Πώς διατηρεί η Google τα δεδομένα που συλλέγει

Συλλέγουμε δεδομένα κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Google. Το τι συλλέγουμε, γιατί το συλλέγουμε και το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις πληροφορίες σας, όλα περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου. Η παρούσα πολιτική διατήρησης περιγράφει τους λόγους για τους οποίους διατηρούμε διαφορετικά είδη δεδομένων για διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Ορισμένα δεδομένα μπορείτε να τα διαγράψετε όποτε θέλετε, ορισμένα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα και ορισμένα δεδομένα τα διατηρούμε για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όπως απαιτείται. Όταν διαγράφετε δεδομένα, ακολουθούμε μια πολιτική διατήρησης προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας καταργούνται πλήρως και με ασφάλεια από τους διακομιστές μας ή ότι διατηρούνται μόνο σε ανώνυμη μορφή. Πώς επιτυγχάνει η Google την ανωνυμοποίηση των δεδομένων

Πληροφορίες που διατηρούνται μέχρι να τις καταργήσετε

Παρέχουμε διάφορες υπηρεσίες που σας επιτρέπουν να διορθώσετε ή να διαγράψετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον Λογαριασμό σας Google. Για παράδειγμα, μπορείτε:

Θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα στον Λογαριασμό σας Google, μέχρι να επιλέξετε να τα καταργήσετε. Και εάν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας χωρίς να συνδεθείτε σε έναν Λογαριασμό Google, σας παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα να διαγράψετε ορισμένες πληροφορίες που συνδέονται με το μέσο που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, όπως συσκευή, πρόγραμμα περιήγησης ή εφαρμογή.

Δεδομένα που λήγουν μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί να παρέχουμε την επιλογή διαγραφής των δεδομένων, τα αποθηκεύουμε για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Για κάθε τύπο δεδομένων, ορίζουμε χρονικά όρια διατήρησης βάσει του λόγου για τον οποίο συλλέγονται. Για παράδειγμα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας εμφανίζονται σωστά σε πολλούς διαφορετικούς τύπους συσκευών, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα πλάτους και ύψους του προγράμματος περιήγησης για έως και 9 μήνες. Λαμβάνουμε επίσης μέτρα για την ανωνυμοποίηση ή την ψευδωνυμοποίηση ορισμένων δεδομένων εντός καθορισμένων χρονικών περιόδων. Για παράδειγμα, ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα διαφήμισης στα αρχεία καταγραφής διακομιστή, με την αφαίρεση τμήματος της διεύθυνσης IP μετά από 9 μήνες και των πληροφοριών cookie μετά από 18 μήνες. Ενδέχεται, επίσης, να διατηρήσουμε ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα, όπως ερωτήματα που έχουν αποσυνδεθεί από τους Λογαριασμούς Google των χρηστών, για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πληροφορίες που διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή του Λογαριασμού σας Google

Διατηρούμε ορισμένα δεδομένα για τη χρήση του Λογαριασμού σας Google, εάν μας βοηθούν να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τις λειτουργίες μας και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, εάν διαγράψετε μια διεύθυνση που έχετε αναζητήσει στους Χάρτες Google, ο λογαριασμός σας μπορεί να εξακολουθεί να αποθηκεύει το γεγονός ότι έχετε χρησιμοποιήσει τη λειτουργία οδηγιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι Χάρτες Google μπορούν να αποφύγουν να σας υποδείξουν πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία οδηγιών στο μέλλον.

Πληροφορίες που διατηρούνται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα για περιορισμένους σκοπούς

Κάποιες φορές, οι επαγγελματικές και νομικές απαιτήσεις μάς υποχρεώνουν να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες για συγκεκριμένους σκοπούς και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, όταν η Google επεξεργάζεται μια πληρωμή για εσάς ή όταν κάνετε μια πληρωμή στην Google, θα διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όπως απαιτείται για φορολογικούς ή λογιστικούς σκοπούς. Ορισμένοι από τους λόγους για τους οποίους διατηρούμε κάποια δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα είναι:

Διασφάλιση πλήρους και ασφαλούς διαγραφής

Όταν διαγράφετε δεδομένα από τον λογαριασμό σας Google, ξεκινάμε αμέσως τη διαδικασία της κατάργησής τους από το προϊόν και τα συστήματά μας. Αρχικά, ο στόχος μας είναι να αφαιρέσουμε αμέσως τα δεδομένα από την προβολή και να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας Google. Για παράδειγμα, εάν διαγράψετε ένα βίντεο που παρακολουθήσατε από τον πίνακα ελέγχου "Η δραστηριότητά μου", το YouTube θα σταματήσει αμέσως να εμφανίζει την πρόοδο παρακολούθησης για το συγκεκριμένο βίντεο.

Στη συνέχεια, ξεκινάμε τη διαδικασία για την πλήρη και ασφαλή διαγραφή των δεδομένων από τα συστήματα αποθήκευσής μας. Η ασφαλής διαγραφή είναι σημαντική για την προστασία των χρηστών και των πελατών μας από ακούσια απώλεια δεδομένων. Η πλήρης διαγραφή των δεδομένων από τους διακομιστές μας είναι εξίσου σημαντική, για να μπορούν οι χρήστες να νιώθουν σιγουριά. Γενικά, αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου 2 μήνες από τη στιγμή της διαγραφής. Αυτή συνήθως περιλαμβάνει μια περίοδο ανάκτησης ενός μήνα, σε περίπτωση που τα δεδομένα καταργήθηκαν από λάθος.

Κάθε σύστημα αποθήκευσης της Google, από το οποίο διαγράφονται δεδομένα, έχει τη δική του λεπτομερή διαδικασία για πλήρη και ασφαλή διαγραφή. Αυτή μπορεί να συνεπάγεται επαναλαμβανόμενους ελέγχους στο σύστημα, ώστε να επιβεβαιωθεί η διαγραφή όλων των δεδομένων, ή σύντομες καθυστερήσεις, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης από λάθη. Ως αποτέλεσμα, η διαγραφή ορισμένες φορές μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, όταν απαιτείται περισσότερος χρόνος για την πλήρη και ασφαλή διαγραφή των δεδομένων.

Οι υπηρεσίες μας επίσης χρησιμοποιούν έναν κρυπτογραφημένο εφεδρικό αποθηκευτικό χώρο, ως επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για ανάκτηση από ενδεχόμενη καταστροφή. Τα δεδομένα μπορούν να παραμείνουν σε αυτά τα συστήματα για έως και 6 μήνες.

Όπως ισχύει με οποιαδήποτε διαδικασία διαγραφής, τυχόν συνθήκες όπως συντηρήσεις ρουτίνας, μη αναμενόμενες διακοπές λειτουργίας, σφάλματα ή αστοχίες στα πρωτόκολλά μας ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες και τα χρονικά πλαίσια που ορίζονται σε αυτό το άρθρο. Διατηρούμε συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.

Ασφάλεια, προστασία από απάτη και κατάχρηση

Περιγραφή

Για τη δική σας προστασία, την προστασία άλλων ατόμων και της Google από απάτη, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Συνθήκες

Για παράδειγμα, όταν η Google υποψιάζεται ότι κάποιος διαπράττει απάτη διαφήμισης.

Τήρηση λογιστικών βιβλίων

Περιγραφή

Όταν η Google συμμετέχει σε μια οικονομική συναλλαγή, όπως όταν επεξεργάζεται την πληρωμή σας ή όταν κάνετε μια πληρωμή στην Google. Η παρατεταμένη διατήρηση αυτών των πληροφοριών συχνά απαιτείται για σκοπούς όπως λογιστική, επίλυση διαφωνιών και συμμόρφωση με φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις παραχωρήσεων στο κράτος, κανονισμούς κατά της δημιουργίας εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και άλλους οικονομικούς κανονισμούς.

Συνθήκες

Για παράδειγμα, όταν αγοράζετε εφαρμογές από το Play Store ή προϊόντα από το Google Store.

Συμμόρφωση με νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις

Περιγραφή

Για τη συμμόρφωση με κάθε ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, νομική διαδικασία ή επιβλητό κρατικό αίτημα, ή επειδή απαιτείται να εφαρμόσουμε ισχύοντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανών παραβάσεών τους.

Συνθήκες

Για παράδειγμα, εάν η Google λάβει μια νόμιμη κλήτευση.

Διασφάλιση της συνοχής των υπηρεσιών μας

Περιγραφή

Για τη διασφάλιση της συνοχής των υπηρεσιών προς εσάς και άλλους χρήστες.

Συνθήκες

Για παράδειγμα, όταν κοινοποιείτε πληροφορίες σε άλλους χρήστες (όπως όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποιον), η διαγραφή τους από τον Λογαριασμό σας Google δεν θα καταργεί τα αντίγραφα που διατηρούν οι παραλήπτες τους.

Άμεση επικοινωνία με την Google

Περιγραφή

Εάν έχετε επικοινωνήσει απευθείας με την Google, μέσω ενός καναλιού υποστήριξης πελατών, μιας φόρμας σχολίων ή μιας αναφοράς σφάλματος, η Google ενδέχεται να διατηρήσει εύλογα αρχεία αυτών των επικοινωνιών.

Συνθήκες

Για παράδειγμα, όταν στέλνετε σχόλια εντός μιας εφαρμογής Google, όπως το Gmail ή το Drive.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού