วิธีการทำงานของ Google Voice

Google Voice จัดเก็บ ดำเนินการ และดูแลรักษาประวัติการโทรของคุณ (ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทรออก หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่ถูกโทรหา วันที่ เวลา และระยะเวลาการโทร) การทักทายด้วยข้อความเสียง ข้อความเสียง บริการข้อความสั้น (SMS) ข้อความ บันทึกการสนทนา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ

คุณสามารถลบประวัติการโทร การทักทายด้วยข้อความเสียง ข้อความเสียง (ทั้งเสียงและ/หรือการถอดความเสียงเป็นข้อความอักษร) บริการข้อความสั้น (SMS) และบันทึกการสนทนาผ่านทางบัญชี Google Voice แม้ว่าประวัติของการโทรแบบเรียกเก็บเงินได้จะยังคงแสดงอยู่ในบัญชีของคุณ ระบบจะจัดเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ชั่วคราวในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่เพื่อการเรียกเก็บเงินหรือวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจอื่นๆ และสำเนาที่เหลืออาจยังคงอยู่ในระบบสำรองข้อมูลของเรา สำเนาที่ไม่ระบุตัวตนของข้อมูลบันทึกการโทร ซึ่งไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้จะถูกเก็บรักษาไว้ในระบบเพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการรายงานและการตรวจสอบของเรา

แอป Google
เมนูหลัก