Sådan opbevarer Google de data, vi indsamler

Vi indsamler data, når du bruger Google-tjenester. Du kan finde oplysninger om, hvad vi indsamler, hvorfor vi indsamler det, og hvordan du kan administrere dine oplysninger, i vores privatlivspolitik. Denne opbevaringspolitik beskriver, hvorfor vi gemmer forskellige datatyper i kortere eller længere tid.

Nogle af dataene kan du slette når som helst, mens andre data slettes automatisk, og nogle data opbevarer vi i længere tid, hvis det er nødvendigt. Når du sletter data, følger vi en sletningspolitik for at sikre, at dine data fjernes fuldstændig og på forsvarlig vis fra vores servere eller også opbevarer vi dem i anonymiseret format. Sådan anonymiserer Google data

Oplysningerne opbevares, indtil du fjerner dem

Vi tilbyder en række tjenester, som giver dig mulighed for at korrigere eller slette data, der er gemt på din Google-konto. Du kan f.eks.:

Vi bevarer disse data på din Google-konto, indtil du vælger at fjerne dem. Hvis du bruger vores tjenester uden at logge ind på en Google-konto, giver vi dig også mulighed for at slette visse oplysninger, der er knyttet til det værktøj, du bruger til at få adgang til vores tjenester, f.eks. en enhed, browser eller app.

Dataene udløber efter en bestemt periode

I visse tilfælde gemmer vi data i en fastsat periode i stedet for at give mulighed for at slette dem. For hver datatype angiver vi en opbevaringsperiode, som afhænger af, hvorfor datatypen er indsamlet. For at sikre, at vores tjenester vises korrekt på mange forskellige enhedstyper, kan vi f.eks. opbevare oplysninger om browserens bredde og højde i op til 9 måneder. Vi sørger også for at anonymisere eller pseudonymisere visse data inden for fastsatte tidsrum. Vi anonymiserer f.eks. annoncedata i serverlogs ved at fjerne en del af IP-adressen efter 9 måneder og cookieoplysningerne efter 18 måneder. Vi gemmer muligvis også pseudonymiserede data såsom forespørgsler, der ikke har været knyttet til brugernes Google-konti, i et fastsat tidsrum.

Oplysningerne opbevares, indtil din Google-konto slettes

Vi beholder nogle data i hele din Google-kontos levetid, hvis de kan hjælpe os med at forstå, hvordan brugere interagerer med vores funktioner, og hvordan vi kan forbedre vores tjenester. Hvis du f.eks. sletter en adresse, du har søgt efter i Google Maps, husker din konto muligvis stadig, at du har brugt rutevejledningsfunktionen. På denne måde kan Google Maps undgå at vise dig, hvordan du bruger rutevejledningsfunktionen i fremtiden.

Oplysningerne opbevares i længere perioder til begrænsede formål

Nogle gange er vi i henhold til forretningsmæssige og juridiske krav forpligtet til at opbevare visse oplysninger af særlige hensyn i en længere periode. Når Google f.eks. behandler en betaling for dig, eller når du foretager en betaling til Google, opbevarer vi disse data i en længere periode af skatte- og regnskabsmæssige hensyn. Her er nogle af årsagerne til, at vi kan vælge at opbevare data i en længere periode:

Muliggørelse af sikker og fuldstændig sletning

Når du sletter data på din Google-konto, påbegynder vi straks processen med at fjerne dem fra produktet og vores systemer. Ført og fremmest bestræber vi os på at sikre, at dataene ikke længere vises, og at de ikke kan bruges til at tilpasse din Google-oplevelse. Hvis du f.eks. sletter en video via betjeningspanelet Min aktivitet, stopper YouTube straks med at vise din afspilningsstatus for den pågældende video.

Vi igangsætter herefter processen med at slette dataene fuldstændigt og på forsvarlig vis fra vores lagersystemer. Det er vigtigt at slette dataene på forsvarlig vis for at beskytte vores brugere og kunder mod utilsigtet datatab. Det er desuden vigtigt, at dataene slettes fuldstændig, så brugerne ikke behøver at bekymre sig om dem. Denne proces tager normalt ca. to måneder, fra det tidspunkt hvor dataene slettes. Processen omfatter ofte en gendannelsesperiode på op til én måned, i tilfælde af at dataene blev fjernet ved en fejl.

Alle Googles lagersystemer har deres egen detaljerede proces, der sikrer fuldstændig og forsvarlig sletning. Disse processer kan muligvis medføre gentagne gennemgange i systemet for at bekræfte, at alle data er slettet, eller korte forsinkelser, der giver mulighed for gendannelse i tilfælde af fejl. Derfor kan det nogle gange tage længere tid at slette data, hvis det kræver ekstra tid at sikre, at dataene er slettet fuldstændig og på forsvarlig vis.

Vores tjenester anvender også et krypteret backuplager som et ekstra sikkerhedsniveau for at hjælpe med gendannelse i tilfælde af en potentiel katastrofe. Data kan gemmes på disse systemer i op til seks måneder.

På samme måde som med alle andre sletningsprocesser kan løbende vedligeholdelse, eventuelle uventede strømafbrydelser, program- eller protokolfejl medføre forsinkelser i de processer og tidsrammer, der er defineret i denne artikel. Vores systemer er designet til at registrere og afhjælpe sådanne problemer.

Sikkerhed, bedrageri og beskyttelse mod misbrug

Beskrivelse

For at beskytte dig, andre og Google mod bedrageri, misbrug og uautoriseret adgang.

Scenarier

Hvis Google f.eks. mistænker, at nogen begår annoncebedrageri.

Finansiel dokumentation

Beskrivelse

Når Google er en part i en finansiel transaktion, f.eks. når Google behandler din betaling, eller når du foretager en betaling til Google. En længere opbevaringsperiode er ofte nødvendig ifm. regnskabsføring, løsning af tvister, overholdelse af skatteregler, hjemfald, bekæmpelse af hvidvask af penge og andre finansielle bestemmelser.

Scenarier

Når du f.eks. køber apps i Play Butik eller produkter i Google Store.

Overholdelse af juridiske eller lovmæssige krav

Beskrivelse

For at overholde gældende lovgivning, retsafgørelser eller myndighedspåbud eller i forbindelse med krav om håndhævelse af relevante servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.

Scenarier

Hvis Google f.eks. modtager en retsgyldig stævning.

Sikring af kontinuiteten af vores tjenester

Beskrivelse

For at sikre tjenestens kontinuitet for dig og andre brugere.

Scenarier

Hvis du f.eks. deler oplysninger med andre brugere (f.eks. hvis du har sendt en mail til en anden bruger), så forsvinder de kopier, som modtagerne har, ikke, når du sletter oplysningerne på din egen Google-konto.

Direkte kommunikation med Google

Beskrivelse

Hvis du har haft direkte kontakt med Google via en kundesupportkanal, feedbackformular eller fejlrapport, kan Google opbevare registreringer af denne kommunikation inden for rimelighedens grænser.

Scenarier

Hvis du f.eks. sender feedback i en Google-app som f.eks. Gmail eller Drev.

Google-apps
Hovedmenu