Hoe Google gegevens die we verzamelen bewaart

Terwijl u Google-services gebruikt, verzamelen we gegevens. Wat we verzamelen, waarom we die gegevens verzamelen en hoe u uw gegevens kunt beheren, wordt beschreven in ons privacybeleid. In dit bewaarbeleid wordt beschreven waarom we verschillende soorten gegevens gedurende verschillende perioden bewaren.

Sommige gegevens kunt u op elk gewenst moment verwijderen, sommige gegevens worden automatisch verwijderd en sommige gegevens bewaren we voor een langere periode, indien noodzakelijk. Wanneer u gegevens verwijdert, volgen we een verwijderprocedure om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en volledig worden verwijderd van onze servers of enkel worden bewaard in geanonimiseerde vorm. Hoe Google gegevens anonimiseert

Gegevens die worden bewaard tot u ze verwijdert

We bieden een reeks services waarmee u gegevens die zijn opgeslagen in uw Google-account kunt corrigeren of verwijderen. U kunt bijvoorbeeld:

We bewaren deze gegevens in uw Google-account totdat u ervoor kiest ze te verwijderen. En als u onze services gebruikt zonder in te loggen op een Google-account, bieden we u ook de mogelijkheid om bepaalde gegevens te verwijderen die zijn gelinkt aan datgene wat u gebruikt om onze services te gebruiken of te bezoeken, zoals een apparaat, browser of app.

Gegevens die na een specifieke periode verlopen

In sommige gevallen bieden we geen manier om gegevens te verwijderen, maar slaan we ze op gedurende een vooraf vastgestelde periode. Voor elk soort gegevens stellen we bewaarperioden vast op basis van de reden voor de verzameling. We kunnen bijvoorbeeld de hoogte en breedte van uw browser tot negen maanden bewaren om te zorgen dat onze services correct worden weergegeven op verschillende soorten apparaten. We nemen ook maatregelen om bepaalde gegevens binnen bepaalde perioden te anonimiseren of te pseudonimiseren. We anonimiseren advertentiegegevens bijvoorbeeld in serverlogboeken door na negen maanden een deel van het IP-adres te verwijderen en na achttien maanden cookiegegevens te verwijderen. We kunnen ook gepseudonimiseerde gegevens bewaren gedurende een vastgestelde periode, zoals zoekopdrachten die zijn ontkoppeld van de Google-accounts van gebruikers.

Gegevens die worden bewaard totdat uw Google-account wordt verwijderd

We bewaren sommige gegevens gedurende de levensduur van uw Google-account als het nuttig is om inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers onze functies gebruiken en hoe we onze services kunnen verbeteren. Als u bijvoorbeeld een adres verwijdert waarnaar u heeft gezocht in Google Maps, kan uw account wel opslaan dat u de functie voor routes heeft gebruikt. Zo hoeft Google Maps in de toekomst de functie voor routes niet meer uit te leggen.

Gegevens die worden bewaard gedurende langere periode voor beperkte doeleinden

Soms verplichten zakelijke of wettelijke vereisten ons ertoe bepaalde gegevens gedurende een langere periode te bewaren voor specifieke doeleinden. Wanneer Google bijvoorbeeld een betaling verwerkt voor u of wanneer u een betaling doet aan Google, bewaren we deze gegevens gedurende een langere periode op grond van de vereisten op het gebied van belasting en boekhouding. Enkele voorbeelden van redenen waarom we gegevens langer bewaren, zijn:

Veilige en volledige verwijdering mogelijk maken

Wanneer u gegevens verwijdert uit uw Google-account, beginnen we onmiddellijk met de verwijdering ervan uit het product en onze systemen. We proberen er eerst voor te zorgen dat de gegevens meteen niet langer zichtbaar zijn en niet langer kunnen worden gebruikt om uw Google-beleving te personaliseren. Als u bijvoorbeeld een video verwijdert via het dashboard 'Mijn activiteit', stopt YouTube onmiddellijk met het weergeven van hoe ver u bent met het kijken van die video.

Vervolgens beginnen we een proces dat is ontworpen om de gegevens veilig en volledig te verwijderen uit onze opslagsystemen. Veilige verwijdering is belangrijk om onze gebruikers en klanten te beschermen tegen onbedoeld gegevensverlies. Volledige verwijdering van gegevens van onze servers is net zo belangrijk voor de gemoedsrust van gebruikers. Dit proces duurt over het algemeen ongeveer twee maanden vanaf het moment van verwijdering. Dit omvat vaak een herstelperiode van tot aan een maand voor het geval dat gegevens onbedoeld zijn verwijderd.

Elk Google-opslagsysteem waaruit gegevens worden verwijderd, heeft een eigen gedetailleerde procedure voor een veilige en volledige verwijdering. Het kan nodig zijn om het systeem meerdere keren te doorlopen om te bevestigen dat alle gegevens zijn verwijderd of er wordt kort uitstel in acht genomen zodat fouten kunnen worden hersteld. Als gevolg daarvan kan de verwijdering soms langer duren wanneer er extra tijd nodig is om de gegevens veilig en volledig te verwijderen.

Onze services maken ook gebruik van versleutelde back-upopslag als aanvullende beschermingslaag om sneller te herstellen van mogelijke ernstige problemen. Gegevens kunnen tot zes maanden opgeslagen blijven op deze systemen.

Net als bij elk verwijderingsproces kunnen zaken als routinematig onderhoud, onverwachte storingen, bugs of fouten in onze protocollen zorgen voor vertragingen in de processen en perioden die zijn gedefinieerd in dit artikel. We maken gebruik van systemen die zijn ontworpen om dergelijke problemen te detecteren en te herstellen.

Beveiliging, fraude- en misbruikpreventie

Beschrijving

Ter bescherming van u, andere mensen en Google tegen fraude, misbruik en onbevoegde toegang.

Voorbeeldscenario

Bijvoorbeeld wanneer Google vermoedt dat iemand advertentiefraude pleegt.

Financiële administratie

Beschrijving

Wanneer Google partij is bij een financiële transactie, waaronder wanneer Google uw betaling verwerkt of wanneer u een betaling aan Google verricht. Deze gegevens moeten vaak langere tijd worden bewaard op grond van doeleinden als boekhouding, geschilbeslechting en naleving van regelgeving op het gebied van belasting, verval, bestrijding van witwassen en andere financiële voorschriften.

Voorbeeldscenario

Bijvoorbeeld wanneer u apps aanschaft in de Play Store of producten uit de Google Store.

Naleving van wettelijke of regelgevingsvereisten

Beschrijving

Ter naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties of wanneer dit verplicht is om de toepasselijke servicevoorwaarden te handhaven, waaronder het onderzoek van mogelijke schendingen.

Voorbeeldscenario

Bijvoorbeeld wanneer Google een geldige dagvaarding ontvangt.

Waarborging van de continuïteit van onze services

Beschrijving

Ter waarborging van de continuïteit van de service voor u en andere gebruikers.

Voorbeeldscenario

Bijvoorbeeld wanneer u gegevens deelt met andere gebruikers (zoals wanneer u een e-mail heeft gestuurd aan iemand), dan worden kopieën daarvan die in handen zijn van de ontvangers niet verwijderd als u de gegevens verwijdert uit uw Google-account.

Directe communicatie met Google

Beschrijving

Als u rechtstreeks heeft gecommuniceerd met Google, via een klantondersteuningskanaal, feedbackformulier of een bugrapport, kan Google redelijke gegevens van deze communicatie bewaren.

Voorbeeldscenario

Bijvoorbeeld wanneer u feedback geeft in een Google-app, zoals Gmail of Drive.

Google-apps
Hoofdmenu