Kā Google saglabā apkopotos datus

Kad jūs izmantojat Google pakalpojumus, mēs apkopojam noteiktus datus. Konfidencialitātes politikā ir aprakstīts, ko mēs apkopojam, kādēļ apkopojam un kā jūs varat pārvaldīt savu informāciju. Saglabāšanas politikā ir aprakstīts, kādēļ dažādus datu veidus mēs saglabājam atšķirīgus laika periodus.

Noteiktus datus varat dzēst, kad vēlaties, noteikti dati tiek dzēsti automātiski, un noteiktus datus mēs saglabājam ilgāk nekā nepieciešams. Kad jūs dzēšat datus, mēs ievērojam dzēšanas politiku, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek noņemti no mūsu serveriem droši un pilnībā vai tiek saglabāti tikai anonīmā veidā. Kā Google anonimizē datus

Informācija, kas tiek saglabāta, līdz to noņemat

Mēs piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu, kas ļauj jums labot vai dzēst jūsu Google kontā saglabātos datus. Piemēram, varat:

Mēs saglabāsim šos datus jūsu Google kontā, kamēr jūs neizvēlēsieties tos noņemt. Ja jūs izmantojat mūsu pakalpojumus bez pierakstīšanās Google kontā, mēs arī piedāvājam iespēju dzēst informāciju, kas ir saistīta ar to, ko jūs skatāties, lai piekļūtu mūsu pakalpojumiem, piemēram, ierīci, pārlūku vai lietotni.

Dati, kuru saglabāšanas termiņš beidzas pēc noteikta laika perioda

Dažos gadījumos mēs glabājam datus iepriekš noteiktu laika periodu, bet nenodrošinām to dzēšanas veidu. Katram datu veidam mēs iestatām glabāšanas laika periodu, pamatojoties uz to vākšanas iemeslu. Piemēram, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu pareizu attēlošanu dažādās ierīcēs, mēs varam glabāt pārlūkprogrammas platumu un augstumu 9 mēnešus. Mēs arī rīkojamies, lai anonimizētu vai pseidonimizētu konkrētus datus noteiktā laika periodā. Piemēram, mēs anonimizējam reklamēšanas datus serveru žurnālos, pēc deviņiem mēnešiem noņemot daļu IP adreses un pēc 18 mēnešiem — sīkfailu informāciju. Mēs varam noteiktu laika periodu glabāt pseidonimizētus datus, piemēram, vaicājumus, kas atsaistīti no lietotāju Google kontiem.

Informācija, kas tiek saglabāta līdz Google konta dzēšanai

Noteiktus datus mēs glabājam jūsu Google konta pastāvēšanas laiku, ja tie mums palīdz izprast, kā lietotāji mijiedarbojas ar mūsu funkcijām un kā mēs varam uzlabot savus pakalpojumus. Piemēram, ja izdzēšat adresi, ko meklējāt pakalpojumā Google Maps, jūsu kontā joprojām var tikt glabāta informācija par to, ka jūs esat izmantojis norāžu funkciju. Tādējādi pakalpojumā Google Maps jums vēlāk netiek skaidrots, kā izmantot norāžu funkciju.

Informācija, kas tiek saglabāta ilgāku laika periodu ierobežotiem mērķiem

Saskaņā ar uzņēmumu un juridiskajām prasībām reizēm mēs esam spiesti saglabāt konkrētu informāciju ilgāku laika periodu konkrētiem mērķiem. Piemēram, kad Google apstrādā jūsu maksājumu vai kad jūs veicat maksājumu uzņēmumam Google, mēs saglabājam šos datus ilgāku laika periodu, jo tas ir nepieciešams nodokļu un grāmatvedības uzskaitei. Iemesli, kādēļ mēs varam saglabāt datus ilgāku laika periodu:

Drošas un pilnīgas dzēšanas iespējošana

Kad jūs izdzēšat datus savā Google kontā, mēs nekavējoties sākam apstrādāt datu noņemšanu konkrētajā produktā un mūsu sistēmās. Vispirms mēs cenšamies nekavējoties noņemt datus, lai tie nebūtu redzami, un tie vairs nevar tikt izmantoti jūsu Google pieredzes personalizēšanai. Piemēram, ja jūs izdzēšat lapas “Manas darbības” informācijas panelī noskatītu videoklipu, YouTube nekavējoties pārtrauks rādīt jūsu skatījuma progresu šim videoklipam.

Tad mēs uzsākam apstrādi, kas paredzēta, lai droši un pilnībā dzēstu datus mūsu krātuvē. Droša dzēšana ir svarīga, lai aizsargātu mūsu lietotājus un klientus no nejauša datu zuduma. Pilnīga datu dzēšana mūsu serveros ir vienlīdz svarīga lietotāju sirdsmieram. Šī apstrāde parasti ilgst aptuveni 2 mēnešus kopš dzēšanas laika. Bieži tas ietver arī mēnesi ilgu atjaunošanas periodu gadījumā, ja dati ir dzēsti nejauši.

Katrai Google krātuves sistēmai, kurā tiek dzēsti dati, ir sava detalizēta drošas un pilnīgas dzēšanas apstrāde. Tas var ietvert atkārtotus noņemšanas sarakstus sistēmā, lai apstiprinātu, ka visi dati ir dzēsti, vai īsas aizkaves kļūdu atjaunošanas gadījumā. Tādējādi dzēšana reizēm var būt ilgāka, jo nepieciešams papildu laiks, lai datus dzēstu droši un pilnībā.

Mūsu pakalpojumi kā papildu drošību izmanto arī šifrētu dublējumu krātuvi, lai palīdzētu atjaunot datus pēc iespējamām katastrofām. Šajās sistēmās dati var tikt saglabāti līdz pat 6 mēnešiem.

Jebkuras dzēšanas laikā tādas lietas kā ikdienas apkope, negaidīti pārrāvumi, kļūdas vai kļūmes mūsu protokolos var izraisīt aizkaves šajā rakstā minētajos procesos un laika periodos. Mēs uzturam sistēmas, kuras ir izstrādātas, lai konstatētu un novērstu šādas problēmas.

drošība, krāpniecības un ļaunprātīgas izmantošanas novēršana;

Apraksts

Jūsu, citu personu un uzņēmuma Google aizsardzība no krāpniecības, ļaunprātīgas izmantošanas un nesankcionētas piekļuves.

Gadījumi

Piemērs: uzņēmumam Google rodas aizdomas, ka kāds veic reklāmas krāpniecību.

finanšu uzskaite;

Apraksts

Situācijas, kad Google ir finanšu darījumu puse, tostarp, kad Google apstrādā jūsu maksājumu vai kad jūs veicat maksājumu uzņēmumam Google. Šīs informācijas ilgāka saglabāšana nereti ir nepieciešama tādiem mērķiem kā grāmatvedībai, strīdu izšķiršanai, nodokļu atbilstībai, nodošanai valsts īpašumā, cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un citiem finanšu noteikumiem.

Gadījumi

Piemērs: jūs iegādājaties lietotnes Play veikalā vai produktus veikalā Google Store.

tiesisko vai normatīvo aktu ievērošana;

Apraksts

Piemērojamo tiesību aktu, noteikumu, tiesisko līdzekļu vai izpildāmu valsts iestāžu pieprasījumu ievērošana vai nepieciešamība ievērot piemērojamos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, tostarp izmeklēt iespējamus pārkāpumus.

Gadījumi

Piemērs: uzņēmums Google saņem likumīgu tiesas pavēsti.

mūsu pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana;

Apraksts

Nepārtraukta pakalpojuma nodrošināšana jums un citiem lietotājiem.

Gadījumi

Piemērs: kad jūs kopīgojat informāciju ar citiem lietotājiem (piemēram, esat kādam nosūtījis e-pasta ziņojumu), šīs informācijas dzēšana no Google konta nelikvidēs saņēmēju uzturētās kopijas.

tieša saziņa ar uzņēmumu Google.

Apraksts

Ja esat tieši sazinājies ar uzņēmumu Google, izmantojot klientu atbalsta kanālu, atsauksmju veidlapu vai kļūdas pārskatu, Google var saglabāt saprātīgus šīs saziņas ierakstus.

Gadījumi

Piemērs: jūs sūtāt atsauksmes tādā Google lietotnē kā Gmail vai Disks.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne