Slik fungerer Google Voice

For å kunne tilby denne tjenesten, lagrer, behandler og vedlikeholder Google Voice anropsloggen din (herunder telefonnumre til den som ringer eller ringes til, dato, klokkeslett og varigheten på samtalen). Dette gjelder også taleposthilsener, talepostbeskjeder, tekstmeldinger, samtaler som er tatt opp, samt andre data knyttet til kontoen din.

Du kan slette anropsloggen din og eventuelle taleposthilsener, talepostbeskjeder (lyd og/eller transkripsjoner), SMS-meldinger (Short Message Service) og innspilte samtaler du har, via Google Voice-kontoen din, men du ser kanskje fortsatt anropsloggen for fakturerbare samtaler i kontoen din. Det kan hende vi midlertidig beholder noe informasjon på de aktive tjenerne våre for fakturerings- eller andre forretningsformål, og gjenværende kopier blir muligens liggende på systemene våre for sikkerhetskopiering. Anonymiserte kopier av anropsloggen – uten personlig identifiserbar informasjon – beholdes i systemene våre for å tilfredsstille kravene våre til rapportering og revisjon.

Google-apper
Hovedmeny