Jak Google využívá rozpoznávání vzorů

Jak Google využívá rozpoznávání vzorů k identifikaci fotek

Počítače fotky a videa nevidí stejně jako lidé. Když se na fotografii podíváte vy, vidíte svou nejlepší kamarádku před domem. Z pohledu počítače ten samý obrázek jen shlukem dat, která lze interpretovat jako tvary a informace o hodnotách barev. Počítač sice na fotku nebude reagovat stejně jako vy, ale může se naučit rozpoznávat v barvách a tvarech jisté vzorce. Může například rozpoznat obvyklé vzory tvarů a barev, které tvoří digitální obraz krajiny (např. pláže) nebo objektu (např. auta). Tato technologie pomáhá Fotkám Google s uspořádáním vašich fotek a umožňuje uživatelům najít jakoukoli fotku pomocí jednoduchého vyhledávání.

Počítač také může rozpoznat obvyklé vzory tvarů a barev, které tvoří digitální obraz tváře. Tomuto procesu se říká rozpoznávání tváří a společnost Google tuto technologii využívá k ochraně soukromí ve službách, jako je Street View, kde počítače rozpoznávají a rozmazávají tváře lidí, kteří byli na ulici vyfotografováni při průjezdu auta Street View.

Když postoupíme o krok dále, může rozpoznávání vzorů, které slouží k rozpoznávání tváří, počítači umožnit i rozeznání konkrétních rysů rozpoznané tváře. Určité vzorce například napovídají, že se člověk směje nebo má zavřené oči. Takové informace lze využít k vylepšení funkcí, jako jsou návrhy filmů ve Fotkách Google, a dalších efektů vytvořených z vašich fotek a videí.

Podobná technologie je využívána také ve funkci seskupování obličejů, která je v určitých zemích dostupná ve Fotkách Google a pomáhá uživatelům při vyhledávání a správě fotek. Další informace o seskupování obličejů naleznete v centru nápovědy Fotek Google.

Jak funguje Hlasové vyhledávání

Hlasové vyhledávání umožňuje namísto ručního zadávání dotazu hledaný výraz zaznamenat hlasem pomocí klientské aplikace Vyhledávání Google v zařízení. Mluvené slovo je pak pomocí rozpoznávání vzorců převedeno na psaný text. Za účelem rozpoznávání dotazů odesíláme na servery Googlu záznamy.

U každého dotazu v Hlasovém vyhledávání ukládáme jazyk, zemi a odhad našeho systému, co bylo vysloveno. Záznamy ukládáme kvůli zdokonalování služeb, mimo jiné proto, abychom systém naučili správně rozpoznat vyhledávací dotazy, pokud k takovému využití dat dáte souhlas. Pokud neprojevíte zájem o použití Hlasového vyhledávání (například klepnutím na ikonu mikrofonu na panelu rychlého vyhledávání nebo na virtuální klávesnici či vyslovením slova „Google“, když panel rychlého vyhledávání naznačuje, že je funkce Hlasového vyhledávání k dispozici), žádné záznamy se do Googlu odesílat nebudou.

Aplikace Google
Hlavní nabídka