Các dịch vụ quảng cáo của Google đang thử nghiệm những phương thức mới để hỗ trợ việc phân phối và đo lường quảng cáo kỹ thuật số theo cách tăng cường bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trên mạng thông qua sáng kiến Hộp cát về quyền riêng tư trên Chrome và Android. Người dùng đã bật chế độ Hộp cát về quyền riêng tư có liên quan trên Chrome hoặc Android có thể nhìn thấy quảng cáo phù hợp từ các dịch vụ quảng cáo của Google dựa trên dữ liệu về Topics hoặc Protected Audience được lưu trữ trên trình duyệt hoặc thiết bị di động của họ. Các dịch vụ quảng cáo của Google cũng có thể đo lường hiệu suất quảng cáo bằng cách sử dụng dữ liệu về Attribution Reporting được lưu trữ trên trình duyệt hoặc thiết bị di động của họ. Thông tin chi tiết về Hộp cát về quyền riêng tư.

Cách Google sử dụng thông tin từ các trang web hoặc ứng dụng dùng dịch vụ của chúng tôi

Nhiều trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google để cải thiện nội dung và cung cấp miễn phí. Khi tích hợp các dịch vụ của chúng tôi, các trang web và ứng dụng này sẽ chia sẻ thông tin với Google.

Ví dụ: khi bạn truy cập một trang web sử dụng các dịch vụ quảng cáo như AdSense, kể cả những công cụ phân tích như Google Analytics, hoặc nhúng nội dung video từ YouTube, thì trình duyệt web của bạn sẽ gửi một số thông tin nhất định cho Google. Thông tin này bao gồm cả URL của trang bạn đang truy cập và địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi cũng có thể đặt các cookie trên trình duyệt của bạn hoặc đọc những cookie đã có ở đó. Các ứng dụng dùng dịch vụ quảng cáo của Google cũng chia sẻ thông tin với Google, chẳng hạn như tên của ứng dụng và giá trị nhận dạng duy nhất của quảng cáo.

Google sử dụng thông tin mà các trang web và ứng dụng chia sẻ để phân phối các dịch vụ của chúng tôi, duy trì cũng như cải thiện các dịch vụ đó, phát triển các dịch vụ mới, đo lường hiệu quả quảng cáo, chống lại hành vi gian lận và lạm dụng, đồng thời cá nhân hóa nội dung và quảng cáo bạn nhìn thấy trên Google cũng như trên các trang web và ứng dụng của đối tác. Hãy xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cho từng mục đích này và trang Quảng cáo của chúng tôi để biết thêm về Quảng cáo của Google, cách dùng thông tin của bạn trong ngữ cảnh quảng cáo và thời gian Google lưu trữ thông tin này.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi giải thích các cơ sở pháp lý mà Google dựa vào để xử lý thông tin của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể xử lý thông tin của bạn khi có sự đồng ý của bạn hoặc để theo đuổi các lợi ích chính đáng như cung cấp, duy trì và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Trong một số trường hợp, khi xử lý thông tin do các trang web và ứng dụng chia sẻ với chúng tôi, các trang web và ứng dụng đó sẽ yêu cầu bạn đồng ý trước khi cho phép Google xử lý thông tin của bạn. Ví dụ: một biểu ngữ có thể xuất hiện trên một trang web và yêu cầu bạn đồng ý cho phép Google xử lý thông tin mà trang web đó thu thập. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tuân theo các mục đích đã mô tả trong thông báo đồng ý mà bạn cung cấp cho trang web hoặc ứng dụng đó, thay vì các cơ sở pháp lý nêu trong Chính sách quyền riêng tư của Google. Nếu muốn thay đổi hoặc rút lại sự đồng ý của mình, bạn có thể truy cập trang web hoặc ứng dụng liên quan để làm như vậy.

Cá nhân hóa quảng cáo

Nếu tính năng cá nhân hóa quảng cáo được bật, Google sẽ sử dụng thông tin của bạn để làm cho quảng cáo hữu ích hơn với bạn. Ví dụ: một trang web bán xe đạp địa hình có thể sử dụng các dịch vụ quảng cáo của Google. Sau khi truy cập vào trang web đó, bạn có thể thấy một quảng cáo xe đạp địa hình trên một trang web khác hiển thị quảng cáo do Google phân phối.

Nếu tính năng cá nhân hóa quảng cáo bị tắt, Google sẽ không thu thập hoặc sử dụng thông tin của bạn để tạo hồ sơ quảng cáo hoặc cá nhân hóa các quảng cáo mà Google hiển thị cho bạn. Bạn vẫn sẽ thấy quảng cáo nhưng những quảng cáo này có thể không hữu ích. Các quảng cáo vẫn có thể dựa trên chủ đề của trang web hoặc ứng dụng mà bạn đang xem, các cụm từ tìm kiếm hiện tại hoặc vị trí chung của bạn chứ không dựa trên sở thích, lịch sử tìm kiếm hay lịch sử duyệt web của bạn. Thông tin của bạn vẫn có thể dùng cho các mục đích khác đã đề cập ở trên, chẳng hạn như để đo lường hiệu quả của quảng cáo và chống lại hành vi gian lận cũng như lạm dụng.

Khi bạn tương tác với một trang web hay ứng dụng dùng các dịch vụ của Google, trang web hoặc ứng dụng đó có thể hỏi liệu bạn có muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa từ các nhà cung cấp quảng cáo (bao gồm cả Google) hay không. Bất kể lựa chọn của bạn là gì, Google sẽ không cá nhân hóa các quảng cáo mà bạn nhìn thấy nếu mục cài đặt cá nhân hóa quảng cáo của bạn đã tắt hoặc tài khoản của bạn không đủ điều kiện cho các quảng cáo được cá nhân hóa.

Bạn có thể xem và kiểm soát thông tin chúng tôi sử dụng để hiển thị quảng cáo cho bạn bằng cách truy cập vào mục cài đặt quảng cáo của mình.

Cách bạn có thể kiểm soát thông tin do Google thu thập trên các trang web và ứng dụng này

Dưới đây là một số cách bạn có thể kiểm soát thông tin mà thiết bị của bạn chia sẻ khi bạn truy cập hoặc tương tác với các trang web và ứng dụng dùng dịch vụ của Google:

  • Mục Cài đặt quảng cáo giúp bạn kiểm soát những quảng cáo mình thấy trên các dịch vụ của Google (chẳng hạn như Google Tìm kiếm hoặc YouTube) hay trên các trang web và ứng dụng không phải của Google có sử dụng các dịch vụ quảng cáo của Google. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách quảng cáo được cá nhân hóa như thế nào, cách tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo và cách chặn các nhà quảng cáo cụ thể.
  • Nếu bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình và tùy thuộc vào các mục cài đặt Tài khoản, phần Hoạt động của tôi cho phép bạn xem lại và kiểm soát dữ liệu được tạo khi bạn sử dụng các dịch vụ của Google, bao gồm cả thông tin chúng tôi thu thập từ các trang web và ứng dụng bạn đã truy cập. Bạn có thể duyệt qua theo ngày và theo chủ đề cũng như xóa một phần hoặc tất cả hoạt động của mình.
  • Nhiều trang web và ứng dụng dùng Google Analytics để tìm hiểu cách khách truy cập tương tác với trang web hoặc ứng dụng của họ. Nếu không muốn sử dụng Analytics trong trình duyệt của mình, bạn có thể cài đặt tiện ích bổ sung của trình duyệt cho Google Analytics. Tìm hiểu thêm về Google Analytics và bảo mật.
  • Chế độ ẩn danh trong Chrome cho phép bạn duyệt web mà không ghi lại các trang web và tệp trong lịch sử trình duyệt hoặc lịch sử tài khoản của bạn (trừ khi bạn chọn đăng nhập). Cookie bị xóa sau khi bạn đóng tất cả các tab và cửa sổ ẩn danh, dấu trang và các mục cài đặt của bạn được lưu trữ cho đến khi bạn xóa chúng. Tìm hiểu thêm về cookie. Việc dùng Chế độ ẩn danh trên Chrome hoặc các hình thức duyệt web ở chế độ riêng tư khác không ngăn được hoạt động thu thập dữ liệu khi bạn truy cập vào những trang web sử dụng dịch vụ của Google. Ngoài ra, Google có thể vẫn thu thập dữ liệu khi bạn truy cập vào các trang web bằng những trình duyệt này.
  • Nhiều trình duyệt, bao gồm cả Chrome, cho phép bạn chặn cookie của bên thứ ba. Bạn cũng có thể xóa bất kỳ cookie hiện có nào khỏi trình duyệt. Tìm hiểu thêm về cách quản lý cookie trong Chrome.
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính