Så använder Google platsinformation

Varför använder Google platsinformation?

I Googles integritetspolicy beskrivs hur vi behandlar information när du använder Googles produkter och tjänster, inklusive platsinformation. Den här sidan ger mer information om vilken platsinformation vi samlar in och hur du kan styra den.

Att tillhandahålla användbar och meningsfull information är kärnan i Googles verksamhet och platsinformationen har en viktig funktion i detta. Från vägbeskrivningar till att ge sökresultat som visar sådant som finns i närheten till att visa när det brukar vara fullt på en restaurang – platsen kan användas för att göra din upplevelse på Google mer relevant och användbar. Platsinformationen används även för vissa huvudfunktioner i produkterna, som att visa en webbplats på rätt språk eller hålla Googles tjänster säkra.

Hur vet Google var jag befinner mig?

Beroende på vilka produkter du använder och vilka inställningar du har kan du förse Google med olika slags platsinformation som behövs för att vissa tjänster ska fungera och som gör andra tjänster mer användbara för dig. Platsinformationen kan hämtas från signaler i realtid som enhetens IP-adress eller plats, men även från tidigare aktivitet på Googles webbplatser och tjänster, och användas för att skräddarsy vad du ser utifrån var du är. Här nedan ser du de viktigaste sätten som vi kan få information om var du befinner dig på.

Från IP-adressen för din internetanslutning

Enheten tilldelas en IP-adress av din internetleverantör. Den krävs för att använda internet. IP-adresser används för att upprätta en anslutning mellan enheten och de webbplatser och tjänster du använder. IP-adresserna baseras på geografiska områden. Det innebär att alla webbplatser du använder, inklusive google.com, kan få viss information om var du befinner dig.

Som så många andra tjänster på internet kan Google använda den här informationen om din ungefärliga plats till att förse dig med vissa grundläggande tjänster. Till exempel kan Google använda din ungefärliga plats till att tillhandahålla relevanta resultat och skydda kontot genom att upptäcka ovanlig aktivitet, som inloggningar från en annan stad.

Utifrån din tidigare aktivitet

När du använder våra tjänster kan vi sluta oss till att du är intresserad av en viss plats även om enheten inte ger oss information om exakt var du befinner dig. Om du t.ex. söker efter ”kaféer i Paris” kan vi anta att du vill se ställen i närheten av Paris, och visa kaféer där i sökresultaten. Vissa poster i aktiviteten, till exempel tidigare sökningar, kan även omfatta din ungefärliga plats vid tillfället. Beroende på vilka inställningar du har kan information av det här slaget sparas i kontot och användas som indata, till exempel för att avgöra om du fortfarande är kvar i Paris när du gör nya sökningar senare.

Utifrån platser med etiketter

Du kan även välja att ge oss information om platser som är viktiga för dig, som hemmet eller din arbetsplats. Då kan det gå snabbare att få en vägbeskrivning genom att hem- eller jobbadressen hämtas automatiskt. Informationen kan även användas för att styra vilka resultat som visas för dig. Läs mer

Utifrån dina enheter

Många enheter, till exempel telefoner och datorer, kan fastställa sin exakta plats. Du kan ge Google och andra appar behörighet att visa användbar information utifrån var enheten finns. Om du till exempel är sen till ett möte kanske du vill använda en navigeringsapp och ta reda på den snabbaste vägen dit du ska. Om du då vill få en detaljerad vägbeskrivning kan du behöva aktivera platsidentifiering på enheten och ge appen åtkomstbehörighet till den. För sökningar som ”kafé”, ”busshållplats” eller ”bankomat” får du mer användbara resultat om din exakta plats är tillgänglig.

Om du har en Android-enhet och har valt att aktivera platsangivelse på enheten kan du använda funktioner som vägbeskrivningar, ge en app tillgång till platsinformationen eller hitta telefonen. Du kan även välja vilka appar som ska ha åtkomstbehörighet till enhetens plats genom att enkelt slå på eller stänga av behörigheten för enskilda appar. På Android ser du på platsikonen högst upp på skärmen när en app använder GPS för att fastställa telefonens plats. Läs mer

Googles platstjänster

På de flesta Android-enheter tillhandahåller Google – som nätverkets platsleverantör – en platstjänst, Googles platstjänster, som i Android 9 och senare kallas Platsangivelsens exakthet. Tjänsten används för att fastställa enhetens plats mer exakt och förbättra platsangivelsens exakthet rent allmänt. De flesta telefoner har GPS, där satellitsignaler används för att fastställa enhetens plats, men med Googles platstjänster används dessutom annan information från Wi-Fi-nätverk och mobilnätverk i närheten, och information från enhetens sensorer kan samlas in för att fastställa var enheten är. Detta görs genom att platsdata regelbundet samlas in från enheten och används på ett anonymiserat sätt för att förbättra platsangivelsens exakthet.

Du kan när som helst inaktivera Googles platstjänster i enhetens platsinställningar. Enhetens plats registreras fortfarande även om Googles platstjänster har inaktiverats, men då används enbart GPS för att ge appar som har den behörighet som krävs tillgång till enhetens ungefärliga plats. Googles platstjänster är skilda från din enhets platsinställning. Läs mer

Inställningarna och behörigheterna för Android styr om enhetens sensorer (t.ex. GPS) eller en nätverksbaserad plats (t.ex. Googles platstjänster) ska användas för att fastställa var du är och vilka appar som har tillgång till den informationen. Dessa påverkar inte andra sätt som webbplatser och appar kan använda för att uppskatta din plats, till exempel via IPadressen.

Hur sparas platsinformation i Google-kontot?

Beroende på vilka av Googles produkter och tjänster du använder och vilka inställningar du har kan Google spara platsinformation i Google-kontot. Två av de vanligaste ställena där sådan information sparas är under Platshistorik och Webb- och appaktivitet.

Google Platshistorik

Om du väljer att använda platshistoriken och om platsdata skickas från enheten kommer information att samlas in och sparas som visar exakt var de enheter som du är inloggad på finns, även när du inte aktivt använder någon av Googles produkter eller tjänster. Informationen används för att bygga upp tidslinjen, där platshistoriken sparas, och kan användas senare för rekommendationer på Google. Du kan när som helst se, ändra och ta bort information som sparats i tidslinjen.

Om du aktiverar platshistoriken får du en mer anpassad upplevelse i alla Googles tjänster: förslag på restauranger på Google Maps utifrån ställen där du har ätit, information i realtid om när det är bäst att åka hemifrån till jobbet eller tvärtom så att du slipper den värsta trafiken eller album för platser du har besökt som skapas automatiskt i Google Foto.

Om du vill veta om inställningen Platshistorik har aktiverats öppnar du aktivitetsinställningarna. Du kan behöva logga in. Därefter kan du se efter om inställningen har aktiverats. Du kan pausa insamlingen av ny data i platshistoriken, men den data som redan finns i platshistoriken finns kvar där tills du raderar den. Läs mer

Om du raderar data i platshistoriken finns fortfarande annan platsdata sparad på andra ställen, t.ex. som webb- och appaktivitet.

Webb- och appaktivitet

Om Webb- och appaktivitet har aktiverats sparas dina sökningar och aktivitet i ett antal av Googles övriga tjänster i Google-kontot. Aktiviteten som sparas under Webb- och appaktivitet kan innehålla platsinformation. Om du t.ex. skriver ”väder” på Sök och får väderresultat som bygger på var du befinner dig sparas denna aktivitet, inklusive platsen som användes för att ta fram resultaten, som en del av webb- och appaktiviteten. Den plats som används och sparas med webb- och appaktiviteten kan ha hämtats från signaler som enhetens IP-adress, tidigare aktivitet eller från enheten, om du har valt att aktivera enhetens platsinställningar.

Om du aktiverar Webb- och appaktivitet i inställningarna kan vi visa mer användbara sökresultat, mer relevanta annonser och bättre anpassade förslag – som när ett sökförslag visas automatiskt utifrån tidigare sökningar. Du kan se och radera tidigare webb- och appaktivitet eller pausa den i Google-kontot. Om du pausar webb- och appaktiviteten sparas inga fler sökningar eller aktivitet i Googles övriga tjänster. Även om du raderar webb- och appaktiviteten kan det fortfarande finnas platsdata som sparats på andra ställen, t.ex. i platshistoriken.

Om du vill veta om inställningen Webb- och appaktivitet har aktiverats öppnar du aktivitetsinställningarna. Du kan behöva logga in. Därefter kan du se efter om inställningen har aktiverats. Läs mer

Hur används platsinformationen för annonser?

Annonser kan visas utifrån din ungefärliga plats. Det kan till exempel vara en uppskattning av var enheten finns utifrån dess IP-adress. Beroende på dina personliga annonspreferenser kan annonser även visas utifrån aktivitet i Google-kontot. Det gäller bland annat sparad webb- och appaktivitet, som kan användas för att göra annonserna bättre anpassade. Ett annat exempel är om du har aktiverat platshistoriken och ofta åker på skidsemester. Då kan annonser för skidutrustning visas när du tittar på en video på YouTube senare. Om användaren har valt att tillåta det använder Google dessutom anonymiserad och sammanställd data från platshistoriken för att förse annonsörer med statistik över i hur stor utsträckning en annonskampanj online leder till ökad trafik till butiker eller egendomar. Vi delar inte platshistoriken eller annan information som kan användas för att identifiera en person med annonsörerna.

Du styr vad som sparas i Google-kontot och kan när som helst inaktivera anpassade annonser. När personliga annonspreferenser har inaktiverats använder Google inte den data som sparats i Google-kontot för att visa mer relevanta annonser.

Googles appar
Huvudmeny