Kako Google hrani podatke, ki jih zbiramo

Ko uporabljate Googlove storitve, zbiramo podatke. Katere podatke zbiramo in zakaj ter kako lahko svoje podatke upravljate, je opisano v našem pravilniku o zasebnosti. Ta pravilnik o hranjenju opisuje, zakaj različne vrste podatkov hranimo za različna časovna obdobja.

Nekatere od podatkov lahko kadar koli izbrišete, druge izbrišemo samodejno, nekatere pa po potrebi hranimo dalj časa. Ko izbrišete podatke, uporabimo pravilniku o izbrisu, da se prepričamo, da so vaši podatki varno in v celoti odstranjeni iz naših strežnikov oziroma, da jih obdržimo samo v anonimizirani obliki. Kako Google anonimizira podatke

Podatki, ki jih hranimo, dokler jih ne odstranite

Ponujamo več storitev, s katerimi lahko popravite ali izbrišete podatke, shranjene v vašem Google Računu. Med drugim imate te možnosti:

Te podatke bomo hranili v vašem Google Računu, dokler jih ne izbrišete. Če naše storitve uporabljate, ne da bi se prijavili v Google Račun, vam ponujamo tudi možnost izbrisa nekaterih podatkov, povezanih s tem, kar uporabljate za dostop do naših storitev, kot so naprava, brskalnik ali aplikacija.

Podatki, ki po določenem časovnem obdobju potečejo

V nekaterih primerih ne ponujamo načina za izbris podatkov, temveč jih po vnaprej določenem obdobju izbrišemo. Časovna obdobja za vsako posamezno vrsto podatkov določimo na podlagi namena, za katerega jih zbiramo. Zaradi zagotavljanja pravilnega prikazovanja naših storitev v več različnih vrstah naprav lahko na primer do 9 mesecev hranimo podatke o širini in višini brskalnika. Poleg tega nekatere podatke v določenih časovnih obdobjih anonimiziramo ali psevdonimiziramo. Anonimiziramo na primer oglaševalske podatke v strežniških dnevnikih tako, da po 9 mesecih odstranimo del naslova IP, po 18 mesecih pa podatke o piškotkih. Psevdonimizirane podatke, kot so poizvedbe, za katere je bila prekinjena povezava z računi Google uporabnikov, lahko hranimo določeno časovno obdobje.

Podatki, ki se hranijo do izbrisa Google Računa

Nekatere podatke hranimo, dokler imate račun Google, če nam to pomaga razumeti interakcije uporabnikov z našimi funkcijami in ugotoviti, kako lahko izboljšamo storitve. Če na primer izbrišete naslov, ki ste ga iskali v Google Zemljevidih, se v vašem računu morda še vedno shrani podatek, da ste uporabili funkcijo navodil za pot. Na ta način lahko poskrbite, da vam Google Zemljevidi ne prikazujejo več navodil za uporabo funkcije navodil za pot.

Podatki, ki jih za omejene namene hranimo dalj časa

Včasih moramo zaradi poslovnih in pravnih zahtev hraniti nekatere podatke za določene namene ali za daljše časovno obdobje. Ko na primer Google za vas obdela plačilo ali ko plačate Googlu, bomo te podatke hranili za daljše obdobje, kot je potrebno za davčne ali računovodske namene. Nekateri od razlogov, zaradi katerih moramo podatke morda hraniti dalj časa:

Omogočanje varnega in popolnega izbrisa

Ko v Google Računu izbrišete podatke, takoj sprožimo postopek njihove odstranitve iz izdelka in naših sistemov. Naš prvi cilj je takoj zagotoviti, da podatki niso več vidni, in ni jih več mogoče uporabiti za prilagajanje vaše izkušnje v Googlu. Če z nadzorne plošče Moja dejavnost na primer izbrišete videoposnetek, ki ste si ga ogledali, bo YouTube takoj nehal prikazovati vaš potek ogleda zanj.

Nato začnemo postopek varnega in popolnega izbrisa podatkov iz naših shranjevalnih sistemov. Varen izbris je pomemben za zaščito naših uporabnikov in strank pred nenamerno izgubo podatkov. Popolni izbris podatkov iz naših strežnikov je prav tako pomemben za miren spanec naših uporabnikov. Ta postopek običajno traja približno dva meseca od izbrisa in pogosto vključuje mesec dni dolgo obdobje obnove za primer, da so bili podatki nenamerno odstranjeni.

Vsak Googlov shranjevalni sistem, iz katerega so izbrisani podatki, ima svoj podroben postopek za varen in popoln izbris. To lahko obsega več ponovljenih prehodov skozi sistem, da se zagotovi izbris vseh podatkov, ali kratke zakasnitve, da se omogoči obnova pri morebitnih napakah. Izbris lahko zato včasih traja dalj časa, če je potreben čas za varen in popoln izbris podatkov.

Naše storitve uporabljajo tudi šifrirane varnostne kopije, ki so dodatna raven zaščite za pomoč pri obnovi v primeru katastrofalnih izpadov. Podatki lahko v teh sistemih ostanejo do šest mesecev.

Kot pri vsakem postopku izbrisa lahko dogodki, kot so rutinsko vzdrževanje, nepričakovani izpadi delovanja, hrošči ali napake v naših protokolih povzročijo zamude v postopkih in časovnih okvirih, opredeljenih v tem članku. Vpeljane imamo sisteme, namenjene zaznavanju in odpravljanju takih težav.

Varnost, preprečevanje prevar in zlorab

Opis

Za zaščito vas, drugih ljudi in Googla pred prevarami, zlorabami in nepooblaščenim dostopom.

Okoliščine

Primer tega je, kadar Google sumi, da gre pri nekomu za oglaševalsko prevaro.

Finančne evidence

Opis

Ko Google sodeluje v finančni transakciji, na primer takrat, ko obdela vaše plačilo ali ko plačate Googlu. Hranjenje teh podatkov za daljše obdobje je pogosto potrebno za namene, kot so računovodstvo in reševanje sporov ter zagotavljanje skladnosti z davčnimi predpisi, zaplemba sredstev, preprečevanje pranja denarja in skladnost z drugimi finančnimi predpisi.

Okoliščine

Primer tega je nakup aplikacij v Trgovini Play ali izdelkov v trgovini Google Store.

Zagotavljanje skladnosti s pravnimi ali regulatornimi zahtevami

Opis

Za zagotavljanje skladnosti z morebitno veljavno zakonodajo, predpisom, sodnim postopkom ali izvršljivo zahtevo državnega organa oziroma za uveljavljanje veljavnih pogojev storitve, vključno s preiskovanjem njihovih morebitnih kršitev.

Okoliščine

Primer tega je, če Google prejme zakonit sodni poziv priči.

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja naših storitev

Opis

Za zagotavljanje neprekinjenega delovanja storitve za vas in druge uporabnike.

Okoliščine

Če na primer delite podatke z drugimi uporabniki (na primer, ko nekomu pošljete e-poštno sporočilo), s tem, ko ga izbrišete iz svojega Google Računa, ne izbrišete tudi kopij, ki jih imajo prejemniki.

Neposredna komunikacija z Googlom

Opis

Če ste neposredno komunicirali z Googlom prek kanala za podporo strankam, obrazca za povratne informacije ali poročila o napaki, lahko Google hrani utemeljene evidence o tej komunikaciji.

Okoliščine

Primer tega je, ko v Googlovi aplikaciji, kot je Gmail ali Google Drive, pošljete povratne informacije.

Googlove aplikacije
Glavni meni