisanju osnovnih proizvoda, na primer, prikazivanju veb-sajta na pravom jeziku ili poboljšanju bezbednosti Google usluga.

Kako Google zna moju lokaciju?

U zavisnosti od proizvoda koje koristite i podešavanja koja odaberete, možete da šaljete Google-u različite tipove informacija o lokaciji koje su izuzetno važne za rad nekih usluga i da bi vam druge usluge bile korisnije. Lokacija može da dolazi od signala u realnom vremenu, na primer, IP adrese ili lokacije uređaja, ali i ranijih aktivnosti na Google sajtovima i u uslugama radi prilagođavanja doživljaja vašem kontekstu. U nastavku su navedeni glavni načini na koje možemo da prikupljamo informacije o vašoj lokaciji.

Iz IP adrese vaše internet veze

IP adresu (koja se još zove internet adresa) vašem uređaju dodeljuje internet provajder i ona je obavezna za korišćenje interneta. IP adrese se koriste za povezivanje između uređaja i veb-sajtova i usluga koje koristite. IP adrese se zasnivaju na gruboj geografskoj lokaciji. To znači da svaki veb-sajt koji koristite, uključujući google.com, može da dobije neke informacije o vašoj približnoj lokaciji.

Poput mnogih drugih internet usluga, Google može da koristi informacije o približnoj lokaciji na kojoj se nalazite za pružanje nekih osnovnih usluga. Kada Google procenjuje približnu lokaciju na kojoj se nalazite, to znači da on, na primer, može da vam pruža relevantne rezultate i da vam štiti nalog otkrivanjem neuobičajenih aktivnosti, poput prijavljivanja iz novog grada.

Iz prethodnih aktivnosti

Dok koristite naše usluge, možemo da zaključimo da vas interesuje neko mesto, čak i ako nam uređaj ne javlja gde se tačno nalazite. Na primer, ako pretražujete „kafići u Parizu“, možemo da pretpostavimo da biste želeli da vidite mesta u blizini Pariza i da vam prikažemo rezultate za kafiće koji se nalaze tamo. Neke stavke iz aktivnosti, poput prethodnih pretraga, mogu da obuhvataju i približnu lokaciju na kojoj ste se nalazili u datom trenutku. U zavisnosti od podešavanja, ovaj tip informacija može da se čuva na nalogu i koristi kao jedan od pokazatelja koji, na primer, određuju da li ste možda još uvek u Parizu kada kasnije budete obavljali još pretraga.

Iz označenih mesta

Možete i da odaberete da nas obavestite o mestima koja su vam važna, poput kuće ili posla. To može da vam pomogne, na primer, da brže pronalazite uputstva tako što će vam se kućna adresa i adresa na poslu prikazivati automatski. Ove informacije mogu da se koriste i tako da utiču na rezultate koje vam prikazujemo. Saznajte više

Sa uređaja

Mnogi uređaji, poput telefona ili računara, mogu da odrede svoju preciznu lokaciju. Možete da omogućite Google-u i drugim aplikacijama da vam pružaju korisne funkcije u zavisnosti od lokacije uređaja. Na primer, ako kasnite na sastanak sa prijateljima, verovatno ćete želeti da koristite aplikaciju za navigaciju da biste pronašli najbrži put do odredišta. Da biste pronašli detaljnu putanju, možda ćete morati da uključite lokaciju uređaja i da dozvolite aplikaciji da je koristi. Rezultati će takođe obično biti korisniji kada je dostupna precizna lokacija za određene pretrage, kao što su „kafić“, „autobusko stajalište“ ili „bankomat“.

Ako na Android uređaju odaberete da uključite lokaciju uređaja, možete da koristite funkcije poput navigacije, da omogućite aplikaciji pristup svojoj trenutnoj lokaciji ili da pronađete telefon. Možete i da odaberete koje aplikacije će imati pristup za korišćenje lokacije uređaja pomoću jednostavnih kontrola koje vam omogućavaju da uključujete ili isključujete dozvolu za pojedinačne aplikacije. Na Android uređaju možete da vidite kada aplikacija zahteva korišćenje lokacije koja se zasniva na GPS-u kada se u vrhu ekrana prikaže Lokacija. Saznajte više

Google usluge lokacije

Na većini Android uređaja, Google, kao dobavljač lokacije na mreži, pruža uslugu lokacije koja se naziva Google usluge lokacije (GLS), a koja se na uređajima koji koriste Android 9 i novije verzije naziva Google preciznost lokacije. Cilj ove usluge je pružanje preciznije lokacije uređaja i opšte poboljšanje preciznosti lokacije. Većina mobilnih telefona je opremljena GPS-om, koji koristi signale sa satelita za određivanje lokacije uređaja. Međutim, pomoću Google usluga lokacije mogu da se prikupljaju dodatne informacije sa Wi-Fi i mobilnih mreža i senzora uređaja u blizini radi određivanja lokacije uređaja. To se radi tako što se podaci o lokaciji sa uređaja povremeno prikupljaju i koriste na anoniman način za poboljšanje preciznosti lokacije.

Možete da onemogućite Google usluge lokacije u bilo kom trenutku u podešavanjima lokacije uređaja. Lokacija uređaja će funkcionisati čak i kada je GLS isključen, ali će se uređaj oslanjati samo na GPS da bi procenio lokaciju uređaja za aplikacije sa potrebnom dozvolom. Google usluge lokacije se razlikuju od podešavanja lokacije uređaja. Saznajte više

Podešavanja i dozvole na Android uređaju kontrolišu da li se za određivanje lokacije koriste senzori uređaja (kao što je GPS) ili lokacija zasnovana na mreži (kao što je GLS), kao i koje aplikacije imaju pristup toj lokaciji. Oni ne utiču na to kako veb-sajtovi i aplikacije mogu da procenjuju lokaciju na druge načine, na primer, na osnovu IP adrese.

Kako se čuva lokacija na Google nalogu?

U zavisnosti od Google proizvoda i usluga koje koristite i podešavanja, Google može da čuva informacije o lokaciji na Google nalogu. Dva najčešća mesta na kojima ove informacije mogu da se čuvaju su istorija lokacija i aktivnosti na vebu i u aplikacijama.

Google istorija lokacija

Ako omogućite istoriju lokacija i vaš uređaj prijavljuje lokaciju, tačna lokacija prijavljenih uređaja će se prikupljati i čuvati čak i ako ne koristite aktivno Google proizvod ili uslugu. Ovo pomaže u pravljenju hronologije u kojoj se čuvaju podaci istorije lokacija i može da se koristi za pokretanje budućih preporuka na Google-u. Možete da pregledate, izmenite i izbrišete šta se čuva u hronologiji u bilo kom trenutku.

Uključivanje istorije lokacija pruža personalizovanije doživljaje u svim Google uslugama – restorani predloženi u Google mapama na osnovu mesta za ručavanje koja ste posetili, informacije u realnom vremenu o najboljem vremenu za polazak kući ili na posao da biste izbegli gužvu u saobraćaju i albumi u Google slikama koji se automatski prave na osnovu mesta koja ste posetili.

Da biste saznali da li ste uključili istoriju lokacija, posetite kontrole aktivnosti. Možda ćemo zatražiti da se prijavite i tada možete da vidite da li je ova kontrola uključena. Iako možete da pauzirate prikupljanje novih podataka istorije lokacija, raniji podaci istorije lokacija će se i dalje čuvati sve dok ih ne izbrišete. Saznajte više

Ako izbrišete podatke istorije lokacija, drugi podaci o lokacijama će možda i dalje biti sačuvani na drugom mestu, na primer, u aktivnostima na vebu i u aplikacijama.

Aktivnosti na vebu i u aplikacijama

Ako su omogućene aktivnosti na vebu i u aplikacijama, pretrage i aktivnosti iz nekih Google usluga se čuvaju na Google nalogu. Aktivnosti koje se čuvaju u aktivnostima na vebu i u aplikacijama mogu da uključuju i informacije o lokaciji. Na primer, ako unesete „vreme“ u Pretragu i pronađete rezultate o vremenu na osnovu mesta na kom se nalazite, ova aktivnost, uključujući lokaciju pomoću koje je pružen ovaj rezultat, čuva se u aktivnostima na vebu i u aplikacijama. Lokacija koja se koristi i čuva u aktivnostima na vebu i u aplikacijama može da se dobije na osnovu signala kao što je IP adresa uređaja, na osnovu prethodnih aktivnosti ili sa uređaja ako ste odabrali da uključite podešavanja lokacije uređaja.

Ako uključite podešavanje aktivnosti na vebu i u aplikacijama, možemo da vam prikazujemo korisnije rezultate pretrage, relevantnije oglase i prilagođenije predloge – na primer, kada vidite automatske predloge u pretrazi na osnovu ranijih pretraga. Možete da pregledate i izbrišete sadržaj iz aktivnosti na vebu i u aplikacijama ili da pauzirate ovo podešavanje za Google nalog. Pauziranjem aktivnosti na vebu i u aplikacijama nećete zaustaviti čuvanje budućih pretraga i aktivnosti u drugim Google uslugama. Čak i ako izbrišete podatke aktivnosti na vebu i u aplikacijama, neki podaci će možda i dalje biti sačuvani na drugom mestu, na primer, u istoriji lokacija.

Da biste saznali da li ste uključili aktivnosti na vebu i u aplikacijama, posetite kontrole aktivnosti. Možda ćemo zatražiti da se prijavite i tada možete da vidite da li je ova kontrola uključena. Saznajte više

Kako se lokacija koristi za prikazivanje oglasa?

Oglasi mogu da se prikazuju na osnovu vaše opšte lokacije. To može da uključuje lokaciju koja se izvodi iz IP adrese uređaja. U zavisnosti od podešavanja personalizacije oglasa, možete i da vidite oglase na osnovu vaših aktivnosti na Google nalogu. To uključuje aktivnosti koje se čuvaju u aktivnostima na vebu i u aplikacijama, što može da se koristi za korisnije oglase. Drugi primer – ako ste omogućili istoriju lokacija i često posećujete ski-centre, možda ćete kasnije videti oglas za ski opremu kada gledate video na YouTube-u. Google takođe koristi istoriju lokacija anonimno i objedinjeno da bi, za korisnike koji su se saglasili, pomogao oglašavačima da izmere koliko često onlajn oglasna kampanja pospešuje posetu njihovih fizičkih prodavnica ili objekata. Ne delimo istoriju lokacija niti bilo kakve podatke koji mogu da vas identifikuju sa oglašavačima.

Imate kontrolu nad podacima koji se čuvaju na Google nalogu i možete da isključite personalizovane oglase u bilo kom trenutku. Kada je personalizacija oglasa isključena, Google ne koristi podatke koji se čuvaju na Google nalogu da bi vam prikazivao relevantnije oglase.

Google апликације
Главни мени