Upravljanje piškotkov v brskalniku

Nekateri uporabniki ne želijo uporabljati piškotkov, zato večina brskalnikov ponuja možnost upravljanja piškotkov, kot vam ustreza.

Nekateri brskalniki omejujejo ali brišejo piškotke, zato morda preverite nastavitve piškotkov in nastavitve oglasov. V nekaterih brskalnikih lahko nastavite pravila za upravljanje piškotkov za vsako posamezno spletno mesto, tako da imate natančnejši nadzor nad zasebnostjo. Tako lahko onemogočite piškotke z vseh spletnih mest razen tistih, ki jim zaupate.

V brskalniku Google Chrome je v meniju Orodja na voljo možnost Počisti podatke brskanja, s katero lahko izbrišete piškotke in druge podatke spletnih mest in vtičnikov, vključno s podatki, ki jih v napravi shrani predvajalnik Adobe Flash Player (običajno imenovanimi piškotki Flash). Preberite naša navodila za upravljanje piškotkov v Chromu.

Ena od funkcij, ki jo ponuja Chrome, je tudi način brez beleženja zgodovine. V načinu brez beleženja zgodovine lahko brskate, če ne želite, da se obiski spletnih mest in prenosi shranjujejo v zgodovini brskanja in prenosov. Vsi piškotki, ustvarjeni v načinu brez beleženja zgodovine, se izbrišejo, ko zaprete vsa okna tega načina.