Jak funguje Google Voice

Google Voice pro potřeby poskytování služeb ukládá, zpracovává a uchovává vaši historii volání (včetně telefonních čísel volajících, volaných telefonních čísel, dat, časů a trvání hovorů), nahrané uvítací zprávy, hlasové zprávy, zprávy SMS, nahrané hovory a další data související s vaším účtem.

Svou historii volání, nahrané uvítací zprávy, hlasové zprávy (zvukové i přepisy), zprávy SMS i nahrané hovory můžete vymazat pomocí svého účtu Google Voice. Historie zúčtovatelných hovorů ale může v účtu zůstat viditelná. Některé údaje mohou být na našich aktivních serverech dočasně ponechány kvůli fakturaci nebo jiným obchodním účelům a v našich záložních systémech mohou zůstat reziduální kopie. Anonymizované kopie informací o hovorech, které neumožňují osobní identifikaci, v našich systémech zůstanou pro potřeby vytváření přehledů a auditování.

Aplikace Google
Hlavní nabídka