Kuidas Google kogutavaid andmeid säilitab?

Kogume andmeid ajal, mil kasutate Google'i teenuseid. Privaatsuseeskirjades kirjeldatakse, milliseid andmeid kogutakse, miks seda tehakse ja kuidas saate oma teavet hallata. Nendes säilituseeskirjades kirjeldatakse, miks on eri tüüpi andmete säilitamise aeg erinev.

Mõningad andmed võite ise igal ajal kustutada, mõningad andmed kustutatakse automaatselt ja teatud andmed säilitatakse vajaduse korral pikemaks perioodiks. Kui kustutate andmed, tagame kustutuseeskirjade kohaselt, et teie andmed eemaldatakse meie serveritest turvaliselt ja täielikult või säilitatakse ainult anonüümsel kujul. Kuidas Google andmeid anonüümseks muudab?

Andmed säilitatakse seni, kuni need eemaldate

Pakume mitmesuguseid teenuseid, mis võimaldavad teie Google'i kontol talletatud andmeid parandada või kustutada. Näiteks saate teha järgmist.

Talletame neid andmeid teie Google'i kontol, kuni otsustate need eemaldada. Kui kasutate meie teenuseid ilma Google'i kontole sisse logimata, pakume teile võimalust kustutada teavet, mis on seotud meie teenuste kasutamise moodusega, näiteks seadme, brauseri või rakendusega.

Andmed, mis aeguvad teatud aja möödudes

Teatud juhtudel talletame andmeid kindlaksmääratud aja jooksul, mitte ei võimalda neid kustutada. Määrame kõikide andmetüüpide jaoks säilitusperioodid olenevalt andmete kogumise põhjusest. Näiteks võime säilitada brauseri kõrguse ja laiuse teavet kuni 9 kuud, mis võimaldab tagada, et meie teenused kuvatakse mitmesugustes seadmetes õigesti. Samuti rakendame meetmeid teatud andmete anonüümseks ja pseudonüümseks muutmiseks kindlate ajavahemike jooksul. Näiteks muudame serverilogides olevad reklaamiandmed anonüümseks, eemaldades 9 kuu möödudes osa IP-aadressist ja 18 kuu möödudes küpsisefailide teabe. Samuti võime pseudonüümseks muudetud andmeid (nt päringud, mis on kasutajate Google'i kontodest eraldatud) teatud aja säilitada.

Andmed, mida säilitatakse Google'i konto kustutamiseni

Säilitame teatud andmeid teie Google'i konto terve eluea jooksul, kui need aitavad meil mõista, kuidas kasutajad meie funktsioone kasutavad ja kuidas saame teenuseid täiustada. Näiteks kui kustutate Google Mapsist otsitud aadressi, võib teie konto säilitada teabe selle kohta, et kasutasite juhiste funktsiooni. See aitab tagada, et Google Maps ei esitaks tulevikus teile teavet selle kohta, kuidas juhiste funktsiooni kasutada.

Piiratud eesmärkidel pikema ajavahemiku jooksul talletatavad andmed

Mõnikord oleme juriidiliste või äriliste nõuete tõttu kohustatud konkreetsetel eesmärkidel säilitama teatud andmeid pikema aja vältel. Näiteks kui Google töötleb teie makset või teete ise Google'ile makse, säilitame andmeid pikema aja jooksul, et täita maksude või raamatupidamisega seotud nõudeid. Andmete pikaajalise säilitamise põhjused on järgmised.

Turvalise ja täieliku kustutamise võimaldamine

Kui kustutate oma Google'i kontol olevad andmed, käivitame kohe protsesssi, mille käigus eemaldatakse andmed tootest ja meie süsteemidest. Esmajoones eemaldame andmed kuvalt ja keelame teie Google'i kasutuskogemuse isikupärastamise nende andmete alusel. Näiteks kui kustutate vaadatud video jaotise Minu tegevus juhtpaneelil, katkestab YouTube viivitamatult video edenemisteabe kuvamise.

Seejärel käivitame protsessi, mille eesmärk on andmed turvaliselt ja täielikult meie salvestussüsteemidest kustutada. Turvaline kustutamine on tähtis, kuna see aitab kaitsta meie kasutajaid ja kliente soovimatu andmekao eest. Serveris olevate andmete täielik kustutamine on tähtis ka kasutajate meelerahu tagamiseks. Pärast kustutamist kulub protsessi lõpuleviimiseks ligikaudu 2 kuud. See hõlmab sageli ka ühe kuu pikkust taasteperioodi juhuks, kui andmed eemaldati tahtmatult.

Iga Google'i salvestussüsteem, kust andmeid kustutatakse, hõlmab eraldiseisvat üksikasjalikku protsessi andmete turvaliseks ja täielikuks kustutamiseks. Protsess võib hõlmata korduvaid kustutustsükleid kogu süsteemis, et kontrollida, kas kõik andmed on kustutatud, või lühikesi viivitusi vigadest taastumiseks. Seetõttu võib kustutamine mõnikord kauem aega võtta, kui andmete turvaliseks ja täielikuks kustutamiseks kulub rohkem aega.

Meie teenused kasutavad ka krüpteeritud varusalvestusruumi täiendava kaitsekihina, mis aitab potentsiaalsete katastroofide korral andmeid taastada. Nendes süsteemides võidakse andmeid talletada kuni 6 kuud.

Nagu kõigi kustutusprotsesside puhul, võivad näiteks regulaarsed hooldused, ootamatud katkestused, vead või meie protokollide tõrked põhjustada viivitusi selles artiklis märgitud protsessides ja ajavahemikes. Kasutame süsteeme, mille eesmärk on selliseid probleeme tuvastada ja leevendada.

Turvalisuse tagamine, pettuse ja väärkasutuse ennetamine

Kirjeldus

Teie, teiste kasutajate ja Google'i kaitsmiseks pettuste, väärkasutuse ja volitamata juurdepääsu eest.

Stsenaariumid

Näiteks kui Google kahtlustab reklaamipettust.

Arvepidamine

Kirjeldus

Kui Google on finantstehingu osapool, sh juhul, kui Google töötleb teie makset või teete ise Google'ile makse. Andmete pikaajaline säilitamine on sageli vajalik raamatupidamise ja vaidluste lahendamise jaoks ning maksude, vaibevara ja rahapesuga seotud seaduste ja muude finantseeskirjade järgimiseks.

Stsenaariumid

Näiteks kui ostate Play poest rakendusi või Google Store'ist tooteid.

Juriidiliste või seaduslike nõuete täitmine

Kirjeldus

Kehtivate seaduste, eeskirjade, kohtumenetluste või valitsuse jõustatava taotluse nõuete täitmiseks või juhul, kui see on vajalik kehtivate teenusetingimuste jõustamiseks, sh potentsiaalsete rikkumiste uurimise korral.

Stsenaariumid

Näiteks kui Google saab õiguspärase kohtukutse.

Teenuste järjepidevuse tagamine

Kirjeldus

Teie ja teiste kasutajate jaoks teenuse järjepidevuse tagamiseks.

Stsenaariumid

Näiteks kui jagate andmeid teiste kasutajatega (nt saadate kellelegi meili) ja kustutate need oma Google'i kontolt, ei eemaldata adressaadi talletatud koopiaid.

Vahetu side Google'iga

Kirjeldus

Kui olete klienditoe kanali, tagasiside vormi või veaaruande kaudu Google'iga vahetult suhelnud, võib Google suhtlusega seotud andmed mõistlikus ulatuses säilitada.

Stsenaariumid

Näiteks kui saadate tagasisidet Google'i rakenduses, nagu Gmail või Drive.

Google'i rakendused
Peamenüü