Så lagrar Google data som vi samlar in

Vi samlar in data när du använder Googles tjänster. Vad vi samlar in, varför vi samlar in det och hur du kan hantera dina uppgifter beskrivs i vår integritetspolicy. Denna lagringspolicy beskriver varför vi sparar olika typer av data olika länge.

Du kan radera viss data när som helst. Viss data raderas automatiskt, och viss data lagras under en längre tid vid behov. Vi följer en borttagningspolicy när du raderar data för att kontrollera att din data tas bort fullständigt från våra servrar på ett säkert sätt och endast lagras i anonymiserad form. Så här anonymiserar Google data

Informationen lagras tills du tar bort den

Vi erbjuder många olika tjänster som hjälper dig att rätta eller radera data som lagras i Google-kontot. Du kan till exempel göra följande:

Vi sparar denna data i Google-kontot tills du väljer att ta bort den. Om du använder våra tjänster utan att logga in på ett Google-konto erbjuder vi dig även möjligheten att radera viss information som rör på vilket sätt du får åtkomst till våra tjänster, till exempel med vilken enhet, webbläsare eller app.

Data löper ut efter en viss tidsperiod

I vissa fall lagrar vi data under en bestämd tidsperiod i stället för att tillhandahålla ett sätt att radera den på. Vi bestämmer en lagringsperiod för varje typ av data utifrån skälet till att den samlades in. Vi kan till exempel spara uppgifter om webbläsarens vidd och bredd i upp till nio månader i syfte att säkerställa att våra tjänster visas korrekt. Vi vidtar också åtgärder för att anonymisera eller pseudonymisera viss data inom bestämda tidsperioder. Till exempel anonymiserar vi annonseringsdata i serverloggar genom att ta bort en del av IP-adressen efter nio månader och cookiedata efter 18 månader. Vi kan även lagra pseudonymiserad data, till exempel sökfrågor som inte längre är kopplade till användarens Google-konto, under en bestämd tidsperiod.

Information som lagras tills Google-kontot raderas

Vi sparar viss data så länge som Google-kontot finns om den hjälper oss att förstå hur användares interaktion med våra funktioner går till och hur vi kan förbättra våra tjänster. Om du till exempel raderar en adress som du har sökt efter i Google Maps kan information om att du har använt vägbeskrivningarna fortfarande sparas i ditt konto. På så sätt behöver du inte se anvisningar om hur du använder vägbeskrivningsfunktionen i Google Maps i framtiden.

Information som lagras under en längre tidsperiod för begränsade syften

Ibland måste vi lagra viss information, för specifika syften, under en längre tidsperiod på grund av verksamhets- och juridiska krav. Detta sker till exempel när Google behandlar en betalning åt dig eller när du gör en betalning till Google. Denna data lagras under de längre tidsperioder som krävs för skatte- och bokföringssyften. Några av skälen till att vi lagrar viss data under längre tidsperioder är:

Möjliggörande av säker och fullständig radering.

När du raderar data i Google-kontot påbörjar vi omedelbart processen med att ta bort den i produkten och våra system. Vår första prioritet är att ta bort den så att den inte längre visas, och datan får inte längre användas för att anpassa din upplevelse av Google. Om du till exempel raderar en video som du har tittat på i översikten för Min aktivitet slutar YouTube omedelbart att visa förloppet för videon.

Sedan inleds en process som är utformad för att säkerställa att data raderas fullständigt på ett säkert sätt från våra lagringssystem. Det är viktigt att data raderas på ett säkert sätt så att våra användare och kunder skyddas mot oavsiktlig dataförlust. Fullständig radering är lika viktigt för användarnas sinnesro. Hela processen tar vanligtvis ungefär två månader att slutföra efter att raderingen har skett. Detta inbegriper oftast en återställningsperiod på en månad utifall denna data togs bort oavsiktligt.

Var och ett av Googles lagringssystem som data raderas från har en egen utförlig process för att säkerställa fullständig borttagning på ett säkert sätt. Detta kan innebära upprepade genomsökningar av systemet för att bekräfta att all data har raderats, eller korta fördröjningar så att oavsiktligt raderad data hinner återställas. Därför kan raderingen ibland dröja när extra tid behövs för att radera data fullständigt på ett säkert sätt.

I våra tjänster används dessutom krypterad lagring av säkerhetskopior som ytterligare skydd för att underlätta återställning om det värsta skulle inträffa. Data kan lagras i dessa system i upp till sex månader.

Som med alla borttagningsprocesser kan förseningar i processerna och tidsperioderna som beskrivs i den här artikeln orsakas av till exempel rutinmässigt underhåll, oväntade driftstörningar, fel eller brister i rutinerna. Våra system är utformade för att upptäcka och åtgärda sådana problem.

Säkerhetsskäl och förebyggande av bedrägeri och otillåten användning

Beskrivning

I syfte att skydda dig, andra och Google från bedrägeri, otillåten användning och obehörig åtkomst.

Fall

Till exempel när Google misstänker att någon begår annonsbedrägeri.

Ekonomisk bokföring

Beskrivning

När Google är en av parterna i en ekonomisk transaktion, däribland när Google behandlar din betalning eller när du gör en betalning till Google. Syften som bokföring, tvistlösning och skatteefterlevnad, medel som tillfaller staten, åtgärder mot penningtvätt och andra ekonomiska bestämmelser kräver ofta att informationen lagras under en längre tidsperiod.

Fall

Till exempel när du köper en app från Play Butik eller produkter från Google Store.

Efterlevnad av juridiska eller regelverksmässiga krav

Beskrivning

I syfte att följa all tillämplig lagstiftning, regelverk, juridisk process eller tvingande begäran från myndighet, eller för att garantera att gällande användarvillkor följs, däribland utredning av eventuella överträdelser av dem.

Fall

Till exempel om Google mottar en rättsgill stämning.

Säkerställa fortlöpningen av våra tjänster

Beskrivning

I syfte att säkerställa fortlöpningen av tjänsterna för dig och andra användare.

Fall

Till exempel när du delar information med andra användare (som när du har skickat ett e-postmeddelande till någon) raderas inte mottagarens kopior när det tas bort från Google-kontot.

Direkt kommunikation har skett med Google

Beskrivning

Om du har tagit kontakt direkt med Google via kundsupport, ett feedbackformulär eller en felrapport kan Google lagra en rimlig förteckning över kommunikationen.

Fall

Till exempel när du skickar feedback i en av Googles appar, som Gmail eller Drive.

Googles appar
Huvudmeny