Uvod

Google-ova misija je da organizuje informacije iz celog sveta i učini ih dostupnim i korisnim za sve. Informacije o lokaciji igraju važnu ulogu u toj misiji. Od uputstava za vožnju do uključivanja stvari u vašoj blizini u rezultate pretrage i obaveštavanja kada je restoran najčešće pun, informacije o lokaciji mogu da učine doživljaje u svim Google uslugama relevantnijim i korisnijim.

Informacije o lokaciji ponekad doprinose i funkcionisanju osnovnih proizvoda, na primer, prikazivanju veb-sajta na pravom jeziku ili poboljšanju bezbednosti Google usluga.

Google politika privatnosti opisuje kako Google koristi podatke, uključujući informacije o lokaciji, kad koristite njegove proizvode i usluge. Ova stranica pruža dodatne detalje o informacijama o lokaciji koje Google koristi i o tome kako možete da kontrolišete načine na koje one mogu da se koriste. Neke prakse za podatke mogu da se razlikuju za korisnike mlađe od 18 godina. Saznajte više u Google obaveštenju o privatnosti za Google naloge i profile kojima se upravlja pomoću Family Link-a za decu i u Google vodiču za privatnost tinejdžera.

Kako Google koristi informacije o lokaciji?

Način na koji Google koristi informacije o lokaciji razlikuje se u zavisnosti od usluge ili funkcije koja se koristi, kao i od podešavanja uređaja i naloga ljudi. Evo nekih ključnih načina na koje Google može da koristi informacije o lokaciji.

Da bi doživljaji bili korisni

Google može da koristi ili čuva informacije o lokaciji da bi ljudima pružao korisne usluge kad komuniciraju sa Google proizvodima, poput pružanja lokalno relevantnih i bržih rezultata pretrage, predviđanja saobraćaja za redovna putovanja ljudi i predloge koji uzimaju u obzir kontekst osobe. Na primer, neko ko traži termine za projekcije filmova u bioskopu verovatno će želeti da gleda filmove u nekom bioskopu u blizini, a ne u drugom gradu. Informacije o lokaciji u Google mapama omogućavaju ljudima da pronađu mesto na mapi i dođu do mesta koja žele da posete.

Da bismo pomogli ljudima da zapamte mesta na kojima su bili

Pomoću hronologije, ljudi mogu da pamte mesta na koja idu sa uređajima. Da bi koristili hronologiju, ljudi mogu da uključe istoriju lokacija, podešavanje Google naloga koje pravi ličnu mapu mesta na kojima su bili i ruta kojima su se kretali. Ako izaberete da koristite Istoriju lokacija, precizne lokacije uređaja čuvaće se na ličnoj mapi, uključujući situacije kada niste otvorili Google aplikacije. Te informacije možete da vidite i izbrišete u hronologiji.

Da bi ljudi brže pronalazili stvari i dobijali korisnije rezultate

Na primer, aktivnosti na vebu i u aplikacijama predstavljaju podešavanje na Google nalogu koje omogućava ljudima da čuvaju podatke o aktivnostima i povezane informacije poput lokacije kako bi mogli da personalizuju doživljaj kada su prijavljeni u svim Google uslugama. Na primer, Pretraga može da prikaže rezultate koji su relevantni za približnu lokaciju sa koje ste ranije pretraživali.

Da biste videli relevantnije oglase

Informacije o lokaciji mogu da pomognu Google-u da vam prikazuje relevantnije oglase. Kada tražite nešto poput „prodavnice cipela u blizini“, informacije o lokaciji možemo da koristimo za prikazivanje oglasa prodavnica obuće u blizini. Recimo, ako tražite osiguranje za kućne ljubimce, oglašavači mogu da prikazuju različite prednosti u različitim oblastima. Saznajte više o tome kako se informacije o lokaciji koriste za prikazivanje oglasa.

Da bi doživljaji bili bezbedniji

Google koristi podatke o lokaciji za pružanje nekih osnovnih usluga, kao što su zaštita naloga otkrivanjem neuobičajenih aktivnosti ili prijavljivanje iz novog grada.

Da biste videli anonimne trendove zajednice, procene i istraživanja

Google koristi objedinjene anonimne informacije o lokaciji i za istraživanje i prikazivanje trendova zajednice.

Da biste videli više načina na koji se informacije o lokaciji koriste, posetite Google politiku privatnosti.

Kako lokacija funkcioniše na Android uređaju i u aplikacijama?

Možete da dobijete rezultate lokalne pretrage, predviđanja redovnih putovanja i da pronađete restorane u okolini na osnovu lokacije uređaja. Podešavanja Android uređaja za mobilne telefone ili tablete omogućavaju vam da kontrolišete da li usluge lokacije na uređaju izvode lokaciju, kao i da li i kako određene aplikacije i usluge na uređaju mogu da koriste lokaciju uređaja.

Kako možete da kontrolišete način na koji aplikacije koriste lokaciju uređaja

U podešavanjima Android uređaja možete da kontrolišete koje aplikacije imaju dozvolu da koriste lokaciju uređaja. U podešavanjima imate kontrole koje vam omogućavaju da odaberete da li aplikacija može da pristupa preciznoj ili približnoj lokaciji. Dodali smo kontrole koje vam omogućavaju da odlučite da li aplikacija može da pristupa lokaciji uređaja u bilo kom trenutku, samo dok se koristi, da li aplikacija mora da vas pita svaki put ili nikada. Dostupnost ovih podešavanja i kontrola zavisi od toga koju verziju Android-a uređaj koristi. Saznajte više.

Kako funkcioniše lokacija uređaja

U zavisnosti od podešavanja uređaja, Android uređaji procenjuju lokaciju pomoću različitih ulaznih informacija, uključujući GPS, senzore (poput akcelerometra, žiroskopa, magnetometra i barometra), signala mobilne mreže i WiFi signala. Ove ulazne informacije mogu da se koriste kako bi se procenila najpreciznija moguća lokacija. Ona se pruža aplikacijama i uslugama na uređaju koje imaju potrebne dozvole. Saznajte više o podešavanjima lokacije Android uređaja.

Signali za mobilne i WiFi mreže mogu da pomognu Android-u da proceni lokaciju uređaja, naročito u okruženjima gde GPS signali nisu dostupni ili tačni, uključujući gusto naseljene gradske sredine ili zatvoreni prostor. Google preciznost lokacije (GLA, poznata i kao Google usluge lokacije) jeste Google usluga koja koristi ove signale da bi poboljšala procenu lokacije uređaja.

Da bi pružila ovu precizniju lokaciju, kada je uključena, GLA povremeno prikuplja informacije o lokaciji sa Android uređaja, uključujući GPS i informacije o WiFi pristupnim tačkama, mobilnim mrežama i senzorima uređaja, pomoću privremenog rotirajućeg identifikatora uređaja koji nije povezan ni sa jednom konkretnom osobom. GLA koristi ove informacije da bi poboljšala preciznost lokacije i pružala usluge zasnovane na lokaciji, između ostalog, pravljenjem mapa pristupnih tačaka za WiFi i tornjeva za mobilne mreže.

GLA možete da isključite u bilo kom trenutku u podešavanjima lokacije na Android uređaju. Lokacija Android uređaja će funkcionisati čak i kada je GLA isključen, a uređaj će se oslanjati samo na GPS i senzore uređaja za procenu lokacije uređaja.

Kako Google zna moju lokaciju?

U zavisnosti od proizvoda koje koristite i podešavanja koja odaberete, Google može da koristi različite tipove informacija o lokaciji da bismo vam neke usluge i proizvode koje koristite učinili korisnijim.

Ove informacije o lokaciji mogu da potiču od signala u realnom vremenu, na primer, IP adrese ili sa uređaja, kao i sačuvanih aktivnosti na Google sajtovima i u uslugama. Evo glavnih načina na koje Google može da dobije informacije o lokaciji.

Na osnovu IP adrese

IP adresa, koja se naziva i adresa internet protokola, jeste broj koji internet provajder dodeljuje računaru ili uređaju. IP adrese se koriste za povezivanje između uređaja i veb-sajtova i usluga koje koristite.

Kao i mnoge druge internet usluge, Google može da koristi informacije o približnoj lokaciji na kojoj se nalazite za pružanje nekih osnovnih usluga – relevantnih rezultata, kao što su situacije kada neko obavi pretragu o tome koliko je sati, ili zaštite naloga otkrivanjem neuobičajenih aktivnosti, kao što je prijavljivanje iz novog grada.

Imajte na umu: Uređajima je potrebna IP adresa da bi slali i primali internet saobraćaj. IP adrese se zasnivaju na gruboj geografskoj lokaciji. To znači da sve aplikacije, usluge ili veb-sajtovi koje koristite, uključujući google.com, mogu da zaključe i koriste neke informacije o vašoj približnoj lokaciji na osnovu IP adrese.

Na osnovu sačuvanih aktivnosti

Ako ste prijavljeni na Google nalog i aktivnosti na vebu i u aplikacijama su uključene, podaci o aktivnostima na Google sajtovima, u aplikacijama i uslugama mogu da se čuvaju u aktivnostima na vebu i u aplikacijama na nalogu. Neke aktivnosti mogu da obuhvataju informacije o približnoj lokaciji na kojoj ste bili kada ste koristili Google uslugu. Kada tražite nešto pomoću približne lokacije, pretraga će koristiti površinu od najmanje 3 km² ili će se širiti sve dok ta oblast ne bude predstavljala lokacije sa najmanje 1000 ljudi. Time se štiti vaša privatnost.

U nekim slučajevima, oblasti iz kojih ste ranije pretraživali mogu da se koriste za procenu relevantne lokacije za pretragu. Na primer, ako tražite kafiće dok ste u Novom Sadu, Google i ubuduće može da prikazuje rezultate za Novi Sad.

Aktivnosti na vebu i u aplikacijama možete da pregledate i kontrolišete u odeljku Moje aktivnosti.

Ako niste prijavljeni na Google nalog, Google može da čuva neke informacije o lokaciji za prethodne pretrage sa uređaja koji koristite da bi vam pružao relevantnije rezultate i preporuke. Ako isključite prilagođavanje pretrage, Google ne koristi prethodne aktivnosti pretrage za procenjivanje lokacije. Saznajte više o tome kako da pretražujete i pregledate privatno.

Sa sačuvane kućne adrese ili adrese na poslu

Možete da odaberete da na Google nalogu sačuvate mesta koja su vam važna, poput kuće ili posla. Ako podesite adresu kod kuće ili na poslu, one mogu da se koriste da biste lakše obavljali stvari, na primer, za dobijanje putanja ili pronalaženje rezultata bliže kući ili poslu, kao i za prikazivanje korisnijih oglasa.

Možete da izmenite ili izbrišete kućnu adresu ili adresu na poslu u bilo kom trenutku na Google nalogu.

Sa uređaja

Kako Google aplikacije koriste lokaciju sa uređaja

Uređaji imaju podešavanja ili dozvole koje možete da koristite da biste kontrolisali da li je precizna lokacija dostupna za aplikacije, uključujući Google aplikacije kao što su Pretraga i Mape. Ova vrsta precizne lokacije je korisna u aplikacijama kao što su Google mape jer vam prikazuje putanju ili vam pomaže da dobijete korisne rezultate pretrage u blizini. Na primer, dobijaćete relevantnije rezultate pretrage za stvari kao što su lokalna mesta i informacije o vremenu kada su uključena precizna podešavanja lokacije ili dozvole.

iOS i Android imaju podešavanja za dozvole za lokaciju u aplikaciji koja možete da uključite ili isključite. Možete da omogućite aplikacijama da koriste lokaciju kako bi vam pružale funkcije i usluge zasnovane na lokaciji. Imajte na umu da je ponekad neophodno da aplikacije privremeno čuvaju vašu preciznu lokaciju kako bi brzo mogle da vam daju korisne rezultate ili da bi štedele bateriju tako što ćete izbegavati potrebu da stalno ažurirate lokaciju.

Nekim aplikacijama treba pristup lokaciji uređaja u pozadini, na primer usluzi Pronađi moj uređaj, ili ako želite da koristite određene funkcije poput Deljenja lokacije.

Više informacija o tome kako lokacija funkcioniše na Android uređaju potražite ovde.

Kako se istorija lokacija i aktivnosti na vebu i u aplikacijama čuvaju na Google nalogu?

U narednim mesecima i tokom 2024. podešavanje Istorije lokacija će se promeniti. Aktuelni korisnici istorije lokacija dobiće obaveštenje kada ova promena počne da utiče na njihov nalog. Kada dobiju obaveštenje, počeće da im se prikazuje naziv Hronologija u podešavanjima naloga i aplikacije. Za one koji već koriste hronologiju, uključujući korisnike koji su direktno uključili hronologiju, informacije navedene na ovoj stranici o podacima o lokaciji u istoriji lokacija odnose se na njihovo korišćenje hronologije. Saznajte više.

Istorija lokacija i aktivnosti na vebu i u aplikacijama

Istorija lokacija i aktivnosti na vebu i u aplikacijama su podešavanja Google naloga koja koriste lokaciju. U nastavku navodimo pregled svakog od njih. Imajte na umu da druge funkcije ili proizvodi takođe mogu da prikupljaju ili čuvaju informacije o lokaciji.

Istorija lokacija

Ako uključite istoriju lokacija, napravićete hronologiju, ličnu mapu koja vam pomaže da se setite na kojim mestima ste bili, kao i rute i putovanja na koja ste išli.

Istorija lokacija je podrazumevano isključena. Ako uključite istoriju lokacija, precizna lokacija uređaja se redovno čuva za svaki mobilni uređaj koji ispunjava uslove i na kom je uključeno podešavanje Izveštavanje o lokaciji. Ove lokacije uređaja koristimo za pravljenje hronologije, čak i kada se Google aplikacije ne koriste.

Da bi Google doživljaji bili korisniji za sve, istorija lokacija može da se koristi za:

 • prikazivanje informacija kao što su popularno vreme i ekološki uvidi, na osnovu anonimizovanih informacija o lokaciji
 • otkrivanje i sprečavanje prevare i zloupotrebe
 • poboljšanje i razvoj Google usluga, uključujući proizvode za oglase

Istorija lokacija može i da pomogne preduzećima da procene verovatnoću da ljudi posećuju njihove prodavnice zbog oglasa.

U bilo kom trenutku možete da pregledate, izmenite i izbrišete šta se čuva u hronologiji. Da biste saznali da li ste uključili istoriju lokacija, posetite kontrole aktivnosti. Tu ćete moći da kontrolišete podešavanje istorije lokacija, kao i koji uređaji prijavljuju lokaciju.

Učestalost prikupljanja precizne lokacije u okviru podešavanja Istorije lokacija varira. Na primer, ako koristite navigaciju u Google mapama, podaci mogu da se prikupljaju više puta u minutu. Ali ako telefon ne koristite aktivno, to može da se desi jednom na svakih nekoliko sati.

Period tokom kog se čuvaju podaci istorije lokacija zavisi od vaših podešavanja – ovi podaci mogu automatski da se brišu posle 3, 18 ili 36 meseci ili možete da ih zadržite sve dok ih sami ne izbrišete.

Imajte na umu

Ako isključite istoriju lokacija

 • Google će nastaviti da čuva sve podatke istorije lokacija koje ste ranije sačuvali dok ih ne izbrišete ili će oni biti izbrisani posle perioda koji odaberete u podešavanjima automatskog brisanja.
 • Isključivanje istorije lokacija ne utiče na to kako aktivnosti na vebu i u aplikacijama ili drugi Google proizvodi čuvaju ili koriste informacije o lokaciji, npr. na osnovu IP adrese. Možda i dalje imate druga podešavanja koja čuvaju informacije o lokaciji.

Da biste saznali da li ste uključili istoriju lokacija, posetite kontrole aktivnosti. Saznajte više.

Aktivnosti na vebu i u aplikacijama

Podaci aktivnosti na vebu i u aplikacijama koriste se za personalizovanje doživljaja u Mapama, Pretrazi i drugim Google uslugama. Mogu da se koriste i za prikazivanje relevantnijih oglasa, u zavisnosti od podešavanja oglasa. Aktivnosti na vebu i u aplikacijama radiće na svim uređajima na kojima ste prijavljeni na svoj nalog.

Kada su aktivnosti na vebu i u aplikacijama uključene, Google će čuvati podatke o tome šta radite u Google uslugama u aktivnostima na vebu i u aplikacijama na nalogu. To obuhvata povezane informacije, poput približne lokacije na kojoj ste koristili neku Google uslugu.

Na primer, ako tražite informacije o vremenu i dobijete rezultate za lokaciju koja je poslata sa vašeg uređaja, te aktivnosti, uključujući približnu lokaciju na kojoj se uređaj nalazio tokom pretrage, čuvaju se u aktivnostima na vebu i u aplikacijama. Precizna lokacija koju je uređaj poslao se ne čuva. Čuva se samo približna lokacija. Sačuvana lokacija, koja može da se koristi da bi Google lakše utvrdio relevantniju lokaciju u budućnosti, može da potiče sa IP adrese ili sa vašeg uređaja. Ova sačuvana lokacija se automatski briše iz aktivnosti na vebu i u aplikacijama posle 30 dana.

Podaci aktivnosti na vebu i u aplikacijama pomažu Google-u da razume približne lokacije koje su relevantne za vas i da uvrsti rezultate za te oblasti kada obavljate stvari poput pretrage.

Možete da pregledate i izbrišete lokaciju i druge informacije sačuvane u aktivnostima na vebu i u aplikacijama ili da ih isključite ako posetite kontrole aktivnosti. Ako isključite aktivnosti na vebu i u aplikacijama, prestaće da se čuvaju podaci o budućim aktivnostima.

Imajte na umu

Kada isključite aktivnosti na vebu i u aplikacijama

 • Možda ćete i dalje imati sačuvane aktivnosti koje mogu da se koriste dok ih ne izbrišete. Njih uvek možete da izbrišete. Sačuvane informacije o lokaciji i dalje se automatski brišu posle 30 dana.
 • Isključivanje aktivnosti na vebu i u aplikacijama ne utiče na to kako druga podešavanja, kao što je istorija lokacija, čuvaju ili koriste informacije o lokaciji. U okviru drugih podešavanja i dalje mogu da se čuvaju drugi tipovi informacija o lokaciji, uključujući IP adresu.

Da biste saznali da li ste uključili aktivnosti na vebu i u aplikacijama, posetite kontrole aktivnosti. Saznajte više

Kako Google koristi informacije o lokaciji koje su pseudonimizovane ili anonimne?

Google koristi anonimne i pseudonimizovane informacije o lokaciji za poboljšanje privatnosti korisnika. Anonimne informacije u načelu ne mogu da se povežu ni sa jednim pojedincem. Pseudonimizovane informacije mogu da budu povezane sa jedinstvenim identifikatorom, kao što je niz brojeva, a ne više podataka koji mogu da otkriju identitet, poput naloga, imena ili imejl adrese osobe. Google može u svojim proizvodima i uslugama da koristi anonimne i pseudonimizovane informacije o lokacijama u svrhe oglašavanja ili trendova.

Korisnici će možda moći da resetuju određene pseudonimizujuće identifikatore koji su povezani sa informacijama o lokaciji. Na primer, ljudi mogu da resetuju određene pseudonimizujuće identifikatore resetovanjem ID-ova oglašavanja na Android uređajima. Pored toga, Google automatski resetuje određene pseudonimizujuće identifikatore da bi poboljšao korisničku privatnost, uključujući GLA, podešavanje uređaja koje korisnici mogu da kontrolišu da bi poboljšali uslugu zasnovanu na lokaciji i preciznost na uređajima.

Zasebno, Google može da koristi anonimne informacije o lokaciji. Na primer, ljudi mogu da dodirnu mesta na Google mapama, npr. restoran ili park, i vide trendove sa tih mesta u nekoj oblasti. Informacije o lokaciji koje se koriste za pravljenje trendova, kao što je popularno vreme, ne mogu da se koriste za identifikovanje pojedinaca. Ako Google nema dovoljno informacija za pružanje tačnih i anonimnih informacija o gužvi, one se ne prikazuju na Google-u.

Google ljudima koji nisu prijavljeni nudi i druge načine da upravljaju informacijama povezanim sa pregledačem ili uređajem, uključujući podešavanje prilagođavanja pretrage, podešavanja YouTube-a i podešavanja oglasa. Saznajte više

Saznajte više o tome kako Google koristi informacije o lokaciji u Google politici privatnosti. Saznajte više o tome kako Google zadržava prikupljene podatke i kako Google čini podatke anonimnim.

Koliko dugo Google zadržava informacije o lokaciji?

Google politika privatnosti opisuje prakse zadržavanja podataka korisnika, uključujući informacije o lokaciji koje Google prikuplja. Informacije o lokaciji se prikupljaju u različitim periodima koji zavise od toga o kakvim je podacima reč, kako koristimo te podatke i kako su ljudi konfigurisali podešavanja.

Neke informacije o lokaciji se čuvaju sa Google nalogom dok ih ne izbrišete

 • Kontrola zadržavanja i brisanja: I istorija lokacija i aktivnosti na vebu i u aplikacijama imaju opcije automatskog brisanja, koje vam omogućavaju da automatski brišete podatke posle 3, 18 ili 36 meseci. Te podatke možete da vidite i ako posetite Hronologiju i Moje aktivnosti, a možete i da izbrišete određene aktivnosti ili grupne podatke u skladu sa svojim potrebama. Uvek možete da izmenite ova podešavanja ili da izaberete opciju automatskog brisanja.
 • Čuvanje informacija o lokaciji: U zavisnosti od Google proizvoda ili usluge, informacije o lokaciji mogu da se čuvaju na Google nalogu. Na primer, možete da označite lokacije u Slikama ili da dodate kućnu adresu ili adresu na poslu na Mapama. Možete da izbrišete informacije o lokaciji.

Kad izbrišete podatke, Google poštuje smernice za njihovo bezbedno i potpuno uklanjanje sa naloga, tako da vraćanje tih podataka više nije moguće. Aktivnost koju brišete prvo se uklanja iz prikaza i više se ne koristi za personalizaciju Google doživljaja. Zatim Google započinje proces koji je osmišljen za bezbedno i potpuno brisanje podataka iz Google sistema za skladištenje. Saznajte više o tome kako Google zadržava prikupljene podatke.

Informacije koje ističu posle određenog perioda

Za druge informacije o lokaciji, kao što je opisano u odeljku Kako Google zadržava podatke, postoje slučajevi kada – umesto da budu izbrisani ručno – Google čuva podatke tokom određenog vremena pre njihovog brisanja. Vreme koje je potrebno za bezbedno i potpuno brisanje podataka zavisi od tipa podataka, na primer:

 • Google anonimizuje podatke o oglašavanju u evidencijama servera tako što uklanja deo IP adrese posle 9 meseci i informacije kolačića posle 18 meseci.
 • Google briše lokaciju na osnovu IP adrese i lokaciju uređaja iz aktivnosti na vebu i u aplikacijama posle 30 dana.

Informacije koje zadržavamo u dužim vremenskim periodima u ograničene svrhe

Kao što je opisano u Google politici privatnosti, „neke podatke zadržavamo duže vreme kada je to potrebno u legitimne poslovne ili pravne svrhe, poput bezbednosti, sprečavanja prevara i zloupotrebe ili vođenja finansijskih izveštaja“. Saznajte više o našim praksama zadržavanja podataka

Kako se informacije o lokaciji koriste za oglase?

Da bismo vam prikazivali relevantnije oglase

Oglasi koje vidite mogu da budu zasnovani na podacima o lokaciji. U principu, oglasi na Google-u koriste iste tipove informacija o lokaciji kao i proizvodi u kojima se pojavljuju. Na primer, u zavisnosti od podešavanja, oglasi u Pretrazi i na drugim Google platformama mogu da se zasnivaju na lokaciji sa uređaja, IP adresi, prethodnim aktivnostima ili kućnoj adresi i adresi na poslu sa Google naloga. Pored toga, metapodatke (npr. vremenska zona pregledača, domen, sadržaj stranice, tip pregledača, jezik stranice) možemo da koristimo za procenu zemlje ili približne lokacije koja vas interesuje. Ove metapodatke možemo da koristimo uz signale lokacije koje dobijamo na osnovu IP adrese, VPN-a, posredničke usluge ili drugih informacija o mreži.

Informacije o lokaciji omogućavaju da oglasi koje vidite budu relevantniji za oblast u kojoj se nalazite ili za oblasti koje su relevantne za vas. Na primer, ako je podešavanje lokacije uređaja uključeno i na Google-u pretražujete restorane u okolini, trenutna lokacija uređaja može da se koristi za prikazivanje oglasa za restorane koji su u blizini. Lokacija može da se koristi i za prikazivanje rastojanja do obližnjih preduzeća u okviru oglasa na Google-u.

Google može da koristi i ranije aktivnosti pregledanja ili aktivnosti (poput pretraga, poseta veb-sajtovima ili video snimaka koje ste gledali na YouTube-u) i približne lokacije sačuvane u okviru podešavanja aktivnosti na vebu i u aplikacijama da bi vam prikazivao korisnije oglase. Na primer, ako na Google-u pretražujete gde možete da kupite mleko u blizini, možete da vidite oglase za prodavnice prehrambenih proizvoda u oblasti u kojoj često pregledate Google pretragu dok čekate autobus ili voz.

Oglašavači mogu oglasima da ciljaju samo približne lokacije, kao što su zemlje, gradovi ili regioni oko preduzeća.

Dodatne informacije o Mreži multimedijalnog oglašavanja potražite u centru za pomoć.

Da bi oglašavači lakše merili učinak

Google može da koristi podatke o lokaciji i za analitiku i merenje da bi razumeo kako se koriste Google usluge. ​Na primer, ako ste odabrali da uključite istoriju lokacija, Google koristi te podatke da bi pomogao oglašavačima da procene da li je verovatno da ljudi posećuju njihove prodavnice zbog onlajn oglasa. Sa oglašavačima se dele samo anonimne procene, ne i lični podaci. Da bi to uradio, Google povezuje podatke o aktivnostima na mreži, kao što su klikovi na oglase, sa podacima istorije lokacija koji se odnose na prodavnice oglašavača. Istorija lokacija se ne deli sa oglašavačima.

Da bismo poboljšali Google-ove proizvode i usluge

Google takođe koristi informacije o lokaciji da bi poboljšao oglasne proizvode. Na primer, podaci o oglasima sa kojima ostvarujete interakciju, uključujući približnu lokaciju za relevantnu aktivnost, sačuvani na nalogu mogu da se objedine i koriste u modelima mašinskog učenja koji poboljšavaju alatke za pametno licitiranje. Podaci sa naloga se ne dele sa oglašavačima.

Kako da kontrolišem način na koji se moje informacije o lokaciji koriste za prikazivanje oglasa?

Možete da kontrolišete kako približne lokacije na kojima ste prethodno koristili Google sajtove i aplikacije mogu da utiču na to koje oglase vidite kada pristupite kontroli Oblasti u kojima ste koristili Google u odeljku Moj centar za oglase.

Kada su oblasti u kojima koristite Google uključene

Kada su Personalizacija oglasa i Oblasti u kojima ste koristili Google uključeni, Google će koristiti podatke sačuvane u aktivnostima na vebu i u aplikacijama u vezi sa približnim lokacijama na kojima ste koristili Google sajtove i aplikacije za personalizovanje oglasa.

Kada su oblasti u kojima koristite Google isključene

Kada su personalizacija oglasa ili oblasti u kojima koristite Google isključeni, Google ne koristi podatke sačuvane sa aktivnostima na vebu i u aplikacijama u vezi sa približnim lokacijama na kojima koristite Google sajtove i aplikacije da bi personalizovao oglase. Čak i kada su oblasti u kojima koristite Google isključene, možete da vidite oglase na osnovu aktuelne lokacije i mesta koja ste na Google nalogu podesili kao kućnu adresu i adresu na poslu.

Pored toga, ako ste odjavljeni, Google i dalje može da koristi trenutnu lokaciju na osnovu IP adrese ili sa uređaja da bi vam prikazivao oglase u zavisnosti od podešavanja uređaja i aplikacije.

Dodatne informacije o tome kako da uključite i isključite personalizovane oglase kada ste odjavljeni potražite ovde.

Google апликације
Главни мени