Kako Google upotrebljava prepoznavanje uzoraka

Kako Google prepoznaje smislene uzorke na slikama

Računala ne "vide" fotografije i videozapise na isti način kao i ljudi. Kada vi pogledate fotografiju, možda ćete vidjeti svoju najbolju prijateljicu kako stoji ispred svoje kuće. Iz perspektive računala ta ista slika jednostavno predstavlja skup podataka koje ono može tumačiti kao oblike i informacije o vrijednostima boja. Premda neće reagirati poput vas kad vidite tu fotografiju, računalo se može uvježbati da prepoznaje određene uzorke boje i oblika. Računalo se, primjerice, može uvježbati da prepoznaje uobičajene uzorke oblika i boja koji sačinjavaju digitalnu sliku krajolika kao što je plaža ili objekt poput automobila. Ova tehnologija pomaže Google fotografijama pri organizaciji vaših fotografija i omogućuje korisnicima da jednostavnim pretraživanjem pronađu bilo koju fotografiju.

Računalo se, također, može uvježbati da prepoznaje uobičajene uzorke oblika i boja koji sačinjavaju digitalnu sliku lica. Taj se postupak naziva otkrivanje lica i Google se tom tehnologijom služi za zaštitu vaše privatnosti na uslugama kao što je Street View, pri čemu računala pokušavaju otkriti i potom zamutiti lica osoba koje su se možda nalazile na ulici dok je prolazio automobil usluge Street View.

Uz neke naprednije postavke, ista tehnologija prepoznavanja uzoraka na kojoj se temelji otkrivanje lica može pomoći računalu raspoznati obilježja otkrivenog lica. Na primjer, mogu postojati određeni uzorci koji naznačuju da se lice smiješi ili ima zatvorene oči. Takve se informacije mogu se upotrijebiti za pomoć pri upotrebi značajki kao što su prijedlozi videozapisa u Google fotografijama i drugi efekti izrađeni na vašim fotografijama i videozapisima.

Slična tehnologija omogućuje i značajku grupiranja lica dostupnu u Google fotografijama u određenim zemljama, što pomaže računalima otkriti slična lica i grupirati ih zajedno, olakšavajući korisnicima pretraživanje i upravljanje njihovim fotografijama. Pročitajte više o grupiranju lica u centru za pomoć Google fotografija.

Kako funkcionira glasovno pretraživanje

Pomoću glasovnog pretraživanja možete, umjesto upisivanja upita, postaviti glasovni upit klijentskoj aplikaciji Google pretraživanje na uređaju. Za transkribiranje izgovorenih riječi u pisani tekst također se upotrebljava tehnologija prepoznavanja uzoraka. Izgovoreni se tekst šalje Googleovim poslužiteljima radi prepoznavanja izgovorenih riječi.

Za svaki glasovni upit postavljen u Glasovnom pretraživanju pohranjujemo jezik, zemlju, izgovoreni tekst i pretpostavku našeg sustava što je rečeno. Izgovoreni tekst čuvamo radi poboljšanja svojih usluga, uključujući za obučavanje sustava radi boljeg prepoznavanje točnog upita za pretraživanje ako ste dali pristanak na korištenje tih podataka. Izgovoreni tekst šalje se Googleu samo ako ste naznačili da namjeravate upotrebljavati funkciju glasovnog pretraživanja (na primjer, pritiskom na ikonu mikrofona u traci za brzo pretraživanje ili na virtualnoj tipkovnici ili ako izgovorite "Google" kada je na traci za brzo pretraživanje naznačeno da je glasovno pretraživanje dostupno).

Googleove aplikacije
Glavni izbornik