Διαχείριση των cookie στο πρόγραμμα περιήγησης

Ορισμένοι προτιμούν να μην επιτρέπονται τα cookie, για αυτόν τον λόγο τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τα cookie με τον τρόπο που προτιμάτε.

Ορισμένα προγράμματα περιήγησης περιορίζουν ή διαγράφουν cookie, επομένως ίσως χρειαστεί να ελέγξετε τις ρυθμίσεις cookie και τις ρυθμίσεις διαφημίσεων. Σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης μπορείτε να ορίσετε κανόνες για τη διαχείριση των cookie σε κάθε ιστότοπο ξεχωριστά για πιο λεπτομερή έλεγχο του απορρήτου σας. Αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να μην επιτρέπετε τα cookie από τους ιστοτόπους που δεν θεωρείτε αξιόπιστους.

Στο πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome, το μενού Εργαλεία περιέχει την επιλογή Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να διαγράψετε cookie και άλλα δεδομένα ιστότοπου και προσθηκών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας από το Adobe Flash Player (γνωστών ως Flash cookie). Δείτε τις οδηγίες για τη διαχείριση των cookie στο Chrome.

Μια ακόμη λειτουργία του Chrome είναι η κατάσταση ανώνυμης περιήγησης. Μπορείτε να περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας την κατάσταση ανώνυμης περιήγησης όταν δεν επιθυμείτε να καταγράφονται οι επισκέψεις σας σε ιστότοπους ή οι λήψεις σας στο ιστορικό περιήγησής σας και στο ιστορικό λήψεών σας. Όλα τα cookie που έχουν δημιουργηθεί στην κατάσταση ανώνυμης περιήγησης διαγράφονται αφού κλείσετε όλα τα παράθυρα της ανώνυμης περιήγησης.