Πώς λειτουργεί το Google Voice

Το Google Voice αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διατηρεί το ιστορικό κλήσεών σας (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου του καλούντος, του αριθμού τηλεφώνου του καλουμένου, της ημερομηνίας, της ώρας και της διάρκειας της κλήσης), τους χαιρετισμούς αυτόματου τηλεφωνητή, τα μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή, τα μηνύματα υπηρεσίας αποστολής σύντομων κειμένων (SMS), τις καταγεγραμμένες συνομιλίες και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό σας προκειμένου να σας προσφέρει την υπηρεσία.

Μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό κλήσεων, τους χαιρετισμούς αυτόματου τηλεφωνητή, τα μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή (τα ηχητικά ή/και τις μεταγραφές τους), τα μηνύματα υπηρεσίας αποστολής σύντομων κειμένων (SMS) και τις καταγεγραμμένες συνομιλίες σας μέσω του λογαριασμού σας στο Google Voice, παρόλο που το ιστορικό κλήσεων για κλήσεις με χρέωση μπορεί να παραμείνει ορατό στον λογαριασμό σας. Ορισμένες πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν προσωρινά στους ενεργούς διακομιστές μας για χρέωση ή για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, ενώ εναπομείναντα αντίγραφα μπορεί να παραμείνουν στα συστήματα αντιγράφων ασφαλείας. Ανώνυμα αντίγραφα των πληροφοριών του αρχείου κλήσεων, χωρίς στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης, θα διατηρηθούν στα συστήματά μας, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις αναφοράς και ελέγχου.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού