Slik oppbevarer Google dataene vi samler inn

Vi samler inn data mens du bruker Google-tjenester. Hva vi samler inn, hvorfor vi samler på det, og hvordan du kan administrere informasjonen din, er beskrevet i personvernreglene. Disse retningslinjene for oppbevaring beskriver hvorfor vi oppbevarer ulike typer data for ulike tidsperioder.

Noe data kan du slette når du vil, noe data slettes automatisk, og noe data oppbevarer vi i lengre perioder når det er nødvendig. Når du sletter data, følger vi retningslinjer for sletting for å sørge for at dataene dine er trygt og fullstendig fjernet fra tjenerne våre, eller at de bare oppbevares i anonymisert form. Hvordan anonymiserer Google data?

Informasjonen oppbevares til du fjerner den

Vi tilbyr en rekke tjenester som gjør at du kan korrigere eller slette data som er lagret i Google-kontoen din. Du kan for eksempel

Vi oppbevarer disse dataene i Google-kontoen din til du velger å fjerne dem. Hvis du bruker tjenestene våre uten å logge på en Google-konto, tilbyr vi deg dessuten også muligheten til å slette noe informasjon tilknyttet det du bruker til å få tilgang til tjenestene våre – for eksempel en enhet, nettleser eller app.

Data som utløper etter en bestemt tidsperiode

I noen tilfeller lagrer vi data i en forhåndsbestemt periode – i stedet for å gi deg en måte å slette dem på. For hver datatype oppgir vi hvor lenge vi bevarer informasjonen, basert på årsaken til at den ble samlet inn. Vi kan for eksempel oppbevare nettleserbredde og -høyde i opptil 9 måneder for å sørge for at tjenestene våre vises riktig på mange forskjellige typer enheter. Vi gjør også tiltak for å anonymisere eller pseudonymisere bestemte data innenfor fastsatte tidsperioder. Vi anonymiserer for eksempel annonseringsdata i tjenerlogger ved å fjerne en del av IP-adressen etter 9 måneder og informasjon fra informasjonskapsler etter 18 måneder. Vi kan også oppbevare pseudonymiserte data, for eksempel søk som er koblet fra brukernes Google-kontoer, i en viss periode.

Informasjon som oppbevares til Google-kontoen din slettes

Vi oppbevarer enkelte data i hele levetiden til Google-kontoen din hvis det hjelper oss med å forstå hvordan brukerne samhandler med funksjonene våre, og hvordan vi kan forbedre tjenestene våre. Hvis du for eksempel sletter en adresse du har søkt etter i Google Maps, kan det hende at kontoen din likevel lagrer at du har brukt veibeskrivelsesfunksjonen. På den måten kan Google Maps unngå å vise deg hvordan du bruker veibeskrivelsesfunksjonen i fremtiden.

Informasjon som oppbevares over lengre tidsperioder til begrensede formål

Noen ganger er vi påkrevd i henhold til forretningsmessige og juridiske krav å bevare visse typer informasjon, for bestemte hensikter, over lengre tidsperioder. Når Google for eksempel behandler en betaling for deg, eller når du foretar en betaling til Google, oppbevarer vi disse dataene i lengre tidsperioder i henhold til krav tilknyttet skattemessige eller regnskapsmessige formål. Dette er er noen av grunnene til at vi kan oppbevare data i lengre tidsperioder:

Sikker og fullstendig sletting

Når du sletter data i Google-kontoen din, starter vi umiddelbart prosessen med å fjerne dem fra produktet og systemene våre. Først tar vi sikte på umiddelbart å sørge for at de ikke er synlige, og dataene kan ikke lenger brukes for å tilpasse Google-opplevelsen din. Hvis du for eksempel sletter en video du så på fra «Min aktivitet»-kontrollpanelet, slutter YouTube umiddelbart å vise hvor mye du har sett av den videoen.

Deretter starter vi en prosess som er utarbeidet for å slette dataene fra lagringssystemene våre på en trygg måte. Trygg sletting er viktig for å beskytte brukerne og kundene våre mot utilsiktet datatap. Det er like viktig for brukerne våre at de kan være trygge på at vi har slettet dataene fullstendig fra tjenerne våre. Denne prosessen tar vanligvis rundt 2 måneder fra tidspunktet for slettingen. Dette inkluderer ofte en en gjenopprettingstid på opptil én måned hvis dataene ble fjernet utilsiktet.

Alle Google-lagringssystemer der data slettes, har sine egne detaljerte prosesser for sikker og fullstendig sletting. Dette kan innebære gjentatte gjennomganger av systemet for å bekrefte at alle dataene er slettet, eller korte forsinkelser slik at det skal være mulig å gjenopprette eventuelle feil. På grunn av dette hender det at slettingen tar lengre tid når det trengs ekstra tid for å slette dataene trygt og fullstendig.

Tjenestene våre bruker også krypterte sikkerhetskopier som et ekstra lag med beskyttelse for å kunne gjenopprette etter eventuelle katastrofer. Data kan oppbevares på disse systemene i opptil 6 måneder.

Rutinemessig vedlikehold, uventet driftsstans, feil eller svikt i protokollene kan – som i alle slags slettingsprosesser – føre til forsinkelser i prosessene og tidsrammene som er definert i denne artikkelen. Vi har systemer som er laget for å oppdage og rette opp i slike problemer.

sikkerhet, svindel og forebygging av uriktig bruk

Beskrivelse

For å beskytte deg, andre mennesker og Google mot svindel, misbruk og uautorisert tilgang.

Scenarioer

Hvis for eksempel Google mistenker at noen begår annonsesvindel.

regnskapsføring

Beskrivelse

Når Google er en part i en finansiell transaksjon, inkludert når Google behandler betalingen din, eller når du foretar en betaling til Google. Langvarig oppbevaring av denne informasjonen er ofte obligatorisk med hensyn til regnskap, tvisteløsning og overholdelse av regler for skatt, hjemfall, hvitvasking av penger og annen finansiell lovgivning.

Scenarioer

Når du for eksempel kjøper apper fra Play Butikk eller produkter fra Google Store.

overholdelse av juridiske eller forskriftsmessige krav

Beskrivelse

For å oppfylle gjeldende lover, bestemmelser, juridiske prosesser eller etterkomme forespørsler fra myndighetene, eller om det er obligatorisk for å håndheve gjeldende vilkår for bruk, herunder etterforskning av mulige regelbrudd.

Scenarioer

Hvis Google for eksempel mottar en gyldig stevning.

for å sørge for fortsatt kontinuitet av tjenestene våre

Beskrivelse

For å sikre kontinuitet i tjenestene vi tilbyr, for deg og andre brukere.

Scenarioer

Hvis du for eksempel deler informasjon med andre brukere (for eksempel når du har sendt en e-post til noen), slettes ikke kopier som vedlikeholdes av mottakerne, når du sletter informasjonen fra Google-kontoen din.

direkte kommunikasjon med Google

Beskrivelse

Hvis du har kommunisert direkte med Google, via kanaler for brukerstøtte, tilbakemeldingsskjemaer eller feilrapporter, kan Google lagre dette i rimelig grad.

Scenarioer

Når du for eksempel sender tilbakemelding i Google-apper som Gmail eller Disk.

Google-apper
Hovedmeny