Personvernveiledningen for Google-produkter

Velkommen! Artiklene i denne veiledningen gir deg mer informasjon om hvordan Googles produkter fungerer og hvordan du kan administrere personvernet ditt. Hvis du vil finne ut mer om hva du kan gjøre for å beskytte deg selv og familien din på nettet, kan du gå til sikkerhetssenteret vårt.

Google Dokumenter (inkludert Dokumenter, Regneark, Presentasjoner, Skjemaer og Tegninger)

Hvis du trenger mer hjelp med personverninnstillinger i produktene våre, kan du gå til brukerstøtten for personvern.

Google-apper
Hovedmeny