Jak działa Google Voice

Usługa Google Voice zapisuje, przetwarza i przechowuje historię połączeń (w tym numery dzwoniących, wybierane numery, daty, godziny i czas trwania połączeń), powitania poczty głosowej, wiadomości nagrane na poczcie głosowej, wiadomości SMS, nagrane rozmowy oraz inne dane powiązane z kontem użytkownika w celu świadczenia usług.

Konto w usłudze Google Voice umożliwia usuwanie historii połączeń, powitań poczty głosowej, wiadomości nagranych na poczcie głosowej (dźwiękowych i/lub transkrypcji), wiadomości SMS oraz nagranych rozmów. Historia połączeń fakturowanych może jednak być dalej widoczna z poziomu konta. Niektóre informacje mogą być tymczasowo przechowywane na naszych aktywnych serwerach na potrzeby rozliczeń lub w innych celach biznesowych. Niektóre dane mogą być przechowywane w systemach kopii zapasowych. Zanonimizowane kopie informacji dotyczących zapisów połączeń, po usunięciu wszystkich danych osobowych, pozostaną w systemach na potrzeby raportów oraz audytów.

Aplikacje Google
Menu główne