Jak společnost Google uchovává data, která shromažďuje

Když používáte služby Google, shromažďujeme data. Jaká data shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak své informace můžete spravovat, je popsáno v našich zásadách ochrany soukromí. Tyto zásady ohledně uchovávání popisují, proč různé typy dat uchováváme různě dlouho.

Některá data můžete smazat, kdykoliv chcete, některá se mažou automaticky a některá v případě potřeby uchováváme delší dobu. Při mazání dat postupujeme v souladu se zásadami pro mazání, abychom zajistili, že budou bezpečně a zcela odstraněna z našich serverů nebo uchována pouze v anonymizované formě. Jak Google anonymizuje data

Informace, které uchováváme, dokud je neodstraníte

Nabízíme celou řadu služeb, pomocí nichž můžete opravit nebo vymazat data uložená ve vašem účtu Google. Můžete například:

Tato data ve vašem účtu Google budeme uchovávat, dokud je neodstraníte. Pokud naše služby používáte bez přihlášení k účtu Google, můžete také smazat některé informace spojené s prostředkem, pomocí něhož naše služby používáte, například se zařízením, prohlížečem nebo aplikací.

Data, která po určité době vyprší

V některých případech nenabízíme žádný způsob smazání dat, ale uchováváme je po předem danou dobu. Pro jednotlivé typy dat stanovujeme časové rámce uchovávání podle důvodu, kvůli němuž je shromažďujeme. Kvůli zajištění správného zobrazování našich služeb na mnoha různých typech zařízení například můžeme až 9 měsíců uchovávat informace o výšce a šířce prohlížeče. Některá data po stanovených lhůtách anonymizujeme nebo pseudonymizujeme. Například anonymizujeme inzertní data v protokolech serverů tak, že po 9 měsících odstraníme část IP adresy a po 18 měsících odstraníme informace o souborech cookie. Na určitou dobu si můžeme ponechat pseudonymizovaná data, jako jsou dotazy, u nichž bylo odstraněno přidružení k účtu Google uživatele.

Informace, které uchováváme, až do smazání účtu Google

Některá data uchováváme po celou dobu existence vašeho účtu Google, protože nám umožňují lépe pochopit, jak uživatelé používají naše funkce a jak bychom své služby mohli zlepšit. Pokud například smažete adresu, kterou jste vyhledávali v Mapách Google, ve vašem účtu může být nadále uloženo, že jste použili funkci vyhledávání trasy. Mapy Google vám na základě toho nebudou zobrazovat pokyny, jak se tato funkce používá.

Informace uchovávané dlouhou dobu pro omezené účely

Někdy určité informace z obchodních a právních důvodů musíme pro konkrétní účely uchovávat dlouhou dobu. Když například společnost Google zpracuje platbu od vás nebo když společnosti Google odešlete platbu, uchováme o ní údaje delší dobu pro daňové a účetní potřeby. Mezi důvody uchovávání některých dat po delší dobu patří:

Bezpečné a úplné vymazání

Když data smažete ze svého účtu Google, ihned zahájíme proces odstranění ze služby a z našich systémů. Nejdříve se snažíme ihned je odstranit z viditelných míst. Data také již nebudou používána k personalizaci vašeho prostředí na Googlu. Pokud například z panelu Moje aktivita odstraníte video, na které jste se dívali, na YouTube se vám pro dané video ihned přestane zobrazovat průběh sledování.

Následně zahájíme proces bezpečného a úplného smazání z našich úložných systémů. Bezpečnost smazání je důležitá kvůli ochraně uživatelů a zákazníků před náhodnou ztrátou dat. Stejně důležité je i to, aby data z našich serverů byla smazána úplně, a uživatelé tak mohli mít klidnou mysl. Celý proces obvykle trvá přibližně 2 měsíce od smazání. Proces často zahrnuje až měsíc dlouhou lhůtu k obnovení pro případ odstranění dat omylem.

Každý úložný systém Google, z něhož se data vymažou, má vlastní podrobný proces bezpečného a úplného smazání. Tento proces může zahrnovat opakované průchody systémem s cílem ověřit, zda byla smazána všechna data, nebo krátké prodlevy, aby bylo možné data v případě omylu obnovit. Pokud je k bezpečnému a úplnému smazání dat potřeba další čas, může proto smazání trvat déle.

Naše služby také jako další úroveň ochrany pro obnovení po případných haváriích používají šifrované záložní úložiště. V těchto systémech mohou data zůstat až 6 měsíců.

Procesy a časové rámce uvedené v tomto článku se jako u každého procesu smazání mohou protáhnout v důsledku událostí, jako jsou rutinní údržba, neočekávané výpadky, chyby nebo selhání našich protokolů. Ke zjištění a opravě takových problémů používáme speciálně navržené systémy.

zajištění bezpečnosti a předcházení podvodům a zneužití,

Popis

Informace je potřeba uchovat, abychom vás, ostatní uživatele a společnost Google ochránili před podvody, zneužitím a neoprávněným přístupem.

Situace

Například když má Google podezření, že se někdo dopouští podvodu.

uchovávání finančních záznamů,

Popis

Když je společnost Google účastníkem finanční transakce, například když zpracovává vaši platbu nebo když jí odešlete platbu. Dlouhodobé uchování těchto informací je často vyžadováno pro účely, jako je účetnictví, řešení sporů a zajištění souladu s předpisy ohledně daní, odúmrtě, praní špinavých peněz a s dalšími finančními předpisy.

Situace

Například když zakoupíte aplikace v Obchodě Play nebo produkty v obchodě Google Store.

zajištění souladu s právními a regulačními požadavky,

Popis

Informace je potřeba uchovat kvůli zajištění souladu s příslušnými právními předpisy nebo vynutitelnou žádostí orgánů státní správy nebo kvůli vynucení příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení.

Situace

Například pokud společnost Google obdržela zákonné předvolání k soudu.

zajištění kontinuity našich služeb,

Popis

Informace jsou potřeba k dalšímu poskytování služby vám a ostatním uživatelům.

Situace

Například když informace sdílíte s jinými uživateli (například když někomu pošlete e-mail), smazáním z účtu Google neodstraníte kopie, které spravují tito příjemci.

přímá komunikace se společností Google.

Popis

Pokud jste přímo kontaktovali společnost Google, prostřednictvím kanálu zákaznické podpory, formuláře pro poskytnutí zpětné vazby nebo zprávy o chybě, může Google uchovat přiměřené záznamy o této komunikaci.

Situace

Například když odešlete zpětnou vazbu v aplikaci Google, jako je Gmail nebo Disk.

Aplikace Google
Hlavní nabídka