Jak Google využívá rozpoznávání vzorů

Jak Google využívá rozpoznávání vzorů k identifikaci fotek

Počítače fotky a videa nevidí stejně jako lidé. Když se na fotografii podíváte vy, vidíte svou nejlepší kamarádku před domem. Z pohledu počítače ten samý obrázek jen shlukem dat, která lze interpretovat jako tvary a informace o hodnotách barev. Počítač sice na fotku nebude reagovat stejně jako vy, ale může se naučit rozpoznávat v barvách a tvarech jisté vzorce. Může například rozpoznat obvyklé vzory tvarů a barev, které tvoří digitální obraz tváře. Tomuto procesu se říká rozpoznávání tváří a společnost Google tuto technologii využívá k ochraně soukromí ve službách, jako je Street View, kde počítače rozpoznávají a rozmazávají tváře lidí, kteří byli na ulici vyfotografováni při průjezdu auta Street View. Tuto technologii využíváme také ve službách, jako jsou Fotky Google+. Pokud zjistíme, že by na fotce nebo ve videu mohla být zachycena tvář, navrhneme uživateli, aby fotku nebo video označili jmenovkou. Rozpoznávání tváří vám neřekne, o čí obličej se jedná, ale může vám pomoci tváře na fotce najít.

Když postoupíme o krok dále, může rozpoznávání vzorů, které slouží k rozpoznávání tváří, počítači umožnit i rozeznání konkrétních rysů rozpoznané tváře. Určité vzorce například napovídají, že má člověk vousy nebo brýle a podobně. Informace tohoto typu lze využít ve funkcích, jako je odstranění červených očí, nebo například k oživení Hangoutu tím, že vám počítač na správném místě na tváři zobrazí knír nebo monokl.

Kromě rozpoznávání tváří Google tuto technologii využívá také v některých funkcích. Rozpoznávání tváří, jak název napovídá, může počítači pomoci i s porovnáním známých tváří s novými tvářemi a určením shody nebo podobnosti. Rozpoznávání tváří například uživatelům funkce Najdi moji tvář zobrazuje návrhy na označení osob na fotkách a ve videích, která nahráli a která chtějí sdílet. Další informace o funkci Najdi moji tvář naleznete v centru nápovědy Google+.

Jak funguje Hlasové vyhledávání

Hlasové vyhledávání umožňuje namísto ručního zadávání dotazu hledaný výraz zaznamenat hlasem pomocí klientské aplikace Vyhledávání Google v zařízení. Mluvené slovo je pak pomocí rozpoznávání vzorců převedeno na psaný text. U každého dotazu v Hlasovém vyhledávání ukládáme jazyk, zemi, samotný záznam a odhad našeho systému, co bylo vysloveno. Pokud tuto možnost sami neaktivujete, ukládaná zvuková data neobsahují ID vašeho účtu Google. Pokud neprojevíte zájem o použití Hlasového vyhledávání (například klepnutím na ikonu mikrofonu na panelu rychlého vyhledávání nebo na virtuální klávesnici či vyslovením slova „Google“, když panel rychlého vyhledávání naznačuje, že je funkce Hlasového vyhledávání k dispozici), žádné záznamy se do Googlu odesílat nebudou. Záznamy na servery Googlu odesíláme kvůli rozpoznávání dotazů. Ukládáme je kvůli zdokonalování služeb, mimo jiné proto, abychom systém naučili správně rozpoznat vyhledávací dotazy.