Quản lý cookie trong trình duyệt của bạn

Một số người không muốn cho phép cookie, đó là lý do vì sao hầu hết các trình duyệt đều cung cấp cho bạn khả năng quản lý cookie sao cho phù hợp với bạn.

Một số trình duyệt giới hạn hoặc xóa cookie, do đó bạn nên xem lại cài đặt cookie và cài đặt quảng cáo của mình. Trong một số trình duyệt, bạn có thể thiết lập các quy tắc quản lý cookie theo từng trang web để có khả năng kiểm soát chi tiết hơn đối với quyền riêng tư của mình. Điều này có nghĩa là bạn có thể chặn cookie từ tất cả các trang web ngoại trừ các trang mà bạn tin cậy.

Trong trình duyệt Google Chrome, trình đơn Công cụ có tùy chọn Xóa dữ liệu duyệt. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để xóa cookie cũng như các dữ liệu plugin và dữ liệu trang web khác, bao gồm cả các dữ liệu được Adobe Flash Player (thường được gọi là cookie Flash) lưu trữ trên thiết bị của bạn. Xem các hướng dẫn quản lý cookie trong Chrome của chúng tôi.

Một tính năng khác của Chrome là chế độ ẩn danh. Bạn có thể duyệt web ở chế độ ẩn danh khi bạn không muốn các lần tải xuống hoặc truy cập trang web của bạn bị ghi lại trong lịch sử tải xuống và duyệt web của bạn. Mọi cookie được tạo khi ở chế độ ẩn danh đều sẽ bị xóa sau khi bạn đóng tất cả các cửa sổ ẩn danh.