Ako používa služba Google rozpoznávanie vzorov

Ako používa služba Google rozpoznávanie vzorov na identifikáciu obrázkov

Počítače nedokážu „vidieť“ fotografie či videá rovnakým spôsobom ako ľudia. Keď sa pozriete na fotografiu, vidíte svoju najlepšiu kamarátku pred jej domom. Ten istý obrázok je z pohľadu počítača len zhlukom dát, ktoré sa dajú interpretovať ako tvary a informácie o hodnotách farieb. Počítač síce na danú fotografiu nebude reagovať tak ako vy, ale vo farbách a tvaroch sa môže naučiť rozpoznávať určité vzory. Môže napríklad rozpoznať obvyklé vzory tvarov a farieb, ktoré utvárajú digitálny obraz krajiny, napríklad pláže, alebo objektu, napríklad auta. Fotky Google pomocou tejto technológie usporadúvajú fotografie a umožňujú používateľom nájsť ľubovoľnú fotografiu pomocou jednoduchého vyhľadávania.

Počítač môže tiež rozpoznať obvyklé vzory tvarov a farieb, ktoré utvárajú digitálny obraz tváre. Tomuto procesu sa hovorí rozpoznávanie tvárí a spoločnosť Google túto technológiu využíva na ochranu súkromia v službách, ako je Street View, kde počítače rozpoznávajú a rozmazávajú tváre ľudí, ktorí boli na ulici odfotení pri prejazde auta Street View.

Keď pokročíte v znalostiach, rovnaká technológia rozpoznávania vzorov, ktorá slúži na rozpoznávanie tvárí, môže pomôcť počítaču identifikovať konkrétne rysy rozpoznanej tváre. Určité vzory napríklad napovedajú, že sa tvár smeje alebo má zatvorené oči. Takéto informácie sa dajú použiť na podporu funkcií, ako sú návrhy filmov v službe Fotky Google alebo ďalšie efekty vytvorené z fotografií a videí.

Podobnú technológiu tiež využíva funkcia zoskupovania tvárí dostupná v niektorých krajinách v službe Fotky Google, ktorá pomáha počítačom rozpoznať podobné tváre a zoskupiť ich, čo používateľom uľahčuje vyhľadávanie a spravovanie fotografií. Ďalšie informácie o zoskupovaní tvárí získate v centre pomoci služby Fotky Google.

Ako funguje Hlasové vyhľadávanie

Hlasové vyhľadávanie umožňuje zaznamenať vyhľadávací dopyt hlasom (namiesto jeho ručného zadávania) pomocou klientskej aplikácie Vyhľadávanie Google v zariadení. Hovorené slovo sa potom pomocou rozpoznávania vzorov prevedie na písaný text. Záznamy odosielame na servery Google na účely rozpoznávania vyslovených dopytov.

Pri každom hlasovom dopyte v Hlasovom vyhľadávaní ukladáme jazyk, krajinu a odhad nášho systému, čo vyslovený dopyt znamená. Uchovávame ich s cieľom zlepšiť služby, aby sme napríklad systém naučili lepšie rozpoznávať správne vyhľadávacie dopyty (ak ste súhlasili s takýmto použitím dát). Pokiaľ neprejavíte záujem o použitie Hlasového vyhľadávania (napríklad klepnutím na ikonu mikrofónu na paneli rýchleho vyhľadávania alebo na virtuálnej klávesnici či vyslovením slova „Google“, keď panel rýchleho vyhľadávania naznačuje, že je funkcia Hlasového vyhľadávania k dispozícii), spoločnosti Google sa žiadne záznamy odosielať nebudú.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka